Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

B12 Vitamini

B12 vitamini, baz覺 yiyeceklerde doal olarak bulunan, diyet takviyesi ve re癟eteli bir ila癟 olarak da al覺nabilinen suda 癟繹z羹n羹r bir vitamindir. Siyanokobalamin ad覺ylada bilinir. Vitamin B12, ideal k覺rm覺z覺 kan h羹cresi oluumu, n繹rolojik fonksiyonlar ve DNA sentezi i癟in gereklidir.

B12 vitamini

B12 vitamini, baz覺 yiyeceklerde doal olarak bulunan, diyet takviyesi ve re癟eteli bir ila癟 olarak da al覺nabilinen suda 癟繹z羹n羹r bir vitamindir. Siyanokobalamin ad覺ylada bilinir.

B12 vitamini 癟eitli ekillerde bulunur ve kobalt (Co) mineralini i癟erir.

B12 vitamini aktivitesine sahip bileikler topluca kobalaminler olarak adland覺r覺l覺r. Metilkobalamin ve 5-deoksiadenoilkobalamin, insan metabolizmas覺nda aktif olan B12 vitamini formlar覺d覺r.

1. B12 vitamini g繹revleri nelerdir?

  1. Vitamin B12, ideal k覺rm覺z覺 kan h羹cresi oluumu, n繹rolojik fonksiyonlar ve DNA sentezi i癟in gereklidir.
  2. Vitamin B12, metiyonin sentaz ve L-metilmalonil-CoA mutaz enzimleri i癟in kofakt繹r olarak 癟al覺覺r.
  3. Metiyonin sentaz, homosisteinin metiyonine d繹n羹羹m羹n羹 katalize eder.
  4. DNA, RNA, hormonlar, proteinler ve lipitler dahil olmak 羹zere neredeyse 100 farkl覺 substrat i癟in evrensel bir metil don繹r olan S-adenosilmetiyoninin oluumu i癟in metionin gerekir.
  5. Ya ve protein metabolizmas覺nda 繹nemli bir biyokimyasal reaksiyon olan propiyonat覺n indirgenmesi esnas覺nda, L-metilmalonil-CoA mutaz, L-metilmalonil-CoA’y覺 s羹ksinil-CoA’ya d繹n羹t羹r羹r.

2. B12 vitamini nas覺l emilir?

G覺dadaki proteinlere bal覺 olarak v羹cuda al覺nan doal B12 vitamini midede hidroklorik asit(HCL) ve gastrik proteaz enzimlerinin aktivitesi ile mide i癟erisinde serbest kalmaktad覺r. Vitamin B12 takviye edilmi g覺dalarda veya Vitamin B12 i癟eren ila癟larda sentetik B12 vitamini bulunduundan, zaten serbest formdad覺r ve bu nedenle, midedeki bu ayr覺t覺rma ad覺m覺 gerekmez.

Doal besinlerden B12 vitamininin al覺nabilmesi i癟in mide asiditesi 繹nemlidir. Mide yanmalar覺 i癟in kullan覺lan ve halk aras覺nda mide koruyucu olarak bilinen ila癟lar mide asiditesini azaltmaktad覺r. Azalan mide asiditesi nedeniyle doal besinlerden B12 emilimi azalacakt覺r. Bu ila癟lar覺n uzun s羹re kullan覺m覺 B12 vitamini eksikliine neden olabilir.

Midede serbest kalan B12 vitamini daha sonra midenin parietal h羹crelerinin salg覺lad覺覺 bir glikoprotein olan intrinsik fakt繹r ile birleir. Vitamin B12 ve intrinsik fakt繹r birleimi ile ortaya 癟覺kan kompleks, resept繹r arac覺l覺 endositoz taraf覺ndan distal ileum i癟inde (ince ba覺rsa覺n son k覺sm覺nda) emilimine urar.

Distal ileumu tutan 癟eitli hastal覺klar ya da cerrahi olarak distal ileumu al覺nan hastalarda B12 vitamini eksiklii g繹r羹lme riski artar.

1 mcg oral Vitamin B12 dozunun yakla覺k %56’s覺 emilir, ancak intrinsik fakt繹r羹n kapasitesi a覺ld覺覺nda emilen B12 vitamininin oran覺 iddetli bi癟imde azal覺r.

3. B12 vitamini eksiklii nedir?

B12 vitamininin durumu tipik olarak serum veya plazma B12 vitamin seviyeleri ile deerlendirilir. Yetikinler i癟in yakla覺k 170-250 pg/mL’nin (120-180 picomol/L) alt覺ndaki deerler B12 vitamini eksikliini g繹sterir. Bununla birlikte, kan覺tlar serum B12 vitamin konsantrasyonlar覺n覺n h羹cre i癟i B12 vitamin konsantrasyonlar覺n覺 doru ekilde yans覺tmayabileceini 繹ne s羹rmektedir.

Ayr覺ca y羹ksek serum homosistein d羹zeyi (>> 13 mikromol/L) Vitamin B12 eksikliini iaret edebilir. Ancak, serum homosistein d羹zeyi zay覺f bir 繹zg羹ll羹e sahiptir, 癟羹nk羹 d羹羹k B6 vitamini veya d羹羹k folik asit(B9 vitamini) seviyeleri gibi dier fakt繹rlerden etkilenir.

Y羹ksek metilmalonik asit seviyeleri (0.4 mikromol/L 羹zerindeki deerler) B12 vitamini durumunun daha g羹venilir bir g繹stergesi olabilir 癟羹nk羹, B12 vitamini eksikliine 癟ok 繹zg羹 bir metabolik deiimi g繹sterirler.

4. Pernisiy繹z Anemi nedir?

Mide mukozas覺n覺 etkileyen ve mide atrofisine neden olan otoimm羹n bir hastal覺kt覺r. Mide atrofisi sonucu, parietal h羹crelerin y覺k覺m覺na neden olur ve mideden yeteri kadar hidroklorik asit 羹retilemez. Pernisiy繹z anemi aklorhidri (yetersiz hidroklorik asit) nedenidir. Bu durum, Vitamin B12 emilim bozukluu ile sonu癟lanan intrensek fakt繹r 羹retilememesine neden olur.

Eer pernisiy繹z anemi tedavi edilmez ise, Vitamin B12 eksikliine neden olur. Pernisiy繹z anemi tedavi edilmedii takdirde, doal besinlere ek olarak B12 vitamini takviyeleri al覺nsa dahi megaloblastik anemi ve n繹rolojik bozukluklara neden olabilir.


Kaynak: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir