İleri

Mefenamik Asit içeren ilaçlar

Ponstan, Rolan… Mefenamik Asit içeren ilaçlardandır.