Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Hipotiroidi Nedenleri

Hipotiroidi, boynun 繹n taraf覺nda bulunan tiroit bezinin az 癟al覺mas覺 ve yeteri kadar T3 ve T4 hormonu 羹retememesi nedeniyle olur. Hashimoto tiroiditi, doutan hipotiroidi, hipofiz bezi bozukluu veya iyot eksiklii tiroid bezinin yeteri kadar tiroid hormonu 羹retememesine neden olan baz覺 durumlard覺r.

boyun, tiroid, boaz, boynunu tutan kad覺n, hekimimyanimda.com

Hipotiroidi neden olur ve nedenleri nelerdir? Hipotiroidi, boynun 繹n taraf覺nda bulunan tiroit bezinin az 癟al覺mas覺 ve yeteri kadar tiroid hormonu 羹retememesi nedeniyle olur. Tiroid hormonunun azalmas覺na neden olabilecek baz覺 durumlar:

Tiroid bezinin T3 ve T4 tiroid hormonlar覺n覺 yeteri kadar 羹retememesine b繹ylece hipotiroidi hastal覺覺na neden olan durumlar 繹yledir.

1. Otoimm羹n hastal覺k (Hashimoto tiroiditi)

Hipotiroidizmin en yayg覺n nedeni, Hashimoto tiroiditi olarak bilinen bir otoimm羹n bozukluktur.

Otoimm羹n hastal覺klar, ba覺覺kl覺k sisteminin yanl覺l覺kla v羹cudun normal dokular覺na sald覺rd覺覺 bir durumdur. Bazen bu sald覺r覺dan tiroid hormonlar覺 da etkilenir.

V羹cudun neden kendisine sald覺rd覺覺 net olarak tan覺mlanam覺yor. Bu durum, genlerin ve 癟evresel fakt繹rlerin kombine etkisiyle ortaya 癟覺kan bir durum olabilir.

Otoimm羹n hastal覺klarda ortaya 癟覺kan antikorlar tiroidin hormon 羹retme yeteneini etkileyerek hipotiroidiye yani yeterli tiroid hormonu 羹retilememesine neden olabilir.

2. Hipertiroidi tedavisine a覺r覺 yan覺t

Tiroid hormonunun normalden daha fazla tiroid hormonu 羹retmesine hipertiroidi denir. Hipertiroidi rahats覺zl覺覺 olan hastalar genellikle radyoaktif iyot veya anti-tiroid ila癟larla tedavi edilir.

Bu tedavilerin amac覺 tiroid fonksiyonunu normale d繹nd羹rmektir.

Ancak bazen, hipertiroidizmin d羹zeltilmesi i癟in uygulanan tedavi tiroid hormonu 羹retimini 癟ok fazla d羹羹rerek kal覺c覺 hipotiroidiye neden olabilir.

3. Tiroid ameliyat覺

Tiroid bezinizin bir cerrah taraf覺ndan, tamam覺n覺n ya da b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹n 癟覺kar覺lmas覺, tiroid hormonu 羹retimini azaltabilir veya durdurabilir. Bu durumda 繹m羹r boyu tiroid hormonu al覺nmas覺 gerekir.

4. Radyasyon tedavisi

Ba ve boyun b繹lgesini etkileyen kanserleri tedavi etmek i癟in kullan覺lan radyasyon tedavisi esnas覺nda boynun hemen 繹n taraf覺nda bulunan tiroid bezi olumsuz etkilenebilir. Tiroid bezi yeterli tiroid hormonunu 羹retemez hale gelebilir. Bu durumda hipotiroidi geliir.

5. Baz覺 ila癟lar

Hipotiroidi nedenleri aras覺nda baz覺 ila癟alar da bulunur.

Bu ila癟lardan biri, belirli psikiyatrik bozukluklar覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan lityumdur. Lityum kullan覺yorsan覺z, doktorunuza tiroid beziniz 羹zerindeki etkisini dan覺abilirsiniz.

Hipotiroidizm daha d羹羹k ihtimalle de olsa aa覺daki durumlar nedeniyle de geliebilir:

6. Doutan hipotiroidi

Doumsal hipotiroidi doumda balayan tiroid hormon eksikliidir.

Hipotiroidili bebeklerde tiroid bezi hi癟 gelimemi ya da normalden daha k羹癟羹k gelimi olabilecei gibi normal b羹y羹kl羹kte olsa da iyi 癟al覺mad覺覺ndan tiroid hormonu 羹retimi yetersizdir.

Tiroid hormonlar覺 bebek ve 癟ocuklarda b羹y羹me, bebeklerde beyin geliiminin normal ilerlemesi i癟in son derece 繹nemlidir. Tiroid hormon eksiklii (hipotiroidi) bebekte b羹y羹me ve zihinsel gelimeyi olumsuz etkiler.

Hipotiroidili bebeklerin bir k覺sm覺nda yaam覺n ilk ay覺nda baz覺 belirtiler g繹r羹lebilir, 繹rnein uzam覺 sar覺l覺k, kab覺zl覺k, hareketlerde azalma, g羹n羹 uyuyarak ge癟irme, kal覺n sesle alama, vb.

Genellikle doutan hipotiroidili bebekler doumda ve ilk bir ayl覺k s羹rede normal g繹r羹n羹r.

lkemizde bebekler doutan hipotiroidi y繹n羹yle taranmaktad覺r. Bak覺n覺z: Yenidoan Metabolik ve Endokrin Hastal覺k Tarama Program覺 (NTP)

7. Hipofiz bezi bozukluu

Tiroid bezinin T3 ve T4 gibi tiroid hormonlar覺n覺 羹retebilmesi i癟in beyindeki hipofiz bezinden uyar覺 almal覺d覺r. Bu uyar覺, beyindeki hipofiz bezinden 羹retilen tiroid uyar覺c覺 hormon (TSH) taraf覺ndan ger癟ekletirilir. Eer hipofiz bezini olumsuz etkileyen bir hastal覺k var ise yeterli TSH 羹retilemez.

Yeteri kadar TSH 羹retilemez ise, tirod bezine tiroid hormonu 羹retilmesi i癟in yeterli uyar覺 verilememi olur. Bu yetertsiz tiroid hormon talebi demektir. Tiroid bezinin kendisi son derece sal覺kl覺 olsa dahi yetersiz talep d羹羹k tiroid hormonu yani hipotiroidiye neden olur.

zetle, beyindeki hipofiz bezinden, yeterli TSH 羹retilemez ise, tiroid bezi salam ve sal覺kl覺 olsa dahi yeteri kadar T3 ve T4 gibi tiroid hormonlar覺n覺 羹retemez. Hipotiroidi geliir.

Hipofiz bezinin iyi huylu t羹m繹r羹 bu ekilde hipotiroidi gelimesine s覺k neden olan rahats覺zl覺klardan biridir.

8. Gebelik

Baz覺 kad覺nlarda kendi tiroid bezlerine kar覺 antikor 羹rettikleri i癟in genellikle hamilelik s覺ras覺nda veya hamilelik sonras覺nda hipotiroidizm geliir.

Hamilelerde hipotiroidizm tedavi edilmediinde, d羹羹k yapma, erken doum ve preeklampsi riski artar. Preeklampsi, hamileliin son 羹癟 ay覺nda kad覺n覺n kan bas覺nc覺nda 繹nemli bir art覺a neden olan bir durumdur.

Hamilelikte g繹r羹len hipotirodizm anne karn覺nda gelimekte olan bebei de olumsuz etkileyebilir.

9. 襤yot eksiklii

Eser mineral iyot, tiroid hormonlar覺n覺n 羹retimi i癟in gereklidir. 襤yotlu tuzlar, iyot bak覺m覺ndan zengin toprakta yetien bitkiler, deniz 羹r羹nleri ve deniz yosunlar覺 yeterli eser miktarda iyot mineralini alman覺z覺 salar.

Yetersiz iyot hipotiroidi nedenlerinden biridir.

D羹nyan覺n baz覺 b繹lgelerinde iyot eksiklii yayg覺nd覺r, ancak iyot mineralinin sofra tuzuna eklenmesi 羹lemizde bu sorunu hemen hemen ortadan kald覺rm覺t覺r. Siz de sofra tuzu sat覺n al覺rken iyot ilave edilmi 羹r羹nleri tercih edebilirsiniz.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir