İleri

Grup B Streptokok (GBS) tarama testi

Grup B Streptokok (GBS), bakteriyel bir enfeksiyondur. Genellikle vajina veya rektumda bulunur. Doğum esnasında anneden bebeğe geçebileceğinden gebelerin Grup B Streptokok (GBS) tarama testi yaptırmaları önerilir. Tarama testi, kültür çubuğu ile vajen ve rektumdan örnek alınarak yapılır. Test 24-48 saat içinde sonuçlanır.