İleri

Aljinat içeren ilaçlar

Rennie, Gastren, Pronat, Gasvin, Gaviscon… Aljinat içeren ilaçlardandır.