Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Fibromiyalji

Fibromiyalji, yorgunluk, uyku, haf覺za ve ruh hali sorunlar覺n覺n elik ettii yayg覺n kas-iskelet ar覺s覺 ile karakterize bir hastal覺kt覺r. Fibromiyalji hastal覺覺n覺n kad覺nlarda g繹r羹lme s覺kl覺覺, erkeklerden daha fazlad覺r.

boyun ar覺s覺 - hekimimyanimda

Fibromiyalji i癟in kesin bir tedavi olmamas覺na ramen, 癟eitli ila癟lar fibromiyaljinin neden olduu rahats覺zl覺klar覺 kontrol etmeye yard覺mc覺 olabilir. Egzersiz, rahatlama ve stres azaltma 繹nlemleri de fibromiyalji rahats覺zl覺覺na yard覺mc覺 olabilir.

Fibromiyaljisi olan bir癟ok insanda gerilim ba ar覺lar覺, temporomandibular eklem bozukluklar覺, irritabl ba覺rsak sendromu, anksiyete ve depresyon vard覺r.

Belirtiler

 • Yayg覺n ar覺: Fibromiyaljiyle ilikili ar覺 genellikle en az 羹癟 ay s羹ren s羹rekli donuk bir ar覺 olarak tan覺mlan覺r. Yayg覺n olarak deerlendirilmek i癟in ar覺, v羹cudunuzun her iki taraf覺nda ve belinizin 羹st羹nde ve alt覺nda meydana gelmelidir.
 • Yorgunluk: Fibromiyaljisi olan insanlar uzun s羹re uyuduklar覺n覺 belirtseler de genellikle yorgun uyan覺rlar. Uyku genellikle ar覺 ile bozulur ve bir癟ok hastada huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi gibi baka uyku bozukluklar覺 vard覺r.
 • Bilisel zorluklar: Odaklanma, dikkat etme ve zihinsel g繹revlere odaklanma yetenei bozulabilir.

Fibromiyalji genellikle aa覺dakiler gibi dier ar覺l覺 durumlarla birlikte bulunur:

 • 襤rritabl ba覺rsak sendromu
 • Migren ve dier ba ar覺s覺 t羹rleri
 • 襤nterstisyel sistit veya ar覺l覺 mesane sendromu
 • Temporomandibular eklem hastal覺klar覺

Nedenleri

Fibromiyaljiye neyin neden olduu kesin olarak bilinmiyor. Ancak, fibromiyalji hastal覺覺na y羹ksek olas覺l覺kla neden olan fakt繹rler ve bu fakt繹rlerin birliktelii hastal覺k oluturmaktad覺r. Baz覺lar覺:

 • Genetik: Fibromiyalji ailelerde akma eilimi g繹sterdiinden, sizi hastal覺覺n geliimine daha duyarl覺 hale getirebilecek baz覺 genetik mutasyonlar olabilir.
 • Enfeksiyonlar: Baz覺 hastal覺klar覺n fibromiyaljiyi tetikledii veya iddetlendirdii g繹r羹lmektedir.
 • Fiziksel veya duygusal travma: Fibromiyalji bazen araba kazas覺 gibi fiziksel bir travma ile tetiklenebilir. Psikolojik stres de durumu tetikleyebilir.

Fibromiyaljide neden ar覺 ve ac覺 hissi olur?

Arat覺rmac覺lar, tekrarlayan sinir uyar覺lmas覺n覺n fibromiyaljisi olan insanlar覺n beyinlerinin deimesine neden olduuna inan覺yor. Beyinde ar覺ya iaret eden baz覺 kimyasallar覺n (n繹rotransmitterler) seviyelerinde anormal bir art覺 olur.

Ek olarak, beynin ar覺 resept繹rleri, ar覺n覺n bir t羹r haf覺zas覺n覺 gelitirir ve daha hassas hale gelir, yani ar覺 sinyallerine a覺r覺 tepki g繹sterebilirler.

Risk Fakt繹rleri

Fibromiyalji hastal覺覺na yakalanma riskini artt覺ran fakt繹rler 繹yledir:

 • Cinsiyet: Fibromiyalji kad覺nlarda erkeklerden daha s覺k tehis edilir.
 • Aile 繹yk羹s羹: Bir akraban覺zda fibromiyalji varsa, sizde de fibromiyalji gelimesi daha olas覺 olabilir.
 • Dier baz覺 hastal覺klar: Osteoartrit, romatoid artrit veya lupus hastal覺覺n覺z varsa, fibromiyalji gelime olas覺l覺覺 daha y羹ksek olabilir.
fibromiyalji noktalar覺
fibromiyalji hastal覺覺nda s覺k tutulan ar覺l覺 b繹lgeler

Komplikasyonlar

Yayg覺n ar覺lar uyku kalitenizi, ruh halinizi ve genel sal覺k durumunuzu bozabilir. unlar覺n gelimesine neden olabilir:

 • Uykusuzluk
 • Evde veya ite 癟al覺ma isteksizlii
 • Depresyon
 • Sal覺覺n覺zla ilgili endie

Tan覺

Ge癟mite, doktorlar s覺k覺ca bast覺r覺ld覺覺nda ka癟覺n覺n ac覺 verici olduunu g繹rmek i癟in bir kiinin v羹cudundaki 18 spesifik noktay覺 kontrol ederlerdi.

Yeni y繹nergeler bir hassas nokta muayenesi gerektirmez.

Yeni y繹nergelere g繹re, bir kiinin 羹癟 aydan fazla yayg覺n bir ar覺s覺 varsa, fibromiyalji tan覺s覺 konabilir. Ancak bu yayg覺n ar覺n覺n bilinen, tan覺s覺 konmu baka bir nedeni olmamal覺d覺r.

Dier bir ifade ile, tan覺mlanamam覺 3 aydan uzun s羹ren yayg覺n ar覺ya fibromiyalji denebilir.

Kan testleri

Fibromiyalji tan覺s覺n覺 dorulamak i癟in yap覺labilecek laboratuvar testleri yoktur. Doktorunuz fibromiyalji ile benzer semptomlara sahip olabilecek dier durumlar覺 ekarte etmek i癟in kan testleri isteyebilir. Kan testleri unlar覺 i癟erebilir:

 • Tam kan say覺m覺
 • Eritrosit sedimantasyon h覺z覺
 • C-Peptit testi
 • Romatoid fakt繹r
 • Tiroid fonksiyon testleri

Tedavi

Kiisel bak覺m, sal覺kl覺 yaam, hastal覺klar覺n覺z hakk覺nda bilgili olmak ve ila癟 kullanmak tedaviniz i癟in 繹nemlidir.

Tedavi hedefi, semptomlar覺 en aza indirmek ve genel sal覺覺 iyiletirmektir. T羹m fibromiyalji belirtileri i癟in ie yarayan bir 癟繹z羹m hen羹z yoktur.

1. 襤la癟lar

襤la癟lar fibromiyaljinin neden olduu ar覺y覺 azaltmaya ve daha iyi uyumaya yard覺mc覺 olabilir. Baz覺lar覺:

Ar覺 kesiciler

Parol tablet ve Minoset tablet gibi parasetamol i癟eren ila癟lar hafif ve orta iddetli ar覺 durumunda ilk 繹nerilen ila癟lar覺n覺z olabilir.

Doktorunuz parasetamol ile ge癟meyen ar覺lar覺n覺z i癟in non-steroidal anti-inflamatuar ila癟lar (NSA襤襤) kullanman覺z覺 繹nerebilir. Baz覺lar覺:

Doktorunuz tramadol (Ultram) gibi bir ar覺 kesici re癟ete edebilir.

Ar覺 kesici olarak, narkotiklerle tedavi tavsiye edilmez, 癟羹nk羹 ba覺ml覺l覺a yol a癟abilirler ve zamanla ar覺y覺 daha da k繹t羹letirebilirler.

Antidepresanlar

Duloksetin (Cymbalta) ve milnasipran (Savella) fibromiyaljiyle ilikili ar覺 ve yorgunluu hafifletebilir.

Doktorunuz uyku durumunuzu iyiletirmek i癟in amitriptilin veya kas gevetici siklobenzaprin re癟ete edebilir.

N繹bet 繹nleyici ila癟lar

Epilepsiyi tedavi etmek i癟in tasarlanm覺 ila癟lar genellikle belirli ar覺 t羹rlerini azaltmada faydal覺d覺r.

Gabapentin (Neurontin) bazen fibromiyalji semptomlar覺n覺 azaltmada yard覺mc覺 olurken, pregabalin (Lyrica), fibromiyaljiyi tedavi etmek i癟in FDA taraf覺ndan onaylanan ilk ila癟t覺r.

2. Terapi

eitli terapiler, fibromiyaljinin v羹cudunuz ve yaam覺n覺z 羹zerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yard覺mc覺 olabilir. rnekler:

Fizik Tedavi

Bir fizyoterapist size g羹c羹n羹z羹, esnekliinizi ve dayan覺kl覺l覺覺n覺z覺 art覺racak egzersizler 繹retebilir. zellikle, su bazl覺 egzersizler yard覺mc覺 olacakt覺r.

襤 veya Meslek Terapisi

Bir mesleki terapi, i yerinizde veya v羹cudunuzda daha az strese neden olacak belirli g繹revleri ger癟ekletirme eklinizde ayarlamalar yapman覺za yard覺mc覺 olabilir.

Rehberlik

Bir rehber ile konumak, yeteneklerinize olan inanc覺n覺z覺 g羹癟lendirmeye yard覺mc覺 olabilir ve stresli durumlarla baa 癟覺kmak i癟in size stratejiler 繹retebilir.

Yaam tarz覺 繹nerileri

Kiisel gayret, tedavide kritik 繹neme sahiptir.

1. Stresi azalt覺n

A覺r覺 zorlanma ve stres art覺lar覺na kar覺 繹nlem al覺n. Dinlenmek i癟in her g羹n yeterli zaman ay覺r覺n. stesinden gelemeyeceiniz ilerin sorumluluunu almay覺n. 襤 ve meslek hayat覺ndan tamamen 癟ekilmeyin de. 襤ten ayr覺lan veya t羹m aktiviteyi b覺rakan insanlar, aktif yaamaya devam edenlerden daha k繹t羹 olma eilimindedir. Derin nefes alma egzersizleri veya meditasyon gibi stres y繹netimi tekniklerini deneyin.

2. Yeteri kadar uyumaya dikkat edin

Yorgunluk fibromiyaljinin ana 繹zelliklerinden biridir. Kaliteli ve yeterli miktarda uyumak 繹nemlidir. Uyku i癟in yeterli miktarda zaman ay覺r覺n. Her g羹n ayn覺 saatte yata覺n覺za girin. Her g羹n ayn覺 saate alarm kurun. Karanl覺k ve iyi havaland覺r覺lm覺 temiz bir odada uyumaya gayret edin.

3. D羹zenli egzersiz yap覺n

襤lk zamanlar egzersiz yapmak ar覺n覺z覺 art覺rabilir. Ancak yava yava ve d羹zenli olarak egzersiz yapmak fibromiyalji semptomlar覺n覺z覺 hafifletir.

Y羹r羹y羹, y羹zme, bisiklet ve su sporlar覺 gibi aerobik egzersizler daha iyi hissetmenize yard覺mc覺 olabilir. Germe, iyi duru ve geveme egzersizleri de faydal覺d覺r.

Fizyoterapistler evde egzersiz program覺 gelitirmenize yard覺mc覺 olabilir.

4. D羹zenli yaamaya gayret edin

Ar覺lar覺n覺z覺n artt覺覺 g羹nler egzersizleri tamamen b覺rakmay覺n veya kendinizi daha iyi hissettiiniz g羹nler a覺r覺ya ka癟may覺n. Fibromiyalji belirtileriniz, sizi ertesi g羹n piman edebilecek kadar iddetlenebilir. Egzersiz konusunda d羹zenli ve istikrarl覺 olun.

5. Sal覺kl覺 bir yaam tarz覺 s羹rd羹r羹n.

Sal覺kl覺 yiyecekler yeyin. Kafein t羹ketimini s覺n覺rland覺r覺n. Her g羹n zevkli ve tatmin edici bulduunuz bir eyler yap覺n.

Alternatif t覺p

Meditasyon ve yoga gibi baz覺 alternatif y繹ntemler fibromiyalji belirtilerinizi hafifletebilir. Stresinizi azaltacak veya ar覺lar覺n覺z覺 hafifletecek baz覺 alternatif t覺p 繹nerileri 繹yledir:

1. Akupunktur

Akupunktur, cildin 癟eitli derinliklerine 癟ok ince ineler sokarak, yaam g羹c羹 dengesini d羹zeltmeye dayanan bir in t覺bbi sistemidir.

Bat覺l覺 akupunktur teorilerine g繹re, ineler, kan ak覺覺nda ve beyindeki ve omurilikteki n繹rotransmiter seviyelerinda deiikliklere neden olur.

Akupunktur tedavisinin fibromiyalji hastal覺覺na iyi geldiini kan覺tlayan 癟al覺malar olduu gibi, iyi geldiini kan覺tlayamayan 癟al覺malar da vard覺r.

2. Masaj ile terapi

Masaj, kalp at覺 h覺z覺n覺z覺 azaltabilir, kaslar覺n覺z覺 gevetebilir, eklemlerin hareket kapasitesini iyiletirebilir ve v羹cuttaki doal ar覺 kesicilerinin 羹retimini art覺rabilir. S覺kl覺kla stres ve kayg覺y覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olur.

3. Yoga ve tai chi

Bu terapiler; meditasyon, yava癟a yap覺lan baz覺 hareketler, derin nefes alma ve rahatlamaya kombinasyonlar覺 i癟erir.

Her ikisinin de fibromiyalji semptomlar覺n覺 kontrol etmede yard覺mc覺 olduu bulunmutur.


Kaynak:

 1. my.clevelandclinic.org
 2. mayoclinic.org
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir