İleri

Guatr

Tiroid beziniz, boynunuzda Adem elmasının altında bulunan küçük, kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. Guatr, tiroid beziniz büyüdüğünde meydana gelir.