İleri

Down sendromu

Fiziksel büyüme ve gelişme geriliği, karakteristik yüz özellikleri ve hafif ila orta derecede zihinsel engellilik ile ilişkili genetik bir bozukluktur. Kromozom 21’in tam veya kısmi ekstra kopyasının varlığından kaynaklanır. Trizomi 21 ya da mongolizm; insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir bozukluktur.