Mantar Enfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Tanı

17 Nis 2019 — Son güncelleme:
Paylaş:
tinea
 1. Direkt mikroskobik tanı için en kolay, ucuz ve hızlı yöntem nativ preparattır.
 2. Bunun için derideki lezyonun kenarından kazıntı, vezikül sıvısı, hastalıklı tırnaktan kesme ve kıl çekme ile alınan materyal lam üzerine alınır.
 3. Üzerine lamel kapatıldıktan sonra keratinize yapıları eritmek için lam ile lamel arasından % 20’lik KOH damlatılır.
 4. Hazırlanan preparat 20-30 dk nemli ortamda bekletilir veya kaynamayacak şekilde alttan ısıtılıp mikroskopik inceleme yapılır.
 5. Dallanmış hifalar ve sporlar görülür. Kıllarda mantar elemanları kılın içinde, dışında veya hem içinde hem de dışında bulunur.
 6. Kültür için Sabouraud dextrozlu agarına ekim yapılır.
 7. Saprofit mikroorganizmaların ve bakterilerin üremesini engellemek için içine kloramfenikol ve sikloheksimid eklenir.
 8. Oda sıcaklığında (26 oC) 4 hafta bekletildikten sonra değerlendirme yapılır.
 9. Saçlı derinin m. audouini ve canis infeksiyonları Wood’s ışığı muayenesinde parlak yeşil floresan verir.
 10. Microsporum türlerinde sporlar kıl şaftını sarar (ectothrix), T.tonsurans infeksiyonlarında ise sporlar kıl şaftının içindedir (endothrix).
 11. Biyopsi genellikle gerekmez. Histopatolojik kesitler periodic acid-schiff (PAS) veya metenamin gümüş boyası ile boyandığında str. korneumda ve kıl şaftında sporlar ve hifalar görülür.