Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Folik Asit

Folik Asit, baz覺 g覺dalarda doal olarak bulunan ve suda 癟繹z羹nebilir bir vitamindir. Folik asit dier isimleriyle folat ya da B9 vitaminidir. Folat, n羹kleik asitlerin (DNA ve RNA) sentezinde ve amino asitlerin metabolizmas覺nda tek karbon transferlerinde koenzim veya kosubstrat g繹revi g繹r羹r.

Folik Asit - HekimimYanimda

Folik asit dier ismiyle Folat olan bir B9 vitaminidir. Folat, takviye edilmi g覺dalarda ve 癟ou besin takviyesinde kullan覺lan, tamamen okside olmu monoglutamat formudur. Yiyecek folatlar覺n覺n genellikle poliglutamatlar haline getiren ek glutamat kal覺nt覺lar覺 vard覺r ve tetrahidrofolat (THF) formundad覺r.

Ba覺rsaklardan emilen folat formlar覺, kan dola覺m覺na girmeden 繹nce, dihidrofolat red羹ktaz enzimi, monoglutamat formunu THF’ye indirger ve onu metil veya formil formlar覺na d繹n羹t羹r羹r. Plazmadaki folat覺n ana ekli 5-metil-THF’dir.

Folat ayn覺 zamanda kal覺n ba覺rsak floras覺 taraf覺ndan da sentezlenir ve ba覺rsak boyunca emilir. Folat覺n toplam v羹cut i癟eriinin 15 ila 30 mg olduu tahmin edilmektedir; bu miktar覺n yakla覺k yar覺s覺 karacierde, geri kalan覺 ise kan ve v羹cut dokular覺nda depolan覺r.

Folik asit g繹revleri nelerdir?

Folat, n羹kleik asitlerin (DNA ve RNA) sentezinde ve amino asitlerin metabolizmas覺nda tek karbon transferlerinde koenzim veya kosubstrat g繹revi g繹r羹r.

En 繹nemli folat ba覺ml覺 reaksiyonlardan biri, 繹nemli bir metil don繹r olan S-adenosil-metiyonin sentezinde homosisteinin metiyonine d繹n羹羹m羹d羹r.

D羹zg羹n h羹cre b繹l羹nmesi i癟in gerekli bir baka folat ba覺ml覺 reaksiyon ise DNA oluumunda deoksi羹ridilat覺n timidilat i癟in metilasyonudur. Bu reaksiyonda bir bozulma, folat eksiklii 繹zelliklerinden biri olan megaloblastik anemiye yol a癟abilecek bir s羹reci balat覺r.

Folik asit normal deeri ka癟 olmal覺d覺r?

Serum folat konsantrasyonlar覺, folat durumunu deerlendirmede yayg覺n olarak kullan覺l覺r; 3 ng/mL’nin 羹zerindeki bir deer, yeterlilii g繹sterir. Ancak bu deer, son yenilen g覺dalara g繹re deikenlik g繹sterebilir. Bu nedenle serum folat konsantrasyonlar覺 uzun vadeli folat durumunu yans覺tmayabilir. Eritrosit folat konsantrasyonlar覺, folat deerinin uzun vadedki durumunu g繹sterir; 140 ng/mL’nin 羹zerindeki bir eritrosit folat konsantrasyonu yeterli folat durumunu g繹sterir.

Plazma homosistein konsantrasyonu folat durumunun yayg覺n olarak kullan覺lan ilevsel bir g繹stergesidir, 癟羹nk羹 v羹cut 5-MTHF eksikliinden dolay覺 homosisteini metiyonine d繹n羹t羹remediinde homosistein seviyeleri y羹kselir.

Bununla birlikte homosistein d羹zeyleri folat durumunun spesifik bir g繹stergesi deildir, 癟羹nk羹 b繹brek fonksiyon bozukluu ve B12 vitamini ve dier baka mikro besinlerin eksiklikleri gibi fakt繹rlerden de etkilenebilirler.

Kaynak: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/


  1. (burdas覺n覺z) Folik Asit Nedir? Folik asit g繹revleri nelerdir? Folik asit normal deeri ka癟 olmal覺?
  2. Folik Asit Eksiklii: Folik asit eksikliinin belirtileri nelerdir?
  3. Folik Asit Kaynaklar覺: Folik asit i癟erii y羹ksek besinler
  4. Folik Asit Yetersizlii Riski Y羹ksek Olan Gruplar: Alkol kullan覺m bozukluu, Gebe kalmak isteyen dourganl覺k 癟a覺ndaki kad覺n, Gebe kad覺n, Malabsorbsiyon (emilim) bozukluu olan hastalar
  5. Folik Asit ve Sal覺k: Otizm spektrum bozukluu, Kanser, Kardiyovask羹ler hastal覺klar ve inme, Demans, Bilisel ilev ve Alzheimer hastal覺覺, Depresyon, N繹ral t羹p defektleri, Erken doum, doumsal kalp defektleri ve dier doumsal anomalileri il folik asit ilikisi
  6. A覺r覺 Folik Asitinden Kaynaklanan Sal覺k Riskleri
  7. Folik Asit ile ila癟 etkileimleri: Metotreksat, Antiepileptik ila癟lar, S羹lfasalazin
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir