Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Kolesterol (Hiperlipidemi)

V羹cudun sal覺kl覺 olarak fonksiyonlar覺n覺 yerine getirebilmesi i癟in, k繹t羹 olarak tan覺nan LDL kolesterol de dahil olmak 羹zere, belli seviyelerde kolesterollere ihtiyac覺 vard覺r. Yine de gereinden fazla kolesterol sal覺覺 tehdit eder.

Yuksek kolesterol hiperlipidemi rehberi - hekimimyanimda

Y羹ksek kolesterol olarak bilinen hiperlipidemi, kandaki LDL, HDL veya trigliserit gibi yalar覺n olmas覺 gerekenden y羹ksek d羹zeyde olmas覺d覺r.

D羹羹k younluklu lipoprotein (LDL=low-density lipoprotein) ve y羹ksek younluklu lipoprotein (HDL=high-density lipoprotein) kolesterol rahats覺zl覺覺n覺n ak覺betini belirleyen iki 繹nemli lipoproteindir.

Kolesterol nedir?

Kolesterol bir t羹r ya yani lipittir. Karacier taraf覺ndan 羹retilir. H羹cre zarlar覺, baz覺 hormonlar ve D vitamini oluumu i癟in hayati 繹nem ta覺r.

Yalar suda 癟繹z羹nmezler. Bir ya t羹revi olan kolesterol yaln覺z ba覺na kanda 癟繹z羹nerek kan dola覺m覺nda hareket edemez. Kolesterol羹n ta覺nmas覺na yard覺mc覺 olmak i癟in karacieriniz lipoproteinler 羹retir.

lipoprotein - y羹ksek kolesterol
lipoprotein

Lipoproteinler, ya (lipo) ve proteinden yap覺lm覺 k羹re ekline benzer par癟ac覺klard覺r. Lipoproteinlerin yap覺s覺na bak覺ld覺覺nda suyu sevmeyen (hidrofobik) yalar覺n k羹reinin i癟erisine dolutuunu ve suyu seven (hidrofilik) proteinlerin ise k羹renin d覺 k覺sm覺na s覺raland覺覺n覺 g繹r羹rs羹n羹z. Dier bir ifade ile, yalar etraf覺nda onlar覺 saran bir protein duvar sayesinde kan i癟erisinde dolaabilemektedir.

Lipoproteinler kanda trigliserit ve kolesterollerin ta覺nmas覺n覺 salarlar.

Lipoproteinin iki ana formu d羹羹k younluklu lipoprotein (LDL=low-density lipoprotein) ve y羹ksek younluklu lipoproteindir (HDL=high-density lipoprotein).

Kan覺n覺zda 癟ok fazla LDL dola覺yorsa, bu y羹ksek kolesterol olarak tan覺mlan覺r.

Kolesterol y羹kseklii tedavi edilmediinde, kalp krizi veya inme gibi bir癟ok sal覺k sorununa yol a癟abilir.

Y羹ksek kolesterol belirtileri genel olarak kiinin kendinde fark edebilecei belirtiler deildir. Hiperlipidemi, kan tahlili yap覺lmadan fark edilemeyebilir. Bu nedenle d羹zenli aral覺klarla kolesterol takibinin yap覺lmas覺 繹nemlidir.

LDL kolesterol veya k繹t羹 kolesterol nedir?

D羹羹k younluklu lipoprotein (LDL) neden k繹t羹 kolesterol olarak adland覺r覺l覺r?

LDL kan damarlar覺nda kolesterol ta覺nmas覺n覺 salar. Ancak, LDL seviyeleriniz 癟ok y羹ksekse veya LDL seviyeniz uzun s羹re y羹ksek kal覺rsa damarlar覺n duvarlar覺nda birikebilir. Damar duvar覺nda biriken kolesterol plaklar覺 damarlarda daralmaya neden olabilir.

Eer kolesterol plaklar覺yla kan damarlar覺n覺zda daralma olursa, damardan kan ak覺覺 azalabilir ve kan p覺ht覺lamas覺 riski artabilir. As覺l tehlike is oluabilecek kan p覺ht覺s覺n覺n nereyi t覺kayaca覺d覺r.

Bir kan p覺ht覺s覺 kalbinizdeki bir arteri t覺karsa kalp krizine veya beyninizdeki bir arteri t覺karsa felce neden olabilir.

HDL kolesterol veya iyi kolesterol nedir?

Y羹ksek younluklu lipoprotein (HDL) iyi kolesterol olarak tan覺n覺yor. Neden?

HDL kolesterol, LDL kolesterol羹n v羹cudunuzdan 癟覺kar覺lmas覺 i癟in karacierinize geri d繹nmesine yard覺mc覺 olur. Bu ekilde, damarlar覺n覺zda LDL kolesterole bal覺 daralma olumas覺na kar覺 koruyucudur.

HDL kolesterol seviyeleriniz gerektii kadar y羹ksek olduunda, kan p覺ht覺s覺 olumas覺na, kalp hastal覺klar覺 gelimesine ve inme (fel癟) gelime riskine kar覺 koruyucu g繹rev 羹stlenir.

Trigliserit nedir?

Trigliserit, baka bir lipit (ya) t羹r羹d羹r. Kolesterolden farkl覺d覺r. V羹cudunuz h羹creleri ve belirli hormonlar覺 oluturmak i癟in kolesterol kullan覺rken, enerji kayna覺 olarak trigliserit kullan覺r. Trigliseritler, karbonhidratlar gibi enerji deposudur.

ok yediinizde, v羹cudunuz fazla enerjiyi trigliseritlere d繹n羹t羹r羹r. Trigliseritleri de ya depolayan h羹crelerde depolar.

Dier yalar gibi trigliseritler de yada 癟繹z羹nerek kendi ba覺na hareket edemez ve proteinlerin yard覺m覺yla lipoprotein olarak ta覺n覺rlar (resim 1).

Eer v羹cudunuzun t羹ketebileceinden daha fazla kalori al覺rsan覺z, bu kaloriler trigliserite d繹n羹eceinden trigliserit seviyeniz y羹kselebilir.

Trigliserit y羹kseklii, kalp hastal覺覺 ve inme gibi 癟eitli sal覺k problemleri riskini art覺rabilir.

Kolesterol tahlili ne zaman yap覺l覺r?

20 ya覺n 羹zerindeki bireylerde 4 ila 6 y覺lda bir kez kolesterol 繹l癟羹m羹 yap覺larak kontrol edilmesinde fayda vard覺r.

Daha 繹nceden hiperlipidemi tespit edilenlerin veya kalp hastal覺klar覺 y繹n羹yle riskli olan hastalar覺n daha s覺k aral覺klarla kolesterol 繹l癟羹m羹 yapt覺rmalar覺 gerekebilir.

Kanda kolesterol ve trigliserit gibi lipitlerin 繹l癟羹m羹n羹 salayan “lipit profili” ad覺 verilen test 9 ila 12 saat a癟 kald覺ktan sonra yap覺l覺r.

“Lipit profili” ad覺 verilen kan testi 12 saat a癟 kald覺ktan sonra yap覺l覺r. Gece a癟 kal覺narak ertesi g羹n kan vermek en pratik y繹ntemdir. Test sonu癟lar覺nda; toplam kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliseritlerin anl覺k seviyesi 繹l癟羹l羹r.

Toplam kolesterol veya LDL kolesterol seviyeleriniz 癟ok y羹ksekse, doktorunuz size y羹ksek kolesterol tan覺s覺 koyacakt覺r.

En tehlikeli durum, toplam kolesterol seviyesinin y羹ksek, LDL kolesterol seviyesinin y羹ksek ve HDL kolesterol seviyesinin d羹羹k olmas覺 durumudur.

Normal kolesterol seviyesi nedir?

V羹cudun sal覺kl覺 olarak fonksiyonlar覺n覺 yerine getirebilmesi i癟in, k繹t羹 olarak tan覺nan LDL kolesterol de dahil olmak 羹zere, belli seviyelerde kolesterollere ihtiyac覺 vard覺r.

 • Toplam kolesterol羹n 200 mg/dl alt覺nda olmas覺
 • LDL kolesterol羹n 130 mg/dl alt覺nda olmas覺
 • HDL kolesterol羹n 45 ve 羹zeri olmas覺
 • Trigliseridin 150 mg/dl alt覺nda olmas覺

Bu deerlerin 羹zerine 癟覺k覺ld覺覺nda ila癟 tedavisine balamak gerekir mi?

Kolesterol y羹ksekliinin medikal tedavisi, kolesterol seviyesi ve kalp hastal覺覺 i癟in dier risk fakt繹rleri birlikte g繹z 繹n羹nde bulundurularak yap覺l覺r.Bu risk fakt繹rleri diyabet ve kalp krizi veya fel癟 gibi tahmini 10 y覺ll覺k kardiyak olay riskini i癟erir.

Kan deerlerinde y羹ksek riskli durumlar:

 • Toplam kolesterol seviyesinin y羹ksek olmas覺
 • LDL-kolesterol羹n y羹ksek olmas覺 
 • HDL-kolesterol羹n d羹羹k olmas覺

HDL-kolesterol羹n y羹ksek olmas覺 iyidir.

Y羹ksek kolesterol nas覺l 繹nlenir?

Kolesterol y羹ksekliine neden olan genetik zaafiyetiniz var ise bu deitirilemez ama yaam tarz覺 deiiklikleri ile kolesterol y羹kselmesi 繹nlenebilir. Baz覺 繹nemli 繹neriler:

 • A覺r覺 alkol t羹ketiminden ka癟覺n覺n.
 • Kilonuz sal覺kl覺 deerlerde kalmal覺. Zay覺f veya iman olmay覺n.
 • D羹zenli egzersiz yap覺n.
 • Sigaray覺 ve b覺rak覺n. T羹t羹n duman覺ndan uzak durun.
 • D羹羹k kolesterol ve hayvansal ya i癟eren, lif bak覺m覺ndan zengin besleyici g覺dalar tercih edin.
 • G覺da etiketlerinizdeki doymu ve trans yalar覺n yan覺 s覺ra ilave ekerlere dikkat edin. Bunlar覺 ne kadar az t羹ketirseniz o kadar iyi.
 • G羹nl羹k kalorilerinizin y羹zde 10’undan fazlas覺 doymu yalardan veya ilave ekerlerden gelmemelidir!
 • Yeterli kolesterol miktar覺n覺 besinlerle alma konusunda endielenmeyin. Yesenizde yemesenizde v羹cudunuz gerekli kolesterol羹 羹retecektir.
 • Daha sal覺kl覺, doymam覺 yalar yiyin.
 • Yemek piirirken tereya覺 yerine s覺zma zeytinya覺 kullanmay覺 tercih edin.
 • Yas覺z veya az yal覺 et tercih edin.
 • Patates k覺zartmas覺 veya soan halkas覺 ve patates cipsi gibi dier yala ilenmi at覺t覺rmal覺klar yerine badem ve f覺st覺k gibi kuruyemiler tercih edin.

Ayr覺ca sal覺k durumunuza g繹re doktorunuz d羹zenli olarak lipit profilinize bakmay覺 isteyebilir. Kolesterol seviyenizi kontrol alt覺nda tutmak i癟in doktorunuzun 繹nerilerine dikkat edin.

Kan tahlilinde “Lipit Profili” yorumlama

Lipit profili ad覺 verilen test 9 ila 12 saat a癟 kald覺ktan sonra yap覺l覺r. Test sonu癟lar覺nda; toplam kolesterol, LDL (k繹t羹) kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve trigliseritlerin (kan覺n覺zdaki bir ya t羹r羹) anl覺k g繹r羹nt羹s羹 salan覺r.

Toplam Kolesterol mg/dlHDL Kolesterol mg/dlLDL Kolesterol mg/dl
襤yi200 alt覺nda45 ve 羹zeri130 alt覺nda
S覺n覺rda200 – 239 aras覺40 – 45 aras覺130 – 159 aras覺
Y羹ksek240 ve 羹zeri160 ve 羹zeri
D羹羹k40 alt覺nda

20 ya覺n 羹zerinde kanda toplam kolesterol d羹zeyi:

 • 200 mg/dl’nin alt覺nda ise idealdir.
 • 200-239 mg/dl aras覺 s覺n覺rdad覺r.
 • 240 mg/dl’nin 羹st羹 ise y羹ksektir.

20 ya覺n 羹zerinde kanda LDL kolesterol d羹zeyi:

 • 130 mg/dl’nin alt覺nda ise idealdir.
 • 130-159 mg/dl aras覺nda ise s覺n覺rda-y羹ksektir.
 • 159 mg/dl 羹st羹 ise y羹ksektir.

LDL (k繹t羹 kolesterol) deerlerindeki her 10 mg/dllik art覺, kalp krizi riskini yakla覺k %20 oran覺nda art覺rmaktad覺r. 

20 ya覺n 羹zerinde kanda HDL kolesterol d羹zeyi kad覺nda 55 mg/dl iken erkekte 45 mg/dl’dir. Eer, kanda HDL kolesterol d羹zeyi 35 mg/dl’nin alt覺 ise d羹羹kt羹r. HDL kolesterol (iyi kolesterol) d羹zeyi y羹kseldik癟e kalp-damar rahats覺zl覺覺 ve kalp krizi riski azal覺r.

HDL (iyi) kolesterol deerindeki her 1 mg/dllik art覺 kalp damar hastal覺覺 gelime riskini %2 oran覺nda azaltmaktad覺r.

Kanda toplam kolesterol 200 mg/dl, veya LDL-kolesterol 130 mg/dlnin 羹zerinde veya HDL-kolesterol 35 mg/dlnin alt覺nda ise damar sertlii riski fazlad覺r.

LDL (k繹t羹 kolesterol) deerlerindeki her 10 mg/dllik art覺, kalp krizi riskini yakla覺k %20 oran覺nda art覺rmaktad覺r. 

HDL-K her 1 mg/dllik art覺 kalp damar hastal覺覺 gelime riskini %2 oran覺nda azaltmaktad覺r.

Trigliserit kan deerleri ka癟 olmal覺?

Trigliserit hem v羹cut taraf覺ndan 羹retilir hem de besinler arac覺l覺覺yla al覺nabilir. Trigliserit seviyesi y羹ksek kiilerde de kalp hastal覺覺n覺n g繹r羹lme riski artmaktad覺r.

20 ya覺n 羹zerinde kanda Trigliserit d羹zeyi:

 • 150 mg/dl’nin alt覺nda ise idealdir.
 • 150 – 199 mg/dl aras覺nda ise s覺n覺rdad覺r.
 • 200 – 499 mg/dl aras覺nda ise y羹ksektir.
 • 500 mg/dl 羹zerinde ise 癟ok y羹ksektir.

Belirtiler

Hiperlipidemi (kolesterol y羹kseklii) sessiz bir sorundur.

Genellikle herhangi bir erken belirtiye neden olmaz.

Bir癟ok insan, kalp krizi veya inme gibi ciddi sorunlar yaayana kadar kolesterol y羹ksekliinin fark覺nda bile deildir.

Bu nedenle rutin kolesterol taramas覺 繹nemlidir. 20 ya覺nda veya daha b羹y羹kseniz hi癟bir rahats覺zl覺覺n覺z olmasa bile kolesterol taramas覺 yapt覺rman覺zda fayda var.

Nedenleri

Beslenme: Doymu yalar ve trans yalar gibi kolesterol seviyesi y羹ksek besinleri 癟ok fazla ve 癟ok uzun s羹re t羹ketmek zamanla hiperlipidemi hastas覺 olman覺za neden olabilir.

Yaam ekli: Hareketsiz (sedanter = tembel) yaam ve sigara kullanmak, hiperlipidemi riskini artt覺r覺r.

Genetik: Anne-Baban覺zdan ald覺覺n覺z baz覺 genler, v羹cudunuza kolesterol ve yalar覺n nas覺l ileneceini y繹netir. Ebeveynlerinizde hiperlipidemi varsa, sizde de olma riski daha y羹ksektir.

Nadiren de olsa, kolesterol y羹kseklii, ailesel hiperkolesterolemiden kaynaklan覺r. Bu genetik bozukluk v羹cudunuzun LDL (k繹t羹) kolesterol羹 azaltmas覺n覺 繹nler. Amerikan 襤nsan Genomu Arat覺rma Enstit羹s羹‘ne g繹re, bu duruma sahip 癟ou yetikinin toplam kolesterol seviyeleri 300 mg/dL’nin 羹zerinde ve LDL seviyeleri 200 mg/dL’nin 羹zerindedir.

Diyabet ve hipotiroidizm gibi dier sal覺k problemleri de, y羹ksek kolesterol hastas覺 olma riskinizi art覺rabilir.

Risk Fakt繹rleri

Aa覺daki durumlarda hiperlipidemi hastas覺 olma riskiniz artar:

 • A覺r覺 kilolu veya obez olmak
 • Sal覺ks覺z beslenmek
 • D羹zenli spor yapmamak
 • Sigara veya dier t羹t羹n 羹r羹nlerini kullanmak
 • Ailede kolesterol hastal覺覺 olan varsa
 • Diyabet, b繹brek hastal覺覺 veya hipotiroidizm rahats覺zl覺覺n覺z varsa

Hiperlipidemi, her yatan insan覺, her iki cinsiyeti ve her 覺rk覺 etkileyebilir.

Y羹ksek kolesterol (hiperlipidemi) kan damarlar覺nda plak olumas覺na neden olabilir. Bu plak arterlerinizi daraltabilir. Bu durum ateroskleroz olarak bilinir.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmezse, y羹ksek seviyedeki kolesterol arterlerinizde plak birikmesine neden olabilir. Zamanla, bu plak arterlerinizi daraltabilir. Bu durum ateroskleroz olarak bilinir.

Ateroskleroz, arterlerden kan ak覺覺n覺n azalmas覺na veya kanda p覺ht覺 olumas覺na neden olabilecek ciddi bir durumdur.

Ateroskleroz aa覺dakiler dahil ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilir:

Hiperlipidemi ayr覺ca safra kesesi problemlerine neden olabilir. Safra ta覺 gelimesi riskini artt覺r覺r.

Tan覺

Doktorunuz, kan tahlilinde “lipit profili” ad覺ndaki tetkiki yapt覺rman覺z覺 isteyecektir.

L襤P襤T PROF襤L襤
LDL kolestrol (LDL istemi yap覺labilmesi i癟in Kollesterol, Trigliserit, HDL ile birlikte se癟im yap覺lmal覺d覺r.)
Kolesterol
HDL kolesterol
Trigliserid

Bu tetkik i癟in kan vermeden 繹nceki son 12 saatte hi癟bir ey yememeye dikkat edin.

Sal覺k personeli sizden kan alacak ve kan sonucunuz 癟覺kt覺覺nda “kan verdiiniz andaki” lipit profilinizi g繹rm羹 olacaks覺n覺z. Bu nedenle doru tahlil sonucuna ulamak i癟in “a癟 iken” kan veriniz!

Kolesterol nas覺l d羹羹r羹l羹r?

Kolesterol seviyenizi d羹羹rmek i癟in 繹ncelikle yaam tarz覺 deiiklikleri 繹nerilir. rnein, beslenme al覺kanl覺klar覺n覺zda, egzersiz al覺kanl覺klar覺n覺zda veya g羹nl羹k hayat覺n覺z覺n dier y繹nlerinde deiiklikler 繹nerebilirler. T羹t羹n 羹r羹nleri kullan覺yorsan覺z, en k覺sa s羹rede b覺rak覺n!

Doktorunuz ayr覺ca kolesterol seviyenizi d羹羹rmeye yard覺mc覺 olacak ila癟lar veya dier tedavileri de re癟ete edebilir.

Kolesterol羹 d羹羹ren besinler

D羹zenli spor yaparak ve beslenmenize dikkat ederek kolesterol seviyenizi d羹羹rebilirsiniz. Baz覺 hastalarda ila癟 kullanmaya dahi gerek kalmaz.

Sal覺kl覺 beslenmek, bol bol egzersiz yapmak ve sigara kullanmay覺 b覺rakmak 3 ana ad覺md覺r.

ncelikle, sal覺ks覺z yalar t羹ketmek yerine sal覺kl覺 yalar覺 tercih etmek kolesterol seviyesini d羹羹rmeye yard覺mc覺 olur.

Ayr覺ca t羹ketildiinde kolesterol seviyesini azaltaca覺 iddia edilen baz覺 g覺dalar da vard覺r. Baz覺lar覺:

 • Sar覺msak
 • Al覺癟
 • Geven (Astragalus)
 • K覺rm覺z覺 Mayal覺 Pirin癟 (Red yeast rice)
 • Yulaf kepei, yulaf ezmesi ve b羹t羹n yulaflar
 • 羹t羹lm羹 keten tohumu

Bu g覺dalar覺n kolesterol seviyesini azaltaca覺na dair yeterli kan覺t yoktur. Ayr覺ca, ABD G覺da ve 襤la癟 襤daresi (FDA) bu 羹r羹nlerin hi癟birini y羹ksek kolesterol tedavisi i癟in onaylamam覺t覺r.

Herhangi bir bitkisel veya besin takviyesi almadan 繹nce mutlaka doktorunuza dan覺覺n. Kulland覺覺n覺z takviyeler, ald覺覺n覺z dier ila癟larla etkileime girebilirler.

Kolesterol羹 y羹kselten besinler

 • Kolesterol deeri y羹ksek besinlerden uzak durun.
 • Doymu yalardan uzak durun. Doymu yalar hem toplam kolesterol羹n hem de LDL (k繹t羹) kolesterol羹n y羹kselmesine neden olur. Doymu yalar oda 覺s覺s覺nda dahi kat覺 halde bulunur. Hayvansal yalar da genellikle doymu yalar i癟erir. rnek: Margarin, palm ya覺, et, sakatat, k羹mes hayvanlar覺n覺n derisi, yumurta, peynir, s羹t, tereya覺, hindistan cevizi, kakao ya覺, hurma ya覺
 • Tam yal覺 mand覺ra 羹r羹nleri de fazla miktarda doymu ya i癟erir. Tam yal覺 s羹t, tam yal覺 peynir, tam yal覺 s羹tle yap覺lan dondurma veya yourt gibi 羹r羹nleri t羹ketmeyi azalt覺n.

Doymu yalardan al覺n覺n kalori oran覺, g羹nl羹k al覺nan toplam kalorinin %10’unu ge癟memelidir!

 • Trans yalardan uzak durun. Bitkisel yalar覺n k覺smen hidrojenletirilmesiyle oluan bitkisel yalar genellikle bitkisel ya覺n raf 繹mr羹n羹 uzatmak i癟in yap覺l覺r. K覺sacas覺 end羹striyel bitkisel yalar yerine doal zeytinya覺 tercih edin.
 • Tavuk, bal覺k ve baklagiller gibi yas覺z protein kaynaklar覺n覺 se癟in. Tavuun derisini yememelisiniz.
 • Meyve, sebze ve kepekli tah覺llar gibi y羹ksek lifli yiyecekler tercih edin.
 • Yada k覺zarm覺 yiyecekler yerine, halanm覺, 覺zgara veya atete pimi yani daha az yal覺 piirme y繹ntemleriyle haz覺rlanm覺 yemekleri tercih edin.
 • Abur cuburdan uzak durun. Fast food 繹zellikle patates k覺zartmas覺 t羹ketmemeye gayret edin. Patates cipsi, soan halkas覺 ve k覺zarm覺 tavuk gibi derin k覺zarm覺 yiyeceklerden kesinlikle uzak durun.
 • Kakao ya覺, hurma ya覺 veya hindistan cevizi ya覺 ile ilenmi g覺dalardan uzak durun.
 • Kurabiyeler ve kekler harika g繹r羹nselerde i癟lerinde margarin olduunu unutmay覺n ve uzak durun.
 • Bal覺k ve omega-3 ya asitleri i癟eren dier yiyecekleri tercih etmek de LDL (k繹t羹) kolesterol seviyenizi d羹羹rmenize yard覺mc覺 olabilir. rnein, somon, uskumru ve ringa bal覺覺 zengin omega-3 kaynaklar覺d覺r. Ceviz, badem, 繹羹t羹lm羹 keten tohumu ve avokado da omega-3 i癟erir.

Tedavi

Doru beslenme al覺kanl覺klar覺na veya yeteri kadar egzersiz yapman覺za ramen kolesterol seviyeniz normale seviyelere gelmiyorsa kolesterol d羹羹r羹c羹 ila癟 kullanman覺z gerekebilir.

Statinler, kolesterol y羹kseklii i癟in en s覺k re癟ete edilen ila癟lard覺r. Karacierinizin daha fazla kolesterol 羹retmesini engellerler. Baz覺 statinler:

 • Statin: Atorvastatin, Ator, Lipitor, Alvastin, Cholvast, Divator, Lipidra
 • Fluvastatin: Lescol
 • Rosuvastatin: Crestor, Ultrox, Colnar
 • Simvastatin: Zocor, Zovatin, Simvakol

Doktorunuz hiperlipidemi tedavisi i癟in u ila癟lar覺 re癟etenize ekleyebilir:

 • niacin
 • colesevalam (Welchol), colestipol (Colestid) veya cholestyramine (Prevalite) gibi safra asidi re癟ineleri veya sekestranlar覺
 • ezetimibe (Zetia) gibi kolesterol emilim inhibit繹rleri

V羹cudunuzun g覺dalardan kolesterol emilimini azaltmaya ve karacierinizin kolesterol 羹retimini azaltmaya yard覺mc覺 olan bir ila癟 kombinasyonlar覺 da vard覺r. rnein ezetimibe ve simvastatin kombinasyonu olan Vytorin.

Not: Baz覺 ila癟lar T羹rkiye’de eczanelerde bulunmayabilir.


Kaynak:

 1. nhlbi.nih.gov
 2. nhlbi.nih.gov
 3. ncbi.nlm.nih.gov
 4. nccih.nih.gov
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Y羹ksek Kolesterol (Hiperlipidemi)” i癟in bir cevap

 1. Hocam verdiiniz bilgiler i癟in saolun Birg羹n s繹ylei yapmay覺 d羹羹n羹yor musunuz

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir