İleri

Elektroensefalogram (EEG)

Elektroensefalogram (EEG), beyindeki elektriksel aktiviteyi değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Beyin hücresi iletişimi ile ilgili olası sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir.