Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Komedon ve Akneler (Sivilceler)

K覺l k繹kleri etraf覺ndaki ya bezlerinde ya 羹retimi art覺覺 olur. Sebum 羹retiminde art覺, komedon oluumu ve akne geliimi i癟in olmazsa olmaz etkendir. Sivilce u癟lar覺na fazlaca keratin birikerek siyah noktalar覺n g繹r羹nmesine neden olurlar. Derinin rahat havalanmas覺 tedavi i癟in olduk癟a 繹nemlidir. Akne hakk覺nda bilinmesi gerekenler neler?

sivilce, akne vulgaris, komedon

Deri alt覺m覺zda 繹zellikle k覺l k繹kleri 癟evresinde k覺llar覺n ve derinin yalanmas覺n覺 salayan, ya 羹reten bezler vard覺r. Bu bezlere sebase bezler, 羹rettikleri yaa ise sebum denir. Akne vulgaris (sivilce) her iki cinsiyeti eit oranda tutan ve her 覺rkta benzer oranlarda g繹r羹len bir hastal覺kt覺r.

1. Komedon ve sivilce oluma mekanizmas覺 nas覺ld覺r?

 1. Ya bezlerinin sebum 羹retimi artar.
 2. Ya bezlerinin a覺r覺 癟al覺mas覺 sadece a覺r覺 sebum 羹retilmesine neden olmaz, ayn覺 zamanda 羹retilen sebumun yap覺s覺nda da deiiklikler g繹r羹l羹r.
 3. Fazlaca 羹retilmi sebum bakterilerin 羹remesi i癟in elverili bir ortam oluturur.
 4. K覺l folik羹llerinin keratinizasyonunu salayan sitemin fazla 癟al覺mas覺 ve keratinize h羹crelerin yap覺m覺nda ve yap覺kanl覺覺nda art覺 g繹r羹l羹r.
 5. Artan sebumla birleen keratinize yap覺l覺 h羹creler komedon oluumunu salar.
 6. Akne vulgaris(sivilce), deri alt覺ndaki k覺l k繹k羹 癟evresinde bulunup ya 羹reten bezlerin b羹y羹mesi, a覺r覺 癟oalmas覺 ve iltihaplanmas覺d覺r. Kabaca komedonun iltihaplanmas覺na akne denebilir.

2. Sivilceler hangi yalarda g繹r羹l羹r?

Genellikle ergenlikle beraber g繹r羹lmeye balar ve kiiye g繹re deien bir s羹re癟le devam eder. Kendiliinden iyileebilir ancak bu iyileme 30-35’li yalar覺 bulabilir.

3. K覺l k繹k羹 iltihab覺 ile sivilce aras覺ndaki fark nedir?

Akne (sivilce) gibi k覺l k繹k羹 癟evresinde enfeksiyon ile oluan bir baka hastal覺k ise k覺l k繹k羹 iltihaplar覺d覺r. K覺l k繹k羹 iltihaplar覺 akneden farkl覺 olarak a覺r覺 keratin ve sebum 羹retiminin olmad覺覺 daha kolay tedavi edilebilir bir hastal覺kt覺r.

4. Sivilce nas覺l oluur?

 1. K覺l k繹kleri etraf覺ndaki ya bezlerinde ya 羹retimi art覺覺 olur. Sebum 羹retiminde art覺, komedon oluumu ve akne geliimi i癟in olmazsa olmaz etkendir.
 2. Anormal folik羹ler keratinizasyon g繹r羹l羹r. Sivilce u癟lar覺na fazlaca keratin birikerek siyah noktalar覺n g繹r羹nmesine neden olurlar.
 3. K覺l k繹k羹 癟evresindeki ya bezlerinde mikrobik iltihaplanmalar g繹r羹l羹r. K覺l k繹k羹 癟evresinde yerleik bakterilerin en 繹nemlisi Propionibacterium acnes adl覺 bakteridir. Komedondaki zengin sebum ortam覺nda 癟oalan Propionibacterium acnes‘in etkisiyle kemotaktik fakt繹rlerin sal覺nmas覺 inflamasyonun balamas覺na neden olur.

5. Akne hakk覺nda bilinmesi gerekenler

 • Akne oluumunda diyet her zaman su癟lanm覺t覺r ancak beslenme ekli ile akne aras覺nda kan覺tlanm覺 bir 癟al覺ma yoktur. Akne ile beslenme aras覺nda hi癟 ilgi bulunmad覺覺 kabul edilmektedir. Ancak hastalar覺n kiisel olarak 繹zellikle kendilerinde akne oluumuna neden olduunu bizzat g繹zledikleri bir g覺da maddesi var ise onu t羹ketmeyebileceklerini s繹yleyebiliriz.
 • Stresin akne oluumunu artt覺rd覺覺 iddia edilsede kan覺tlanamam覺t覺r. Ancak akne varl覺覺 stres sebebidir.
 • Komedonlar覺 veya akneleri s覺k覺p patlatmak olduk癟a zararl覺d覺r. Olas覺 mikrobik enfeksiyonun y羹ze yay覺lmas覺na neden olur. S覺karak d覺ar覺ya 癟覺kard覺覺n覺z覺 d羹羹nd羹羹n羹z sebum ve iltihab覺 ayn覺 zamanda derinin daha derinine de itmi olursunuz. Bu da daha derin daha b羹y羹k sivilceler olarak size d繹nebilir.
 • Derinin rahat havalanmas覺 olduk癟a 繹nemlidir. Bu sebeple d羹zenli cilt temizliine dikkat edilmelidir. G繹zenekleri a癟mak amac覺yla s覺cak su buhar覺 ile rahatlama salanabilir.
 • Makyaj yap覺l覺rken g繹zenekleri t覺kay覺c覺 makyaj yap覺lmamas覺na dikkat edilmelidir.
 • Baz覺 ila癟lar akne olumas覺na ya da akne benzeri bir g繹r羹nt羹ye neden olabilir. Kortikosteroidler, t羹berk羹loz ila癟lar覺, anabolik hormonlar, lityum … gibi
 • Akne ve komedonlar sebase ya bezlerinin fazla olduu yerlerde s覺k g繹r羹l羹r. Y羹z bata olmak 羹zere, omuz, s覺rt ve g繹羹s gibi.
 • Akneler balang覺癟ta k羹癟羹k ve folik羹l a覺zlar覺 kapal覺 komedonlard覺r. Tipik olan alne ise folik羹l a覺zlar覺 a癟覺k, ucu siyah g繹r羹nen t覺ka癟 eklindeki komedonlard覺r.
 • 襤ri ve folik羹l az覺 a癟覺k komedonlar 癟irkin g繹r羹lselerde sebum birikimi ve buna bal覺 infeksiyon folik羹l az覺 kapal覺 k羹癟羹k komedonlarda g繹r羹l羹r.
 • Ya bezlerinin 癟ok iriletii ve nod羹ller halinde g繹r羹ld羹羹 kistik akne tipleri 癟ok inat癟覺d覺r ve iyi tedavi edilmeleri gerekir.
sivilce (akne) tedavisi

6. Akne (sivilce) tedavisi nedir?

ncelikle akne tedavisinde sab覺rl覺 olmak gerekmektedir. 襤ki hafta i癟erisinde akne tedavi edilmedii i癟in ila癟 b覺rakmak ya da ila癟 deitirme 癟abas覺na girmek 癟ou kez yanl覺t覺r. Akne tedavisi uzun soluklu bir tedavidir ve sab覺rl覺 olunmas覺 gerekir. 襤la癟lar覺n doktor tavsiyesinden 繹nce b覺rak覺lmas覺 akne hastal覺覺n覺n tekrarlamas覺na sebep olabilir.

Tedavide ama癟 bakteriyel enfeksiyonu bitirmek, sebase gland aktivitesini ve artm覺 foik羹ler keratinizasyonu azaltmakt覺r. Topikal (yerel tedavi, akne olan b繹lgeye krem s羹r羹lmesi) tedavi temel olan tedavi eklidir. Sistemik ila癟 kullan覺m覺 olsada olmasa da yerel tedavi gereklidir.

Akne (sivilce) tedavisinde hangi ila癟lar kullan覺l覺r?

Yerel tedavi ajanlar覺; antiseptikler, antibiyotikler, keratolitikler ve komedolitiklerdir. Yerel antibiyotiklerden en 癟ok tercih edilenleri eritromisin ve klindamisin‘dir. Klindomisin losyon, eritromisin jel eklinde kullan覺l覺r. Her ikisi de g羹nde birden fazla kez kullan覺labilir.

6.1. Antiseptikler

Yerel antiseptiklerden en 癟ok kullan覺lanlar benzoyl peroksit ve azelaik asittir. Benzoyl peroksit hem Propionibacterium acnes 羹zerinden etkiyle antibakteriyel ve antienflamatuar etki yapar, hem de komedolitik etkisi vard覺r. Antibakteriyel etkisinin yerel antibiyotikler kadar g羹癟l羹 olduu bildirilmektedir. En 癟ok kullan覺lan ve en eski yerel akne ila癟lar覺ndand覺r.

Azelaik asit de Propionibacterium acnes 羹zerine etkinin yan覺s覺ra hafif komedolitik etkiye de sahiptir, baz覺 羹lkelerde 癟ok iyi sonu癟lar al覺nd覺覺 bildirilmekle birlikte, kullan覺m覺 benzoyl peroksite g繹re daha azd覺r. Her iki 羹r羹n羹n de sistemik yan etkisi yoktur, benzoyl perokist, 癟ama覺rlar覺n ve sa癟lar覺n rengini a癟abilir.

6.2. Tretinoin

A癟覺k ve kapal覺 komedonlar覺 癟ok iyi etkiler, keratinizasyona 癟ok iyi etki eder. Eski komedonlar at覺l覺rken yenilerinin yap覺m覺 da engellenir. Balang覺癟ta irritasyon g繹r羹lebilir, fakat ilk 20-30 g羹nden sonra giderek azal覺r.

6.3. Sistemik antibiyotikler

En 癟ok tercih edilen tetrasiklin grubu ila癟lard覺r. Folik羹le iyi girerler ve sistemik yan etkileri azd覺r.

6.4. 襤zotretinoin

Akne oluumunda 3 etkili mekanizmaya birden (sebum art覺覺, keratin art覺覺 ve enfeksiyon) etki eden tedavi ajan覺 ise izotretinoindir.

 • Keratinizasyonu d羹zenler.
 • Sebum 羹retimini azalt覺r.

Komedon oluumunda etkili bu iki basamaa etki ederek yeni komedonlar覺n olumas覺na engel olur.

 • Aktif enfleme ya bezlerini inaktive eder, k羹癟羹lt羹r.
 • Lipidlerin yap覺s覺n覺 deitirir.

Bu sayede Propionibacterium acnes 羹zerine dorudan etki etmesede onun i癟in uygun olan ortam覺 bozarak Propionibacterium acnes’in g羹c羹n羹 k覺rar. Antienflematuar etkisi de vard覺r. 1mg/kg dozunda 6 ay s羹reyle kullan覺lmas覺 繹nerilir.

7. Akne (sivilce) tedavisi i癟in hangi doktora gitmeliyim?

 • Birka癟 basit ve yeni balam覺 sivilce i癟in sab覺rl覺 olman覺z覺, y羹z ve cilt temizliinizi 繹zenle yapman覺z覺 tavsiye ederiz. Sivilce ergenlik d繹neminde hemen herkeste g繹r羹len doal bir durumdur.
 • Rahats覺z edici sivilceleriniz i癟in aile hekiminize dan覺abilirsiniz.
 • 襤la癟 kullanman覺za ramen iyilemeyen veya tekrarlayan sivilceler i癟in dermatoloji(cildiye) b繹l羹m羹ne randevu alabilirsiniz.
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir