İleri

Lektinler

Lektinler bağırsak duvarındaki karbonhidratlara bağlanabilir. Aşırı lektin alımı bağırsak bariyerini bozabilir ve sızdıran bağırsak sendromuna neden olabilir. Bağırsak aşırı geçirgenliği (leaky gut), olarak da bilinen bir durum olan bağırsak geçirgenliğini artırabilirler.