Aşırı C Vitamininden Kaynaklanan Sağlık Riskleri

C vitamini, idrar oksalat ve ürik asit atılımını artırma potansiyeline sahiptir. Oksalat ve ürik asit böbrek taşı gelişmesine neden olabilir. Aşırı C vitamini alımı, özellikle böbrek bozukluğu olan kişilerde, böbrek taşı gelişme riskini arttırabilir. Aşırı C vitamini almak; ishal, bulantı ve karın kramplarına neden olabilir.

11 Şub 2019 — Son güncelleme:
Paylaş:
C vitamini - HekimimYanimda

Aşırı C vitamininin toksisite yapma riski düşüktür. Yüksek miktarlarda C vitamini alımlarının ciddi zararlar vermesi beklenmez.

En sık görülen şikayetler, emilmeyen C vitamininin gastrointestinal sistemdeki ozmotik etkisine (bağırsaklarda su tutulumu) bağlı olarak;

  • ishal
  • bulantı
  • karın krampları
  • diğer gastrointestinal rahatsızlıklardır

Yüksek C vitamini alımı ayrıca, özellikle böbrek bozukluğu olan kişilerde, böbrek taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilecek idrar oksalat ve ürik asit atılımını artırma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, günde 30 mg ila 10 g arasında değişen idrar oksalat atılımı üzerindeki C vitamini alımının etkilerini değerlendiren çalışmaların çelişkili sonuçları olduğu için, C vitaminin böbrek taşlarının gelişiminde oynadığı rol açık değildir. C vitamininin böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunduğuna dair en iyi kanıt önceden var olan hiperoksalüri hastalarıdır.

C vitamini bağırsaklardan demir emilimini arttırır. Aşırı C vitamini kullanımının aşırı demir emilinine neden olabileceği şüphesi doğsa da böyle bir durum sağlıklı bireylerde gerçekleşmez. Ancak, kalıtsal hemokromatozisi olan bireylerde, yüksek dozda C vitamininin sürekli tüketimi dokularda demir birikimini şiddetlendirebilir ve doku hasarına neden olabilir.

Herediter(kalıtsal) hemokromatozis otozomal resesif geçişli, barsaktan demir emiliminin arttığı, fazla emilen demirin vücutta dokularda biriktiği kalıtsal bir hastalıktır.

C vitamini için tolere edilebilir en yüksek dozlar

  • 0 – 12 ay arası bebeklerde en yüksek tolore edilebilir dozu belirlemek mümkün olmadığından veri yok.
  • 1 – 3 yaş erkek ve kız çocuklarında: 400 mg
  • 4 – 8 yaş erkek ve kız çocuklarında: 650 mg
  • 9 – 13 yaş erkek ve kız çocuklarında: 1200 mg
  • 14 – 18 yaş erkek, kadın, gebelerde ve emzirenlerde: 1800 mg
  • 19 yaş ve üzeri erkek, kadın, gebe ve emziren kadınlarda: 2000 mg

Aşırı C Vitamini ile Kanser İlişkisi

Belli koşullar altında, C vitamini, oksidatif hasara potansiyel olarak katkıda bulunan pro-oksidan görevi görebilir.

Birkaç in vitro çalışmaya göre, supplement olarak alınan oral C vitamini takviyesi, pro-oksidan olarak hareket ederek, kromozomal hasara veya DNA hasarına neden olabilir ve muhtemelen kanser gelişimine katkıda bulunabilir. (2,3)

Bununla birlikte, diğer çalışmalar yüksek C vitamini alımı ile oksidatif hasarın veya kanser riskinin arttığını göstermemiştir. (4)


Kaynak:
1- https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/
2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11408659
3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9560150
4- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10336883?dopt=Abstract