İleri

Arpacık

Arpacık (hordeolum) kirpiklerinin tabanına yakın küçük yağ bezlerinden birini veya daha fazlasını içeren bakteriyel bir enfeksiyondur.