Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Tip 2 Diyabet Rehberi

Tip 2 diyabetin 繹nlenmesinde ve tedavisinde en 繹nemli basamak daha az kalori t羹ketmek ve daha 癟ok kalori harcamakt覺r. Eer kalori k覺s覺tlamak ve egzersiz yapmak tip 2 diyabeti d羹zeltmeye yetmiyorsa diyabet ila癟lar覺 veya ins羹lin hormonu kullan覺labilir.

Tip 2 diyabet, v羹cudunuzun ins羹lini doru ekilde kullanmas覺n覺 engelleyen yaam boyu s羹ren bir hastal覺kt覺r. Tip 2 diyabeti olan kiiler ins羹lin direncine sahiptir. Tip 2 diyabet en yayg覺n diyabet 癟eididir ve t羹m diyabet hastalar覺n覺n yakla覺k %90覺 tip 2 diyabet hastas覺d覺r.

Tip 2 diyabet, bedenimiz i癟in 繹nemli bir enerji kayna覺 olan ekeri (glikoz) metabolize etme bi癟imini etkileyen kronik bir durumdur.

Giri

Tip 2 diyabet geliimi s覺kl覺kla u ekilde olur:

 1. T羹ketilen kalorinin (ekerin) hareket, 癟al覺ma veya spor esnas覺nda yeteri kadar harcanmamas覺, uzun s羹re boyunca kanda eker miktar覺n覺n y羹ksek kalmas覺na neden olur.
 2. Kandaki y羹ksek miktardaki eker seviyesini d羹羹rmek i癟in v羹cut s羹rekli olarak y羹ksek miktarda ins羹lin 羹retmek zorunda kal覺r.
 3. Kanda uzun s羹re y羹ksek seviyede bulunan ins羹lin hormonuna kar覺 h羹crelerde duyars覺zl覺k geliir.
 4. 襤ns羹line kar覺 duyars覺zl覺k gelitik癟e v羹cut daha da fazla ins羹lin 羹retme ihtiyac覺 duyar.
 5. 襤ns羹lin duyars覺zl覺覺 daha da derinleir.
 6. Bu k覺s覺r d繹ng羹 devam eder. Y羹ksek eker > y羹ksek ins羹lin > h羹creler duyars覺zla覺r > daha y羹ksek ins羹lin > h羹creler daha fazla duyars覺zla覺r

Bu yaam tarz覺 uzun y覺llar devam ederse tip 2 diyabet geliir.

Tip 2 Diyabet, modern ve tembel 癟a覺n getirdii 繹nemli bir hastal覺kt覺r. Genel olarak u iki unsur 羹zerinde geliir:

 1. 癟ok fazla kalori (eker) t羹ketilmesi
 2. hareketsizlik nedeniyle kalorinin (ekerin) t羹ketilememesi

Tip 2 diyabet gelimesine neden olan baka unsurlarda vard覺r.

Tip 2 diyabet eskiden yetikinlerde balayan diyabet olarak biliniyordu. Ancak son zamanlarda 癟ocuk yalarda dahi artan obezite nedeniyle gen癟 yalardaki bireylerde ve 癟ocuklarda da g繹r羹lebilmektedir.

Tip 2 diyabetin 繹nlenmesinde ve tedavisinde en 繹nemli basamak daha az eker (daha az kalori) t羹ketmek ve daha 癟ok hareket etmektir. Eer eker t羹ketimini azaltmak (kalori k覺s覺tlamak) ve egzersiz yapmak tip 2 diyabeti d羹zeltmeye yetmiyorsa diyabet ila癟lar覺 veya ins羹lin hormonu kullan覺labilir.

Belirtiler

Tip 2 diyabet gelimesi uzun s羹rer ve hastal覺k sessizce ilerler. Uzun s羹re fazla kalori ile beslenmek ve uzun s羹re hareketsiz yaamak gerekir. Bir癟ok hareketsiz yaayan obez insan balang覺癟ta tip 2 diyabeti olduunun fark覺nda bile olmayabilir.

Tip 2 diyabet belirtileri onlar覺 farkedemeyeceiniz kadar hafif seyredebilir. 襤te tip 2 diyabetin belirtileri:

 • ok miktarda (s覺k s覺k) idrara 癟覺kma
 • ok su i癟me, 癟ok susama
 • ok yemek yeme, itahs覺zl覺k
 • A覺r覺 a癟l覺k
 • A覺z kuruluu
 • Halsizlik, 癟abuk yorulma
 • Bulan覺k g繹rme
 • Ka覺nt覺
 • Gece idrara 癟覺kma
 • Tekrarlanan mantar infeksiyonlar覺
 • Cilt yaralar覺n覺n ge癟 iyilemesi
 • 襤nat癟覺 infeksiyonlar (Di eti veya cilt enfeksiyonlar覺 ve vajinal enfeksiyonlar gibi s覺k g繹r羹len enfeksiyonlar)
 • 襤drarda ketonlar覺n varl覺覺 (ketonlar, yeterli ins羹lin olmad覺覺nda ortaya 癟覺kan kas ve ya par癟alanmas覺n覺n bir yan 羹r羹n羹d羹r)
 • A癟覺klanamayan kilo kayb覺

Nedenler

Tip 2 diyabet, v羹cut ins羹line diren癟li olduunda veya pankreas yeterli ins羹lin 羹retemediinde geliir. Bu iki olas覺l覺覺n neden ger癟ekletii tam olarak bilinmemektedir, ancak a覺r覺 kilolu olmak ve hareketsiz yaamak ile genetik ve 癟evresel fakt繹rler tip 2 diyabet gelimesini tetiklemektedir.

襤ns羹lin hormonu nas覺l 癟al覺覺r

襤ns羹lin, midenin arkas覺nda ve alt覺nda bulunan pankreas bezinden 羹retilen bir hormondur.

 • Pankreas, ins羹lini kan dola覺m覺na salg覺lar.
 • 襤ns羹lin kanda dolaarak, kandaki ekerin h羹crelere girmesini salar.
 • 襤ns羹lin sayesinde kandaki eker miktar覺 azal覺r.
 • Kandaki eker miktar覺 azald覺k癟a, pankreastan ins羹lin salg覺lanmas覺 da azal覺r.

Glikozun rol羹

Bir eker olan glikoz, kaslar覺 ve dier t羹m organ ve dokular覺 oluturan h羹creler i癟in gereken ana enerji kayna覺d覺r.

 • Glikoz iki ana kaynaktan gelir:
  • Yenilen besinlerden elde edilir, ba覺rsaktan kana ge癟er
  • 襤htiya癟 halinde karacier 羹retebilir, karacierden kana ge癟er
 • Kandaki glikoz (eker), ins羹lin sayesinde kandan h羹crelere ge癟er
 • Karacier glikoz 羹retebildii gibi fazla glikozu depolayabilir de.
 • Kanda glikoz seviyeleriniz d羹羹k olduunda, 繹rnein bir s羹re yemek yemediinizde, karacier, glikoz seviyenizi normal seviyede tutmak i癟in depolanm覺 glikojeni glikoza d繹n羹t羹r羹r.

Tip 2 diyabette bu s羹re癟 olmas覺 gerektii gibi 癟al覺maz. Fazla eker, h羹crelere ge癟mek yerine kanda kal覺r. Kan ekeri seviyesi y羹kselir. Kan ekeri seviyesi artt覺k癟a, pankreastaki ins羹lin 羹reten beta h羹creleri daha fazla ins羹lin 羹retmek zorunda kal覺r.

Bu durum uzun s羹re b繹yle devam ettiinde eninde sonunda pankreastaki ins羹lin 羹reten beta h羹creleri bozulur ve v羹cudun taleplerini kar覺layacak kadar ins羹lin 羹retemez.

Toplumda 癟ok 癟ok daha az s覺kl覺kta g繹r羹len tip 1 diyabette ise, ba覺覺kl覺k sistemi yanl覺l覺kla beta h羹crelerine sald覺r覺r. Bu nedenle ins羹lin 羹retimi az覺l覺r veya tamamen durur.

Risk fakt繹rleri

Tip 2 diyabet riskini artt覺ran fakt繹rlerden baz覺lar覺:

 • Kilo: A覺r覺 kilolu olmak tip 2 diyabet gelimesine neden olan ana risk fakt繹r羹d羹r. Ancak, tip 2 diyabet hastas覺 olmak i癟in fazla kilolu olmak zorunda deilsiniz.
 • Ya da覺l覺m覺: Fazla kilolu ve yal覺 olmak gibi yalar覺n v羹cudun neresinde depoland覺覺 da tip 2 diyabet riskini deitirmektedir. Dorudan kar覺n b繹lgesinden yal覺 olmak, ya覺n kollarda ve bacaklarda da覺lmas覺ndan daha riskli bir durumdur. Dier bir ifade ile ayn覺 boy ve kilodaki iki kiiden g繹bei daha b羹y羹k olan daha y羹ksek tip 2 diyabet hastal覺覺 riskine sahiptir.

Ayn覺 boy ve kilodaki insanlar aras覺nda, bel 癟evresi 100 santimetreden fazla olan erkeklerde ve bel 癟evresi 90 santimetreden fazla olan kad覺nlarda tip 2 diyabet hastal覺覺 gelime riski daha fazlad覺r.

 • Hareketsizlik: Ne kadar az hareket ediyorsan覺z, gelecekte tip 2 hastas覺 olma riskiniz o kadar y羹ksektir. Fiziksel aktiviteler kilonuzu kontrol etmenize yard覺mc覺 olur, glikozu enerji olarak kullan覺r ve h羹crelerinizi ins羹lin hormonuna kar覺 daha duyarl覺 hale getirir.
 • Aile 繹yk羹s羹: Ebeveynlerinizde veya kardeinizde tip 2 diyabet varsa sizin de tip 2 diyabet hastas覺 olma riskiniz artar.
 • Irk: Nedeni hen羹z tam olarak anla覺lamam覺 olsada, baz覺 覺rklar覺n tip 2 diyabet hastal覺覺na yakalanma riski daha y羹ksektir.
 • Ya: Tip 2 diyabet riski, yaland覺k癟a, 繹zellikle 45 ya覺ndan sonra artar. Muhtemelen beslenmesine dikkat etmeyen ve spor yapmayan insanlar覺n bedenleri 45li yalarda daha h覺zl覺 yalanma s羹recine giriyor. 襤lerleyen yalarda spor yapmak daha da g羹癟 hale geldii i癟in tip 2 diyabet riski de daha h覺zl覺 art覺yor. Maalesef hareketsiz yaayan obez gen癟lerde ve ergenlerde de tip 2 diyabet hastal覺覺 s覺k g繹r羹l羹yor.
 • Prediyabet: Prediyabet, kan ekeri seviyenizin normalden y羹ksek olduu, ancak diyabet olarak s覺n覺fland覺r覺lacak kadar y羹ksek olmad覺覺 bir durumdur. Tedavi edilmedii takdirde, prediyabet genellikle tip 2 diyabete ilerler. (gizli eker)
 • Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti): Hamileyken gestasyonel diyabet rahats覺zl覺覺na yakaland覺ysan覺z, maalesef, gebelik sonras覺 s羹re癟te tip 2 diyabet hastas覺 olma riskiniz artar. Ayr覺ca, 4 kilodan daha a覺r bir bebek dourduysan覺z, tip 2 diyabet gelecekte tip 2 diyabet hastas覺 olma riskiniz daha y羹ksektir.
 • Polikistik over sendromu (PKOS): Polikistik over sendromuna sahip olmak kad覺nlar覺n gelecekte diyabet hastas覺 olma riskini art覺r覺r. PKOS: d羹zensiz adet d繹nemleri, a覺r覺 sa癟 uzamas覺 ve obezite ile karakterize bir sendromdur.
 • Genellikle koltuk alt覺 ve boyunda g繹r羹len koyulam覺 cilt b繹lgelerine sahip olmak: Bu durum genellikle ins羹lin direncine iaret eder.

Komplikasyonlar

Yeni balayan tip 2 diyabette genellikle rahats覺zl覺k verici bir durum hissedilmez hatta bu hastalar genellikle tip 2 diyabet olduklar覺n覺n fark覺nda bile olmazlar. Ancak, diyabet (eker hastal覺覺), kalp, kan damarlar覺, sinirler, g繹zler ve b繹brekler dahil olmak 羹zere bir癟ok ana organ覺 etkiler. Kan ekeri seviyesini kontrol alt覺nda tutmak ise bu komplikasyonlar覺 繹nlemeye yard覺mc覺 olabilir.

Her ne kadar eker hastal覺覺n覺n komplikasyonlar覺 uzun s羹re i癟inde yava yava gelise de hayat覺 tehdit edebilecek kadar ciddi sonu癟lar dourabilir.

Diyabetin neden olabilecei komplikasyonlardan baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Kalp ve kan damar覺 hastal覺覺: Diyabet, kalp hastal覺覺, fel癟, y羹ksek tansiyon ve kan damarlar覺n覺n daralmas覺 (ateroskleroz) riskini 繹nemli 繹l癟羹de art覺r覺r.
 • Sinir hasar覺 (n繹ropati): Fazla eker, genellikle ayak parmaklar覺nda veya parmaklar覺n u癟lar覺nda balayan ve yava yava yukar覺 doru yay覺lan kar覺ncalanma, uyuma, yanma veya ar覺ya neden olabilir. Y羹ksek ekerden etkilenen uzuvlardaki t羹m hisleri zamanla kaybedebilirsiniz. Ayr覺ca diyabet, sindirim sistemini kontrol eden sinirlerde hasara neden olabilir. Bulant覺, kusma, ishal veya kab覺zl覺k ile ilgili sorunlara yol a癟abilir. Erkeklerde, erektil disfonksiyona (sertleme bozukluu, cinsel iktidars覺zl覺k) neden olabilir.
 • B繹brek hasar覺: Diyabet bazen b繹brek yetmezliine veya geri d繹n羹羹ms羹z son d繹nem b繹brek hastal覺覺na yol a癟abilir. Bu durumda hastan覺n diyalize veya b繹brek nakline ihtiyac覺 olabilir.
 • G繹z hasar覺: Diyabet, katarakt ve glokom gibi ciddi g繹z hastal覺klar覺n覺n riskini art覺r覺r. G繹z羹n g繹rmeyi salayan b繹lgesi olan retinan覺n kan damarlar覺na zarar verebilir k繹rl羹e neden olabilir.
 • 襤yileme s羹resinin k覺salmas覺: Diyabet hastal覺覺, k羹癟羹k yaralar ve basit kesilerin iyileme h覺zlar覺 dahil olmak 羹zere bir癟ok hastal覺kta v羹cudun daha yava iyilemesine neden olur. Hatta diyabet hastalar覺n覺n ayak parmaklar覺nda, ayaklar覺nda ve hatta bacaklar覺nda ciddi yaralar oluabilir. 襤yileme ihtimali kalmam覺 yaral覺 b繹lgelerin amputasyonu (cerrahi olarak kesilip 癟覺kar覺lmas覺) gerekebilir.
 • 襤itme bozukluu: 襤itme sorunlar覺 diyabetli kiilerde daha yayg覺nd覺r.
 • Cilt rahats覺zl覺klar覺: Diyabet hastalar覺nda bakterilerin veya mantarlar覺n neden olduu cilt hastal覺klar覺na daha s覺k rastlan覺r. Diyabet hastalar覺n覺n ciltlerinde, bakterilerin veya mantarlar覺n neden olduu hastal覺klar daha zor iyileir.
 • Uyku apnesi: Obstr羹ktif uyku apnesi, tip 2 diyabetli kiilerde daha yayg覺nd覺r. Bunun nedeni obezite olabilir. 羹nk羹, obezite hem uyku apne sendromuna hem de tip 2 diyabete neden olan bir durumdur. Uyku apnesini tedavi etmek kan bas覺nc覺n覺z覺 d羹羹rebilir ve kendinizi daha dinlenmi hissetmenizi salayabilir, ancak kan ekeri seviyesini iyiletirmeye yard覺mc覺 olup olmad覺覺na dair kesin kan覺t yoktur.
 • Alzheimer hastal覺覺: Tip 2 diyabet, Alzheimer hastal覺覺 riskini art覺r覺yor gibi g繹r羹n羹yor, ancak bunun nedeni hen羹z bilinmiyor. Bilinen, “kan ekeri kontrol羹n羹z ne kadar k繹t羹 olursa, alzheimer hastas覺 olma riskiniz de o kadar b羹y羹k” olduudur.

Hastal覺覺 繹nleme

Ailenizde diyabet hastas覺 olsa bile, sal覺kl覺 yaam tip 2 diyabeti 繹nleyebilir.

Eer tip diyabet tan覺s覺 alm覺 bir hasta iseniz, sal覺kl覺 yaam 繹nerilerine uymak, sal覺kl覺 beslenmek ve d羹zenli egzersiz yapmak sizi tip 2 diyabet ila癟lar覺 kullanmaktan kurtarabilir. Ayr覺ca tip 2 diyabetin olas覺 komplikasyonlar覺ndan koruyabilir.

D羹zenli egzersiz yapmak ve sal覺kl覺 beslenmek gibi 繹neriler tip 2 diyabeti yavalatabilir, ila癟 ihtiyac覺n覺 azaltabilir veya diyabet hastal覺覺n覺 durdurabilir.

Tip 2 diyabet hastalar覺n覺n hastal覺覺n覺 hafifletecek ve daha k繹t羹 sonu癟lardan koruyacak, tip 2 diyabet hastas覺 olmayanlar覺n ise diyabet hastal覺覺na hi癟 yakalanmamalar覺n覺 salayacak baz覺 繹neriler:

 • Sal覺kl覺 beslenin! Ya oran覺 ve kalorisi d羹羹k ve lif i癟erii y羹ksek yiyecekleri tercih edin. Meyve, sebze ve kepekli tah覺llara y繹nelin.
 • Hareket edin! G羹nde 30 dakika orta derecede fiziksel aktivite hedefleyin. G羹nl羹k y羹r羹y羹 yap覺n. Bisiklet s羹r羹n. Y羹z羹n. Tek ve uzun bir antrenman yapam覺yorsan覺z, g羹n i癟erisinde ara ara egzersizler yap覺n. Fiziksel aktivite ins羹lin direncinin azalmas覺na yard覺mc覺 olur.
 • Fazla kilolardan kurtulun!
 • Uzun s羹re hareketsiz kalmay覺n! Uzun s羹re hareketsiz oturmak tip 2 diyabet riskinizi art覺rabilir. Her 30 dakikada bir ayaa kalkmaya 癟al覺覺n ve en az birka癟 dakika hareket edin.
tip 2 diyabet: a癟l覺k kan ekeri

Tan覺

Tip 2 diyabet hastal覺覺 genellikle u y繹ntemlerle tehis edilir:

 • Glike hemoglobin (Hb A1C) testi: Bu kan testi son iki ila son 羹癟 ay aras覺ndaki ortalama kan ekeri seviyenizi g繹sterir. Normal seviyeler y羹zde 5,7’nin alt覺ndad覺r ve y羹zde 5,7 ile 6,4 aras覺ndaki bir sonu癟 prediyabet olarak kabul edilir. 襤ki ayr覺 testte y羹zde 6,5 veya daha y羹ksek bir Hb A1C seviyesi diyabet hastas覺 olduunuz anlam覺na gelir.

Hb A1C testi mevcut deilse veya Hb A1C testine m羹dahale eden nadir bir hemoglobin formu (hemoglobin varyant覺 olarak bilinir) gibi belirli durumlar覺n覺z varsa, doktorunuz diyabet tan覺s覺 koymak i癟in aa覺daki testleri g繹rmek isteyebilir:

 • Kan ekeri testi: zellikle s覺k idrara 癟覺kma ve a覺r覺 susuzluk gibi diyabet belirtileriniz varsa en son ne zaman yemek yediinizden ba覺ms覺z olarak, kan ekeri seviyenizin 200 mg/dL veya daha y羹ksek olduunu g繹steren bir kan 繹rnei, diyabet hastal覺覺na iaret eder. Kan ekeri deerleri, desilitre ba覺na miligram (mg/dL) veya litre ba覺na milimol (mmol/L) olarak ifade edilir.
 • A癟l覺k kan ekeri testi: Bir gece boyunca a癟 kald覺ktan sonra, sabah h覺zl覺ca kan 繹rnei al覺n覺r.
  • Sonucun 100 mg/dL’den (5.6 mmol/L) d羹羹k olmas覺 normaldir.
  • 100 ila 125 mg/dL (5.6 ila 6.9 mmol/L) aras覺ndaki sonu癟lar ise prediyabet olarak kabul edilir.
  • A癟l覺k kan ekeriniz iki ayr覺 testte 126 mg/dL (7 mmol/L) veya daha y羹ksek 癟覺karsa, diyabet tan覺s覺 konur.
 • Oral glikoz tolerans testi: Bu test daha 癟ok hamilelerde kullan覺l覺r. Bir gece boyunca a癟 kal覺rs覺n覺z ve sabah doktorunuzun verdii ekerli s覺v覺y覺 i癟ersiniz. Bu ekerli s覺v覺y覺 i癟tikten sonraki iki saat boyunca kandaki eker seviyeniz periyodik olarak 繹l癟羹l羹r.
  • 140 mg/dL’den (7.8 mmol/L) d羹羹k kan ekeri seviyesi normaldir.
  • 140 ve 199 mg/dL (7,8 mmol/L ve 11,0 mmol/L) aras覺ndaki sonu癟, prediyabeti g繹sterir.
  • 襤ki saat sonra 200 mg/dL (11.1 mmol/L) veya daha y羹ksek 癟覺kan sonu癟 ise diyabet hastas覺 olduunuzu g繹sterir.

Amerikan Diyabet Dernei 45 ya覺ndan sonra, 繹zellikle fazla kilolar覺 olanlara, rutin olarak tip 2 diyabet testi yapt覺r覺lmas覺n覺 繹nerir. Rutin yapt覺rd覺覺n覺z testin sonucu negatif gelirse bir sonraki rutin tip 2 diyabet testini 3 y覺l sonra yapt覺rabilirsiniz. Eer test sonucunuz s覺n覺rda 癟覺karsa bir sonraki test tarihini planlamak i癟in doktorunuza dan覺覺n.

Diyabet taramas覺, kalp hastal覺覺 veya aa覺dakiler gibi diyabet risk fakt繹rleri olan 45 ya覺n alt覺nda ve fazla kilolu kiiler i癟in de 繹nerilir:

 • Hareketsiz yaam tarz覺
 • Ailede tip 2 diyabet hastas覺 olmas覺
 • Daha 繹nceden ge癟irilmi gebelik diyabeti
 • 140/90 milimetre c覺va (mm Hg) 羹zerindeki kan bas覺nc覺 (hipertansiyon)

Son olarak, diyabet tan覺s覺 konulursa, doktorunuz hastal覺覺n覺z覺n tip 1 diyabet mi yoksa tip 2 diyabet mi olduunu anlamak i癟in baka testler de yapabilir. 羹nk羹 bu iki diyabet t羹r羹 genellikle farkl覺 tedaviler gerektirir.

Diyabet tan覺s覺 konduktan sonra

Hb A1C seviyelerinin y覺lda iki ila d繹rt kez kontrol edilmesi gerekebilir. Ya覺n覺za ve dier fakt繹rlere bal覺 olarak deiebileceinden, hedef Hb A1C deerinizi doktorunuza dan覺覺n. Amerikan Diyabet Dernei, insanlar覺n 癟ou i癟in y羹zde 7’nin alt覺nda Hb A1C seviyesi 繹nermektedir.

Hb A1C seviyenizdeki y羹kselmeler, diyabet ilac覺n覺z覺n, yaam tarz覺n覺z覺n ve beslenme eklinizin deitirilmesi gerektiine iaret eder.

A1C testine ek olarak, doktorunuz, kolesterol d羹zeyleri, tiroid fonksiyonu, karacier fonksiyonu ve b繹brek fonksiyonunu 繹l癟mek i癟in d羹zenli olarak tansiyonunuzu kontrol edebilir ve kan ile idrar testi isteyebilir.

Diyabet hastalar覺n覺n d羹zenli olarak g繹z muayenesi olmalar覺 ve diyabetik ayak y繹n羹nden deerlendirilmeleri de gerekir.

Tedavi

Tip 2 diyabet hastal覺覺n覺n tedavisinde uygulanan ad覺mlar 繹yledir:

 • fazla kilolardan kurtulmak
 • sal覺kl覺 beslenme
 • d羹zenli egzersiz
 • gerekiyorsa diyabet ila癟lar覺 veya ins羹lin hormonu
 • kan ekeri takibi

Bu ad覺mlar kan ekeri seviyenizi normale yak覺n tutman覺za yard覺mc覺 olur, bu da diyabet komplikasyonlar覺n覺 geciktirebilir veya 繹nleyebilir.

Fazla kilolardan kurtulmak

Kilo vermek kan ekeri seviyenizi d羹羹rebilir. Kilolar覺n覺n %7’sinden kurtulabilir misin?

V羹cut a覺rl覺覺n覺z覺n sadece y羹zde 5 ila 10’unu aras覺nda kilo vermek (ideali %7) diyabet hatsal覺覺n覺z覺n tedavisinde fark yaratabilir. 90 kilogram olan bir diyabet hastas覺 i癟in verilmesi gereken kilo miktar覺 6 kilogramdan biraz fazlad覺r.

羹nlerde porsiyonlar覺 k羹癟羹ltmek ve hayat覺n覺za hareket katmak fazla kilolardan kurtulman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.

Sal覺kl覺 beslenme

Pop羹ler alg覺n覺n aksine, belirli bir diyabet diyeti yoktur. Ancak beslenme d羹zeninizde unlara 繹zellikle dikkat etmelisiniz:

 • Daha az kalori al覺n
 • Daha az rafine karbonhidrat t羹ketin, 繹zellikle tatl覺lar覺 azalt覺n
 • Daha az doymu ya t羹ketin
 • Daha fazla sebze ve meyve t羹ketin
 • Daha fazla lifli g覺dalar tercih edin

Yetkin bir diyetisyen, sal覺k hedeflerinize, yemek tercihlerinize ve yaam tarz覺n覺za uyan bir yemek plan覺 haz覺rlaman覺za yard覺mc覺 olabilir. Ayr覺ca karbonhidrat t羹ketiminizi nas覺l takip edebileceinizi 繹retebilir ve kan ekeri seviyenizi daha stabil tutmak i癟in yemeklerinizde ve at覺t覺rmal覺klar覺n覺zda ne kadar karbonhidrat t羹ketebileceiniz hakk覺nda size bilgi verebilir.

D羹zenli egzersiz

Herkesin d羹zenli aerobik egzersize ihtiyac覺 vard覺r ve tip 2 diyabetli insanlar istisna deildir. Diyabet rahats覺zl覺覺n覺z varsa bir egzersiz program覺na balamadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n.

G羹nl羹k rutininizin bir par癟as覺 haline getirmek i癟in y羹r羹y羹, kou, bisiklete binme, y羹zme gibi hounuza giden aktiviteler se癟ebilirsiniz.

Haftan覺n en az 3 g羹n羹, en az 30 ila 60 dakika orta tempoda (veya 15 ila 30 dakika y羹ksek tempoda) aerobik egzersiz yapmay覺 hedefleyin.

