İleri

Doğurganlık

Çocuk sahibi olmak için doğal kapasiteniz ne kadar doğurgan olduğunuzu belirler. Doğurganlık (fertilite) bir bireyin veya çiftin normal cinsel aktivite yoluyla üreme yeteneğini tanımlar.