Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Alerinit 5 mg Tablet

Alerinit her bir tabletinde 5 mg levosetirizin i癟erir. Alerji ilac覺d覺r. Antihistaminiktir. Hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ve burunda ka覺nt覺 gibi alerji semptomlar覺n覺 hafifletir. Cilt k覺zar覺kl覺覺 ve ka覺nt覺s覺 gibi 羹rtiker belirtilerine iyi gelir.

Alerinit 5 mg levosetirizin tablet_hekimimyanimda

Alerinit her bir tabletinde 5 mg levosetirizin i癟erir. Alerji ilac覺d覺r. Antihistaminiktir. Hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ve burunda ka覺nt覺 gibi alerji semptomlar覺n覺 hafifletir. Cilt k覺zar覺kl覺覺 ve ka覺nt覺s覺 gibi 羹rtiker belirtilerine iyi gelir.

Alerinit 5 mg tablet levosetirizin i癟eren antihistaminik ila癟lardan biridir. Levosetirizin burun ka覺nt覺s覺, burun akmas覺, g繹zlerin sulanmas覺, g繹zlerin ka覺nmas覺 ve hap覺rma gibi alerji belirtilerini hafifletir.

Alerinit 5 mg tablet, alerji belirtilerini hafifleten bir antihistaminik ila癟t覺r. Alerinit (levosetirizin) u durumlar覺n tedavisinde re癟ete edilebilir:

rtiker gibi bir cilt alerjisi nedeniyle Alerinit (Levosetirizin) kullan覺yorsan覺z ve tedavinin 3. g羹n羹nde hala cildinizdeki k覺zar覺kl覺k veya ka覺nt覺 ge癟mediyse doktorunuza dan覺覺n.

Levosetirizin, Setirizin‘in aktif (R) enansiyomeridir. Setirizinden 2 kat daha aktiftir. Ayr覺ca Setirizin’den daha d羹羹k yan etki riskine sahiptir.

Levosetirizin i癟eren baz覺 ila癟lar: Xyzal, Crebros, Levmol, Alerinit, Levday, Lezin

Alerinit uyku yapar m覺?

Antihistaminikler genel olarak uyku hali yaparlar. Ancak Alerinit (Levosetirizin), uyku hali yapma riski dier antihistaminiklerden daha d羹羹kt羹r. “Uyku hali yapmaz” olarak bilinse de baz覺 insanlarda uyku hali yapabilir. Bu nedenle uyumadan 繹nce bu ilac覺 almak ve bu ilac覺 ald覺ktan sonra bisiklet s羹rmek gibi dikkat gerektiren tehlikeli eyler yapmamak daha ak覺ll覺cad覺r.

Kimler kullanabilir?

Eczanelerden re癟eteli ve re癟etesiz al覺nabilen Alerinit 5 mg tablet, genel olarak yetikin ve 6 ya 羹zerindeki 癟ocuklar i癟in uygundur.

Ancak baz覺 insanlar i癟in uygun deildir. Aa覺dakilerden birine sahipseniz Alerinit (Levosetirizin) kullanmadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Ge癟mite Levosetirizin, Setirizin veya dier ila癟lara kar覺 alerjik reaksiyon g繹sterdiyseniz
 • Karacier veya b繹brek yetmezliiniz varsa
 • N繹bet iddetinin artmas覺na neden olabileceinden, eer epilepsi hastas覺ysan覺z veya baka bir n繹bet yaama riskiniz varsa
 • 襤drar yaparken zorluk 癟ekiyorsan覺z

Yak覺n tarihte alerji testi yapt覺racaksan覺z, Alerinit kullanmak alerji testinizin yanl覺 sonu癟 vermesine neden olabilir.

Nas覺l ve ne zaman al覺n覺r?

Alerinit (Levosetirizin) a癟 veya tok al覺nabilir. Bu ilac覺 al覺rken normal ekilde yiyip i癟ebilirsiniz.

Tabletleri; daima bir bardak su, s羹t veya meyve suyu ile birlikte al覺n覺z. Onlar覺 b羹t羹n olarak yutun. Ezmeyin veya 癟inemeyin.

Tabletleri her g羹n yakla覺k ayn覺 saatlerde al覺n. 

B繹brek hastal覺覺 olanlarda ila癟 dozu genelde daha d羹羹kt羹r.

ocuklarda Levosetirizin dozu i癟in doktorunuz 癟ocuun kilosuna ve ya覺na g繹re hesaplama yapacakt覺r. Genel olarak;

Levosetirizin i癟eren bir ilac覺 sadece alerji yaad覺覺n覺z bir g羹n alman覺z gerekebilir. rnein gitmi olduunuz piknikte b繹cek 覺s覺rmas覺 sonras覺 gelien alerji durumunda k覺sa s羹reliine ve ge癟ici olarak Levosetirizin kullanman覺z gerekebilir.

Bahar alerjisi (alerjik rinit) gibi bir rahats覺zl覺覺n覺z varsa doktorunuz bahar mevsiminde d羹zenli olarak Levosetirizin kullanman覺z覺 繹nerebilir.

Size veya 癟ocuunuza ila癟 re癟ete edildiyse, nas覺l ve ne zaman alaca覺n覺z konusunda doktorunuzun talimatlar覺na uyunuz.

Standart Doz:

 • 6 12 ya aras覺 癟ocuklarda: nerilen g羹nl羹k doz g羹nde bir kez, 1 film kapl覺 Alerinit tablet (5 mg Levosetirizin).
 • 12 ya ve 羹zeri ergenler ile yetikinlerde: nerilen g羹nl羹k doz g羹nde bir kez, 1 film kapl覺 Alerinit tablet (5 mg Levosetirizin).

Kronik 羹rtiker tedavisinde, g羹nde 1 film kapl覺 Alerinit tablet ile tedavi salanamayan hastalarda Alerinit dozu g羹nde toplam 4 tablete kadar artt覺r覺labilir.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi Alerinit (Levosetirizin) de baz覺 insanlarda yan etkilere neden olabilir.

Bu yan etkiler sizi rahats覺z ediyorsa veya ge癟miyorsa doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Uykulu ve yorgun hissetmek
 • Ba ar覺s覺
 • A覺z kuruluu
 • Boaz ar覺s覺
 • Kar覺n ar覺s覺
 • Burun ak覺nt覺s覺
 • Y羹ksek ate
 • ks羹r羹k
 • Kas ar覺s覺
 • Bulant覺
 • Ger癟ekte olmayan eyleri g繹rmek veya duymak (hall羹sinasyon)
 • Depresyon

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir g繹r羹lse de Alerinit (Levosetirizin) ilac覺na kar覺 ciddi alerjik reaksiyon gelimesi m羹mk羹nd羹r. Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) durumunda zaman kaybetmeden bir acil servise bavurun!

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar Alerinit (Levosetirizin)’in t羹m yan etkileri deildir. T羹m olas覺 yan etkiler i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹re bak覺n veya doktorunuza dan覺覺n.

Yan etkileriyle nas覺l ba edilir?

 • Uykulu ve yorgun hissetmek: Alerji tedavisinde kullan覺lan bir癟ok antihistaminik yan etki olarak uyku hali yapabilir. Bu yan etkiyi yaarsan覺z doktorunuz ilac覺n覺z覺, uyku hali yapma riski daha d羹羹k olan baka bir ila癟la deitirebilir.
 • Ba ar覺s覺: Dinlenin. Su i癟in. Derin nefes al覺n. Beyninize bol bol temiz oksijen gitmesi i癟in hareket edin. Ba ar覺s覺 i癟in eczac覺n覺zdan bir ila癟 繹nermesini isteyebilirsiniz. Levosetirizin kullanmaya bal覺 gelien ba ar覺s覺n覺n bir hafta sonra ge癟mesi beklenir. Eer bir haftadan uzun s羹ren Levosetirizin kullanman覺za ramen ba ar覺n覺z hala ge癟mediyse doktorunuza dan覺覺n.
 • A覺z kuruluu: ekersiz sak覺z 癟inemeyi deneyin. S覺k s覺k ve az az su i癟meyi deneyin.

Gebelik ve emzirme

Eer gebe kalmak i癟in 癟abal覺yorsan覺z, gebeyseniz veya emziriyorsan覺z mutlaka doktorunuza belirtin.

Gebelik

Doktorunuz siz hamileyken Alerinit (Levosetirizin) kullanman覺z覺 re癟ete edebilir.

Levosetirizin gebelik kategorisi: B

Ancak, loratadin ad覺 verilen baka bir antihistaminik, hamilelerde ilk tercihtir. 羹nk羹 hamileler i癟in g羹venli olduunu belirten daha fazla bilgi vard覺r.

Hamile insanlar覺n Levosetirizin (Alerinit) kullan覺m覺 hakk覺nda tatmin edici bir 癟al覺ma yap覺lmam覺t覺r. Hayvan 癟al覺malar覺nda ise hamile hayvanlara bu ila癟 verilmi ve yavrular覺nda bu ilaca bal覺 herhangi bir t覺bbi sorun g繹r羹lmemitir.

Gebelik s羹resince Alerinit kullanman覺n olas覺 zararlar覺 hakk覺nda 癟ok az say覺da hamile kad覺n 羹zerinde arat覺rma yap覺ld覺覺 i癟in emin olmak m羹mk羹n deildir.

Emzirme

Levosetirizin genel olarak bebee zarar veremeyecek kadar d羹羹k miktarda anne s羹t羹ne ge癟er. Genel olarak emziren annelere Alerinit 5 mg tablet re癟ete edilebilir.

Ancak bebek erken doduysa, d羹羹k doum a覺rl覺覺na sahipse ya da baka t覺bb覺 durumlar覺 varsa doktorunuza dan覺覺n.

Dier ila癟larla ilgili uyar覺lar

Baz覺 ila癟lar, Levosetirizin (Alerinit) ile birlikte kullan覺ld覺覺nda, etkileime girer, birbirini etkilerler ve yan etki yaama riskinizi artt覺r覺rlar. unlar覺 al覺yorsan覺z doktorunuza dan覺覺n:

 • Midodrin, d羹羹k kan bas覺nc覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟
 • Ritonavir, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟
 • Teofilin, KOAH veya ast覺m tedavisinde kullan覺lan bir ila癟

A覺z kuruluu yapan, iemeyi zorlat覺ran veya uyku haline neden olan dier ila癟larla birlikte Levosetirizin kullanmak bu yan etkilerin daha da iddetlenmesine neden olabilir.

Soru Cevap

Alerinit nedir?

Levosetirizin i癟eren Alerinit, antihistaminik bir ila癟t覺r.
Polen, hayvan t羹y羹, ev tozu, akar veya b繹cek 覺s覺r覺klar覺 gibi alerjiniz olan bir eyle temas ettiinizde ya da alerjiniz olan bir besini t羹kettiinizde v羹cudunuz histamin ad覺 verilen bir kimyasal 羹retir.
Histamin genellikle yararl覺 bir maddedir, ancak alerjik bir reaksiyonda sulu ve ka覺nt覺l覺 g繹zlere, akan ya da t覺kal覺 buruna, hap覺rmaya ve cilt d繹k羹nt羹lerine neden olabilir.
Bu ila癟, histaminin bu etkilerini bloke eder ve bu istenmeyen belirtileri azalt覺r.

Ne kadar s羹rede etkisini g繹sterir?

Alerinit al覺nd覺ktan sonra etkisini bir saat i癟erisinde g繹stermeye balar.

Uzun s羹re Alerinit kullanabilir miyim?

nerilen dozlarda, uzun s羹re Alerinit (Levosetirizin) kullanman覺n hen羹z bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak bu ilac覺 sadece ihtiyac覺n覺z olduu s羹rece almak en iyisidir.
Uzun bir s羹re boyunca d羹zenli olarak al覺rsan覺z, tedaviyi aniden b覺rakt覺覺n覺zda hafif de olsa ka覺nt覺ya neden olma olas覺l覺覺 vard覺r. Levosetirizin i癟eren ila癟lar覺 uzun s羹redir her g羹n al覺yorsan覺z, ilac覺n覺z覺 kesmeden 繹nce doktorunuza dan覺覺n.

Alerinit al覺rken alkol i癟ebilir miyim?

Alkol, bu ilac覺n neden olduu uyuukluu art覺rabilir. 襤lac覺n etkin maddesi olan Levosetirizin uyku hali yapabilecei i癟in, bu ilac覺 al覺rken alkol kullanmamak en iyisidir.

Alerinit al覺rken ar覺 kesici ila癟 da alabilir miyim?

Alerinit (Levosetirizin) al覺rken; parasetamol i癟eren (Parol,Minoset,Panadolgibi) ya da ibuprofen i癟eren (Advil,Brufen,Suprafengibi) ar覺 kesici ila癟lar birlikte al覺nabilir.

Doum kontrol y繹ntemini etkiler mi?

Alerinit (Levosetirizin), kombine hap ve acil kontrasepsiyon dahil olmak 羹zere hi癟bir doum kontrol y繹ntemini etkilemez.

Alerinit almay覺 unutursam?

Unuttuunuz dozu hat覺rlad覺覺n覺z anda al覺n. Ancak bir sonraki ila癟 dozunun zaman覺 癟ok yaklat覺ysa bir kerelik unuttuunuz ila癟 dozunu atlay覺n. Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n!

Peki, 癟ok fazla Alerinit al覺rsam ne olur?

Alerinit (Levosetirizin) genellikle 癟ok g羹venlidir. Yanl覺l覺kla fazla kullanman覺n size veya 癟ocuunuza zarar vermesi beklenmez. Yanl覺l覺kla fazladan bir doz al覺rsan覺z, yayg覺n yan etkilerden baz覺lar覺n覺 yaama riskiniz artar. Herhangi bir yan etki yaarsan覺z mutlaka doktorunuza dan覺覺n.


Kaynak:

 1. medlineplus.gov
 2. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 3. ncbi.nlm.nih.gov
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir