Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Miyop Rehberi

Miyop yava yava veya h覺zla geliebilin uza覺 net g繹rememe durumudur. Genellikle 癟ocukluk ve ergenlik d繹neminde k繹t羹leir. Miyopluk ailesel (genetik) seyretme eilimindedir. Temel bir g繹z muayenesi miyop olduunuzu dorulayabilir. Miyobunuzu g繹zl羹kler, kontakt lensler veya refraktif cerrahi ile tedavi edebilirsiniz.

HekimimYanimda - Miyop

Miyop, yak覺n覺n覺zdaki nesneleri net olarak g繹rebildiiniz ancak uzaktaki nesneleri bulan覺k olarak g繹rd羹羹n羹z veya g繹rmekte zorland覺覺n覺z yayg覺n bir g繹z hastal覺覺d覺r. Miyopda g繹z k羹renizin ekli deiir ve 覺覺k 覺覺nlar覺 retina yerine retinan覺n 繹n羹nde odaklan覺r.

Baz覺 insanlarda yetikinlikte g繹z derecesi sabit kal覺r. Dejeneratif miyop hastalar覺nda ise g繹z dereceleri ilerlemeye ve uza覺 g繹rme yetenei azalmaya devam eder.

Miyop Nedir?

Miyop uza覺 g繹rme zorluudur. Yak覺ndaki nesneleri net olarak g繹rebilirken daha uzaktakileri g繹remiyorsan覺z miyop olabilirsiniz. Kimi insanlarda miyop yetikinlikte sabit derece devam ederken, dejeneratif miyop hastalar覺n覺n g繹z dereceleri ilerlemeye ve uza覺 g繹rme yetenei azalmaya devam eder.

Basit Miyop

Basit miyop 20li yalardan sonra fazla ilerleme g繹stermeyen ve g繹rme kalitesi ideal g繹zl羹kle kolayca salanabilen miyopluktur. Miyoplar覺n 癟ounluu b繹yledir. Genellikle 癟ok okuma, 癟ok bilgisayara bakma, hep g繹zl羹k takma, daha d羹羹k numaral覺 g繹zl羹k takma, lens takma gibi durumlar miyopun ilerlemesinde veya gerilemesinde etkili olamaz.

Deneratif Miyop

Dejeneratif miyop ise g繹z羹n s羹rekli uzamas覺yla numaras覺 hep y羹kselen, uzama nedeniyle g繹rme merkezinde tahribat oluan ve ideal g繹zl羹kle dahi net g繹rmeye ula覺lamayan miyopluktur. Y羹ksek miyop anne-baban覺n 癟ocuunda dejeneratif myopi ihtimali vard覺r.

Miyop - Hipermetrop - Astigmat k覺yaslamas覺 (fark覺 nedir)

Belirtiler

Miyop olduunuzu anlamaya yard覺mc覺 olacak belirtiler:

 • Uzaktaki nesnelere bakarken bulan覺k g繹rme
 • Net bir ekilde g繹rebilmeniz i癟in g繹z kapaklar覺n覺 k覺sma veya k覺smen kapatma ihtiyac覺
 • G繹z yorgunluunun neden olduu ba ar覺s覺
 • Ara癟 s羹rerken g繹rme bozukluu

Miyop s覺k s覺k ilk 癟ocukluk d繹neminde tespit edilir ve genellikle erken okul y覺llar覺 aras覺nda gen癟ler aras覺nda tehis edilir. Miyopu olan bir 癟ocuu nas覺l tan覺rs覺n覺z:

 • Televizyona veya film ekran覺na daha yak覺n ya da s覺n覺f覺n 繹n羹n s覺ralar覺na oturmas覺 gerekebilir.
 • Uzaktaki nesnelerin fark覺nda deilmi gibi davran覺r.
 • Daha s覺k g繹z k覺rpabilir.
 • G繹zlarini daha s覺k ovalayabilir.

Ne zaman doktora g繹r羹nmeliyim?

u durumlar覺 ya覺yorsan覺z, g繹z doktorunuzdan randevu alman覺z.

 • Uzaktaki eyleri g繹rmekte zorlan覺yorsan覺z,
 • Uzaktaki eyleri bulan覺k g繹r羹yorsan覺z
 • Net g繹rememeniz iinizi yapman覺za engel tekil ediyorsa,
 • G羹ndelik hayat veya sporsal faaliyetlerinizde ihtiyac覺n覺z olan net g繹r羹羹 salayam覺yorsan覺z
 • Ara癟 kullan覺yor ancak tabelalar覺 net okuyam覺yorsan覺z
 • S覺k s覺k g繹zlerinizi k覺s覺p bakmak zorunda kal覺yorsan覺zve bu durum g繹zlerinizde ar覺ya neden oluyorsa

Bu durumlardan biri veya birka癟覺n覺 g繹zl羹k ya da kontakt lens kullan覺yor olsan覺z dahi ya覺yorsan覺z g繹z doktorunuza randevu alabilirsiniz. G繹zl羹k ya da kontakt lens kullan覺yor olsan覺z bile g繹z dereceniz deimi olabilir.

Miyop: Vitreus dekolman覺 (ayr覺mas覺) s覺ras覺nda retina y覺rt覺klar覺gelimesi g繹rme kayb覺na neden olabilir.
Vitreus dekolman覺 (ayr覺mas覺) s覺ras覺nda retina y覺rt覺klar覺 gelimesi g繹rme kayb覺na neden olabilir.

Retina dekolman覺

Retina, g繹z k羹resinin i癟inde, 0,5 mm kal覺nl覺覺nda ve alt覺ndaki dokuya yap覺覺k bir tabakad覺r. Retina 覺覺覺 ileyerek beyine gidecek bir sinyal haline getirir. Retina tabakan覺n ayr覺lmas覺na retina dekolman覺 ad覺 verilir. Retina tabakas覺 tamamen ayr覺l覺nca g繹rme kaybolur.

u durumlar miyopun nadir bir komplikasyonu olan retina dekolman覺na iaret eder:

 • Bir veya iki g繹z羹nde 覺覺k parlamalar覺, 覺覺k 癟akmalar覺 g繹r羹yorsan
 • G繹z羹n 繹n羹nde u癟uan sinekler g繹r羹yorsan
 • G繹rme alan覺n覺z 羹zerinde perdeye benzer bir sis g繹lgesi veya
 • G繹r羹 alan覺n覺zda u癟uan par覺lt覺lar varsa

Retina dekolman覺 t覺bbi bir acil durumdur ve zaman 繹nemlidir. Retina dekolman覺 zaman kaybetmeden tedavi edilmezse, k覺smi veya tam g繹rme kayb覺na neden olabilir.

Retina dekolman覺na iaret eden semptomlar ciddi ve acil bir g繹z problemine iaret edebilir.

Acil durumlar

u semptomlardan herhangi birini yaarsan覺z derhal doktorunuza g繹r羹n羹n:

 • Ar覺l覺 veya ar覺s覺z bir g繹zde ani g繹rme kayb覺
 • Aniden puslu veya bulan覺k g繹rme
 • ift g繹rme veya 覺覺klar覺n yan覺p s繹nd羹羹n羹, 覺覺klar覺n etraf覺nda siyah noktalar覺n veya halelerin olduunu g繹r羹yorsunuz.
Miyop: G繹z muayenesi ve g繹z derecesi 繹l癟羹m羹

D羹zenli g繹z ve g繹rme muayeneleri

Vizyonunuzla ilgili sorunlar覺n覺z her zaman a癟覺k癟a farkedilmeyebileceinden, Amerikan Oftalmoloji Akademisi d羹zenli g繹z muayeneleri i癟in aa覺daki aral覺klar覺 繹nerir:

Yetikinler i癟in d羹zenli g繹z muayeneleri

Glokom gibi g繹z hastal覺klar覺 riskiniz y羹ksekse, 40 ya覺ndan balayarak her iki y覺lda bir geniletilmi g繹z muayenesi yap覺n.

G繹zl羹k veya kontak lens kullanm覺yorsan覺z, g繹z veya g繹rme problemi yaam覺yorsan覺z ve glokom gibi g繹z hastal覺klar覺 yaama riskiniz 癟ok d羹羹kse, aa覺daki aral覺klarla g繹z muayenesi yap覺n:

 • 40 ya覺nda bir muayene
 • 40 ila 54 ya aras覺ndaki her iki ila d繹rt y覺lda bir
 • 55 ila 64 ya aras覺nda her y覺l ila her 羹癟 y覺lda bir
 • 65 ya覺ndan itibaren her y覺l ila iki y覺lda bir

G繹zl羹k veya kontakt lens kullan覺yorsan覺z, diyabet gibi g繹zlerinizi etkileyebilecek bir hastal覺a sahipseniz g繹zlerinizi d羹zenli olarak takip ettirmelisiniz. Ne s覺kl覺kta takip yapt覺rman覺z gerektiini g繹z doktorunuza dan覺abilirsiniz.

Ancak, g繹r羹羹n羹zle ilgili herhangi bir sorun fark ederseniz, yak覺n zamanda bir g繹z muayenesinde olsan覺z bile, g繹z doktorunuzla en k覺sa s羹rede bir randevu al覺n. rnein bulan覺k g繹rmek g繹zl羹k ya da kontakt lens derecenizi deitirmenize veya baka bir rahatz覺l覺a iaret edebilir.

ocuklar ve gen癟ler i癟in d羹zenli g繹z muayeneleri

 • 0-3 ayl覺k bebeklere ocuk 襤zlem Protokolleri kapsam覺nda Aile Hekimlerince g繹z ve g繹rme taramas覺 yap覺lmal覺d覺r. Bir 羹st merkeze sevk edilen bebek ve 癟ocuklara ise g繹z hastal覺klar覺 uzmanlar覺 taraf覺ndan uygulan覺r.
 • 36-48 ayl覺k 癟ocuklara Aile Sal覺覺 Merkezlerinde (ASM), Aile Hekimi (AH) taraf覺ndan k覺rm覺z覺 refle testi yap覺lmas覺 ve Aile Sal覺覺 al覺anlar覺nca (AS) Lea Sembol Testi ile ilgili ailelere eitim verilmesi, AS taraf覺ndan, annesinin kuca覺nda, tek g繹z kapat覺larak, 3 metre mesafeden Lea Sembol Testi ile g繹rme keskinlii testinin yap覺lmas覺 uygundur. Teste uyum g繹stermeyen 癟ocuklar, aileleri taraf覺ndan evde Lea Sembol Testi 癟al覺t覺r覺larak tekrar test i癟in 1 hafta i癟inde ASMye 癟ar覺lmalar覺 gerekir.
 • 襤lk繹retim 1. s覺n覺f 癟ocuklara Aile Sal覺覺 Merkezlerinde (ASM), Aile Hekimi (AH) taraf覺ndan k覺rm覺z覺 refle testi yap覺lmas覺 ve Aile Sal覺覺 al覺anlar覺nca (AS) Lea Sembol Testi ile ilgili ailelere eitim verilmesi, AS taraf覺ndan, tek g繹z kapat覺larak, 3 metre mesafeden Lea Sembol Testi ile g繹rme keskinlii testinin yap覺lmas覺 uygundur. Teste uyum g繹stermeyen 癟ocuklar, aileleri taraf覺ndan evde Lea Sembol Testi 癟al覺t覺r覺larak tekrar test i癟in 1 hafta i癟inde ASMye 癟ar覺lmalar覺 gerekir.

G繹zlerini k覺sarak bakan 癟ocuktan myopi a癟覺s覺ndan 羹phelenmek gerekir.

Nedenleri

G繹z羹n d覺ar覺dan gelen 覺覺k 覺覺nlar覺n覺 k覺r覺p beynin alg覺layabilmesi i癟in retinada odaklanmas覺n覺 salayan iki 癟ok 繹nemli b繹l羹m羹 vard覺r.

 • Kornea: G繹z羹n羹z羹n temiz, kubbe eklindeki 繹n y羹zeyidir.
 • Lens (mercek): 襤risin arkas覺nda 5 mm kal覺nl覺覺nda 9 mm 癟ap覺nda effaf damars覺z mercek eklinde bir yap覺d覺r. 

Sal覺kl覺 bir g繹zde, bu odaklama elemanlar覺n覺n her biri, bir mermerin y羹zeyi gibi, m羹kemmel ve p羹r羹zs羹z erilie sahiptir. K覺r覺c覺l覺a sahip kornea ve lens g繹zden i癟eriye giren t羹m 覺覺klar覺 k覺rarak, g繹z羹n gerisindeki retinaya net olarak d羹羹r羹r.

Kornean覺n veya lensin normalden daha fazla k覺r覺c覺 olduu veya g繹z羹n 繹n-arka 癟ap覺n覺n artmas覺 durumunda g繹ze gelen g繹r羹nt羹 g繹rme merkezine ulaamadan, g繹rme merkezinin 繹n羹nde odaklanm覺 olur. Miyoplar uza覺 net g繹remezler bu y羹zden g繹z羹n k覺r覺c覺l覺覺n覺 azaltan (-) numaral覺 cam veya lens ihtiyac覺 duyarlar.

Anatomik miyop nedenleri

 • Kornean覺z覺n veya lensinizin kavisli yap覺s覺 d羹zg羹n ve p羹r羹zs羹z deilse, 覺覺k 覺覺nlar覺 d羹zg羹n bir ekilde k覺r覺lmaz ve k覺r覺lma kusuru yaars覺n覺z.
 • Miyopluk genellikle g繹z k羹reniz normalden daha uzun olduunda veya kornean覺z 癟ok dik k覺vr覺ld覺覺nda meydana gelir. I覺k tam olarak retinan覺za odaklanmak yerine retinan覺n 繹n羹nde odaklan覺r ve uzaktaki nesneler i癟in bulan覺k bir g繹r羹nt羹 elde edilir.

Dier 覺覺k k覺rma kusurlar覺

 • Hipermetropi: Bu, g繹z k羹reniz normalden daha k覺sa olduunda veya kornean覺z 癟ok az k覺vr覺ld覺覺nda meydana gelir. Yak覺ndaki cisimler bulan覺k g繹r羹n羹r.
 • Astigmat: Kornean覺z veya lensiniz bir y繹nde dier y繹nden daha dik bir ekilde k覺vr覺ld覺覺nda meydana gelir. D羹zeltilmemi astigmatizm vizyonunuzu bulan覺klat覺r覺r.

Risk fakt繹rleri

 • Genetik: Miyopluk genetik ge癟i 繹zellii olan bir hastal覺kt覺r. Ebeveynlerde miyopluk olmas覺 sizde de miyop gelimesi riskini artt覺r覺r.
 • Okuma ve yak覺n 癟al覺ma: ok fazla okuma, yazma veya bilgisayar ii yapan insanlar miyop gelimesi riski alt覺ndd覺r. Elektronik oyun oynamak veya televizyon izlemek i癟in harcad覺覺n覺z zaman覺n miyop gelimesinde rol羹 olabilir. Okuma materyalini 癟ok yak覺n tutmak bile miyopinin artmas覺 ile ilikilendirilmitir.
 • evre koullar覺: Baz覺 癟al覺malar, a癟覺k havada ge癟irilen zaman eksikliinin, miyopi gelime olas覺l覺覺n覺 art覺raca覺 fikrini desteklemektedir.

Komplikasyonlar

Uza覺 net g繹rememek, baz覺 komplikasyonlara neden olmaktad覺r. Baz覺lar覺:

 • Azalan yaam kalitesi: D羹zeltilmemi miyopluk yaam kalitenizi etkileyebilir. 襤lerinizi istediiniz ekilde yerine getiremeyebilirsiniz. S覺n覺rl覺 g繹r羹 kabiliyetiniz, g羹nl羹k aktivitelerden memnun kalman覺za engel olabilir.
 • G繹z yorgunluu: D羹zeltilmemi miyopluk, odaklanmay覺 s羹rd羹rmek i癟in g繹zlerinizi k覺sman覺za veya bask覺ya sokman覺za neden olabilir. Bu g繹z yorgunluuna ve ba ar覺s覺na yol a癟abilir.
 • G羹venlik zaafiyeti: Etraf覺 net g繹remiyorsan覺z, kendi g羹venliinizi veya bakalar覺n覺n g羹venliini tehlikeye sokabilirsiniz. zellikle araba veya a覺r vas覺ta kullan覺yorsan覺z bu tehlikeli olabilir.
 • Mali sorunlar: G繹r羹 kabiliyetinizle dorudan ilgili olan mesleklerde net g繹rememek, kazanc覺n覺z覺 etkileyebilir.
 • A覺r miyopi durumlar覺 ayr覺ca; retina dekolman覺, glokom, katarakt ve miyopik mak羹lopati gelime riskini artt覺r覺r.

Miyopik mak羹lopati

Y羹ksek miyopi 繹zellikle gen癟 pop羹lasyonda g繹rme kayb覺n覺n 繹nde gelen nedenlerindendir. Miyop derecesi artt覺k癟a, risk de artmaktad覺r.

-6 Dpt. 羹zeri miyopinin bulunduu patolojik miyopi, aksiyel uzunlukta 26 mm’den fazla art覺a neden olur.

G繹z k羹resinin b羹y羹mesi nedeniyle arka zarda 癟atlamalar ve buna bal覺 olarak sar覺 nokta alt覺nda yeni damar oluumlar覺 g繹r羹lebilir. Sar覺 nokta alt覺nda gelien yeni damar oluumlar覺, kanama eilimi g繹sterir (koroidal dejenerasyon). Kanama durumunda ani g繹re kayb覺 oluabilir.

Tan覺

Miyop tan覺s覺 覺覺覺n k覺r覺lmas覺n覺 test eden ve genel g繹z sal覺覺n覺 i癟eren basit bir muayene ile konabilir.

I覺覺n k覺r覺lma deerlendirmesi, miyopluk veya hipermetropluk, astigmatizm veya presbiyopi gibi g繹rme problemleriniz olup olmad覺覺n覺 belirler.

Miyop tedavisi: Kontakt lens

Tedavi

Miyop tedavisinin standart amac覺, dereceli g繹zl羹kler veya kontakt lensler kullanarak ya da refraktif cerrahi ameliyat覺 yoluyla 覺覺覺n retinan覺zda odaklanmas覺n覺 salayarak g繹r羹 kalitenizi iyiletirmektir.

Miyopi tedavisi ayr覺ca, glokom, katarakt, retina dekolman覺 veya mak羹la dejenerasyonu gibi olas覺 problemlerin takibini i癟erir.

G繹zl羹kler ve kontakt lensler

D羹zeltici g繹zl羹k camlar覺 veya kontakt lensler, miyoba sebep olan kornean覺n artan eriliini veya g繹z羹n uzayan 繹n arka 癟ap覺n覺 tolore ederek g繹r羹nt羹n羹n retinada odaklanmas覺n覺 salar.

 • G繹zl羹k: Miyoptan kaynaklanan bulan覺kl覺覺 tedavi etmekte kullan覺labilecek basit ve g羹venli bir yoldur. G繹zl羹k camlar覺, tek odakl覺, 癟ift odakl覺(bifokal), 羹癟 odakl覺(trifokal) ve progresif multifokal gibi 癟eitli varyasyonlar i癟erir.
 • Kontakt lens: Dorudan g繹ze, kornea 羹zerine tak覺l覺r. Lensler de g繹zl羹kler gibi derecelidir. Eer astigmat覺n覺z varsa torik lensler kullanabilirsiniz. Farkl覺 materyallerle farkl覺 hava ge癟irgenlii ve su oran覺 olan lenler mevcuttur.

Refraktif cerrahi

Refraktif cerrahi, g繹zl羹k ve kontakt lens ihtiyac覺n覺 azalt覺r. G繹z cerrah覺n覺z lazer 覺覺n覺 kullanarak korneay覺 yeniden ekillendir. Ancak, ameliyattan sonra bile, g繹zl羹k kullanman覺z gerekebilir.

 • Laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK): Bu y繹ntem halk aras覺nda g繹z 癟izdirme olarak bilinmektedir. Bu prosed羹r ile g繹z cerrah覺n覺z kornean覺za ince, menteeli bir kapak yapar. Sonra, kornean覺n kubbeli eklini d羹zeltmek i癟in kornean覺z覺n i癟 tabakalar覺n覺 bir lazer kullanarak 癟覺kar覺r. LASIK ameliyat覺nda iyileme genellikle daha h覺zl覺d覺r ve dier kornea ameliyatlar覺na nazaran daha az can s覺k覺c覺 problemlere neden olur.
 • Laser-assisted subepithelial keratectomy (LASEK): Cerrah, yaln覺zca kornean覺n d覺 koruyucu k覺l覺f覺nda (epitel) ultra ince bir flep oluturur. Sonra, kornean覺n d覺 katmanlar覺n覺 yeniden ekillendirmek ve kornean覺n eriliini d羹zeltmek i癟in bir lazer kullan覺r. Son olarak epiteli yerine koyar.
 • Fotorefraktif keratektomi (PRK): Lasikten farkl覺 olarak, korneada kesi ile ince tabaka (flap) oluturulmaz, lazer dorudan d覺 y羹zeyden balar. PRK operasyonu kornean覺n 羹zerindeki ince ve canl覺 epitel doku s覺yr覺larak alttaki dokuya Excimer Lazerin uygulanmas覺 ilemidir. Operasyonun bitiminde kornea y羹zeyini koruyucu olmas覺 amac覺 ile birka癟 g羹n i癟in g繹ze effaf ve numaras覺z kontakt lens tak覺l覺r.

G繹z doktorunuzla bu ilemlerin yan etkileri hakk覺nda bilgi al覺n. 羹nk羹 bu cerrahi prosed羹rler geri al覺namaz. Miyop dereceniz stabil deilse refraktif cerrahi 繹nerilmez!

Koruyucu hekimlik

Arat覺rmac覺lar ve klinik hekimler, yak覺n g繹r羹l羹l羹羹n zaman i癟inde daha k繹t羹ye gitmesini 繹nlemek i癟in daha etkili yakla覺mlar aramaya devam ediyorlar. En 癟ok ie yarayan 繹neriler:

 • Topikal ila癟, “Atropin”: Topikal atropin damlalar覺, genellikle g繹z muayenelerinde ya da g繹z ameliyatlar覺nda g繹z bebeini dilate etmek i癟in yayg覺n olarak kullan覺l覺r. D羹羹k dozda (% 0.01) atropin, miyopun ilerlemesini yavalatmaya da yard覺mc覺 olabilir. Bu etki i癟in kesin mekanizma bilinmemektedir.
 • D覺arda daha fazla zaman ge癟irin: Ergenlik d繹neminde veya yetikinliin erken d繹nemlerinde d覺arda zaman ge癟irmek miyopinin yaam boyu gelime riskini azaltabilir. Arat覺rmac覺lar, g羹nein ultraviyole (UV) 覺覺nlar覺na maruz kalman覺n, sklera ve kornean覺n molek羹ler yap覺s覺n覺 deitirebileceini ve g繹z羹n normal eklinin korunmas覺na yard覺mc覺 olabileceini d羹羹n羹yor.
 • Ortokeratoloji: Bu prosed羹rde, g繹z羹n羹z羹n erilii d羹zelinceye kadar g羹nde birka癟 saat sert, gaz ge癟irgen kontakt lensler kullan覺rs覺n覺z. Ard覺ndan, yeni ekli korumak i癟in lensleri daha az s覺kl覺kta tak覺n. Bu tedaviyi keserseniz, g繹zleriniz eski hallerine geri d繹ner.

neriler

Miyop olmay覺 engelleyemezsiniz. Baz覺 癟al覺malara g繹re miyop ilerlemesini yavalatabilmek m羹mk羹nd羹r. Bununla birlikte, aa覺daki ipu癟lar覺n覺 izleyerek g繹zlerinizi ve g繹r羹 kalitenizi korumaya yard覺mc覺 olabilirsiniz:

 • G繹zlerini kontrol ettir! 襤yi g繹rseniz bile bunu d羹zenli olarak yap覺n.
 • Kronik hastal覺klar覺n覺z覺 takip edin: Diyabet ve y羹ksek tansiyon gibi baz覺 durumlar, uygun tedavi alamazsan覺z g繹r羹羹n羹z羹 etkileyebilir.
 • G繹zlerinizi g羹neten koruyun: Ultraviyole (UV) 覺覺nlar覺 engelleyen g羹ne g繹zl羹羹 kullan覺n.
 • G繹z yaralanmalar覺n覺 繹nleyin: Spor yapmak, 癟imleri bi癟mek, boya yapmak veya toksik dumanl覺 dier 羹r羹nleri kullanmak gibi baz覺 eyleri yaparken koruyucu g繹zl羹k tak覺n.
 • Sal覺kl覺 beslenin: ok yaprakl覺 yeillikler, dier sebzeler ve meyveler yemeye 癟al覺覺n. Ayr覺ca arat覺rmalar, ton bal覺覺 ve somon gibi omega-3 ya asitlerinden zengin besinlerle beslenmenin g繹z sal覺覺na iyi geldiini g繹steriyor.
 • Sigaradan uzak durun! Sigara i癟mek v羹cudunuzun geri kalan覺 i癟in iyi olmad覺覺 gibi, g繹z sal覺覺n覺z覺 da olumsuz y繹nde etkileyebilir.
 • Kontakt lens veya g繹zl羹k numaran覺z覺n doru olduuna emin olun. G繹z derecesinin yanl覺 繹l癟羹lmesi veya baka sebeplerle yanl覺 dereceli g繹zl羹k veya kontak lens kullanmak miyopluk ilerlemesini artt覺rabilir.
 • Daha iyi ayd覺nlatma kullan覺n. Daha fazla 覺覺k g繹r羹羹n羹z羹 artt覺racakt覺r.
 • G繹zlerinizi dinlendirin! Bilgisayar覺n覺zdan veya okuma eylemi dahil yak覺ndan bakarak yapt覺覺n覺z ilere molalar verin. Her 20 dakika bir 20 saniye ba覺n覺z覺 癟evirin ve (m羹mk羹nse en az 6 metre) uzaa bak覺n.

Randevu 繹ncesi

eitli g繹z hastal覺klar覺 i癟in yard覺m alabileceiniz 羹癟 t羹r g繹z uzman覺:

 • G繹z doktoru: G繹z doktorlar覺, eksiksiz g繹z muayeneleri yapmak, d羹zeltici kontakt lensler veya g繹zl羹k re癟ete etmek, yayg覺n ve karma覺k g繹z bozukluklar覺n覺 tehis ve tedavi etmek ile g繹z ameliyat覺 yapmak i癟in eitilirler.
 • Optometrist: G繹zl羹k veya lens 繹l癟羹s羹n羹 alan uzman kiilerdir. Hi癟bir ekilde g繹ze cerrahi m羹dahalede bulunmamakla birlikte, g繹rme bozukluu yaayan kiilerin sorunlar覺n覺 tespit ederler.
 • Optisyen: g繹z doktoru taraf覺ndan, g繹zlerinde 覺覺覺 k覺rma kusuru tespit edilen hastalar覺n re癟etelerini inceleyen, g繹zl羹k veya kontakt lens se癟imi ve kullan覺m覺 konusunda hastalara yard覺mc覺 olan kiidir.

Hangi t羹r g繹z uzman覺n覺 se癟erseniz se癟in, ite randevunuza haz覺rlanman覺za yard覺mc覺 olacak baz覺 bilgiler:

 • Zaten g繹zl羹k tak覺yorsan覺z,g繹zl羹羹n羹z羹 randevunuza yan覺n覺zda getiriniz. Doktorunuzda mevcut g繹zl羹k derecenizi 繹l癟en bir cihaz bulunmaktad覺r. Kontakt lens tak覺yorsan覺z, randevunuza bo bir kontakt lens kutusu getirin.
 • Yak覺n覺 g繹rememek, yak覺n yaz覺lar覺 okuyamamak veya gece araba kullan覺rken bulan覺k g繹rmek gibi kar覺lat覺覺n覺z problemleri listeleyin ve yan覺n覺zda getirin.
 • Ald覺覺n覺z t羹m ila癟lar覺n, vitaminlerin veya takviyelerin bir listesini yap覺n.
 • Doktorunuza soraca覺n覺z sorular覺 listeleyin.

Bir soru listesi haz覺rlamak ziyaretinizden verimli ekilde yararlanman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r. Miyop i癟in doktorunuza sorabileceiniz baz覺 temel sorular unlard覺r:

 • D羹zeltici lensleri ne zaman kullanmam gerekir?
 • G繹zl羹klerin yararlar覺 ve sak覺ncalar覺 nelerdir?
 • Kontakt lenslerin yararlar覺 ve sak覺ncalar覺 nelerdir?
 • G繹zlerimin ne s覺kl覺kta muayene edilmesini 繹nerirsiniz?
 • G繹z ameliyat覺 gibi daha kal覺c覺 tedaviler benim i癟in iyi bir se癟enek midir? Eer 繹yleyse, hangisini 繹nerirsiniz?
 • Bu tedavilerden ne t羹r yan etkiler g繹r羹lebilir?

Randevu esnas覺nda sizin doktorunuza soraca覺n覺z sorular gibi doktorunuzun da size sormas覺 muhtemel baz覺 sorular覺 vard覺r. Bu sorulara haz覺rl覺kl覺 olun. 襤te baz覺lar覺;

 • G繹rme sorunlar覺n覺 ne zaman yaamaya balad覺n?
 • G繹zlerinizi k覺st覺覺n覺zda ya da nesneleri daha uzaa veya daha yak覺na koyduunuzda g繹rme kaliteniz nas覺l deiiyor.
 • Ailenizde g繹zl羹k veya kontakt lens kullanan var m覺? Eer var ise g繹zl羹k ya da kontakt lens kullanmaya ne zaman balad覺klar覺n覺 biliyor musunuz?
 • G繹zl羹k veya kontakt lens kullanmaya ne zaman balad覺n覺z?
 • Diyabet veya hipertansiyon gibi herhangi bir t覺bbi probleminiz var m覺?
 • Yeni ila癟lar, takviyeler veya bitkisel ila癟lar almaya balad覺n覺z m覺?

Soru Cevap

G繹zl羹k takmak miyopu durdurur mu?

Genellikle hep g繹zl羹k takma, daha d羹羹k numaral覺 g繹zl羹k takma, lens takma gibi durumlar miyopun ilerlemesinde veya gerilemesinde etkili olamaz.

Miyop neden olur?

Genetik yatk覺nl覺k miyop gelimesinde etkilidir. G繹z g羹resi hareket edebilen ve ekli deiebilen k羹remsi bir yap覺ya sahiptir. S羹rekli kitap, bilgisayar, tablet veya telefon gibi yak覺n覺n覺zdaki bir ekrana veya cisme bak覺yor olman覺z g繹z k羹renizin yap覺s覺n覺 uzun vadede deitirerek miyop gelime riskini artt覺r覺r. G繹zlerinizin farkl覺 eylere odaklanmas覺na ve dinlenmesine


Kaynak:

 1. https://www.mayoclinic.org
 2. https://nei.nih.gov
 3. https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/50704,ugtp-rehberi-17-08-2018pdf.pdf?0
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir