İleri

LDL kolesterol

Düşük yoğunluklu lipoproteine (LDL=low-density lipoprotein) “kötü kolesterol” denir. Çünkü kolesterolün kana alınmasında görevlidir. LDL arttıkça kana geçebilecek kolesterol miktarı artar. Eğer kanda LDL miktarı artarsa kan damarlarında ateroskleroz dahil damar hastalıkları görülmesi riski artar.