İleri

120 mg/5 ml parasetamol şurup

Parol, Calpol, Paranox, A-per, Minamol, Minafen, Tylol… her 5 ml hacimde 120 mg parasetamol içeren eşdeğer ağrı kesici ateş düşürücü şuruplardır.