İleri

Bruksizm

Diş gıcırdatmanın (bruksizm) yüksek basınçla çeneyi kapamaya çalışırken dişler arasında sürtünme oluşması ve ciddi bir gıcırdatma sesi duyulmasıdır.