İleri

Asit reflü

Mide içeriğinin, mideden yemek borusuna doğru geri kaçışına asit reflü veya gastroözefageal reflü denir. Yatarken veya tokken şiddetlenebilir. Bazen mide içerisindeki acı suyun ağza kaçışı kadar şiddetli olabilir.