İleri

Proton Pompa İnhibitörleri

Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ): mide asidi üretimini azaltarak, hasar görmüş özofagus veya mide dokusunun iyileşmesi için zaman kazandırır. Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), gastrit, peptik ülser, mide yanması gibi durumların tedavisinde kullanılabilir.