Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Hipotiroidi Komplikasyonlar覺

Hipotiroidi, y羹ksek kolesterol, d羹羹k v羹cut s覺cakl覺覺, depresyon, kalp ve damar sistemi rahats覺zl覺klar覺, b羹y羹m羹 tiroid bezi, d羹羹k doum a覺rl覺覺 ve kas kuvvetinde zay覺flama gibi sonu癟lara neden olabilmektedir. Hastalar覺n komaya girmesine neden olabilecek kadar d羹羹k kalp at覺m h覺z覺, kalp yetmezlii ile hayati tehlike oluturan depresyon ise hipotiroidinin ciddi komplikasyonlar覺d覺r.

Hipotiroidi Komplikasyonlar覺, Guatr, Hipotiroidizm, hekimimyanimda.com

Hipotiroidi komplikasyonlar覺, hipotiroidi tedavi edilmediinde ortaya 癟覺kabilecek sal覺k sorunlar覺 demektir.

Hipotiroidi, y羹ksek kolesterol, d羹羹k v羹cut s覺cakl覺覺, depresyon, kalp ve damar sistemi rahats覺zl覺klar覺, b羹y羹m羹 tiroid bezi (guatr), d羹羹k doum a覺rl覺覺 ve kas kuvvetinde zay覺flama gibi sonu癟lara neden olabilmektedir.

Guatr

Hipotiroidi komplikasyonlar覺ndan biri, boynun 繹n k覺sm覺nda tiroid bezi b羹y羹mesi nedeniyle gelien guatr hastal覺覺d覺r.

Hipotiroidizm yani yetersiz tiroid hormonu durumunda, beynin hipofiz b繹l羹m羹nden daha fazla tiroid uyar覺c覺 hormon (TSH) sal覺n覺r. B繹ylece tiroid hormonu daha fazla tiroid hormonu 羹retme uyar覺s覺 al覺r. Bu uyar覺y覺 uzun s羹re ald覺覺nda tiroid bezi daha fazla tiroid hormonu 羹retebilmek i癟in b羹y羹r. B羹y羹me devam ettik癟e ger癟ekleen tiroid bezinizin anormal b羹y羹mesine Guatr denir.

Guatrlar genellikle ar覺s覺z olsa da, b羹y羹k guatr 繹ks羹r羹k ve yutma veya nefes almakta zorlua neden olabilir.

Guatr覺n en yayg覺n nedeni besinlerle yeteri kadar iyot minerali alamamakt覺r. Yeterli iyot olmad覺覺nda yeterli tiroid hormonu 羹retilemez. Tiroid hormonu yetersizliinde, daha fazla tiroid hormonu 羹retilmesi i癟in gelen uyar覺lar tiroid bezinin b羹y羹mesine neden olur.

Yeterli iyot t羹ketenlerde ise guatr覺n en s覺k nedeni tiroid bezindeki nod羹ller ve anormal hormon seviyeleridir.

Kalp hastal覺klar覺

Hipotiroidi ayr覺ca artm覺 kalp hastal覺覺 ve kalp yetmezlii riski ile ilikilendirilebilir.

Tiroid hormon seviyeleri d羹羹k olduunda (hipotiroidi), v羹cut, LDL kolesterol羹 her zamanki kadar verimli bir ekilde par癟alamaz ve uzaklat覺rmaz.

V羹cuttan uzaklat覺r覺lamad覺覺nda kanda LDL (k繹t羹) kolesterol seviyesi artar. Y羹ksek LDL kolesterol kalp ve damar hastal覺klar覺 riskini artt覺r覺r.

Ruhsal sal覺k sorunlar覺

Tiroid hormonlar覺 normal seviyelerde olmad覺覺nda baz覺 kiilerde ruh sal覺覺 sorunlar覺 geliir. Tiroid bezi 癟ok az ya da 癟ok fazla hormon 羹retirse, ruh hali deiikliklerine neden olabilir.

Hipotiroidizm, d羹羹nme yeteneini etkileyebilir. Bu, yeni eyler 繹renmeyi zorlat覺rabilir ve ruh halinizi etkileyebilir.

iddetli hipotiroidizmi olan kiiler, depresyon veya bunama belirtileri yaayabilir.

Tiroid hormonu yetersiz olan bireylerde geliebilecek baz覺 belirtiler:

 • Davran覺 deiiklikleri
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Yeni eyler 繹renme g羹癟l羹羹
 • Haf覺za sorunlar覺
 • Konuma g羹癟l羹羹

Periferik n繹ropati (sinir hasar覺)

Periferik n繹ropati, beyin ve omurilikten (merkezi sinir sisteminden), kollar ve bacaklar gibi v羹cudun geri kalan覺na bilgi ta覺yan sinirler olan periferik sinirlerin hasar g繹rmesidir.

iddetli, uzun s羹reli, tedavi edilmemi hipotiroidi periferik n繹ropatiye neden olabilir.

Yetersiz tiroid hormonu d羹zeylerinin (hipotiroidi) ile periferik n繹ropati aras覺ndaki iliki tam olarak anla覺lamamaktad覺r.

Ancak, hipotiroidi s覺v覺 tutulmas覺na neden olabilir. Bu durumda dokular ierek periferik sinirlere bask覺 uygulayabilir.

Bunun meydana geldii en yayg覺n alanlardan biri bileklerdir. 羹nk羹 bileklerde sinirler karpal t羹nel denilen dar bir alandan ge癟erler. Bu b繹lgede dokuda ilik ve sinire bas覺 t羹nel i癟erisinde sinirlere kolayl覺kla zarar verebilir.

Karpal t羹nel sendromunun en s覺k nedeni hipotiroidi deildir. Ancak hipotiroidiye bal覺 geliebilecek periferik n繹ropati ihtimalinin en y羹ksek olduu yer bileklerdir.

Periferik n繹ropati belirtileri

 • Sinir hasar覺ndan etkilenen b繹lgede ar覺
 • Yanma hissi
 • Uyuma
 • Kar覺ncalanma

Miks繹dem

Miks繹dem, iddetli hipotiroidinin sonucudur.

Miks繹dem, genellikle iddetli hipotiroidizmi belirtmek i癟in kullan覺lan bir terimdir.

Miks繹dem bazen de hipertiroidizmde ortaya 癟覺kan dermatolojik deiiklikleri tan覺mlamak i癟in kullan覺l覺r.

Miks繹dem belirtileri:

 • Kas g羹癟s羹zl羹羹 veya uyuukluk, uyku hali (letarji)
 • Kafa kar覺覺kl覺覺, bilin癟 bulan覺kl覺覺 veya yan覺t verememe
 • 羹me, souk hissetme, soua kar覺 hassasiyet
 • D羹羹k v羹cut 覺s覺s覺
 • zellikle g繹z kapaklar覺, dudaklar, y羹z, dil ve alt bacaklarda olmak 羹zere v羹cudun imesi, 繹dem
 • Nefes almada zorluk

Miks繹dem belirtileriniz varsa, acil t覺bbi tedaviye ihtiyac覺n覺z vard覺r.

Ciddi derecede ilerlemi hipotiroidizm, t覺bbi bir acil durum olan miks繹dem krizine yol a癟abilir.

K覺s覺rl覺k (infertilite)

D羹羹k tiroid hormonu seviyeleri kad覺nlarda yumurtlamay覺 engelleyerek dourganl覺覺 bozabilir. Ayr覺ca, hipotiroidiye neden olan baz覺 otoimm羹n veya hipofiz bozukluklar覺 gibi durumlar, dourganl覺a engel olabilir.

Hipotiroidi ve d羹羹k tiroid hormonu seviyeleri, adet kanamas覺n覺n ve yumurtlaman覺n bir癟ok farkl覺 y繹n羹n羹 olumsuz etkileyebilir. D羹羹k T4 (tiroksin) seviyelerine veya y羹ksek TRH (Tirotropin Salg覺lat覺c覺 Hormon)‘ya sahip olmak, y羹ksek prolaktin seviyelerine yol a癟ar. Bu, yumurtlama s覺ras覺nda yumurtan覺n sal覺nmamas覺na veya d羹zensiz yumurta sal覺nmas覺na ve gebe kalman覺n zorluuna neden olabilir.

K覺s覺rl覺覺 tedavi etmek i癟in hipotiroidiyi tedavi etmek 繹nemlidir.

Doum kusurlar覺

Hipotiroidi komplikasyonlar覺ndan biri de tedavi olmayan anne aday覺nda hamilelik veya doum ile ilgili kusurlar geliebilmesidir.

Tedavi edilmeyen tiroid hastal覺覺 olan kad覺nlardan doan bebeklerde, sal覺kl覺 annelerden doan bebeklere k覺yasla, kalp problemleri, yar覺k damak ve ekstra parmaa sahip olmak gibi doum kusurlar覺 daha y羹ksek oranda g繹r羹lmektedir.

Bu 癟ocuklar, ciddi zihinsel ve geliimsel sorunlara daha yatk覺nd覺r.

Doumda tedavi edilmemi hipotiroidi rahats覺zl覺覺 olan annelerden doan bebekler, hem fiziksel hem de zihinsel geliimle ilgili ciddi sorunlar yaama riski alt覺ndad覺r.

Ancak bu durum yenidoan覺n ilk birka癟 ay覺nda tehis edilirse, bebein normal gelime ans覺 son derece y羹ksektir.

Sa癟 d繹k羹lmesi

Tiroid hormonu yetersizlii yani hipotiroidi kan覺n olmas覺 gerektiinden daha yava pompalanmas覺na neden olarak sa癟 k繹klerine daha az kan ulamas覺na neden olabilir.

Sa癟l覺 deride kanlanma azalmas覺na bal覺 olarak sa癟 d繹k羹lmesi artabilir. Kiprik ve kalarda seyrelme g繹r羹lebilir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir