Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Ayak Mantar覺 (Tinea Pedis)

Ayaklarda g繹r羹len mantar enfeksiyonlar覺na Tinea pedis (ayak mantar覺) denir. Tinea pedis en s覺k g繹r羹len y羹zeyel mantar enfeksiyonudur. Genellikle asimetriktir ve bir ayakta belirgin hastal覺k vard覺r. Ka覺nt覺l覺d覺r. K繹t羹 kokuludur.

tinea-pedis

Ayaklarda g繹zr羹len y羹zeyel mantar enfeksiyonlar覺na Tinea pedis (ayak mantar覺), ellerin y羹zeyel mantar enfeksiyonlar覺na ise Tine manum denir.

Ayak mantar覺

Ayak mantar覺 (Tinea pedis) en s覺k g繹r羹len y羹zeyel mantar enfeksiyonudur. Genellikle asimetriktir ve bir ayakta belirgin hastal覺k vard覺r. Bu 繹zellii ps繹riyazis gibi simetrik tutan hastal覺klardan ayr覺m覺n覺 salar.

S覺cak ve nemli iklim artlar覺nda ayakta gelien maserasyon enfeksiyon oluumunu kolaylat覺ran en temel fakt繹rd羹r. Bu nedenle Tinea pedis tropikal iklim b繹lgelerinde ve yaz aylar覺nda s覺k g繹r羹l羹r.

Ayaklar覺n s覺k s覺k y覺kanmas覺, y覺kand覺ktan sonra kurutulamamas覺, ayaklar覺n nemli kalmas覺, iyi hava almayan ayakkab覺lar覺n giyilmesi ayakta mantar hastal覺覺 gelimesini kolaylat覺r覺r.

Tinea pedis riskini artt覺ran etkenler

  • Uzun s羹reli kapal覺 ayakkab覺 giyilmesi
  • Hiperhidroz (a覺r覺 terleme) bulunmas覺
  • Naylon 癟oraplar覺n giyilmesi
  • Sentetik maddelerden yap覺lm覺 az havalanan ve nemli b覺rakan ayakkab覺lar覺n giyilmesi
  • Islak ortamlarda 癟al覺覺lmas覺
  • Ayaklar覺n y覺kanmas覺n覺 takiben kurulanmamas覺
  • Tinea pedis hastal覺覺 olan bireylerle ortak terlik, ayakkab覺 veya 癟orap kullan覺m覺 (banyo terlii, ev i癟i terlii, tuvalet derlii, spor ayakkab覺 ya da 癟orap payla覺mlar覺 gibi)

Tinea pedis nas覺l geliir?

Tinea pedis enfeksiyonu genellikle ayak parmaklar覺 aras覺ndaki maserasyon b繹lgesinden balar ve genellikle ayak taban覺na doru doru yay覺l覺r.

Tinea pedis genellikle 癟ok ka覺nt覺l覺d覺r. Hem hastal覺a ait lezyonlar vard覺r hem de ka覺ma ile deride fiss羹r ve benzeri lezyonlar geliebilir. B羹t羹nl羹羹 bozulmu deri v羹cudu mikroplardan korumakta zorlan覺r.

Derideki lezyonlar mikroplar覺n v羹cuda girii i癟in uygun zemin oluturur. Bunun sonucunda ayak ve bacakta sel羹lit, lenfanjit gibi bakteriyel enfeksiyonlar geliebilir.

Tinea pedisi olan kiide, diyabetes mellitus gibi imm羹n sistemi zay覺flatan baka hastal覺klar覺n bulunmas覺 bakterilerin v羹cuda giriini ve enfeksiyon oluturmas覺n覺 kolaylat覺r覺r.

Tinea pedis tipleri

襤ntertrigin繹z (interdijital) tip

En s覺k rastlanan Tinea pedis tipidir. Parmak aralar覺nda g繹r羹len deri soyulmalar覺 ile dermatofit enfeksiyonu balar. Parmak aralar覺 ve altlar覺nda maserasyon, deskuamasyon ve fiss羹rler geliebilir. En s覺k 4. parmak aralar覺 tutulur.

Genellikle, olduk癟a ka覺nt覺l覺d覺r. Ka覺nt覺 sonucu fiss羹rler geliirse ar覺lara sebep olabilir. Bu dermatofitozlara fiss羹rler ve bakteriyel enfeksiyonlarda elik edebilir(komplex tip).

Skuam繹z-hiperkeratotik tip

Genellikle iki aya覺da tutar. Ayaklar覺n tabanlar覺nda soyulmalara ve deride kal覺nlamalara neden olur. Ayak tabanlar覺nda ve kenarlar覺nda, deri k覺vr覺mlar覺nda daha belirgin olan g羹m羹 beyaz覺 renginde skuamlar izlenir. Eritem genelde yoktur. Ka覺nt覺l覺d覺r. Ka覺nt覺 sonras覺 ele bulaabilir. Bu durumda bir el ve iki ayak tutulumug繹r羹l羹r.

Vezik羹ler – vezik羹lob羹ll繹z tip

Genellikle tek tarafl覺d覺r. Derin yerleimli vezik羹ller ve b羹ller g繹zlenir. iddetli ka覺nt覺 ve yanma hissi vard覺r. Terleme artm覺t覺r ve id reaksiyonuna s覺k rastlan覺r.

襤d reaksiyonu:

Mantarlar覺n kendilerine ya da mantar 羹r羹nlerine kar覺 gelimi olan a覺r覺 duyarl覺l覺k reaksiyonudur. S覺kl覺kla kerionda ve tinea pedisin vezik羹lob羹ll繹z tipinde g繹zlenir. Her hastada g繹zlenmez. 襤d reaksiyonu lezyonlar覺n覺n olduu yerde mantar elemanlar覺 g繹r羹lmez. Dermatofit enfeksiyonu iyileince kendiliinden kaybolur. En s覺k olarak ellerde ve 繹zellikle el parmak yan y羹zlerinde vezik羹ller eklinde g繹r羹l羹rler.

Akut 羹lseratif tip

Nadir g繹r羹len Tinea pedis tipidir.

Tedavi

Ayak mantar覺nda tedavi genellikle cilt 羹zerine uygulanan kremler veya spreyler ile yap覺l覺r. Aya覺n bol bol hava almas覺, nemli kalmamas覺, terli kalmamas覺 tedavide 繹nemlidir.

Havas覺z ve nemli kalan ciltte mantar hastal覺覺 iddetlenir.

Hafif ya da orta iddette tinea pedis veya tinea manumda topikal mantar ila癟lar覺 yeterlidir. Azol, sikloproks, tolnaftat, alilamin, undesilinik asit gibi ajanlar覺n g羹nde 1 veya 2 kez kullan覺m覺 yeterlidir. Topikal tedavi 6-12 hafta s羹rmelidir.

Sistemik tedavi gereken durumlarda;

Terbinafin:ocuklarda 3-6 mg/kg/g羹n doz ile 2 hafta, erikinde ise 250 mg/g羹n doz ile 2 hafta tedavi

Itrakonazol:ocuklar i癟in 5mg/kg/g羹n dozun 1-2 hafta, erikinlerde ya 400 mg/g羹n dozun 1 hafta ya da 200 mg/g羹n dozun 3 hafta veya 100 mg/g羹n dozun 4 hafta uygulanmas覺

Flukonazol:ocukta 6 mg/kg/g羹n doz ile 4-6 hafta, 150 mg/hafta doz ile 3-6 hafta tedavi


Y羹zeyel mantar enfeksiyonlar覺 klinik olarak enfeksiyonunun g繹r羹ld羹羹 yerlere g繹re;

eklinde s覺n覺fland覺r覺labilmektedir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir