Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

D3 Vitamini ve K2 Vitamini 襤likisi

D3 vitamini ba覺覺kl覺k sisteminin g羹癟l羹 olmas覺 i癟in son derece 繹nemlidir. Ancak "a覺r覺 D vitamini" kandaki kalsiyum miktar覺n覺 artt覺rarak damarlarda kire癟lenmeye neden olabilir. K2 vitamini ise, kalsiyumun kemik k羹tlesine ulamas覺n覺 salarken, arteriyel kire癟lenmeyi 繹nler. D3 ve K2 vitamin ikilisi kalbinizi ve kemiklerinizi sal覺kl覺 tutmaya yard覺mc覺 olur.

D vitamini neden K2 ile birlikte al覺nmal覺

D3 vitamini ve K2 vitamini kombinasyonu, birbirilerini tamamlay覺c覺 etkilere sahiptir. Her iki vitamin de ayr覺 ayr覺 iyidir ancak birlikte 癟al覺t覺klar覺nda daha etkili ve daha faydal覺 olma potansiyelleri vard覺r.

K2 vitamini, kalsiyumun kemie y繹nlendirilmesi i癟in 繹nemlidir. K2 vitamini olmadan, fazla kalsiyumun kan damarlar覺nda plak olarak biriktii ve damarlarda kire癟lenmeye neden olduu d羹羹n羹lmektedir.

Basit癟e s繹ylemek gerekirse, a覺r覺 miktarda D vitamini almak kan damar覺n覺n kire癟lenmesine neden olabilirken, K vitamini kan damarlar覺n覺n kire癟lenmesini 繹nlemeye yard覺mc覺 olabilir.

Kalsiyum 羹zerindeki etkileri

Her iki vitamin de yada 癟繹z羹n羹r ve yard覺mc覺 proteinleri aktive ederek v羹cudunuzdaki kalsiyumu metabolize etmek i癟in birlikte 癟al覺覺r.

 • D vitamininin ana ilevlerinden biri, kan覺n覺zdaki kalsiyum seviyesini yeterli d羹zeyde tutmakt覺r.
 • K vitamini ise kan damarlar覺 gibi yumuak dokulardaki kalsiyum birikimini azalt覺rken, kemiklerinizdeki kalsiyum birikimini destekler.

D3 vitamini kalsiyum emilimini art覺r覺rken, K2 vitamini bu kalsiyumun nerede kullan覺labileceini belirler.

Besinlerden veya takviyenizden yeteri kadar kalsiyum alamad覺覺n覺zda, D vitamini ihtiya癟 duyduu kalsiyumu kemiklerinizden alabilir. Kemikler kalsiyum deposudur.

Ancak bu durum uzun s羹re devam ettiinde kemiklerin zay覺flamas覺na neden olabilir. K2 vitamini ise kemiklerin zay覺flamas覺n覺 繹nlemek i癟in, kan damar覺 duvarlar覺 veya ana organlar覺n 癟evresi gibi yumuak dokular覺n kire癟lenmesinin ve sertlemesinin zararl覺 etkisini d羹zenler ve yumuak doku kire癟lenmesini azalt覺r.

K2 vitamini, organlar覺n覺z覺n ve kan damarlar覺n覺n kire癟lenmesi riskini azalt覺rken kemiklerinizin kire癟lenmesini desteklemeye yard覺mc覺 olur.

D vitamini

Kalsiyum kemik sal覺覺 i癟in 繹nemlidir ancak kandaki kalsiyum seviyesinin korunmas覺 kemik sal覺覺ndan 繹nce gelir. 羹nk羹 kalsiyum kemik sal覺覺 d覺覺nda da bir癟ok 繹nemli g繹reve sahiptir (1).

Kalsiyum al覺m覺n覺n yetersiz olduu d繹nemlerde, zamanla kemik erimesine ve osteoporoza neden olsa da, v羹cudunuzun kemiklerinizdeki kalsiyum rezervlerini kullanmaktan baka se癟enei yoktur.

 • D vitamini, yediiniz g覺dalardan kalsiyum emilimini art覺r覺r (2).
 • Yeterli kalsiyum alamad覺覺n覺zda, D vitamini v羹cudun ana kalsiyum deposu olan kemiklerden kalsiyumu kana transfer ederek kandaki kalsiyum seviyesini korur (3).

K vitamini

K vitamini v羹cudunuzdaki kalsiyumu en az iki ekilde d羹zenler:

 1. K vitamini, kemiklerinizde ve dilerinizde kalsiyum birikimini destekleyen bir protein olan osteokalsini aktive eder (4).
 2. K vitamini, kalsiyumun b繹brekler ve kan damarlar覺 gibi yumuak dokularda birikmesini 繹nleyen matriks GLA proteinini (MGP) aktive eder (5, 6).

Kan damar覺 kalsifikasyonu, kalp ve b繹brek hastal覺覺 gibi kronik hastal覺klar覺n geliiminde rol oynar (7,8,9).

D3 vitamini neden K2 vitamini ile birlikte al覺nmal覺?

Y羹ksek dozlarda D vitamini takviyesi alman覺n, K vitamini d羹羹k olan insanlarda kan damarlar覺n覺n ve organlar覺n kire癟lenmesine neden olabileceinden endie duyulmaktad覺r.

Bu endieyi destekleyen baz覺 kan覺tlar unlard覺r:

 • D vitamini toksisitesi hiperkalsemiye neden olur. A覺r覺 y羹ksek D vitamini d羹zeylerinin bir belirtisi, kanda a覺r覺 y羹ksek kalsiyum seviyeleri ile karakterize edilen bir durum olan hiperkalsemidir (10).
 • Hiperkalsemi kan damar覺 kalsifikasyonuna yol a癟ar. Hiperkalsemide, kalsiyum ve fosfor seviyeleri o kadar y羹kselir ki, kan damarlar覺n覺n astar覺nda kalsiyum fosfat birikmeye balar. Bu kan damarlar覺nda kalsifikasyona (kire癟lenme) neden olabilir.
 • Kan damar覺nda kalsiyum birikmesi (kire癟lenmesi) kalp hastal覺覺n覺n alt覺nda yatan ana nedenlerden biridir (11, 12).
 • K vitamini eksiklii kan damarlar覺n覺n kire癟lenmesi ile ilikilidir: G繹zlemsel 癟al覺malar, d羹羹k K vitamini seviyeleri ile kan damarlar覺n覺n kire癟lenmesini ilikilendirmitir (13).
 • Yap覺lan kontroll羹 hayvan 癟al覺malar覺, y羹ksek doz K vitamini takviyelerinin hayvanlarda kan damar覺 kalsifikasyonunu 繹nledii g繹sterilmitir (14).
 • K vitamini takviyeleri insanlarda da kan damar覺 kalsifikasyonunu azaltabilir. Yal覺 insanlar 羹zerinde yap覺lan kontroll羹 bir 癟al覺ma, 羹癟 y覺l boyunca her g羹n 500 mcg K1 vitamini takviyesi alman覺n kan damar覺 kalsifikasyonunu %6 yavalatt覺覺n覺 g繹sterdi (15).
 • Y羹ksek K vitamini al覺m覺 kalp hastal覺覺 riskini azaltabilir. Besinlerle bol miktarda K2 vitamini alan kiilerde kan damar覺 kalsifikasyonu ve kalp hastal覺覺 riski azal覺r (16,17,18).

Doal kaynaklar

Yeil yaprakl覺 sebzelerden, otlayan hayvanlar覺n s羹t ve s羹t 羹r羹nlerinden ve 繹zellikle lahana turusundan K vitaminini doal olarak alabilirsiniz.

K vitamininin iki formu vard覺r.

 • K1 vitamini yeil yaprakl覺 sebzelerde ve bitkisel yalarda bulunur.
 • K2 vitamini 癟ounlukla bakteriyel k繹kenlidir. Turu gibi fermante besinlerde bol bulunur.
  • Lahana turusu, natto ve kimchi gibi fermente g覺dalarda K2 bol bulunur.
  • Otla beslenen ineklerden elde edilen y羹ksek yal覺 peynir, tereya覺 ve yourt gibi s羹t 羹r羹nleri
  • Yumurta sar覺s覺
  • Dana karacieri
  • Tavuk

K1 vitamini kan覺n p覺ht覺lamas覺 i癟in gereklidir.

Menakinonlar olarak adland覺r覺lan K2 vitamininin ana formlar覺 MK4 ve MK7’dir. K2 vitamini ba覺rsaktaki faydal覺 bakteriler taraf覺ndan da sentezlenir.

Ba覺rsak sal覺覺na iyi gelen probiyotik beslenme doal olarak K2 vitamini 羹retimini tevik edebilir.

D vitamini i癟in doal ve ana kaynak cilt 羹zerine d羹en g羹n 覺覺覺d覺r. G羹nelenmek, D vitamini 羹retimi i癟in en doal ve en b羹y羹k kaynakt覺r.

Takviyeler

Eer yeteri kadar g羹nelenemiyorsan覺z veya herhangi bir nedenle D vitamini takviyesi al覺yorsan覺z yeteri kadar K2 vitaminini besinlerle doal olarak ald覺覺n覺zdan emin olun.

羹nk羹 K vitamininiz yetersizken, y羹ksek dozlarda D vitamini kullanmak kan damarlar覺n覺zda kalsifikasyon gelime riskini artt覺rabilir.

Doal besinlerle yeterli K vitaminini de alamad覺覺n覺z覺 d羹羹n羹yorsan覺z, g羹nde 50 mcg ila 200 mcg aras覺nda K2 vitamini almak, yukar覺daki sal覺k yararlar覺n覺n t羹m羹ne yard覺mc覺 olmada etkili olabilir.

Doktorunuz veya eczac覺n覺z size D3 ile K2 vitamini kombinasyonu i癟eren takviyeler 繹nerebilir.

Eer kan suland覺r覺c覺 ila癟 kullan覺yorsan覺z, K vitamini i癟eren herhangi bir takviye kullanmadan 繹nce mutlaka doktorunuza dan覺覺n. 羹nk羹 K vitamini kan p覺ht覺lama seviyesini etkileyebilir.

K2 vitamini, D vitamini ile birlikte 癟al覺an 癟ok 繹nemli yard覺mc覺 besinlerden yaln覺zca biridir. D vitamini ile al覺nmas覺 d羹羹n羹lmesi gereken dier 繹nemli besinler aras覺nda magnezyum, B vitaminleri, 癟inko ve probiyotikler bulunur.

Soru Cevap

D3 ve K2 vitamini ne ie yarar?

D3 vitamini ba覺覺kl覺k sisteminin g羹癟lenmesine yard覺mc覺 olurken K2 vitamini y羹ksek D vitaminin neden olabilecei kan damar覺 kalsifikasyonunu 繹nleyebilir.

D3 ve K2 vitamini birlikte kullan覺l覺r m覺?

Evet bu iki vitamin birlikte kullan覺labilir. Her iki vitamini birlikte i癟eren takviyeler yayg覺nlamaktad覺r.

D3 ve K2 vitamini faydalar覺 nelerdir?

D vitamini ba覺覺kl覺k sisteminin g羹癟l羹 olmas覺 ve kan kalsiyumu seviyesini korumada etkilidir. D vitamini eksikliinde souk alg覺nl覺覺 gibi basit ve akut hastal覺klar覺n s覺kl覺覺 ve iddeti artabilir. Kronik hastal覺k gelime riski artabilir. K2 vitamini ise y羹ksek D vitamini kullan覺m覺na bal覺 geliebilecek kan damar覺 kalsifikasyonunu 繹nleyebilir.

D3 ve K2 vitamini nelerde bulunur?

Bitkilerden otlayarak beslnen hayvanlar覺n s羹tleri ve bu s羹tlerden elde edilen yal覺 peynir, tereya覺 ve yourt hem D hem de K vitamini a癟覺s覺ndan zengindir.

K vitamini ve D vitamini ilikisi nedir?

D vitamini kemiklerdeki kalsiyumun kana ge癟mesinde ve kan kalsiyum d羹zeyinin y羹kselmesinde etkilidir. K vitamini ise kalsiyumun di ve kemiklerde kullan覺lmas覺n覺 tevik eder. Basit癟e s繹ylemek gerekirse, a覺r覺 miktarda D vitamini almak kan damar覺n覺n kire癟lenmesine neden olabilirken, K vitamini kan damarlar覺n覺n kire癟lenmesini 繹nlemeye yard覺mc覺 olabilir.

D3 vitamini nas覺l al覺r覺m?

D vitamini i癟in en doal, ula覺labilir ve sal覺kl覺 kaynak “g羹nelenmektir”

K2 vitamini nas覺l al覺r覺m?

Lahana turusu ve kefir gibi probiyotik besinler ba覺rsaklardaki faydal覺 bakterileri tevik eder ve bu bakteriler bizim i癟in 羹cretsiz olarak K2 vitamini 羹retebilir. Ev yap覺m覺 doal lahana turusu gibi fermante besinler, tereya覺 ve peynir gibi yal覺 s羹t 羹r羹nleri K2 vitamini i癟in en g羹zel doal kaynaklar olabilir. Ayr覺ca yeil yaprakl覺 sebzeler (覺spanak, marul, g繹bek, maydanoz gibi) K1 vitamini a癟覺s覺ndan zengindir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir