İleri

Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar (DMARD’lar)

Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar (DMARD’lar), bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasını yavaşlatır veya durdurur. Bu ilaçlardan en önemlileri metotreksat (Metoart, Methotrexat “ebewe”, Trexall, Rasuvo…), antimalaryal ilaçlar (klorokin ve hidroksiklorokin[Plaquenil]), sulfosalazin ve leflunomiddir.