İleri

Atriyal fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon düzensiz ve genellikle daha hızlı kalp atışı ile karakterize bir kalp hastalığıdır.