İleri

Glukosinolat

Akciğer kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı korunmaya yardımcı olduğu düşünülen bir antioksidandır.