İleri

Sfingolipid

Bir sfingolipid, doymamış bir hidrokarbon zincirine sahip bir amino alkolden türetilen, yağda çözünen bir moleküldür. Yağda çözünen molekül, spesifik olarak 18-karbon sfingosinden yapılmış bir lipittir ve hücre zarlarında önemli bir bileşendir.