İleri

Odyometri

Odyometri testi işitme kayıplarının tanısında kullanılmaktadır. Sesleri duyma ve ayırt etme yeteneğini değerlendirir.