Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

B12 Vitamini ve Sal覺k

B12 vitamininin enerji metabolizmas覺nda 繹nemli bir rol羹 vard覺r. Bu nedenle, B12 vitamini, enerji artt覺r覺c覺, atletik performans ve dayan覺kl覺l覺k artt覺r覺c覺 olarak s覺kl覺kla tevik edilmektedir. B12 vitamini ile kalp-damar hastal覺klar覺 aras覺ndaki sal覺k ilikisi nedir? B12 vitamini ile demans ve zihinsel fonksiyonlar aras覺ndaki iliki nedir?

B12 vitamini

B12 vitamini genel sal覺覺 nas覺l etkiler? B12 vitamini ve beyin ile kalp damar sistemi ilikilerine dair baz覺 bilgiler:

1. Kardiyovask羹ler Hastal覺klar

Kardiyovask羹ler hastal覺klar en yayg覺n 繹l羹m nedenlerindendir. Kardiyovask羹ler hastal覺k i癟in risk fakt繹rleri:

B12 vitamini, folik asit(B9) ve B6 vitamini homosistein metabolizmas覺nda rol oynar. B12 vitamini yetersizliinde metiyonin sentaz覺n yetersiz ilevi nedeniyle homosistein seviyeleri y羹kselebilir.

Y羹ksek homosistein d羹zeyleri de kardiyovask羹ler hastal覺k i癟in ba覺ms覺z bir risk fakt繹r羹 olarak tan覺mlanm覺t覺r. Homosistein, normalde kanda bulunan metiyoninden t羹retilmi s羹lf羹r i癟eren bir amino asittir. Y羹ksek homosistein seviyelerinin trombojenezi tevik ettii, endotel vazomotor fonksiyonunu bozduu, lipid peroksidasyonunu destekledii ve vask羹ler d羹z kas proliferasyonunu ind羹kledii d羹羹n羹lmektedir. Ge癟mie d繹n羹k kan覺tlar, kesitsel ve prospektif 癟al覺malar y羹ksek homosistein d羹zeylerini koroner kalp hastal覺覺 ve inme ile ilikilendirir.

eitli randomize kontroll羹 癟al覺malardan elde edilen sonu癟lara g繹re B12 vitamini ve folik asit takviyesi kombinasyonlar覺, vask羹ler hastal覺覺 veya diyabeti olan kiilerde ve gen癟 erikin kad覺nlarda homosistein seviyesini azaltmaktad覺r. Baka bir 癟al覺mada da 8 hafta multivitamin/multimineral ilavesi alan yal覺 erkekler ve kad覺nlar覺n homosistein seviyelerinde 繹nemli bir d羹羹 yaand覺.

Kan覺tlar folik asit ve B12 vitamini takviyelerinin homosistein d羹zeylerini d羹羹rmedeki rol羹n羹 desteklemektedir, ancak birka癟 b羹y羹k prospektif 癟al覺man覺n sonu癟lar覺 bu takviyelerin kardiyovask羹ler hastal覺k riskini azaltt覺覺n覺 g繹stermemitir.

Bir 癟al覺mada; 1 mg B12 vitamini, 2,5 mg folik asit ve 50 mg B6 vitamini i癟eren g羹nl羹k takviyeleri 7 y覺l boyunca alan kalp-damar hastal覺覺 riski y羹ksek kad覺nlar覺n homosistein seviyelerinin d羹mesine ramen, maj繹r kardiyovask羹ler olay riskinde azalma yoktu.

Amerikan Kalp Birlii, mevcut kan覺tlar覺n, B vitaminlerinin kardiyovask羹ler riskleri azaltma rol羹n羹 desteklemeye yetmedii sonucuna varm覺t覺r.

yal覺 癟ift

2. Demans ve Bilisel 襤lev

Arat覺rmac覺lar uzun zamand覺r B12 vitamini eksiklii ile demans aras覺ndaki potansiyel balant覺yla ilgilenmektedirler. B12 vitaminindeki eksiklik kanda homosistein birikmesine neden olur ve n繹rotransmiterleri metabolize etmek i癟in ihtiya癟 duyulan maddelerin seviyelerini azaltabilir.

G繹zlemsel 癟al覺malar y羹ksek homosistein d羹zeyleri ile hem Alzheimer hastal覺覺 hem de demans insidans覺 aras覺nda pozitif bir iliki olduunu g繹stermitir. D羹羹k B12 vitamini bilisel gerileme ile pozitif olarak ilikilidir.

B12 vitaminin homosistein seviyelerini d羹羹rd羹羹ne ve d羹羹k B12 vitamin d羹zeyleri ile bilisel gerileme aras覺ndaki korelasyon olduuna dair kan覺tlara ramen, arat覺rmalar B12 vitamininin bilisel fonksiyonlar 羹zerine ba覺ms覺z bir etkiye sahip olduunu g繹stermemitir.

Randomize, 癟ift k繹r ve plasebo kontroll羹 bir 癟al覺mada, 70 ya ve 羹st羹 195 denek veya kognitif bilisel bozukluu olmayan bireylere 24 hafta boyunca 1000 mcg B12 vitamini, 1.000 mcg B12 vitamini art覺 400 mcg folik asit veya plasebo verildi. B12 vitamini art覺 folik asit ile tedavi homosistein konsantrasyonlar覺n覺 %36 oran覺nda azaltm覺t覺r, ancak ne B12 vitamini tedavisi ne de B12 vitamini art覺 folik asit tedavisi bilisel ilevi iyiletirmemitir. (2)

B12 vitamininin bilisel ilev ve demans 羹zerinde dorudan bir etkisinin olup olmad覺覺n覺 deerlendirmek i癟in B12 vitamini takviyesi hakk覺nda daha fazla geni klinik 癟al覺malara ihtiya癟 vard覺r.

3. Enerji ve Dayan覺kl覺l覺k

B12 vitamininin enerji metabolizmas覺ndaki rol羹 nedeniyle, B12 vitamini, bir enerji artt覺r覺c覺 ve bir atletik performans ve dayan覺kl覺l覺k artt覺r覺c覺 olarak s覺kl覺kla tevik edilmektedir.

Bu iddialar, B12 vitamini eksikliinden kaynaklanan megaloblastik aneminin d羹zeltilmesinin, yorgunluk ve halsizlik ile ilgili semptomlar覺 iyiletirmesi gerektii ger癟eine dayanmaktad覺r.

Bununla birlikte, B12 vitamini takviyesinin, beslenme a癟覺覺 olmad覺覺nda performans 羹zerinde hi癟bir olumlu etkisi olmad覺覺 g繹r羹lm羹t羹r.

Sonu癟 olarak: B12 vitamini eksiklii anemi ve yorgunluk/halsizlik yapar ancak v羹cudun ihtiyac覺 olandan fazla B12 vitamini t羹ketimi v羹cudun normal g羹c羹nden daha g羹癟l羹 ve dayan覺kl覺 olmas覺n覺 salamaz. Eksiklii enerjiyi d羹羹r羹r ancak fazla al覺nmas覺n覺n bir faydas覺 g繹r羹lmemitir.


Kaynak:
1- https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16895884

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir