İleri

Plevral efüzyon

Akciğerlerin dış yüzeyindeki zar ile göğüs boşluğunun iç yüzeyindeki zar arasında sıvı birikmesine plevral efüzyon denir. Biriken bu sıvıya mikrop bulaşırsa, enfekte olmuş sıvının drene edilerek bir tüple çıkarılması gerekebilir.