Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Gastrit

Gastrit, mide zar覺n覺n zarar g繹rmesi ve mide zar覺nda inflamasyon gelimesidir. Kar覺n ar覺s覺, mide yanmas覺, haz覺ms覺zl覺k (dispepsi), ikinlik ve mide bulant覺s覺na neden olabilen bir durumdur. Helicobacter pylori isimli bir bakteri gastrite neden olabilir. Alkol, baz覺 ar覺 kesici ila癟lar, asitli besinlerle beslenmek mide zar覺n覺n hasar g繹rmesine neden olabilir.

Gastrit

Gastrit aniden ortaya 癟覺kabilir (akut gastrit) veya zamanla yava癟a ortaya 癟覺kabilir (kronik gastrit). Gastrit, 羹lser veya mide kanseri riskinde art覺a neden olabilir.

Gastrite neden olan Helicobacter pylori isimli bakteri ayn覺 zamanda mide 羹lserlerine de neden olabilmektedir. Fazla ar覺 kesici kullanmak veya fazla alkol t羹ketmekte gastrit gelimesine katk覺 salayabilir.

Mide kendi kendini h覺zla yenileyen organlardan biridir. Bir癟ok insan i癟in gastrit ciddi deildir ve tedavi ile h覺zla iyileir.

1. Gastrit belirtileri nelerdir?

Baz覺 gastrit belirti ve semptomlar覺 繹yledir:

 • Karn覺n 羹st k覺sm覺nda yanma ve ac覺 hissi ile kar覺n ar覺s覺. Bu ar覺, yemein asit-baz i癟eriine bal覺 olarak, yemekle birlikte daha k繹t羹 veya daha iyi hale gelebilir.
 • Mide bulant覺s覺
 • Kusma
 • Yedikten sonra 羹st karn覺n覺zda dolgunluk hissi

Gastrit her zaman belirti ve semptomlara neden olmaz.

Gastrit: Mide mukozas覺n覺n enfekte olmas覺d覺r.
Gastrit: Mide mukozas覺n覺n enfekte olmas覺d覺r.

1.1. Ne zaman doktora g繹r羹nmeliyim?

Neredeyse herkes kar覺n ar覺s覺, haz覺ms覺zl覺k ve mide tahrii ge癟irir. Mide kendi kendini tamir etme kabiliyetine sahiptir. Haz覺ms覺zl覺k, kar覺n ar覺s覺 ve mide yanmas覺 ikayetlerinin 癟ou k覺sa 繹m羹rl羹d羹r ve t覺bbi bak覺m gerektirmez.

Bir hafta veya daha uzun bir s羹re gastrit belirtileri ve semptomlar覺n覺z varsa doktorunuza dan覺覺n. Gastrit belirtilerinizin ar覺 kesici ila癟 kullan覺m覺ndan sonra olup olmad覺覺n覺 doktorunuza belirtin.

2. Gastrit nas覺l geliir?

Mide, yediimiz besinleri sindirmemizi salayan kuvvetli bir asit 羹retir. Mide mukozas覺, bu asitin besinleri sindirirken, midenin kendisini koruyan bir bariyer oluturur.

襤la癟, asitli besinler, alkol veya a覺r覺 baharat t羹ketimi gibi nedenlerle mide mukozas覺n覺n zay覺flamas覺, hasarlanmas覺 veya yaralanmas覺 durumunda mide daha korunmas覺z hale gelir. Mide yanmas覺 ve ac覺 hissi ile kar覺n ar覺s覺 geliebilir.

Mide mukozas覺 enfekte olabilir. Gastrit mide mukozas覺n覺n enfekte olmas覺d覺r. Mide mukozas覺 en s覺k Helicobacter pylori ad覺ndaki bakteri ile enfekte olmaktad覺r.

Crohn hastal覺覺 ve sarkoidoz gibi baz覺 durumlar, gastrit gelime riskini artt覺r覺r.

Mide mukozas覺n覺n Helicobacter pylori ile enfekte olmas覺 sonucu gastrit geliir.
Mide mukozas覺n覺n Helicobacter pylori ile enfekte olmas覺 sonucu gastrit geliir.

3. Risk fakt繹rleri

Gastrit riskini art覺ran baz覺 fakt繹rler:

3.1. Bakteriyel enfeksiyon

D羹nya 癟ap覺nda d羹羹n羹ld羹羹nde insanlar aras覺nda en yayg覺n g繹r羹len enfeksiyon, Helicobacter pylori enfeksiyonudur. Ancak bu enfeksiyona sahip olan bir癟ok kiide gastrit belirtileri g繹r羹lmez.

Mide mukozas覺, Helicobacter pylori enfeksiyonuna sahip bir癟ok kiide mideyi koruyabilmeye devam eder. Ancak sigara ve alkol t羹keten, ac覺 ve asiti bol t羹keten veya genetik olarak zaafiyeti olan baz覺 insanlarda Helicobacter pylori enfeksiyonuna kar覺 yeterli korunma salanamayabilir.

3.2. Ar覺 kesici haplar覺n fazla kullan覺m覺

Aspirin, ibuprofen (Advil, Brufen, Motrin IB gibi) ve naproksen (Aleve, Apranax, Aprol, Apranax, Naprosyn gibi) gibi yayg覺n ar覺 kesiciler hem akut gastrite hem de kronik gastrite neden olabilir.

Bu ar覺 kesicilerin d羹zenli olarak kullan覺lmas覺 veya bu ila癟lar覺n 癟ok fazla al覺nmas覺, midenizin koruyucu mukozas覺 i癟in 繹nemli olan bir maddeyi azaltabilir. Mide mukozas覺n覺n koruyucu etkisi azalabilir.

3.3. Yal覺ll覺k

Mide mukozas覺 yala birlikte incelme eilimi g繹sterir. 襤leri yataki yetikinlerin, Helicobacter pylori enfeksiyonu veya otoimm羹n bozukluklara sahip olma olas覺l覺覺 gen癟 insanlardan daha fazlad覺r. Bu nedenlerle, yala birlikte gastrit riski artar.

3.4. A覺r覺 alkol kullan覺m覺

Alkol, mide mukozas覺n覺 tahri edebilir ve a覺nd覺rabilir. Mukozas覺 zarar g繹rm羹 mide, asitli sindirim sular覺na kar覺 daha savunmas覺zd覺r. A覺r覺 alkol kullan覺m覺n覺n akut gastrite neden olmas覺 daha olas覺d覺r.

3.5. Stres

Maj繹r cerrahi, yaralanma, yan覺klar veya ciddi enfeksiyonlar nedeniyle gelien iddetli stres akut gastrite neden olabilir.

3.6. Otoimm羹n gastrit: Kendi v羹cudunuzun, kendi midenize sald覺rmas覺

Kendi ba覺覺kl覺k sistemi elemanlar覺n覺z覺n (imm羹n sistem) kendi v羹cudunuza sald覺rmas覺yla otoimm羹n hastal覺klar geliir.

Otoimm羹n gastrit, kendi v羹cudunuzun, kendi mide mukozan覺z覺 oluturan h羹crelere sald覺rmas覺yla ortaya 癟覺kar. Zarar g繹ren mide mukozas覺 gastrit gelimesine zemin haz覺lar.

Otoimm羹n gastrit, Hashimoto hastal覺覺 ve tip 1 diyabet dahil olmak 羹zere dier otoimm羹n hastal覺klar覺 olan kiilerde daha yayg覺nd覺r. Otoimm羹n gastrit ayr覺ca B12 vitamini eksiklii ile de ilikilendirilebilir.

3.7. Dier hastal覺klar ve durumlar

Gastrit, HIV / AIDS, Crohn hastal覺覺 ve paraziter enfeksiyonlar gibi dier t覺bbi durumlarla ilikili olabilir.

4. Gastrit komplikasyonlar覺

Tedavi edilmedii takdirde gastrit, mide 羹lseri ve mide kanamas覺na yol a癟abilir.

Nadiren, baz覺 kronik gastrit 癟eitleri, 繹zellikle mide mukozas覺nda ve mide mukozas覺 h羹crelerinde deiiklikler varsa, mide kanseri riskinizi art覺rabilir.

Gastrit tedavisine ramen belirtileriniz ve semptomlar覺n覺z d羹zelmiyorsa doktorunuza dan覺覺n.

5. Koruyucu hekimlik

Gastrit hastal覺覺na yakalanmamak ve gastritten korunmak i癟in neler yap覺labilir?

5.1. Helicobacter pylori enfeksiyonunun 繹nlenmesi

Helicobacter pylorinin nas覺l yay覺ld覺覺 a癟覺k deildir, ancak bunun kiiden kiiye veya Helicobacter pylori ile kontamine yiyecekler ve su yoluyla bulaabileceine dair baz覺 kan覺tlar vard覺r.

Ellerinizi s覺k s覺k sabun ve su ile y覺kamak koruyucu olabilir. zellikle yemeklerden 繹nce ellerinizi iyice y覺kamalas覺n覺z.

i besinlere nazaran, piirilmi besinler daha az canl覺 mikrop bar覺nd覺r覺r. Tamamen piirilmi yiyecekler yemek H. pylori gibi enfeksiyonlardan korumaya yard覺mc覺 olur.

5.2. L羹zumsuz ar覺 kesici ila癟 kullanmay覺n

Ar覺 kesici ila癟lar mide mukozas覺na zarar verebilirler. Bata NSA襤襤 ar覺 kesici ila癟lar olmak 羹zere doktorunuzun re癟ete etmedii her ilaca kar覺 dikkatli olun.

zellikle gerekmediinde ar覺 kesici kullanmay覺n. Gereinden fazla ar覺 kesici kullanmay覺n.

5.3. Mide mukozan覺z覺 koruyun

A覺r覺 baharat, y羹ksek protein i癟erikli beslenme, yal覺-k覺zartmal覺 besinler, ac覺l覺 soslar, alkol ve sigara mide mukozan覺za zarar verebilir veya mide asiditesini artt覺rarak midenize zarar verebilir.

6. Tan覺

Doktorunuz, t覺bbi ge癟miiniz, muayene ve birka癟 soru ard覺ndan gastrit olduunuz sonucuna varabilir. Ancak gastrite neden olan as覺l problemin ne olduunu anlamak ve midenin kontrol edilmesi i癟in birka癟 test gerekebilir. Baz覺lar覺:

6.1. Helicobacter pylori testi

Doktorunuz H. pylori bakterisine sahip olup olmad覺覺n覺z覺 belirlemek i癟in testler 繹nerebilir. Helicobacter pylori kan testinde, d覺k覺 testinde veya nefes testiyle tespit edilebilir.

Nefes testi i癟in, radyoaktif karbon i癟eren k羹癟羹k bir bardak berrak, tats覺z s覺v覺 i癟ersiniz. H. pylori bakterileri midenizdeki test s覺v覺s覺n覺 par癟alar. Daha sonra, bir torbaya 羹flenir. Bu nefes 繹rnei incelenir. Eer H. pylori ile enfekteyseniz, nefes 繹rneiniz radyoaktif karbon i癟erecektir.

Ucunda kamera ve 覺覺k bulunan esnek bir t羹p (endoskop) ile 羹st sindirim sisteminin incelenmesine endoskopi denir. Endoskop ile doktorunuz gastrit belirtileri arar.

6.2. Endoskopi

Ucunda kamera ve 覺覺k bulunan esnek bir t羹p (endoskop) ile 羹st sindirim sisteminin incelenmesine endoskopi denir. Endoskop ile doktorunuz gastrit belirtileri arar.

羹pheli bir alan bulunursa, doktorunuz laboratuvar incelemesi i癟in k羹癟羹k doku 繹rnei (biyopsi) 癟覺karabilir. Biyopsi, mide duvar覺n覺zdaki H. pylori varl覺覺n覺 da belirleyebilir.

6.3. st sindirim sisteminizin r繹ntgeni

Mide ve ince ba覺rsak anormallikleri aramak i癟in, r繹ntgen 癟ekilebilir. Bu r繹ntgen serisi 繹zofagusunuzun g繹r羹nt羹lerini 癟eker.

lseri daha g繹r羹n羹r hale getirmek i癟in sindirim sisteminizi kaplayan beyaz, metalik bir s覺v覺y覺 (baryum i癟eren) i癟meniz gerekebilir. Baryum i癟ilirken radyoloun floroskopide baryumun aa覺ya yemek borusuna ve mideye seyahatini inceler.

7. Tedavi

Gastrit tedavisi, gastrite neden olan duruma g繹re yap覺l覺r. NSA襤襤 ar覺 kesicilerin neden olduu akut gastritte tedavi ar覺 kesici kullan覺m覺n覺n b覺rak覺lmas覺d覺r. Alkol羹n neden olduu akut gastritte tedavi alkol kullan覺m覺n覺n b覺rak覺lmas覺d覺r.

Gastrit tedavisinde kullan覺lan baz覺 ila癟lar 繹yledir:

7.1. Antibiyotik: Helicobacter pylori’yi 繹ld羹rmek i癟in

Sindirim sisteminizdeki H. pylori i癟in doktorunuz antibiyotik kombinasyonu 繹nerebilir. Bakteriyi 繹ld羹rmek i癟in;

 • klaritromisin (Macrol, Klamer, Biaxin…)
 • amoksisilin (Largopen, Klavunat, Klamoks, Amoxil, Augmentin…)
 • metronidazol (Flagyl, Nidazol…) 

gibi antibiyotikler kullan覺labilir.

7.2. Proton Pompa 襤nhibit繹rleri

Bu ila癟lar mide i癟eriindeki asit 羹retimini azaltarak, mide duvar覺n覺n kendi kendini iyiletirmesini h覺zland覺r覺rlar. Baz覺lar覺:

Proton pompa inhibit繹rlerinin, 繹zellikle y羹ksek dozlarda uzun s羹reli kullan覺m覺, kal癟a, bilek ve omurga k覺r覺覺 riskinizi art覺rabilir. Doktorunuza kalsiyum takviyesinin bu riski azalt覺p azaltamayaca覺n覺 sorun.

7.3. H2-resept繹r antagonistleri

Asit 羹retimini azaltan ila癟lard覺r. H-resept繹r antagonistleri, midenin asit 羹retimini inhibe ederek, mide i癟erisine sal覺nan asit miktar覺n覺 azalt覺r. B繹ylece gastrit ar覺s覺n覺 hafifletir. Midenin kendi kendini iyiletirmesini h覺zland覺r覺r. Baz覺lar覺:

 • ranitidin (Ranitab, Zantac, Ranitine, Zandid …)
 • famotidin (Famodin, Famoser, Gastrofam, Duovel, Neotab, Pepcid …)
 • simetidin (Tagamet HB)
 • nizatidin (Nizatidin, Axid AR)

7.4. Mide asidini n繹tralize eden antasitler

Doktorunuz re癟etenize antasit ila癟 ekleyebilir. Antasitler mevcut mide asidini n繹tralize eder ve ar覺n覺n h覺zla azalmas覺n覺 salar. Etki s羹resi k覺sad覺r. 襤lac覺n ana bileenlerine bal覺 olarak kab覺zl覺k veya ishal gibi yan etkilere neden olabilirler.

Anti-asit 繹zellikli baz覺 ila癟lar:

8. Gastrit i癟in ila癟 d覺覺 tedavi 繹nerileri

Gastrit belirtilerinizin hafiflemesine yard覺mc覺 olacak basit yaam 繹nerileri 繹yledir:

8.1. Az az ama s覺k s覺k yeyin

Mide, i癟erisindeki besinleri sindirmek i癟in asit salg覺lar. Mide besinlerle ne kadar 癟ok dolarsa, o besinleri sindirebilmek i癟in o kadar 癟ok asit 羹retilmesi gerekir.

Ne kadar 癟ok yerseniz, mideniz o kadar 癟ok b羹y羹r ve geniler. B羹y羹y羹p geniledik癟e mide duvar覺 gerilir ve gerginleir. Genileyen mide duvar覺 羹zerindeki mukoza tabakas覺n覺n da incelmesine neden olur.

襤ncelen mide mukozas覺 artan asit kar覺s覺nda daha korunmas覺z hale gelir.

Az az ama s覺k aral覺klarla yemek yemek gastrit semptomlar覺n覺 azalt覺r.

8.2. Alkolden ve t羹t羹n duman覺ndan ka癟覺n覺n

Alkol ve sigara midenizin mukoza zar覺n覺 tahri edebilir. Mide mukozan覺z覺 korumak i癟in sigara ve alkol羹 b覺rak覺n.

8.3. Ar覺 kesici ila癟lar覺n覺z覺 azaltmay覺 deneyin

Ar覺 kesici ila癟lar kulln覺yorsan覺z, bu ila癟alar覺 gastriti daha az iddetlendiren ila癟larla deitirmeyi deneyin.

V羹cudunuzun sadece belirli bir b繹lgesinde ar覺 varsa, s覺n覺rl覺 say覺da eklem veya ekstremite ar覺n覺z varsa a覺zdan al覺nan ar覺 kesici haplar yerine ar覺 kesici kremler kullanmay覺 deneyin.

Gerekli olmayan hallerde, ar覺 kesici kullanmay覺n.

9. Doktorla olan randevunuzdan 繹nce

Karn覺n 羹st k覺sm覺nda yanma ve ac覺 hissi ile kar覺n ar覺s覺 ikayetleriniz var ise:

9.1. Hangi doktora randevu almal覺y覺m?

Yeni balayan mide yanmas覺 ve kar覺n ar覺s覺 ikayetleriniz var ise aile hekiminize dan覺abilirsiniz. Aile hekiminiz gerektiinde sizi i癟 hastal覺klar覺 (dahiliye) b繹l羹m羹ne y繹nlendirebilir. 襤癟 hastal覺klar覺 uzman覺 gerektiinde sizi yan dal yapm覺 i癟 hastal覺klar覺 uzman覺na (gastroenterolog) y繹nlendirebilir.

9.2. Doktora gitmeden 繹nce,

Ac覺l覺, baharatl覺, tuzlu, yal覺-k覺zartmal覺 ve asitli g覺dalardan uzak durduunuzdan emin olun.

Kar覺n ar覺s覺 ve mide yanmas覺 ikayetlerinizin yemeklerle ilikisini not edin. Mide yanmas覺 ve kar覺n ar覺s覺n覺 nelerin iddetlendirdiini not edin.

Kulland覺覺n覺z t羹m ila癟lar覺n, 繹zellikle kulland覺覺n覺z t羹m ar覺 kesici ila癟lar覺n listesini haz覺rlay覺n.

Randevunuzda size elik edecek bir arkada覺n覺z覺n veya ailenizden birinin olmas覺n覺 isteyebilirsiniz. Hastal覺覺n覺z hakk覺nda doktorunuzu dinlerken iki kii bir kiiden daha 癟ok ey anlayacakt覺r. Size yard覺mc覺 olabilecek bilgileri not al覺n.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Gastrit” i癟in 11 cevap

 1. hocam merhaba endoskop sonucum tan覺: pangastrit ve bulbitis 癟覺kt覺 korkulacak biey varm覺 hocam 癟ok korkuyorum ila癟lar ile ge癟miyecek diye bunun d覺覺nda kan testlerim hepsi 癟ok iyi 癟覺kt覺 TR襤O ANTEPS襤N KULLANIYORUM

  • Pangastrit kelimesi pan (t羹m) ve gastrit (mide iltihab覺) kelimelerinden t羹retilmitir. Midenin t羹m astar覺n覺n gastrit hastal覺覺n覺 yakaland覺覺n覺 tan覺mlar. Bulbitis ise midenin ince ba覺rsaa a癟覺ld覺覺 en yak覺n k覺sm覺n inflamasyondan etkilendiini ifade eder. Bir hastan覺n hem midesinin tamam覺 hem de anca ba覺rsa覺n mideye en yak覺n k覺sm覺 mide iltihab覺ndan etkilenmise ila癟lar覺n覺 d羹zenli kullanmal覺, doktor takiplerine dikkat etmeli ve yaam deiikliklerine s覺k覺 s覺k覺ya uymal覺d覺r. Gastrit i癟in ila癟 d覺覺 tedavi 繹nerilerine dikkat etmelisiniz.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir