Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Hemoroid (Basur, Mayas覺l)

Hemoroid veya basur, yayg覺n bir sorundur. Rektum i癟indeki veya an羹s羹n d覺覺ndaki bu imi kan damarlar覺 ar覺ya, an羹s 癟evresinde ka覺nt覺ya ve rektal kanamaya neden olabilir. Erken tespit edilen hemoroid doru yaam ve beslenme al覺kanl覺klar覺yla genellikle ila癟 ihtiyac覺 olmaks覺z覺n iyileir. Ancak bazen insanlar覺n t覺bbi yard覺ma ihtiyac覺 vard覺r. Daha fazla su i癟mek ve daha fazla lif yemek hemoroidi 繹nlemeye yard覺mc覺 olabilir.

hemoroid - ishal - kab覺zl覺k - kar覺n ar覺s覺 - basur mayas覺l - HekimimYanimda

Hemoroid, mayas覺l ve basur isimleriyle de bilinir. Hemoroid, rektumun alt k覺sm覺ndaki (makat, an羹s) imi kan damar覺lard覺r. 襤癟 hemoroid genellikle ar覺s覺zd覺r, ancak kanama eilimi g繹sterir. D覺 hemoroid ar覺ya neden olabilir. Hemoroid (basur, mayas覺l), varisli damarlara benzer ekilde an羹s ve alt rektumdaki imi kan damarlard覺r.

Makat 癟evresinde kan覺n g繹llenmi olduu damarlar d覺ar覺 doru sarkabilir. D覺ar覺 doru sarkan i癟i kan g繹llenmi damarlar ar覺 ve kanamaya neden olabilir. Kab覺zl覺k (b羹y羹k tuvaletin sert olmas覺) ve fazlaca 覺k覺n覺lmas覺 gibi durumlarda imi kan damar覺 (hemoroid) ar覺yabilir veya kanayabilir.

Belirtiler

Hemoroidler, makatta cilt alt覺na yerleim g繹steriyorsa d覺 hemoroid denir. Bu 癟eidi, ka覺nt覺l覺 veya ar覺l覺 olabilir. Mavimsi rengiyle d覺ar覺dan kolayca g繹r羹nebilir.

Hemoroid, daha i癟eride, kal覺n ba覺rsa覺n son k覺sm覺nda rektum denilen b繹lgede bulunuyorsa i癟 hemoroid olarak adland覺r覺l覺r. 襤癟 hemoroidler dokunmaya, gerilmeye veya s覺cakl覺a duyarl覺 deildir.

D覺 (eksternal) hemoroid belirtileri:

 • Makat 癟evresinde ortaya 癟覺kan iddetli ka覺nt覺 ve rahats覺zl覺k hissi
 • D覺k覺lama sonras覺 parlak k覺rm覺z覺 kan g繹r羹lmesi
 • Makat 癟evresinde ka覺nt覺l覺, ar覺l覺 yumru veya ilik
 • Oturunca iddetlenen makat ar覺s覺
 • Makatta deri alt覺nda ele gelen ilik hissedilebilir

襤癟 (internal) hemoroid belirtileri:

 • 襤癟eriden, an羹s b繹lgesinden, d覺ar覺ya doru sarkarak gelen, el ile hissedilen hareketli kitle
 • D覺k覺lama sonrs覺 parlak k覺rm覺z覺 kan g繹r羹lmesi
 • Sark覺k hemoroidler 繹zellikle kab覺zl覺k durumlar覺nda ciddi ar覺ya sebep olabilirler.

Nedenleri

Hemoroidler bir 癟eit varis hastal覺覺 gibi d羹羹n羹lebilir. Varis oluumuna sebep olan, dola覺m sisteminin yavalamas覺 bunun sonucunda toplardamarlada kan g繹llenmesine neden olan durumlar hemoroid oluumuna da sebep olur.

Uzun s羹re ayakta hareketsiz durmak bacaklarda varis olumas覺n覺 tetikler, ayn覺 ekilde uzun s羹re tuvalette hareketsiz oturmak da hemoroid oluumuna neden olur.

 • Uzun s羹re hareketsiz oturmak
 • Tuvallette uzun s羹re oturmak
 • Obezite
 • Gebelik veya emzirme
 • S覺k g繹r羹len kab覺zl覺k ve ishal durumu
 • Yeteri kadar lif/posa t羹ketmemek
 • Anal seks veya an羹se yabanc覺 cisim sokmak,
internal (i癟) ve eksternal (d覺) hemoroid temsili g繹rseli

Koruyucu hekimlik

 • Hemoroidlerden korunman覺n en kolay prensibi tuvalette oturulan s羹renin k覺sa ve 覺k覺nmalar覺n m羹mk羹n olduunca az tutulmas覺d覺r.
 • Y羹ksek lif i癟erii sindirim sistemi i癟in koruyucudur. Lif oran覺 y羹ksek g覺dalarla beslenme al覺kanl覺覺na sahip olmak kab覺zl覺ktan korur. Sebze, meyve ve tah覺l genel olarak liften zengin besinlerdir.
 • Yeteri kadar lif t羹ketmemek kab覺zl覺k riskini artt覺r覺r. Kab覺zl覺k hem tuvalette oturulan s羹reyi uzatarak hemoroide zemin haz覺rlar hem de anal b繹lgeyi d覺k覺 yaparken tahri eder.
 • D羹zenli tuvalet al覺kanl覺覺 hemoroidden korur. Her sabah kahvalt覺dan sonra evden 癟覺kmadan d覺k覺lama al覺kanl覺覺 edinmek hem kab覺zl覺ktan hem de hemoroidden koruyucudur.
 • Hemoroid problemleriniz varsa 覺k覺nmamaya gayret edin. Kar覺n i癟 bas覺nc覺n覺 artt覺ran 覺k覺nmalardan ka癟覺nmak gerekir. zellikle kar覺n kaslar覺n覺 癟ok癟a kullanarak a覺rl覺k kald覺rmak kar覺n i癟 bas覺c覺 artt覺racak zaten dola覺m bozukluu sonucu gelien hemoroidi iddetlendirecektir.
 • Kab覺zl覺k gibi ishal olunmas覺 da tuvalette oturulan s羹reyi uzat覺r. Bu sebeple hem kab覺zl覺a neden olacak durumlar hem de ishale neden olacak durumlar hemoroide zemin haz覺rlar. 襤shal ya da kab覺z olman覺z durumunda ne kadar h覺zl覺 tedavi olursan覺z, hemoroidden o kadar korunursunuz.
 • Ac覺l覺 ve baharat konsantrasyonu y羹ksek besinlerle beslenmek anal b繹lge tahriini artt覺racakt覺r. D覺k覺lama al覺kanl覺覺n覺 bozan ve tuvalette oturduunuz s羹reyi uzatan t羹m besinlerden uzak durman覺z olduk癟a koruyucudur.
 • Bol su i癟mek (g羹nde 1,5-2 litre) rahat d覺k覺lamak i癟in gereklidir. (Su ihtiyac覺 mevsim, iklim, efor gibi etkenlere g繹re deiir)
 • Uzun s羹re hareketsiz oturmaktan ka癟覺nmak gerekir. Oturmak an羹s damarlar覺ndaki bas覺n癟ta art覺a yol a癟aca覺 i癟in basur sebebi olabilir. zellikle tuvalette oturulan s羹renin uzun olmamas覺 gerekir.
 • Kiisel tuvalet temizliinizi yaparken elinize kitle geldiini farkettiinizde, d覺k覺lama sonras覺 kan geldiini g繹rd羹羹n羹z durumda, makat 癟everenizde ar覺 veya ka覺nt覺 varsa ge癟 kalmadan doktora bavurmak ilerlemi hemoroidin zararlar覺ndan koruyucudur.
 • Hemoroidi tutan ba dokular覺 yala birlikte zay覺flar ve hemoroid daha fazla b羹y羹r ya da sarkar. D羹zenli egzersiz ve fazla kilolar覺n olmamas覺 hemen her hastal覺ktan koruyucudur.

Hemoroid iyilemesine katk覺 salaman覺n en kolay prensibi tuvalette oturulan s羹renin k覺sa ve 覺k覺nmalar覺n m羹mk羹n olduunca az olmas覺n覺 salamakt覺r.

Tedavi

 1. Hemoroidde ilk uygulanacak tedavi beslenme al覺kanl覺覺 d羹zenlemek ve doru tuvalet al覺kanl覺覺n覺 kazand覺rmakt覺r. Tuvalette oturulacak s羹reyi ve tuvalette 覺k覺nmalar覺 k覺saltmak gerekir. Lif oran覺 y羹ksek sebzeler, meyveler ve tah覺llar beslenme al覺kanl覺覺n覺n temelini oluturmal覺d覺r. Kar覺n i癟 bas覺nc覺n覺 artt覺racak 覺k覺nmalardan ka癟覺nmak gerekir. Hemoroidi olan kii kar覺n i癟 bas覺nc覺n覺 artt覺rmayan egzersizler yapmal覺d覺r. Ik覺nmamaya gayret etmelidir.
 2. Beslenme al覺kanl覺覺n覺 d羹zenleyerek kendiliinden tedavi edilemeyen hemoroidlerde lokal ar覺 kesici kremler ve damar d羹z kas duvar覺n覺 kasarak kan g繹llenmesini azaltan ila癟lar denenebilir.
 3. 襤lk iki basamakla hemoroidal hastal覺klar覺n %90 kadar覺n覺n tedavi edilebileceini belirtelim. Tedavi edilemeyen dier %10’luk k覺s覺m i癟in cerrahi operasyon gereklidir.

Hemoroid ile ilgili bir hastal覺覺n覺z olduunu d羹羹n羹yorsan覺z, makattan (an羹sten) kan gelmesi, makatta ar覺 veya ka覺nt覺, makatta ele gelen ilik gibi ikayetleriniz varsa genel cerrahi b繹l羹m羹nden randevu alarak doktorunuza dan覺man覺z覺 繹neririz.

Makattan taze kan gelmesi; 羹lseratif kolit, kolon veya rektum kanseri ile divert羹k羹ller gibi 癟ok farkl覺 ba覺rsak hastal覺klar覺n覺n iareti olabilir.

Soru Cevap

Hemoroid nedir?

Makat (an羹s) 癟evresinde veya biraz daha yukar覺s覺 olan rektumun alt k覺sm覺nda g繹r羹lenkan damar覺 genilemelerine hemoroid denir. Kan damarlar覺n覺n imesi ve balon gibi bir yap覺ya b羹r羹nmesine ise hemoroid memesi denir.

Hemoroid neden olur?

Uzun s羹re oturduumuzda makat (an羹s) 癟evresinde kan覺n kalbe d繹n羹羹 g羹癟leir ve kan g繹llenir. Bu nedenle makat 癟evresindeki kan damarlar覺n覺n genilemesi varis gelimesine yani hemoroide neden olur. Ik覺nmak, kab覺zl覺k ve uzun s羹re oturmak hemoroid riskini artt覺r覺r.

Hemoroid nas覺l ge癟er?

Kan覺n makat (an羹s) 癟evresinde daha az g繹llenmesi ile hemoroid iyileebilir. Bunun i癟in kab覺z olmamak 繹nemlidir. Lif i癟erii y羹ksek besinler kab覺zl覺ktan korur ve hemoroide iyi gelir. Yine uzun s羹re oturmak kan g繹llenmesini artt覺rarak hemoroid b羹y羹mesine neden olur. Bol bol hareket etmek ise kan dola覺m覺n覺 artt覺rarak hemoroidin iyilemesine yard覺mc覺 olur.

Hemoroid kendi kendine ge癟er mi?

Bir 癟eit varis (kan覺n damar i癟inde g繹llenmesi) olan hemoroid, kan g繹llenme nedenleri ortadan kalkt覺覺nda kendi kendine iyileebilir. Kaka yap覺lan s羹renin uzun olmamas覺, uzun s羹re oturulmamas覺, fazla 覺k覺n覺lmamas覺 saland覺覺nda hemoroid kendiliinden ge癟ebilir.

Basura ne iyi gelmez?

Kab覺zl覺k basura iyi gelmez. Ik覺nmak ve zor d覺k覺 yapmak makat 癟evresinde sert d覺k覺 nedeniyle tahrie neden olur. Kan damarlar覺ndaki tahri kab覺zl覺k nedeniyle 覺k覺nman覺n etkisiyle basur gelimesine neden olabilir. Dolay覺s覺yla sebze ve meyve gibi bol bol lif i癟eren sal覺kl覺 besinleri t羹ketmemek, yeteri kadar su i癟memek ve uzun s羹re oturmak basura iyi gelmez!

Basur ar覺s覺na ne iyi gelir?

Anestol Pomad gibi lidokain i癟eren kremler basur (hemoroid) b繹lgesine s羹r羹ld羹羹nde yakla覺k 10 dk i癟inde balayan ar覺 kesici ve uyuturucu etkisiyle basur ar覺s覺na iyi gelir. Bol bol su i癟mek ve bol bol sebze meyve t羹ketmek kakan覺n yumuamas覺n覺 salayarak basur ar覺s覺 oluma riskini d羹羹r羹r.

ien basur memesine ne iyi gelir?

Bir s羹re oturmamak, bol miktarda su i癟mek, ac覺 ve tuzlu eylerden uzak durmak ien basur memesine iyi gelir. Elma, armut ve ayva gibi bol miktarda lif i癟eren meyveler ve kuru kay覺s覺 gibi kakay覺 yumuatan besinler ien basur memesinin daha fazla tahri olmas覺na engel olarak iyilemeye yard覺mc覺d覺r.

Basuru rahatlatmak i癟in ne yap覺lmal覺?

D羹zenli olarak egzersiz yaparak kan dola覺m覺n覺 iyiletirmek ve kakan覺n yumuak kalmas覺n覺 salayan lif i癟erii y繹n羹yle zengin besinleri tercih etmek basuru rahatlat覺r ve iyileme s羹recini h覺zland覺r覺r.

Gebelikte hemoroid neden olur?

Gebelik nedeniyle toplam kan hacmi artar. Kan覺n makat 癟evresinde g繹llenme riski artar. B羹y羹yen rahmin bas覺 yapmas覺 ile kan覺n geri d繹n羹羹n羹n azalmas覺 kan覺n makat (an羹s) 癟evresinde g繹llenmesine neden olabilir. Gebelik hormonlar覺n覺n makat 癟evresinde d羹z kaslarda gevemeye neden olmas覺 kan g繹llenme riskini artt覺r覺r. Bu durumlardahemoroidgeliir.


Kaynak:

 1. my.clevelandclinic.org
 2. mayoclinic.org
 3. nhs.uk
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Hemoroid (Basur, Mayas覺l)” i癟in 4 cevap

 1. Hocam merhabalar bende hemoroidlerimden sikayeticiyim.
  Hocam durumum soyleki yaklasik 1 ay once basladi sikayetim.
  Doktora gittim.Doxium hap,kortos fitil ve kortos krem.Ayrica 2 tane daha adini hatirlayamadigim hap kullandim.Doxium u hala kullaniyorum.ilaclari 1 hafta kullandiktan sonra sikayetlerim azaldi agrilarim ve iltihabim gecti ve rahat tuvalete cikmaya basladim.Guncel olarak son 1 hafta once tekrar nuksetti fakat 1 ay onceki kadar buyuk degildi.Tekrardan genel cerrahi bolumunden randevu aldim.Doktoruma sikayetlerimi soyledim.Bolgede ozel bir muayaneye gerek olmadigini soyledi doxiumu kullanmama devam etmemi soyledi.Kortos kreminide kullanmami soyledi fakat kullandigim zaman kasintim artiyor.Son 3 gundurde diskilama sirasinda agri ve kanama oluyor(taze kan).3 gundurde memethol adli bir sprey kullaniyorum.Sprey ile beraber kasintim ve agrim gecti.Fakat diskilarken hala kanama ve agrim oluyor oyle ki tuvalete cikmaya korkuyorum.Not:Diskilarken gelen diski sanki cengel gibi birseye takildigini hissediyorum ve buda aci veriyor(yara kabugunu kopmasina benzer bir aci gibi tarif edebilirim).
  NE YAPMAMI ONERIRSINIZ.SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM.

  • Merhaba,
   Hemoroid tedavisinde temel tedavi hastan覺n hemoroid olmas覺 riskini artt覺racak eylerden uzak durmas覺d覺r. Uzun s羹re oturmak, ac覺 t羹ketmek, s覺k s覺k kab覺z olmaya neden olacak ekilde beslenmek gibi al覺kanl覺klardan kesinlikle ka癟覺nmal覺s覺n覺z.

   Anla覺lan, hemoroid tedavisinin rutin ila癟lar覺n覺 kullan覺yorsunuz zaten. Bunun yan覺nda “Hemoroidden nas覺l korunabiliriz?” bal覺覺m覺zdaki her bir c羹mle sizin i癟in 癟ok 癟ok 繹nemli.

   Bir insan bir kez hemoroid olunca, yani makat 癟evresindeki kan damarlar覺 bir kez genileyince, bu damarlar覺n tekrar genilemesi yani hemoroid memesinin tekrar 癟覺kmas覺 hi癟 hemoroid olmam覺 birine g繹re 癟ok 癟ok kolayd覺r. Damar 癟evresindeki d羹z kaslar bir kez genileyip meme yap覺nca kolayca tekrarlayabilir.

   Size nacizane 繹nerim:
   Hemoroid tedavisini ar覺n覺z veya kanaman覺z olunca yap覺lmas覺 gereken bir tedavi olarak g繹rmekten kurtulman覺z. Yaam覺n覺z boyunca “Hemoroidden nas覺l korunabiliriz?” bal覺覺ndaki 繹nerilerimize uygun yaaman覺zd覺r.

 2. Hocam ben doktora gittim bende basur var diye lakin fist羹l varm覺 ameliyat dediler baka 癟繹z羹m varm覺 acaba

  • Hemoroid nas覺l tedavi edilir? bal覺覺nda belirttiimiz 羹zere hemoroidal hastal覺klar覺n %90 kadar覺 ameliyat gerekmeden tedavi edilebilir. Tedavi edilemeyen dier %10luk k覺s覺m i癟in cerrahi operasyon gereklidir. Bunun karar覺n覺 uzman genel cerrah verir.

   Fist羹l, ba覺rsaklardan v羹cudun d覺覺na a癟覺lan kanald覺r. D覺k覺n覺n 癟覺k覺覺n覺 salayan alternatif bir yoldur. En k繹t羹 taraf覺, an羹steki gibi kontrol羹m羹zde deildir ve d覺k覺 癟覺k覺覺n覺 durduramazs覺n覺z.

   Eer debisi d羹羹k bir fist羹l羹n羹z var ise cerrahi operasyon ge癟irmeden kurtulabilirsiniz. Ancak;
   – k覺sa
   – debisi y羹ksek
   – 癟ap覺 geni
   fist羹ller i癟erisinden s羹rekli gayta (d覺k覺) 癟覺k覺覺 olduundan kendiliinden kapanamazlar ve b繹yle fist羹ller i癟in cerrahi operasyon gerekir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir