Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Aferin Forte Tablet

Aferin Forte tablet, souk alg覺nl覺覺, nezle, farenjit, tonsillit ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r. Y羹ksek atei d羹羹r羹r. Ar覺y覺 hafifletir. Hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹zlerde ka覺nma, g繹zlerin sulanmas覺 ve burun t覺kan覺kl覺覺 gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerini hafifletir. Yan etki riski d羹羹kt羹r.

A-ferin forte tablet - HekimimYanimda.com

A-ferin Forte Tablet (aferin forte tablet), souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n varl覺覺nda; ate, ba ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, v羹cut k覺r覺kl覺覺 ve ar覺 gibi belirtilerin giderilmesinde kullan覺l覺r.

Her bir adet A-ferin Forte Tablet 650 mg parasetamol i癟erir. Bu sayede ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹sterir. Ar覺 kesici hap olarak s覺k癟a kullan覺lan ve birbirinin edeeri olan Parol Tablet, Minoset Tablet ve Panadol Tablet ise her bir tabletinde 500 mg parasetamol i癟erir.

A-ferin Forte tablet nedir? 襤癟inde ne var?

Her bir filmkapl覺A-ferin Forte Tablet = 650 mg parasetamol + 4 mg klorfeniramin maleat

Tablet yutam覺yorsan覺z:Her bir film kapl覺 A-ferin Forte Tablet, yakla覺k olarak 20 ml yani 4 繹l癟ek A-ferin Pediatrik urup ile ayn覺 tesir g羹c羹ne sahiptir.

襤癟erisindeki etken maddeler, dier bir 癟ok souk alg覺nl覺覺 ilac覺na g繹re daha d羹羹k yan etki riski ta覺r. Emziren kad覺nlar, bypass ameliyat覺 olanlar, kalp ve damar sistemi rahats覺l覺覺 olanlar ile yal覺larda ilk tercih edilecek souk alg覺nl覺覺 ilac覺 olabilir.

Parasetamol

Ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olarak kullan覺lan ila癟 etkin maddesidir. 

Parasetamol i癟eren ila癟lar i癟ildikten sonra b羹t羹n dokulara h覺zla da覺l覺r. 襤la癟 i癟ildikten 30-60 dakika sonra etkisini en iyi ekilde g繹sterebilecei maksimum plazma konsantrasyonlar覺na ula覺r.

Parasetamol羹n kusma, bulant覺, ishal ya da kab覺zl覺k gibi bir yan etki yapma olas覺l覺覺 癟ok 癟ok d羹羹kt羹r ve bu konuda dier bir ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olan ibuprofenden daha az yan etki yapma olas覺l覺覺 vard覺r.

Parasetamol etken maddesini i癟eren 癟ok癟a urup veya hap vard覺r ve bu ila癟lar覺 gebelerde kullanabilir. Parasetamol uzun y覺llard覺r kullan覺lan g羹venilir bir ila癟 etken maddesidir. Gebelik kategorisi: B’dir.

Klorfeniramin maleat

Klorfeniramin maleat, alerjik reaksiyonlar,saman nezlesi, rinit, 羹rtiker veast覺mgibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiktir.(1)

Klorfeniramin Maleat bir histamin H1 resept繹r antagonisti olarak ilev g繹r羹r ve antikolinerjik ve hafif sakinletirici etkiler de g繹sterir. Sentetik bir alkilamin t羹revidir. (1) Uyku hali yapabilir. Bu nedenle dikkati ve zihni a癟覺k olmas覺 gerekenlerde dikkatli kullan覺lmal覺d覺r. 

Histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu,

  • Rinit
  • Hap覺rma
  • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
  • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
  • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r. (1)

Nas覺l kullan覺l覺r?

Yetikin ve 12 ya覺n 羹st羹ndekiler i癟in:

  • 6 saat ara ile 1 tablet 繹nerilir.
  • Gerektiinde 4 saat ara ile 1 tablet kullan覺labilir.
  • G羹nde 6 tabletten fazla kullan覺lmamal覺d覺r.

Doktorunuz baka ekilde 繹nermediyse, sabah 1 tablet ve gece uyumadan 2 saat 繹nce 2 tablet kulland覺覺n覺z takdirde gece artan souk alg覺nl覺覺 belirtilerine kar覺 daha rahat uyursunuz. Gerekiyorsa 繹len de 1 tablet alarak g羹nl羹k 4 tablet kullanabilirsiniz.

Aferin Forte a癟 karn覺na i癟ilir mi?

A-ferin Forte tablet a癟 veya tok al覺nabilir.

Aferin Forte ka癟 saatte bir al覺n覺r?

Aferin Forte 6 saatte bir al覺nabilir. Standart kullan覺m sabah-繹le-akam olmak 羹zere g羹nde 3 tablettir. G羹nde 6 tabletten fazla kullan覺lmamal覺d覺r.

Ka癟覺nmam gereken yiyecek veya i癟ecek var m覺?

Hay覺r, bu ilac覺 al覺rken normal ekilde yiyip i癟ebilirsiniz.

Ne kadar s羹re alaca覺m?

st solunum yolu enfeksiyonlar覺nda tedavinin s羹resi genel sal覺k durumunuzla ve ba覺覺kl覺k sisteminizle dorudan ilikilidir. Sal覺kl覺 beslenen ve d羹zenli egzersiz yapan insanlarda souk alg覺nl覺覺n覺n k覺sa s羹rmesi beklenir.

Dier taraftan ek hastal覺klar覺 olanlarda, yal覺larda, iyi beslenemeyen insanlarda, a覺r覺 癟al覺an insanlarda ve a覺r覺 stres alt覺ndaki insanlarda souk alg覺nl覺覺 s羹resi uzayabilir ve hastal覺k daha iddetli seyredebilir.

Souk alg覺nl覺覺na neden olabilen y羹zlerce 癟eit vir羹sten hangisi veya hangileri taraf覺ndan enfekte olduunuz da hastal覺k s羹resini ve iddetini etkiler. rnein uzun s羹ren kalabal覺k bir toplu ta覺ma hatt覺nda birden fazla kiiden birden fazla 癟eit vir羹s kapabilirsiniz. Boaz ar覺s覺, halsizlik ve 繹ks羹r羹k gibi benzer belirtilere sahip olsan覺z da ba覺覺kl覺k sisteminiz 癟eit 癟eit vir羹sle m羹cadele ettii i癟in hastal覺覺n覺z iddetli olabilir ve iyilemeniz zaman alabilir.

Son olarak grip a覺lar覺n覺n souk alg覺nl覺覺ndan korumas覺 veya souk alg覺nl覺覺 s羹re ve iddetini hafifletmesi beklenir.

Aferin ate d羹羹r羹r m羹?

Evet! Her bir A-ferin Forte Tablet 650mg parasetamol i癟erir. Ate d羹羹r羹r. 

Bu miktar yakla覺k olarak 2,5 繹l癟ek (12,5 ml) Parol Plus urup ya da Calpol 6 Plus urupile ayn覺d覺r.

Aferin ar覺 keser mi?

Evet! Her bir A-ferin Forte Tablet 650mg parasetamol i癟erir. Ar覺 keser.

Parol Tablet, Minoset Tablet ve Panadol Tablet her bir tabletinde 500 mg parasetamol i癟eren ve yayg覺n kullan覺lan ar覺 kesici ila癟lard覺r. Aferin Forte bu ar覺 kesicilerden daha fazla parasetamol i癟erir.

Ancak A-ferin Forte Tablet ar覺 kesici ila癟 olarak kullan覺lmamal覺d覺r. Ar覺 kesici olarak her bir adet A-ferin Forte Tablet i癟tiinizde fazladan 4 mg klorfeniramin maleat alm覺 olursunuz. En iyi tedavi en az ila癟 etkin maddesi ile yap覺land覺r.

Eer sadece ar覺n覺z veya sadece y羹ksek ateiniz var ise 1 veya 2 adet Parol Tablet, Minoset Tablet ya da Panadol Tablet kullanmak daha ak覺ll覺cad覺r. Eer hap yutam覺yorsan覺z ve ya覺n覺z 12’den b羹y羹kse Parol Plus uruptan 2 veya 3 繹l癟ek i癟ebilirsiniz.

Son olarak, karacier, kalp ve b繹brek hastal覺覺 olan veya Gilbert sendromu ve Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksiklii gibi hastal覺klar覺 olan kiiler, A-ferin Forte Tablet kullanmadan 繹nce mutlaka doktorunuza dan覺man覺z gerektiini hat覺rlatal覺m.

5. Gebelik ve emzirme

Hamilelik

Aferin Forte tablet i癟erisindeki parasetamol gerektiinde hamileler taraf覺ndan kullan覺labilir olsa da klorfeniramin maleat ila癟 etken maddesinin gebelik s羹resince kullan覺m覺 hakk覺nda yeterli 癟al覺ma yoktur. Bu nedenle A-ferin Forte tablet gebeler taraf覺ndan kullan覺ld覺覺nda ne gibi zararlar oluabilecei bilinmemektedir.

Hamilelik kategorisi: B

Yap覺lan hayvan 癟al覺malar覺nda ilac覺n fet羹s i癟in bir risk oluturmad覺覺 g繹r羹lm羹t羹r, ancak hamile kad覺nlarda kullan覺m覺 hakk覺nda yeterli 癟al覺ma bulunmamaktad覺r. Doktor taraf覺ndan 繹nerilmedik癟e hamile kad覺nlarda kullan覺lmamal覺d覺r.

Emzirme

Aferin Forte tablet i癟erisindeki parasetamol gerektiinde emziren kad覺nlar taraf覺ndan kullan覺labilir.

Klorfeniramin maleat ise, emziren kad覺nlarda d羹羹k dozlarda kullan覺ld覺覺nda kad覺n覺n s羹t 羹retiminde bir azalma olmas覺 beklenmez. Emzirme d繹neminde k羹癟羹k dozlarda (2 ila 4 mg), klorfeniramin dozlar覺 ara s覺ra kullan覺labilir. (kaynak)

Dolay覺s覺yla emziren kad覺nlarda Aferin Forte re癟ete edilebilir. Sizin i癟in g羹venli doz hakk覺nda doktorunuzdan bilgi al覺n覺z.

Eer gebeyseniz, gebe kalmay覺 planl覺yorsan覺z ya da bebek emziriyorsan覺z herhangi bir ila癟 kullanmadan 繹nce l羹tfen doktorunuza dan覺覺n.

Soru Cevap

Aferin Forte nedir ne ie yarar?

A-ferin Forte Tablet, souk alg覺nl覺覺ve grip gibi viral羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n varl覺覺nda; ate, ba ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, v羹cut k覺r覺kl覺覺 ve ar覺 gibi belirtileringiderilmesinde kullan覺l覺r.

Aferin Sin羹s ile Aferin Forte aras覺ndaki fark nedir?

Bu iki ilac覺n A-ferin ismi d覺覺nda neredeyse her eyi farkl覺. Ar覺 kesici ate d羹羹r羹c羹 olarak; Forte olan 650mg parasetamol i癟erirken, Sin羹s olan ise 500mg parasetamol i癟erir. Antihistaminik olarak; Forte olan daha d羹羹k yan etki profili ta覺yan klorfeniramin maleat i癟erirken, Sin羹s olan ps繹doefedrin HCl i癟erir. Ps繹doefedrin emziren kad覺nlara ve kalp rahats覺zl覺覺 olanlara 繹nerilmez. A-ferin Sin羹s ek olarak baka bir antihistaminik olan triprolidin hidroklor羹r i癟erir. A-ferin Forte ar覺 ve atein daha 繹n planda olduu souk alg覺nl覺klar覺nda ie yararken A-ferin Sin羹s ise burun ka覺nt覺s覺, burun t覺kan覺kl覺覺, hap覺rma gibi alerjik belirtilerin 繹n planda olduu alerjik rinit, rinosin羹zit ve sin羹zit gibi rahats覺zl覺klarda daha 癟ok ie yarar.

Aferin forte adet keser mi?

Hay覺r, Aferin forte i癟erisindeki parasetamol ve klorfeniramin maleat etken maddelerinin adet g繹rme, yumurtlama veya hamile kalma 羹zerinde bilinen bir olumsuz etkisi yoktur.

A-ferin Forte tablet uyku yapar m覺?

A-ferin Forte i癟indeki klorfeniramin maleat, hafif sakinletirici etki de g繹sterir. Uyku hali yapabilir. Bu nedenle dikkati ve zihni a癟覺k olmas覺 gerekenlerde dikkatli kullan覺lmal覺d覺r.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir