Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

HDL ve LDL Kolesterol Aras覺ndaki Fark Nedir?

K覺rm覺z覺 et, beyaz et, s羹t ve s羹t 羹r羹nleri kolesterol i癟eren besinlerden baz覺lar覺d覺r. Besinlerle kolesterol almasan覺z bile karacier v羹cudun ihtiya癟 duyduu kolesterol羹 羹retir. Eer kanda LDL miktar覺 artarsa kan damarlar覺nda ateroskleroz dahil damar hastal覺klar覺 g繹r羹lmesi riski artar. HDL ise iyi kolesterol olarak bilinir.

HDL ve LDL Kolesterol Aras覺ndaki Fark Nedir - hekimimyanimda

Kolesterol genellikle “y羹ksek kolesterol” hastal覺覺n覺n barol羹 olduu i癟in “k繹t羹” ve “zararl覺” olduu d羹羹n羹len ama asl覺nda bir癟ok 繹nemli g繹revi olan bir maddedir. Kolesterol, h羹cre zarlar覺, baz覺 hormonlar ve D vitamini oluumu i癟in hayati 繹nem ta覺r. HDL ve LDL kolesterol nedir?

HDL ve LDL kolesterol nedir?

襤ki ana kolesterol t羹r羹 vard覺r:

 • Y羹ksek younluklu lipoprotein (HDL) iyi kolesterol, (HDL=high-density lipoprotein)
 • D羹羹k younluklu lipoprotein (LDL) neden k繹t羹 kolesterol, (LDL=low-density lipoprotein)

HDL iyi kolesterol olarak bilinir 癟羹nk羹 kolesterol羹 v羹cudunuzdan at覺lmak 羹zere karacierinize ta覺r. HDL v羹cudunuzun a覺r覺 kolesterol羹 atmas覺na yard覺mc覺 olur. Dolay覺s覺yla kanda HDL kolesterole daha az rastlan覺r.

LDL’ye ise k繹t羹 kolesterol denir. 羹nk羹 kolesterol羹n kana al覺nmas覺nda g繹revlidir. LDL artt覺k癟a kana ge癟ebilecek kolesterol miktar覺 artar. Eer kanda LDL miktar覺 artarsa kan damarlar覺nda ateroskleroz dahil damar hastal覺klar覺 g繹r羹lmesi riski artar.

HDL ve LDL kolesterol nedir?

Ateroskleroz, damarlarda ya pla覺 birikmesidir. Damarda ya tabakas覺 birikirse damarda daralmaya neden olur. Bunun sonucunda kan p覺ht覺lamas覺 riski artar. Eer kanda p覺ht覺 oluursa bu p覺ht覺 damarlar覺 t覺kayabilir. Bu p覺ht覺 beyin damarlar覺ndan birini t覺karsa inme (fel癟) nedeni olabilir. Eer bu p覺ht覺 kalp damarlar覺ndan birini (koronerler) t覺karsa kalp krizine neden olabilir.

Ayr覺ca damarlarda plak oluumu neticesinde damarda daralma, damar覺n kan g繹t羹rd羹羹 organa yeteri kadar oksijen ve besin g繹t羹r羹lememesine neden olabilir.

Kan kolesterol deerlerini anlama

Y羹ksek kolesterol genellikle erken aamalarda belirti vermez. Bu, hastal覺k ilerlemeden 癟ou kere fark覺nda olmayaca覺n覺z anlam覺na gelir. Bu nedenle hi癟 rahats覺zl覺覺n覺z olmasa bile kan tahlili yapt覺rarak kolesterol seviyenizi 繹l癟t羹rmeniz 繹nemlidir.

20 ya覺n 羹zerindeki bireylerde 4 ila 6 y覺lda bir kez kolesterol 繹l癟羹m羹 yap覺larak kontrol edilmesinde fayda vard覺r.

Daha 繹nceden kolesterol y羹kseklii tespit edilenlerin veya kalp hastal覺klar覺 y繹n羹yle riskli olan hastalar覺n daha s覺k aral覺klarla kolesterol 繹l癟羹m羹 yapt覺rmalar覺 gerekebilir.

Lipit profili” ad覺 verilen test 9 ila 12 saat a癟 kald覺ktan sonra yap覺l覺r. Test sonu癟lar覺nda; toplam kolesterol, LDL (k繹t羹) kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve trigliseritlerin (kan覺n覺zdaki bir ya t羹r羹) anl覺k g繹r羹nt羹s羹 salan覺r.

 • Toplam kan kolesterol羹: Bu deere HDL, LDL ve toplam trigliseritlerinizin y羹zde 20’si dahildir.
 • Trigliserit: Bu deer 150 mg/dlnin alt覺nda ise idealdir. 150 199 mg/dl aras覺nda ise s覺n覺rdad覺r. 200 499 mg/dl aras覺nda ise y羹ksektir. 500 mg/dl 羹zerinde ise 癟ok y羹ksektir.
 • HDL kolesterol: HDL kolesterol (iyi kolesterol) d羹zeyi ne kadar y羹ksek ise o kadar iyidir. Kad覺nda en az 55 mg/dl olmal覺d覺r, erkekte ise en az 45 mg/dl olmal覺d覺r. Eer, kanda HDL kolesterol d羹zeyi 35 mg/dlnin alt覺 ise d羹羹kt羹r. HDL kolesterol (iyi kolesterol) d羹zeyi y羹kseldik癟e kalp-damar rahats覺zl覺覺 ve kalp krizi riski azal覺r.
 • LDL kolesterol: Bu deer ne kadar d羹羹kse o kadar iyidir. Kalp hastal覺覺n覺z, kan damar覺 hastal覺覺n覺z veya diyabetiniz yoksa 130 mg/dl’den fazla olmamal覺d覺r. Kalp hastal覺覺n覺z, kan damar覺 hastal覺覺n覺z veya diyabetiniz varsa 100 mg/dl alt覺nda olmal覺d覺r. 160 ve 羹zeri y羹ksektir.
Toplam Kolesterol mg/dlHDL Kolesterol mg/dlLDL Kolesterol mg/dl
襤yi200 alt覺nda45 ve 羹zeri130 alt覺nda
S覺n覺rda200 239 aras覺40 45 aras覺130 159 aras覺
Y羹ksek240 ve 羹zeri160 ve 羹zeri
D羹羹k40 alt覺nda

LDL (k繹t羹 kolesterol) deerlerindeki her 10 mg/dllik art覺, kalp krizi riskini yakla覺k %20 oran覺nda art覺rmaktad覺r. 

HDL (iyi) kolesterol deerindeki her 1 mg/dllik art覺 kalp damar hastal覺覺 gelime riskini %2 oran覺nda azaltmaktad覺r.

Y羹ksek kolesterol nedenleri

Aa覺daki durumlarda y羹ksek kolesterol (hiperlipidemi) hastas覺 olma riskiniz artar:

 • A覺r覺 kilolu veya obez olmak: Bel 癟evresinin erkekte 100 cm’den kad覺nda ise 90 cm’den fazla olmas覺
 • Sal覺ks覺z beslenmek: k覺rm覺z覺 et, tam yal覺 s羹t 羹r羹nleri, doymu yalar, trans yalar ve ilenmi g覺dalar覺 癟ok癟a t羹ketmek
 • D羹zenli spor yapmamak
 • Sigara veya dier t羹t羹n 羹r羹nlerini kullanmak
 • Ailede y羹ksek kolesterol 繹yk羹s羹 varsa
 • Diyabet, b繹brek hastal覺覺 veya hipotiroidizm rahats覺zl覺覺n覺z varsa

Y羹ksek kolesterol (hiperlipidemi) hastal覺覺 her yatan insan覺, her iki cinsiyeti ve her 覺rk覺 etkileyebilir.

Y羹ksek kolesterol genellikle erken aamalarda belirti vermez. Bu, hastal覺k ilerlemeden 癟ou kere fark覺nda olmayaca覺n覺z anlam覺na gelir. Bu nedenle hi癟 rahats覺zl覺覺n覺z olmasa bile kan tahlili yapt覺rarak kolesterol seviyenizi 繹l癟t羹rmeniz 繹nemlidir. 20 ya覺n 羹zerindeki bireylerde 4 ila 6 y覺lda bir kez kolesterol 繹l癟羹m羹 yap覺larak kontrol edilmesinde fayda vard覺r.

2013 y覺l覺nda yap覺lan bir 癟al覺maya g繹re: Sigara i癟enlerde sigara i癟meyenlere g繹re HDL (iyi) kolesterol seviyesi daha d羹羹kt羹r.

Arat覺rmalar sigaray覺 b覺rakman覺n HDL’yi art覺rabileceini g繹steriyor.

Nadiren de olsa, y羹ksek kolesterol, ailesel hiperkolesterolemiden kaynaklan覺r. Bu genetik bozukluk v羹cudunuzun LDL (k繹t羹) kolesterol羹 azaltmas覺n覺 繹nler. Amerikan 襤nsan Genomu Arat覺rma Enstit羹s羹ne g繹re, bu duruma sahip 癟ou yetikinin toplam kolesterol seviyeleri 300 mg/dLnin 羹zerinde ve LDL seviyeleri 200 mg/dLnin 羹zerindedir. Bu, y羹ksek LDL seviyelerine ve gen癟 yata kalp krizi ve inme riskinde art覺a neden olabilir.

Diyabet ve hipotiroidizm gibi dier sal覺k prolemleri de, y羹ksek kolesterol hastas覺 olma riskinizi art覺rabilir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir