İleri

Üreteroskopi

Üreteroskopi mesane ve üretere küçük bir skopun (esnek bir hortum teleskop gibi) sokulduğu ve idrar yollarındaki çeşitli sorunların tanı ve tedavisinde kullanıldığı bir prosedürdür. Üroloğun üretere fiilen bakmasını, taşı bulmasını ve çıkarmasını sağlar.