İleri

Gelişme geriliği

Gelişme geriliği, çocuğun yaşına göre standart bir hızda gelişim gösterememesidir. Büyüme hormonu eksikliği veya yetersiz beslenme büyüme-gelişme geriliğine neden olabilir.