襤ki egzersizin kombinasyonu her iki egzersizden de daha fazla fayda salar. rnein, haftada 6 g羹n ayn覺 egzersizi yapmak yerine 3 g羹n kuvvet antrenman覺 yaparken dier 3 g羹n kardiyo antrenman覺 yapabilirsiniz.

Y羹r羹y羹 ve kou gibi kardiyo egzersizlerini, halter, damb覺l veya kettlebell gibi kuvvet egzersizleriyle kombine edin.

Uyar覺!

 • Fiziksel aktivitelerin kan ekerini d羹羹rd羹羹n羹 unutmay覺n.
 • Herhangi bir aktiviteden 繹nce kan ekeri seviyenizi kontrol edin.
 • Kan ekerinizi d羹羹ren diyabet ila癟lar覺 ald覺ysan覺z, egzersiz esnas覺nda kan ekerinin a覺r覺 d羹mesini 繹nlemek i癟in egzersize balamadan 繹nce bir eyler at覺t覺rman覺z gerekebilir.

TV izleme gibi harektsiz yap覺lan etkinliklerde ge癟irdiiniz s羹reyi azaltman覺z gerekir. Her 30 dakikada bir hareket etmeye 癟al覺覺n.

Beyninizi aktif olarak kullan覺n

eker hastal覺覺ndan korunman覺n ve tedavisini s羹rd羹rmenin en 繹nemli ad覺m覺 kandaki eker seviyesini kontrol alt覺nda tutmakt覺r. T覺pk覺 d羹zenli yap覺lan fiziksel egzersizde kaslar覺n eker harcamas覺 gibi zihin egzersizleri de beynin eker harcamas覺n覺 salar.

襤ster bulmaca 癟繹z羹n, isterseniz yeni bir dil 繹renin ya da kendinize yeni bir eitim alan覺nda ans verin… Eer beyninizi youn ekilde kullan覺rsan覺z a覺rt覺c覺 ekilde 癟ok eker harcad覺覺n覺 ve h覺zl覺ca ac覺kt覺覺n覺z覺 fark edeceksiniz.

En 癟ok glikoz harcayan organ sizce hangisi?

Kan覺n覺zdaki eker seviyesini d羹羹rmek i癟in fiziksel egzersiz gibi zihinsel egzersiz de son derece etkilidir.

Kan ekeri takibi

Hastal覺覺n覺z覺n durumuna g繹re veya tedavi plan覺n覺za g繹re kan ekeri seviyenizi ara s覺ra veya g羹nde birka癟 kez kontrol etmeniz gerekebilir.

Kan ekeri seviyenizi ne s覺kl覺kta kontrol etmeniz gerektiini doktorunuza dan覺abilirsiniz.

Kan ekeri seviyenizin sal覺kl覺 s覺n覺rlarda kalmas覺 i癟in kan ekeri seviyesinin takip edilmesi 繹nemlidir.

Diyabet ila癟lar覺

Tip 2 diyabetli baz覺 insanlar, yaam ekillerindeki deiiklikler, sal覺kl覺 beslenme ve egzersizle kan ekerlerini sal覺kl覺 seviyelere d羹羹rebilir.

Ancak baz覺 tip 2 diyabet hastalar覺 da diyabet ila癟lar覺na veya ins羹lin tedavisine ihtiya癟 duyar.

Sizin i癟in hangi ila癟lar覺n en iyi olduuna karar vermek, kan ekeri seviyeniz ve sahip olduunuz dier sal覺k sorunlar覺 dahil olmak 羹zere bir癟ok fakt繹re bal覺d覺r.

Doktorunuz farkl覺 t羹rdeki ila癟lar覺 birletirerek kan ekeri seviyenizi normal s覺n覺rlara d羹羹rmenize yard覺mc覺 olabilir.

Tip 2 diyabet tedavisinde kullan覺labilinen baz覺 ila癟lar 繹yledir:

Metformin (Glifor, Glucophage, Glukofen, Diaformin, Matofin, Janumet vb): Genellikle tip 2 diyabet i癟in re癟ete edilen ilk ila癟t覺r. Karacierdeki glikoz 羹retimini azalt覺r ve v羹cudun ins羹line duyarl覺l覺覺n覺 artt覺r覺r. B繹ylece v羹cut ins羹lini daha etkili kullan覺r.

 • Bulant覺 ve ishal metforminin olas覺 yan etkileridir. Metformin tok al覺nd覺覺nda veya d羹zenli kullan覺ld覺覺nda v羹cut ilaca al覺t覺覺 i癟in yan etki riski azal覺r.
 • Metformin, sal覺kl覺 beslenme, d羹zenli egzersiz ve yaam tarz覺 deiiklikleri kan ekeri seviyenizi kontrol etmek i癟in yeterli gelmezse, tedavinize baka ila癟lar eklenebilir.

S羹lfonil羹reler: Bu ila癟lar v羹cudunuzun daha fazla ins羹lin salg覺lamas覺na yard覺mc覺 olur.

 • Baz覺 繹rnekleri, glyburide (DiaBeta, Glynase), glipizide (Glucotrol) ve glimepiride (Amaryl).
 • Olas覺 yan etkileri; kan ekeri seviyesinin normalin alt覺na d羹mesi ve kilo al覺m覺d覺r.

Meglitinid: Repaglinid (Prandin) ve nateglinid (Starlix) gibi bu ila癟lar, pankreas覺n daha fazla ins羹lin salg覺lamas覺 i癟in uyararak s羹lfonil羹reler gibi 癟al覺覺rlar, ancak etkileri daha 癟abuk balar ve v羹cuttaki etkilerinin s羹resi daha k覺sa s羹rer.

 • Ayr覺ca d羹羹k kan ekeri ve kilo al覺m覺na neden olma riski vard覺r.

Tiazolidindion: Metformin gibi, bu ila癟lar da v羹cudu ins羹line daha duyarl覺 hale getirir.

 • Baz覺 繹rnekleri; rosiglitazon (Avandia, Rosenda) ve pioglitazon (Actos, Glifix, Pioforce).
 • Bu ila癟lar kilo al覺m覺 ve kalp yetmezlii ile anemi riskinde art覺 gibi daha ciddi yan etkilerle ilikilidir. Bu riskler nedeniyle, bu ila癟lar genellikle diyabet tedavisinde ilk tercih edilen ila癟lar deildir.

DPP-4 inhibit繹rleri: Bu ila癟lar kan ekeri seviyelerini azaltmaya yard覺mc覺 olur, ancak etki ve g羹癟leri 癟ok azd覺r.

 • Baz覺 繹rnekleri; sitagliptin (Januvia), saksagliptin (Onglyza) ve linagliptin (Trajenta).
 • Kilo almaya neden olmazlar, ancak eklem ar覺s覺na neden olabilirler ve pankreatit riskini art覺rabilirler.

GLP-1 resept繹r agonistleri: Bu enjekte edilebilir ila癟lar sindirimi yavalat覺r ve kan ekeri seviyelerini d羹羹rmeye yard覺mc覺 olur.

 • Baz覺 繹rnekleri; exenatide (Byetta, Bydureon), liraglutid (Victoza, Saxenda) ve semaglutide (Ozempic)
 • Kullan覺mlar覺 genellikle kilo kayb覺 ile ilikilidir.
 • Olas覺 yan etkileri, bulant覺 ve pankreatit riskinde art覺t覺r.
 • Ayr覺ca, son arat覺rmalar, liraglutid ve semaglutide’nin, kalp krizine ve inmeye yakalanma riski y羹ksek kiilerde, kalp krizi ve inme riskini azaltabileceini g繹stermitir.

SGLT2 inhibit繹rleri: Bu ila癟lar b繹breklerin ekeri kana geri emmesini 繹nler. Glukozun %90 oran覺nda geri emiliminin saland覺覺 b繹brek proksimal konveks t羹b羹llerinde glukoz geri emilimini engelleyerek etkisini g繹sterir. B繹ylece, kandaki eker ile beraber sodyum idrarla at覺l覺r. B繹breklerden eker at覺ld覺k癟a kan ekeri seviyesi d羹er.

 • Baz覺 繹rnekleri; canagliflozin (Invokana), dapagliflozin (Farxiga) ve empagliflozin (Jardiance).
 • Bu ila癟lar, kalp krizi ve inme riski y羹ksek olanlarda, kalp krizi ve inme riskini azaltabilir.
 • Baz覺 olas覺 yan etkileri; vajinal mantar enfeksiyonlar覺, idrar yolu enfeksiyonlar覺, d羹羹k tansiyon ve daha y羹ksek diyabetik ketoasidoz riski.
 • Canagliflozin, bu s覺n覺ftaki dier ila癟lardan farkl覺 olarak, alt ekstremitede amputasyon riskinde art覺 ile ilikilendirilmitir.

襤ns羹lin

Baz覺 tip 2 diyabet hastalar覺n覺n ins羹lin tedavisine ihtiyac覺 vard覺r.

Ge癟mite, ins羹lin tedavisi son 癟are olarak kullan覺l覺yordu, ancak bug羹n faydalar覺 nedeniyle genellikle daha erken re癟ete ediliyor.

襤ns羹lin, kan eker seviyesini d羹羹ren bir hormon olduundan, olas覺 yan etkisi kan ekeri seviyesini normalin alt覺na d羹羹rmektir (hipoglisemi).

襤ns羹lin a覺z yoluyla al覺nd覺覺nda, sindirim sistemi onu t覺pk覺 dier organik yap覺lar覺 sindirdii gibi sindirecektir. Bu nedenle ins羹lin hormonu enjekt繹r ile dorudan kas i癟erisine enjekte edilmelidir.

Tip 2 diyabet hastas覺n覺n ihtiya癟lar覺na bal覺 olarak doktor, g羹nd羹z ve gece boyunca kullanmak i癟in 癟eitli ins羹lin tiplerinin kombinasyonunu re癟ete edebilir. Bir癟ok ins羹lin t羹r羹 vard覺r ve her biri farkl覺 bir ekilde 癟al覺覺r.

Tip 2 diyabet hastalar覺na genellikle ilk olarak, tek bir enjeksiyonla gece boyunca etkili olabilecek (uzun etkili), ins羹lin glargin (Lantus) veya ins羹lin detemir (Levemir) gibi ins羹lin t羹rlerini re癟ete edilir.

Farkl覺 ila癟lar覺n art覺lar覺n覺 ve eksilerini doktorunuza dan覺abilirsiniz. Al覺kanl覺klar覺n覺z ve sal覺k durumunuza g繹re bir癟ok fakt繹r羹 d羹羹nd羹kten sonra hangi ilac覺n sizin i癟in en iyi olduuna birlikte karar verebilirsiniz.

Diyabet ila癟lar覺na ek olarak, doktorunuz kalp ve kan damar覺 hastal覺klar覺n覺 繹nlemeye yard覺mc覺 olmak i癟in d羹羹k doz aspirin tedavisinin yan覺 s覺ra kan bas覺nc覺 ve kolesterol d羹羹r羹c羹 ila癟lar da re癟ete edebilir.

Bariatrik cerrahi

Tip 2 diyabetiniz varsa ve v羹cut kitle indeksiniz (BMI) 35’ten b羹y羹kse, kilo verme ameliyat覺na (bariatrik cerrahi) aday olabilirsiniz. Kolayca v羹cut kitle indeksi hesaplamak i癟in:

v羹cut kitle indeksi hesapla

Bariatrik cerrahi sonras覺 tip 2 diyabetli kiilerde uygulanan prosed羹re bal覺 olarak kan ekeri seviyelerinde dramatik iyilemeler g繹r羹l羹r.

襤nce ba覺rsa覺n bir b繹l羹m羹n羹 devre d覺覺 b覺rakan ameliyatlar, kan ekeri seviyeleri 羹zerinde, dier kilo verme ameliyatlar覺ndan daha fazla etkisi vard覺r.

Cerrahi dezavantajlar覺 aras覺nda y羹ksek maliyet ve k羹癟羹k bir 繹l羹m riski de dahil olmak 羹zere baz覺 riskler bulunur. Ayr覺ca hastan覺n baz覺 yaam tarz覺 deiikliklerine ciddi ekilde uyum salamas覺 gerekir.

Beslenme eksiklikleri ve osteoporoz uzun s羹re sonra g繹r羹lebilecek komplikasyonlardan baz覺lar覺d覺r.

Gebelik s羹resince diyabet tedavisi

Tip 2 diyabetli kad覺nlar覺n hamilelik s覺ras覺nda tedavilerini deitirmeleri gerekebilir.

Bir癟ok kad覺n hamilelik s覺ras覺nda ins羹lin tedavisine ihtiya癟 duyacakt覺r. Kolesterol d羹羹r羹c羹 ila癟lar, aspirin ve baz覺 tansiyon ila癟lar覺 hamilelik s覺ras覺nda kullan覺lamaz.

Diyabetik retinopatiniz varsa, hamilelik s覺ras覺nda daha da k繹t羹leebilir.

Tip 2 diyabet hastas覺 olup gebe kalan anne adaylar覺n覺n gebeliin ilk 羹癟 ay覺nda ve doumdan bir y覺l sonra g繹z doktoruna giderek g繹z muayenesi ile kontrol yapt覺rmas覺nda fayda vard覺r.

Acil Durumlar

Kan ekerini 癟ok fazla fakt繹r etkileyebilir. Bu nedenle bazen acil bak覺m gerektiren sorunlar ortaya 癟覺kar, 繹rnein:

Y羹ksek kan ekeri (hiperglisemi): ok fazla yemek, hastalanmak veya yeterli glikoz d羹羹r羹c羹 ila癟 almamak da dahil olmak 羹zere bir癟ok ey tip 2 diyabet hastas覺n覺n kan ekeri seviyesinin y羹kselmesine neden olabilir.

 • S覺k idrara 癟覺kma, artan susuzluk, a覺z kuruluu, bulan覺k g繹rme, yorgunluk ve bulant覺 gibi y羹ksek kan ekeri belirti ve semptomlar覺n覺 takip edin ve bu belirtileri fark ettiinizde kan ekeri seviyenizi 繹l癟羹n.

Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik sendrom (HHNS): Bu hayat覺 tehdit eden bir durumdur. Kan ekeri seviyesi 600 mg/dL (33.3 mmol/L)’nin 羹zerine 癟覺km覺t覺r.

 • HHNS; a覺r覺 ekerden dolay覺 kan覺n urup k覺vam覺na gelmesi ve younluunun artmas覺na neden olur.
 • Kan ekeri 繹l癟羹m cihaz覺n覺z bu kadar y羹ksek seviyedeki kan ekeri deerini okuyamayabilir ve ekran覺nda sadece “y羹ksek” uyar覺s覺 癟覺kabilir.
 • Tip 2 diyabetli yal覺 insanlarda daha yayg覺n g繹r羹lme eilimindedir ve genellikle bir hastal覺k veya enfeksiyondan 繹nce gelir.
 • HHNS; a覺z kuruluu, a覺r覺 susuzluk, uyuukluk, konf羹zyon, koyu renkli idrar ve konv羹lsiyonlara neden olabilir.
 • HHNS belirtileri yaayan tip 2 diyabet hastas覺n覺n derhal acil sal覺k hizmeti veren sal覺k kurulular覺na ulat覺r覺lmas覺 gerekir. Hemen 112’yi aray覺n.

襤drarda keton art覺覺 (diyabetik ketoasidoz): H羹creler enerji ihtiyac覺n覺 kar覺lamak i癟in yalar覺 par癟alamak zorunda kalacak kadar a癟 kald覺覺nda, yalar覺 enerji kayna覺 olarak par癟alar ve keton isminde toksik at覺klar oluur.

 • Bu durum, tip 1 diyabetli kiilerde daha s覺k g繹r羹l羹r.
 • Susuzluk veya 癟ok ciddi a覺z kuruluu, kusma, s覺k idrara 癟覺kma, nefes darl覺覺, yorgunluk ve deien a覺z kokusuna kar覺 dikkatli olun. Eer, bu belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza dan覺覺n veya acil yard覺m isteyin.

D羹羹k kan ekeri (hipoglisemi): Kan ekeri seviyesinin olmas覺 gerekenden daha d羹羹k olmas覺d覺r. A癟 kalmak, normalde kullan覺lmas覺 gerekenden daha fazla diyabet ilac覺 kullanmak, fazla egzersiz yapmak ve yeterli kaloriyi almamak gibi bir癟ok nedenden dolay覺 kan ekeri seviyesi d羹ebilir.

 • Terleme, titreme, halsizlik, a癟l覺k, sinirlilik, ba d繹nmesi, ba ar覺s覺, bulan覺k g繹rme, kalp 癟arp覺nt覺s覺, konuma bozukluu, uyuukluk ve kafa kar覺覺kl覺覺 (konf羹zyon) gibi d羹羹k kan ekeri belirtilerine kar覺 dikkatli olun.
 • D羹羹k kan ekeri belirtileriniz varsa, hemen kan ekeri seviyenizi biraz y羹kseltecek meyve, meyve suyu, ekerleme ve 癟ikolata gibi bir eyler at覺t覺r覺n.
 • Kan ekeri seviyenizin normalletiinden emin olmak i癟in 15 dakika sonra tekrar kan ekeri seviyenizi test edin.
 • Eer kan ekeri seviyeniz normal deerlere y羹kselmediyse tekrar bir eyler at覺t覺r覺n ve 15 dakika i癟erisinde kan ekeri seviyenizi tekrar test edin.
 • Bilincinizi kaybederseniz, bir aile 羹yesinin veya yak覺n覺n覺z覺n size acil olarak glukagon enjeksiyonu vermesi gerekebilir. Glukagon hormonu, ekerin kana sal覺nmas覺n覺 uyararak kan eker seviyesini y羹kselten bir hormondur. Gerektiinde 112’yi aray覺n!

neriler

Tip 2 diyabet dikkatli ekilde y繹netildiinde ciddi (hatta hayat覺 tehdit eden) komplikasyon riski azal覺r. u 繹nerilere dikkat edin:

Diyabetinizi y繹netmeyi 繹renin: Tip 2 diyabet hakk覺nda ihtiyac覺n覺z olan bilgileri edinin. Yapman覺z gereken eyleri 繹renin. 襤ns羹lin hormonu kullan覺yorsan覺z aksatmadan kullanmay覺 繹renin. Egzersiz yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiini 繹renin. Nas覺l besleneceinizi 繹renin.

Kendinizi tan覺mlay覺n: zellikle ins羹lin veya baka bir kan ekeri d羹羹r羹c羹 ila癟 kullan覺yorsan覺z, diyabetiniz olduunu s繹yleyen bir kolye veya bilezik tak覺n. Bu kendinizi ifade edemediiniz zor zamanlarda 癟evrenizdeki insanlar覺n size yard覺m etmesini kolaylat覺r覺r.

Y覺ll覺k fizik muayene ve d羹zenli g繹z muayeneleri planlay覺n: Diyabet muayenelerinizi d羹zenli olarak yapt覺rman覺z rutin g繹z muayenelerinin yerini almaz.

A覺lar覺n覺z覺 yapt覺r覺n: Y羹ksek kan ekeri ba覺覺kl覺k sisteminizi zay覺flatabilir. Her y覺l grip a覺s覺 yapt覺r覺n. Doktorunuz muhtemelen pn繹moni a覺s覺 yapt覺rman覺z覺 da 繹nerecektir.

 • Amerikan Hastal覺k Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), daha 繹nce bu a覺y覺 yapt覺rmad覺ysan覺z ve tip 1 veya tip 2 diyabeti olan 19 ila 59 yalar覺 aras覺ndaki bir yetikinseniz, hepatit B a覺s覺 yapt覺rman覺z覺 繹nerir.
 • CDC, tip 1 veya tip 2 diyabet tan覺s覺 konduktan sonra m羹mk羹n olan en k覺sa s羹rede a覺lamay覺 繹nerir.
 • 60 ya ve 羹zerindeki eker hastalar覺n覺n daha 繹nce a覺s覺 yap覺lmad覺ysa, 60 ya sonras覺 a覺lanman覺n uygun olup olmad覺覺n覺 doktorunuza dan覺覺n.

Di sal覺覺n覺za dikkat edin: Diyabet hastal覺覺 enfeksiyonlar覺n daha ciddi seyretmesine neden olur. Buna di ve damak enfeksiyonlar覺 da dahildir.

 • Dilerinizi d羹zenli olarak f覺r癟alay覺n ve di ipi kullan覺n.
 • Di muayenelerini 繹nerilen ekilde planlay覺n.
 • Di etleriniz kanarsa veya k覺rm覺z覺 veya imi g繹r羹n羹yorsa derhal di hekiminize dan覺覺n.

Ayaklar覺n覺za kar覺 dikkatli olun: Ayaklar覺n覺z覺 her g羹n 覺l覺k suda y覺kay覺n, 繹zellikle ayak parmaklar覺 aras覺n覺 hafif癟e kurutun ve nemlendirici kremlerle nemlendirin.

 • Ayaklar覺n覺zda kabarc覺k, kesik, yara, k覺zar覺kl覺k ve ilik olup olmad覺覺n覺 her g羹n kontrol edin.
 • Eer iyilemeyen ar覺 veya baka bir ayak probleminiz varsa diyabet (i癟 hastal覺klar覺) doktorunuza dan覺覺n.

Kan bas覺nc覺n覺z覺 ve kolesterol羹n羹z羹 kontrol alt覺nda tutun: Y羹ksek tansiyon ve y羹ksek kolesterol羹 kontrol etmek i癟in sal覺kl覺 yiyecekler yemek ve d羹zenli egzersiz yapmak gibi uzun s羹reli deiiklikler gerekebilir. 襤la癟 kullanmak gerekebilir.

Sigara ve dier t羹t羹n 羹r羹nlerini kullanmay覺n: Sigara i癟mek 癟eitli diyabet komplikasyonlar覺 riskinizi art覺r覺r. Sigaray覺 b覺rakmak i癟in doktorunuza dan覺abilirsiniz. Ayr覺ca ALO 171 Sigara B覺rakma Dan覺ma Hatt覺‘n覺 arayabilirsiniz.

Alkol kullanmay覺n: Alkol kullan覺m覺n覺 m羹mk羹n olan en alt seviyeye 癟ekin. T羹kettiiniz alkol miktar覺 ve alkol ile birlikte t羹kettiiniz besinlere bal覺 olarak kan ekeriniz d羹ebilir veya y羹kselebilir. Yine de alkol t羹ketecekseniz bunu abartmadan yemeklerle birlikte yap覺n.

襤ns羹lin veya kan ekerinizi d羹羹ren baka ila癟lar kullan覺yorsan覺z, uyumadan 繹nce kan ekerinizin g羹venli bir seviyede olduundan emin olmak i癟in kan ekerinizi kontrol edin.

Alternatif t覺p

ok say覺da alternatif tedavi, diyabetli insanlara iyi geldiini iddia ediyor. Ancak, diyabet hastalar覺n覺 tedavi ettii kan覺tlanm覺 alternatif tedavi hen羹z bulunmuyor.

Ancak yine de alternatif bir tedavi denemeye karar verirseniz, doktorunuzun re癟ete ettii ila癟lar覺 kullanmay覺 b覺rakmay覺n.

Ayr覺ca alternatif tedavi olarak kulland覺覺n覺z y繹ntemlerin olas覺 zararlar覺 ve kulland覺覺n覺z ila癟larla etkileime girip girmeyeceini doktorunuza dan覺man覺zda fayda var.

Alternatif veya medikal hi癟 bir tedavi tip 2 diyabet hastal覺覺n覺 kal覺c覺 olarak 癟繹zemiyor. Hen羹z b繹yle bir tedavi kefedilmedi. Bu nedenle diyabet ila癟lar覺n覺z覺 doktorunuza dan覺madan b覺rakmay覺n veya azaltmay覺n.

Diyabet ile baa 癟覺kmak

Tip 2 diyabet ciddi bir hastal覺kt覺r. Diyabet tedavi plan覺 7 g羹n 24 saat boyunca devam eder. D襤yabet tedaviniz i癟in s羹rekli olarak g繹sterdiiniz 癟abalar覺n覺z deerlidir, 癟羹nk羹 tedavi plan覺n覺z覺 takip etmek komplikasyon riskinizi azaltabilir.

Dier bir ifade ile, diyabet hastal覺覺n覺z覺 kal覺c覺 olarak 癟繹zebilecek bir tedavi bulunamam覺 olsa bile hastal覺覺n覺z覺n daha da ilerlememesi ve sal覺k durumunuzun daha da k繹t羹lememesi i癟in s羹rekli bir 癟aba ile diyabeti y繹netmelisiniz.

Anksiyete ve depresyon diyabetli kiilerde daha yayg覺nd覺r.

Doktora giderken

Aile hekiminiz muhtemelen tip 2 diyabet rahats覺zl覺覺n覺z覺 tehis edecektir. Kan ekeri seviyeleriniz 癟ok y羹ksekse, aile hekiminiz sizi tedavi i癟in hastaneye y繹nlendirebilir.

Hekiminiz diyabetinizi tedavi etmeye devam edebilir veya sizi hormonal bozukluklar konusunda uzmanlam覺 bir doktora (endokrinolog) y繹nlendirebilir.

Diyabet hastas覺 i癟in faydal覺 olacak baz覺 branlar 繹yledir:

 • endokrinolog veya i癟 hastal覺klar覺 uzman覺
 • aile hekimi
 • diyetisyen
 • g繹z kontrolleri i癟in uzman g繹z doktoru

襤te randevunuza haz覺rlanman覺za ve doktorunuzdan ne bekleyeceinizi bilmenize yard覺mc覺 olacak baz覺 bilgiler:

 • Randevuya a癟 gitmeniz gerekebilir. A癟l覺k glikoz testi i癟in sekiz saat veya yemek 繹ncesi test i癟in d繹rt saat boyunca su i癟mek d覺覺nda bir ey yemekten veya i癟mekten ka癟覺nman覺z gerekebilir.
 • Diyabetinizle alakas覺z g繹r羹nebilecek belirtiler de dahil olmak 羹zere, yaad覺覺n覺z belirtileri yaz覺n.
 • Doktorunuzla randevunuza giderken kulland覺覺n覺z t羹m ila癟lar覺 ve dozlar覺n覺 yaad覺ysan覺z yan etkileri ve anormal durumlar覺 unutma ihtimalinize kar覺 not edin.
 • Doktorunuzun 繹nerilerini kaydetmek i癟in yan覺n覺za ka覺t kalem al覺n. Veya ak覺ll覺 telefonunuzu kullan覺n.
 • Doktorunuza sormak istediiniz sorular覺 da not edin.

u sorular覺n cevaplar覺n覺 繹renmenizde fayda var:

 • Kan ekerimi ne s覺kl覺kta 繹l癟mem gerekiyor?
 • Kan ekerimi kontrol alt覺nda tutmak i癟in beslenme al覺kanl覺klar覺mda nelere dikkat etmem gerekiyor?
 • Bir diyetisyene gitmeli miyim?
 • 襤ns羹lin kullan覺yorsan覺z ne s覺kl覺kta kullanaca覺n覺z覺 繹renin
 • Diyabet ila癟lar覺n覺 veya ins羹lin hormonunu g羹n羹n hangi saatlerinde kullanmam gerekiyor?

Kaynak:

 1. niddk.nih.gov
 2. ncbi.nlm.nih.gov
 3. nih.gov
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Tip 2 Diyabet Rehberi” i癟in 2 cevap

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir