İleri

Kloramfenikol

Geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.