Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

A-ferin urup mu, Peditus mu?

A-ferin Pediatrik urup, daha az say覺da ila癟 etken maddesi i癟erir ve daha d羹羹k yan etki riskiyle daha g羹venilir bir ila癟t覺r. zellikle 癟ocuklar覺n kullan覺m覺nda daha az riskli olmas覺 gibi bir avantaj覺 vard覺r. Peditus urup ise i癟erisinde alkol bulunan ve bir癟ok etken madde ile yan etki riski daha y羹ksek olan bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. 12 ya alt覺nda bir 癟ocua doktor 繹nerisi olmadan Peditus urup vermeyiniz.

A-ferin S怬urup mu, Peditus mu, HY, hekimimyanimda.com

HemA-ferin uruphem dePeditus urupsouk alg覺nl覺覺 tedavisinde kullan覺lan ila癟lard覺r. Peditus mu aferin mi? Avantajlar覺 ve dezavantajlar覺 neler?

ncelikle ayn覺 hastal覺klar覺n tedavisinde kullan覺lan ve benzer semptomlara etki eden bu iki ilac覺n ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹steren parasetamol d覺覺nda etken madde olarak hi癟bir ortak taraflar覺 yoktur.

Peditus mu Aferin mi?

A-ferin urup, ate d羹羹r羹c羹 ve ar覺 kesici etki g繹steren parasetamol ve ek olarak burun mukozalar覺n覺 a癟arak rahat nefes almay覺 salayan bir antihistaminik i癟erir. Her iki etken madde de d羹羹k yan etki riskine sahiptir. Bu sayede aferin urup souk alg覺nl覺覺 semptomu olan 癟ocuklarda doktor re癟etesiyle rahatl覺kla 2 ya 羹zerinde kullan覺labilir.

Peditus urup ise, pembe kutusuyla tan覺nan parol urup veya mor kutusuyla tan覺nan calpol urup kadar parasetamol i癟erir. Parasetamol son derece d羹羹k yan etki riskine sahiptir. Buna ek olarak burun mukozalar覺n覺 a癟arak rahat nefes almay覺 salayan bir baka antihistaminik i癟erir. Ayr覺ca balgam miktar覺n覺 azaltan bir etken madde ve burun t覺kan覺kl覺覺nda etkili bir baka etken madde i癟erir. T羹m bu etkiler ayn覺 anda d羹羹n羹ld羹羹nde harika bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺ym覺 gibi g繹r羹n羹r ancak her bir etken maddenin ayr覺 ayr覺 yan etki riski vard覺r. Bu nedenle doktor re癟etesi olmaks覺z覺n peditus urubun 12 ya alt覺nda kullan覺lmas覺 繹nerilmez!

Her iki ila癟taki etken maddeler 繹yledir:

A-ferin Pediatrik urupPeditus urup
160 mg Parasetamol
Ate d羹羹r羹r
Ar覺 hissini azalt覺r
120 mg Parasetamol
Ate d羹羹r羹r
Ar覺 hissini azalt覺r
Klorfeniramin maleat
Alerjide etkilidir
Prilamin maleat
Alerjide etkilidir
Guaifenesin
Balgam s繹kt羹r羹c羹d羹r
Fenilefrin hidroklor羹r
Burun t覺kan覺kl覺覺n覺 giderir

襤lk bak覺ta daha fazla etken madde i癟erdii i癟in peditus urup daha etkilidir diye d羹羹n羹lebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum udur: Bir ila癟taki ila癟 etken maddesi artt覺k癟a yan etki riski artar!

zellikle 癟ocuklar覺n ila癟 kullanmalar覺 gerektiinde gerekli olandan fazla ila癟 etken maddesi vermek istemeyiz!

Etken maddelere yak覺ndan bakal覺m

Her iki ila癟ta da ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 yetenekleri olan parasetamol vard覺r. Parasetamol, 癟ocuklarda, gebelerde ve emziren kad覺nlarda 繹nerilen dozlarda g羹venle kullan覺l覺r. Ancak Aferin urupta daha y羹ksek oranda parasetamol vard覺r. Ayn覺 繹l癟ekte (5 ml) A-ferin urup 160 mg parasetamol i癟erirken Peditus urup 120 mg parasetamol i癟erir. Aferin urubun parasetamol miktar覺 %33 daha fazlad覺r. Bu nedenle aferin urubun ar覺 hissini azaltma ve y羹ksek atei d羹羹rme konusunda daha baar覺l覺 olmas覺 beklenir.

Klorfeniramin meleatilePrilamin maleatise allerjik durumlar覺n tedavisinde kullan覺lan antihistaminiklerdir. Bu antihistaminikler alerjik reaksiyonlar,saman nezlesi, rinit, 羹rtiker (kurdeen) veast覺mgibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiklerdir. Antihistaminikler; histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu:

 • Rinit
 • Hap覺rma
 • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
 • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
 • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r.

Peditus ek olarak burun t覺kan覺kl覺覺n覺 gideren bir etken madde olan fenilefrin hidroklor羹r ve balgam s繹kt羹r羹c羹 etki g繹steren guaifenesin i癟erir.

Ayr覺ca, peditus urup alkol i癟erir. 5 mllik beher 繹l癟ekte yakla覺k 2 ml biraya veya 0.8 mL araba edeer alkol i癟erir [%2 (a/h) etanol]. Alkol almak istemeyen kiilerin peditus urup kullanmamalar覺 繹nerilir.

A-ferin Pediatrik urup Nas覺l Kullan覺l覺r?

A-ferin Pediatrik urup, yemeklerden 繹nce (a癟) veya yemeklerden sonra (tok) kullanabilirsiniz.

Gerekli dozun bir miktar yiyecek veya s羹t ile 癟ocua verilmesi daha g羹venli olacakt覺r.

YaKa癟 繹l癟ek?Ka癟 ml?Ka癟 defa?
2 6 ya1 繹l癟ek5 ml3 veya 4
6 9 ya1,5 繹l癟ek7-8 ml3 veya 4
9 -12 ya2 繹l癟ek10 ml3 veya 4
12 ya 羹zeri4 繹l癟ek20 ml3 veya 4
 • A-ferin Pediatrik urup verdikten sonra, sonraki doz i癟in en az 4 saat bekleyin. G羹nde 4 dozdan fazla kullanmay覺n覺z.
 • 5 g羹nden uzun s羹reli kullanmay覺n覺z.
 • A-ferin Pediatrik urup ile ayn覺 anda ate d羹羹r羹c羹 kullanmay覺n.
 • 60 ya覺n 羹zerindeki hastalarda kullan覺lmamal覺d覺r.
 • Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n覺z.

Peditus urup nas覺l kullan覺l覺r?

 • 6 ya覺n alt覺ndaki 癟ocuklarda kullan覺lmamal覺d覺r. 
 • 6-12 ya aras覺 kullan覺m覺 繹nerilmemektedir.
  • 6-12 ya aras覺ndaki 癟ocuklarda doktor tavsiyesiyle g羹nde her 4 saatte bir, 1 繹l癟ek (5 mL) kullan覺labilir.
 • 12 ya覺ndan b羹y羹k 癟ocuklarda ve yetikinlerde:
  • G羹nde her 4 saatte bir, 2 繹l癟ek (10 mL) olmak 羹zere g羹nl羹k maksimum miktar覺 4000 mgd覺r.
  • Her doz aras覺nda 4 saat veya daha uzun aral覺k b覺rak覺larak g羹nde 4 kez tekrarlanabilir.

Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n覺z.

zet

6 ya alt覺nda bir 癟ocuk i癟in doktor 繹nerisi olmadan ila癟 kullanmaman覺zda fayda vard覺r. 

A-ferin Pediatrik urup, daha 繹nceden beri ila癟 piyasas覺nda aktif olarak re癟ete edilen A-ferin Plus urubun, ps繹doefedrin HCl etken maddesi 癟覺kar覺lm覺 ve b繹ylece yan etkisi azalt覺lm覺 versiyonudur. Sonu癟 olarak A-ferin Pediatrik urup daha d羹羹k yan etki riskiyle daha g羹venilir bir ila癟t覺r.

Peditus urup ise i癟erisinde alkol bulunan ve bir癟ok etken madde ile yan etki riski daha y羹ksek olan bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. Bir 癟ocuun hem balgam i癟in hem burun t覺kan覺kl覺覺 i癟in ila癟 kullanmas覺 gerekiyorsa bunlar覺 ayr覺 ayr覺 daha d羹羹k yan etkilere sahip ila癟lardan se癟ebilirsiniz. Peditus urup kullanacaksan覺z alkol i癟erdiini ve daha y羹ksek yan etki riski ta覺d覺覺n覺 biliyor olmal覺s覺n覺z.

12 ya alt覺nda bir 癟ocua doktor 繹nerisi olamdan Peditus urup vermeyiniz.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“A-ferin urup mu, Peditus mu?” i癟in 4 cevap

 1. Hocam. Olum 10 ya覺nda. Yakla覺k 3 ayd覺r s羹ren arada artan bazen azalan 繹ks羹r羹羹 var.zespira tablet,flixodite sprey kullan覺yoruz. Bunlar 繹ks羹r羹羹 bitirmedii i癟in ventolin sprey ve buhar kullanmam覺z s繹ylendi. Ancak 繹ks羹r羹k bitmedi.Bogazinda 繹dem olumu. (Kbb muayenesinde s繹ylendi ve antibiyotik verildi. Onuda kulland覺k). Ancak imdi de grip belirtileri var. Burun akiyor.ksuruk ve balgam var.Aferin plus veriyorum. Doktora g繹t羹rmekten ve sonu癟 alamamaktan yorulduk .Ve bu durumda iken Alerji testine g繹t羹rebilirmiyiz

  • ncelikle ge癟mi olsun. K覺 mevsiminde her 癟ocuk grip olabilir. Bu normaldir. Ancak al覺覺lm覺覺n d覺覺nda uzun s羹ren souk alg覺nl覺覺 ve benzeri hastal覺klarda 羹癟 ey 繹nem kazan覺r.

   Genetik: Baz覺 癟ocuklar dierlerinden daha k覺sa veya zay覺f olabilir. Benzer ekilde baz覺 癟ocuklar覺n genleri nedeniyle ba覺覺kl覺k sistemi daha zay覺ft覺r.

   Beslenme: Daha sal覺kl覺 beslenen, vitamin, mineral ve 繹zzellikle antioksidan y繹n羹yle yeterli beslenen 癟ocuklar覺n ba覺覺kl覺k sistemi hastal覺klara kar覺 daha diren癟li olur.

   evre: Binlerce 癟eit vir羹s, bakteri veya alerjen solunum yollar覺m覺za tutunur. Baz覺lar覺 bizi hasta eder. Dolay覺s覺yla 癟ocuunuzu hasta den vir羹s, bakteri veya alerjik reaksiyon ne kadar g羹癟l羹yse hastal覺覺n tedavisi o kadar uzun s羹rer. stelik birden fazla vir羹s veya hem vir羹sler hem de bakteriler ayn覺 anda hastal覺k balamas覺na neden olabilir.

   Peki ne yap覺lmal覺? ocuunuzun kan覺nda sal覺kl覺 besinler g羹癟l羹 ekilde dolamal覺. Bunun i癟in iyi beslenmek ve kan dola覺m覺n覺n h覺zlanmas覺 i癟in hareketli olmak gerekir.

   Taze sebze ve meyve, baklagil ve k覺rm覺z覺 et gibi besinler sal覺kl覺 ekilde haz覺rlan覺p t羹ketilmeli. ocuun kendisni psikolojik olarak kapt覺rabilecei ve kalp at覺lar覺n覺 h覺zland覺rabilecek oyunlara y繹nlendirilmeli. Koan ve koarken mutlu olan 癟ocukta kalp at覺lar覺 ve kan dola覺m覺 h覺zlan覺r. B羹t羹n bedeni yeterli oksijen ve sal覺kl覺 besin deerlerine daha kolay ula覺r. Mutluluk hali de iyileme h覺z覺n覺 ayr覺ca artt覺r覺r. Basit viral hastal覺klarda sabah uyan覺p oyun oynamak yatakta kal覺p uyumaktan daha iyi bir tedavi se癟enei olabilir.

   T羹m tedavi planlar覺na ramen uzun s羹re rahats覺zl覺覺 devam eden insanlar i癟in bir sonraki k覺 balamadan 繹nce grip a覺s覺 yapt覺rmak iyi bir fikir olabilir.

   T羹m bunlar genel 繹nerilerdir. Kiisel sal覺k sorununuz i癟in size 繹zel tedavi se癟enekleri almak i癟in doktorunuzla g繹r羹羹n. Ayr覺ca bak覺n覺z:

 2. ok faydal覺 bir a癟覺klama olmu. Ama t羹m hocalar pratikte 2 ya alt覺na dahi doz ayarlamas覺 yaparak t羹m bu ila癟lar覺 veriyor. Bu doru mu yanl覺 m覺 bilmek istiyorum.. Birde d羹ne kadar calpol dolven d繹n羹羹ml羹 kullan覺m覺n覺n bug羹n zararl覺 olduu s繹yleniyor. Her doru yar覺n覺n yanl覺覺..

  • Bebeklerde ve genellikle 12 ya alt覺ndaki 癟ocuklarda ila癟lar kiloya g繹re doz ayarlamas覺 yap覺larak re癟etelendirilir. Doktorlar, faydan覺n sal覺k risklerinden daha a覺r bast覺覺n覺 d羹羹nd羹羹 noktalarda ila癟 re癟ete edebilirler. Calpol urup ve Dolven urup gibi ate d羹羹r羹c羹 ila癟lar覺n kiloya g繹re doz hesab覺 yap覺larak kullan覺lmas覺 繹nemlidir. Bunun i癟in ate d羹羹r羹c羹 asistan覺 size yard覺mc覺 olacakt覺r.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir