Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Antepsin

Antepsin urup, mide ve yemek borusu duvar覺 gibi sindirim sistemi duvar覺n覺 koruyucu etki g繹sterir. Yemek borusu, mide veya oniki parmak ba覺rsa覺 羹lserlerinin tedavisinde kullan覺lan bir ila癟t覺r. Ayr覺ca, a覺z i癟erisinde aft (yara) varsa Antepsin urup ile gargara yapmak yaran覺n iyilemesini h覺zland覺rabilir.

Antepsin s怬urup suspansiyon tablet - HekimimYanimda

Antepsin tablet ve Antepsin s羹spansiyon; yemek borusu, mide veya oniki parmak ba覺rsa覺 羹lserlerinin tedavisinde kullan覺lan ila癟lard覺r. Antepsin ila癟lar覺 etken madde olarak sukralfat i癟erir.

Mide duvar覺n覺 nas覺l korur?

Antepsin i癟eriindeki sukralfat, 繹zellikle 羹lserli b繹lgelere balan覺p koruyucu bir engel (bariyer) oluturarak etki g繹sterir.

Yemeklerden 繹nce i癟ilen antepsin ilac覺 繹nce yemek borusuna temas eder, sonra mide duvar覺na temas eder.Antepsinin sindirim sistemine temas覺yla, i癟eriindeki sukralfat etken maddesi sindirim sisteminin duvar覺na yap覺覺r. Bariyer oluur.Bu bariyer, duvarda koruyucu etki yapar.

Antepsinin oluturduu bu bariyer; mide asidi (HCL), pepsin veya safra asidi gibi fakt繹rlerin sindirim sistemine verebilecei zarar覺 azalt覺r.

Midenin i癟 y羹zeyini d繹eyen dokunun h羹cre yenilenmesini h覺zland覺rarak, mukus (kaygan ve koruyucu bir s覺v覺) ve bikarbonat diye adland覺r覺lan koruyucu maddelerin salg覺lanmas覺n覺 artt覺r覺r.

Antepsinin 羹lserlerden koruyucu etkisi vard覺r. Bu koruyucu etkiyi verniin ahab覺 korumas覺na benzetebiliriz. Ahap nem ve suya maruz kald覺k癟a zarar g繹r羹r. Sindirim sistemindeki 羹lser de mide asidine maruz kald覺k癟a zarar g繹r羹r.

Daha sonra ba覺rsak i癟erisindeki her ey gibi d覺k覺yla at覺lmak 羹zere ba覺rsa覺n sonuna ileler. Antepsin i癟erisindeki sukralfat ba覺rsaklardan emilmediinden at覺ld覺覺 i癟in d覺k覺 (kaka) rengini kendi rengine yani bir miktar yeil rengine boyayabilir.

Sindirim sisteminden emilmeden ve kana ge癟meden at覺lan bu ila癟 kana kar覺an ve organlara ulaan ila癟lara nazaran daha d羹羹k yan etki riski ta覺r.

Antepsin ne ie yarar?

Gastrit ikayetleriniz varsa, antepsin mide duvar覺n覺 koruyarak gastrit ikayetlerinizi hafifletebilir.

A覺z i癟erisinde aft (yara) varsa antepsin s羹spansiyon ile gargara yapmak yaran覺n iyilemesini h覺zland覺rabilir.

Refl羹 nedeniyle mide asidinin yak覺c覺 etkisinden zarar g繹rm羹 yemek borusu sukralfat yard覺m覺yla daha h覺zl覺 iyileebilir.

Antepsin ilac覺 u ama癟larla kullan覺labilir:

 • Mide ve oniki parmak ba覺rsa覺ndaki 羹lserleri (yaralar覺) tedavi etmek i癟in,
 • Mide ve oniki parmak ba覺rsa覺ndaki 羹lserlerin (yaralar覺n) tekrar olumas覺na engel olmak ama癟l覺,
 • Gastrit (mide iltihab覺) olmas覺 durumunda,
 • lsere bal覺 kanamalardan korunmak amac覺yla,
 • Oral aftlarda (a覺z i癟i yaralarda) gargara yap覺larak bu yaralar覺 tedavi etmek amac覺yla

Nas覺l kullan覺l覺r?

Antepsinin besinlerle al覺nan proteinlere balanmas覺n覺 繹nlemek amac覺 ile yemeklerden 1 saat 繹nce (veya 2 saat sonra) a癟 karn覺na al覺n覺z.

Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n覺z.

Antepsin s羹spansiyon dozu

Doktorunuz alaca覺n覺z doz miktar覺n覺 ve antepsin ile yap覺lacak tedavi s羹resini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmay覺n覺z. 

Mide-duodenum 羹lseri ve gastrit tedavisi

G羹nde toplam 4 gram al覺nmas覺 繹nerilir.

 • Sabah kalk覺nca 10 mL ve gece yatarken 10 mL (g羹nde toplam iki defa 10 mL (2 g) veya 
 • Yemeklerden 1 saat 繹nce ve yatarken (g羹nde toplam d繹rt defa 5 mL (1 g)). 
 • lser tedavisinde genellikle belirtiler 1-2 haftada geriler, ancak tedavinin 4-6 hafta s羹rmesi gerekir. Baz覺 hastalarda tedavinin 12 haftaya kadar uzat覺lmas覺 gerekebilir.

lser n羹kslerinin 繹nlenmesi

G羹nde toplam 2 gram al覺nmas覺 繹nerilir.

 • Sabah kalk覺nca 5 mL ve gece yatarken 5 mL (g羹nde toplam iki defa 5 mL (1g))
 • Bu tedavinin 6 ay s羹resince uygulanmas覺 繹nerilir.

Refl羹 繹zofajit tedavisi

G羹nde toplam 4 gram al覺nmas覺 繹nerilir.

 • Yemeklerden 1 saat 繹nce ve yatarken (g羹nde toplam d繹rt defa 5 mL Antepsin S羹spansiyon (1 g)).

Stres 羹lseri kanamas覺n覺n tedavisi veya 繹nlenmesi

G羹nde toplam 6 gram al覺nmas覺 繹nerilir.

4 saat ara ile g羹nde 6 defa 5 mL Antepsin S羹spansiyon (1 g) 

Bir g羹nde en fazla al覺nabilecek Antepsin dozu 8 gramd覺r (40 mL).

Antepsin tablet dozu

Doktorunuz alaca覺n覺z doz miktar覺n覺 ve antepsin ile yap覺lacak tedavi s羹resini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmay覺n覺z. 

 • Her 1 adet Antepsin tablet 1 g sukralfat (bazik al羹minyum s羹kroz s羹lfat) i癟erir.
 • Baka ekilde 繹nerilmemise, Antepsin tabletleri a癟 karn覺na (yemeklerden en az 1 saat 繹nce), yeterli miktarda su yard覺m覺 ile 癟inemeden veya bir miktar su (10-15 mL) i癟erisinde 癟繹zerek kullan覺n覺z. 
 • Mide-duodenum 羹lseri, refl羹 繹zofajit ve gastrit tedavisinde g羹nde toplam 4 tablet (4 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • lser n羹kslerinin 繹nlenmesinde g羹nde toplam 2 tablet (2 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • Stres 羹lseri kanamas覺n覺n tedavisi veya 繹nlenmesinde g羹nde toplam 6a tablet (6 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • G羹nde en fazla alabileceiniz doz 8 adet Antepsin tablettir (8 gram)

nemli noktalar

 • Baka ekilde 繹nerilmedik癟e antepsini yemeklerden en az 1 saat 繹nce a癟 karn覺na kullan覺n覺z. 
 • Antepsin, her 5 mLsinde 4.43 mg sodyum ihtiva eder. Sodyum miktar覺n覺z覺 ilgilendiren b繹brek yetersizlii veya hipertansiyon gibi bir rahats覺zl覺覺n覺z varsa veya diyetinizde sodyum al覺m覺n覺za 繹zellikle dikkat ettiiniz bir durum varsa antepsin kullanmadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n覺z.
 • Kronik b繹brek yetersizliinde, al羹minyum birikimi ve zehirlenmesi s繹z konusu olabileceinden dikkatli olunmal覺d覺r.
 • Antepsinin i癟eriindeyard覺mc覺 madde olarak bulunansodyummetil parahidroksi benzoat vesodyum propil parahidroksi benzoat alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmi) sebebiyetverebilir.

Yan etkiler

Her ila癟 gibi Antepsin’de baz覺 yan etkilere neden olabilir.

Sukralfat ba覺rsaklardan emilmediinden, Antepsin nedeniyle geliebilecek yan etkiler genellikle mide ve ba覺rsaklar gibi sindirim sistemi ile ilikili rahats覺zl覺klard覺r.

En yayg覺n g繹relen yan etki kab覺zl覺kt覺r.

Kab覺zl覺k genel olarak haftada 羹癟ten az say覺da b羹y羹k tuvalet yap覺lmas覺 olarak tan覺mlan覺r. Her insan zaman zaman kab覺z olabilir. Kab覺zl覺k beslenme ve tuvalet al覺kanl覺覺n覺z ile dorudan ilikilidir.

Eer kab覺zl覺k sorunu ya覺yorsan覺z:

 • Daha fazla lifli besinler t羹ketin. Meyve ve sebzeler lif a癟覺s覺ndan zengindir.
 • Her g羹n sabah kahvalt覺dan yakla覺k yar覺m saat sonra b羹y羹k tuvaletinizi yapma al覺kanl覺覺 kazanmaya 癟al覺覺n. Gastrokolik refleks yard覺mc覺 olabilir.
 • Yeteri kadar su i癟tiinizden ve s覺v覺 ald覺覺n覺zdan emin olun.
 • Probiyotik besinler ba覺rsak sal覺覺na iyi gelir ve kab覺zl覺a kar覺 koruyucu olabilir. Ev yap覺m覺 turu ve yourt doal probiyotiklerdir.
 • D羹zenli egzersiz yapmaya gayret edin.

Yayg覺n yan etkiler

Aa覺dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza s繹yleyiniz:

 • Anemi (kans覺zl覺k)
 • Bulant覺
 • Kab覺zl覺k
 • 襤shal
 • Kusma
 • Midede rahats覺zl覺k hissi
 • Gaza bal覺 mide-ba覺rsakta ikinlik
 • Bezoar (mide ve ba覺rsaklarda k羹meleip sertlemesiyle oluan k羹tleler)
 • Haz覺ms覺zl覺k
 • A覺z kuruluu
 • S覺rt ar覺s覺

Bunlar antepsinin hafif yan etkileridir.

Ciddi yan etkiler

Aa覺dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yak覺n hastanenin acil b繹l羹m羹ne bavurunuz:

 • Kemik dokusuyla ilgili rahats覺zl覺klar (osteodistrofi, osteomalazi)
 • Ensefalopati (beyin fonksiyonlar覺nda bozulma),
 • Deri d繹k羹nt羹s羹 ve ka覺nt覺,
 • Denge bozukluundan kaynaklanan ba d繹nmesi,
 • Uyku hali ve uykusuzluk,
 • Ba ar覺s覺

Bunlar覺n hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil t覺bbi m羹dahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler 癟ok seyrek g繹r羹l羹r.

Antepsin mide veya ba覺rsaklarda sindirilmeden ve kana emilmeden kakayla at覺ld覺覺 i癟in kakaya bir miktar kendi yeilimsi rengini verebilir. Bu normaldir.

Ancak kaka renginizin k覺rm覺z覺, koyu k覺rm覺z覺 veya siyah yap覺kan k覺vaml覺 olduunu farkederseniz derhal doktorunuza dan覺覺n. Bu renkler, sindirim sistemi kanamalar覺na iaret eder. Kan sindirilirse kaka rengini siyaha, az sindirilirse koyu k覺rm覺z覺ya tamamen sindirilirse siyah renge boyar.

Ciddi alerjik reaksiyon

Her ila癟 gibi Sukralfat’da baz覺 insanlarda alerjiye neden olabilir.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Soru Cevap

Antepsin urup ne ie yarar?

Antepsin, yemeklerden 繹nce al覺nd覺覺nda sindirim sistemi duvar覺na yap覺arak koruyucu bir bariyer oluturur. Bu sayede sindirim sisteminin kendini yenileme ans覺 artar.

Antepsin a癟 m覺 i癟ilir tok mu?

Antepsin ideal etkiyi yemeklerden 1 saat kadar 繹nce al覺nd覺覺nda g繹sterir. Yemeklerden 繹nce i癟ilen antepsin ilac覺 繹nce yemek borusuna temas eder sonra mide duvar覺na temas eder.Bu ilac覺n, sindirim sistemine temas覺yla, i癟eriindeki sukralfat etken maddesi sindirim sisteminin duvar覺na yap覺覺r. Bariyer oluur.Bu bariyer, duvarda koruyucu etki yapar. Daha sonra bu bariyer ba覺rsaklara doru ilerler. Kaka ile at覺l覺r.

Antepsin adet geciktirir mi?

Antepsin i癟eriindeki Sukralfat’覺n regl d繹ng羹leri, adet kanamalar覺 ya da adet sanc覺lar覺yla bilinen bir ilgisi yoktur. Sindirim sisteminde kalan ve sindirim sisteminden at覺lan bu ilac覺n kana ge癟mesi ve regl periyodunu etkilemesi beklenmez.

Antepsin antibiyotik mi?

Hay覺r, Antepsin dorudan bakterilerle m羹cadele eden bir antibiyotik deildir.

Antepsin nas覺l saklanmal覺d覺r?

Antepsini 癟ocuklar覺n g繹remeyecei, eriemeyecei yerlerde ve ambalaj覺nda saklay覺n覺z.Antepsin 15-25簞C aras覺nda saklanmal覺d覺r.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Antepsin” i癟in 73 cevap

 1. Merhaba ben antepsin kullan覺yorum. Ama arada kab覺zl覺k oluyor. Kab覺zl覺k i癟in probiyotik kullanabilir miyim?

 2. Doktor bey boaz覺mda yaralar oluyor faranjit alerjik yaralar oluyor. Refl羹den kaynakl覺 olduunu s繹yleyen doktor da var. Bu ila癟la gargara edilir mi boaz覺m覺z?

  • Antepsin urup ile boaz garara edilebilir. A覺z ve di bak覺m覺 boaz覺n覺zdaki yaralar覺n iyilemesine yard覺mc覺 olabilir. Antepsin de boaz覺n覺zdaki mukozaya yap覺arak koruyucu tabaka oluturabilir.

 3. Biz mide koruyucu kullan覺yoruz peine Antepsin urup. Mide f覺t覺覺 ve refl羹 var. Mide 羹lserimiz de var ama mide koruyucu kullanmadan sabahlar覺 sadece Antepsin alsak olur mu? Antepsin mide koruyucu yerinde ge癟er mi?

  • Antepsin urup bir mide koruyucu yerine ge癟mez. Mide koruyucu olarak an覺lan proton pompa inhibit繹rleri, yakla覺k 20 ila 26 saat boyunca mide asit derecesinin d羹mesini salar. Antepsin ise mide i癟eriindeki asit ile mide duvar覺 aras覺nda tampon bir kalkan oluturur. Ciddi mide rahats覺zl覺klar覺nda veya kronik rahats覺zl覺klarda doktorlar PP襤 ila癟lar覺, Antepsin ile kombine re癟ete edilebilmektedir.

  • Evet, Antepsin ve Rennie DUO birlikte re癟ete edilebilir. Ayn覺 g羹n i癟erisinde tedavi plan覺nda birlikte kullan覺labilir. Antepsin ana 繹羹nlerden bir saat kadar 繹nce al覺nmal覺d覺r. le yemeinden bir saat 繹nce ve akam yemeinden bir saat 繹nce gibi. Rennie DUO ise yemeklerden sonra mide yanmas覺 olduunda ve aza ac覺 mide suyu geldiinde (asit-refl羹) etkilidir.

 4. Benim antral gastiritim var. Asit boaz覺ma kadar geliyor. Ne yapmal覺y覺m? Nexium ve Rennie Duo urup kullan覺yorum. Antepsin de Rennie Duo urup g繹revi mi g繹r羹yor?

  • Boaz覺n覺za kadar gelen mide asidi, refl羹 (GRH) belirtisidir. Nexium gibi PP襤 ila癟lar midenin asit 羹retimini azaltarak etki g繹sterir. Etkileri 20-25 saat kadar s羹rer. Rennie ve Gaviscon gibi anti-asit ila癟lar ise mevcut asidi n繹tralize eder. K覺sa s羹reli etki g繹sterir. Ayr覺ca bu ila癟lardaki Aljinik Asit mide asidinin yukar覺 ka癟覺覺n覺 engellemede etkilidir.

   Antepsin ise bir anti asit deildir. Mide asidi seviyesini d羹羹rmez. Mide yanmas覺 yaad覺覺n覺zda Antepsin almak muhtemelen sizi rahatlatmaz. Sukralfat (Antepsin) mide duvar覺 ve yemek borusu gibi sindirim sistemi y羹zeyine yap覺覺r. Bu dokular ile mide asidi aras覺nda bir bariyer oluturur ve mide duvar覺 ile yemek borusu gibi sindirim sistemi y羹zeyinin zamanla kendilerini tamir etme ans覺n覺 artt覺r覺r.

  • Standart kullan覺mlar覺 繹yledir:

   • Pantpas gibi proton pompa inhibit繹rleri sabah a癟 karn覺na al覺n覺r.
   • Gaviscon, Gastren, Pronat ve Rennie gibi antiasitler mide yanmas覺 veya refl羹 belirtileri olduunda yani ihtiya癟 halinde al覺n覺rlar. Bu da genelde yemeklerden 30-40 dk kadar sonra veya akam uyumadan 繹ncedir.
   • Antepsin ise mide duvar覺na yap覺覺r ve ge癟ici olarak koruma salar. Bu nedenle antepsin 繹羹nlerden 50-60 dakika kadar 繹nce al覺n覺r.

   G繹r羹ld羹羹 羹zere bu ila癟lar farkl覺 etki mekanizmalar覺na ve farkl覺 kullan覺m zamanlar覺na sahiptir.

  • Gaviscon, mide asidini azaltarak mide yanmas覺n覺 ve refl羹 belirtilerini azalt覺r. Yayg覺n kullan覺m覺, yemeklerden sonra mide yanmas覺 balad覺覺nda ve uyumadan 繹nce al覺nmas覺d覺r.

   Antepsin ise mide duvar覺na yap覺覺p mide duvar覺n覺 korur. Bunu yapabilmesi i癟in yemeklerden 繹nce al覺nmal覺d覺r.

   Antepsin yemeklerden 繹nce, Gaviscon ise yemeklerden sonra kullan覺lacak ekilde re癟ete edilebilir.

 5. Ba覺rsaklar覺n sal覺kl覺 癟al覺mas覺 i癟in doal yourt veya kefir gibi probiyotik besinler t羹ketmeyi tercih edebilirsiniz. Yine lahana turusu gibi evde yap覺lm覺 sal覺kl覺 turular ba覺rsaklar覺n sal覺kl覺 癟al覺mas覺na destek olur. B羹y羹k tuvalet ise her g羹n sabah kahvalt覺s覺ndan yar覺m saat kadar sonra daha kolay yap覺labilir. Gastrokolik refleks denen bu durum sindirim sistemi al覺kanl覺klar覺n覺za destekte bulunur. Bu al覺kanl覺k sizi rahatlatabilir. Bak覺n覺z: Kab覺zl覺覺 gastrokolik refleks ve doru tuvalet al覺kanl覺覺 ile yenin Ayr覺ca: Gastrit ve Kab覺zl覺k hakk覺ndaki i癟eriklerimize bakabilirsiniz. Size en uygun ila癟 tedavisi i癟in her zaman muayene olun ve hekiminize dan覺覺n.

 6. Selam羹n Aleyk羹m hocam mide yanmas覺 uyand覺m gece yeil safra k羹st羹m Gastroentoroji gittim endoskopik yapt覺lar midede raporda
  zofajit (LA Evra. A) LES Geveklii +Eritemat繹z Gastrit bu ekilde rapor Dr verdii il癟alar
  Renniduo urup rabelis tb verdi ikayet Kerim ge癟medi nas覺l tedavi y繹ntemi yapmal覺y覺m tkl

  • Karacier ve mide gibi organlar覺m覺z kendini tamir etme yeteneine sahiptir. Ancak midenin kendini tamir etme s羹resi ya覺n覺za ve genel sal覺k durumunuza g繹re deiir. stelik beslenme ekliniz de midenizin daha fazla tahrip olmas覺na neden olabilir. Bu nedenle 繹zofajit ve gastrit gibi mide ve yemek borusunun tahri olduu hastal覺klarda midenin kendi kendini tamir etmesine destek olmak gerekir:

   ~ Ac覺, tuz ve eki gibi baharat t羹ketimini azaltmay覺 deneyin
   ~ Lif i癟erii y羹ksek sebze meyve ve salata t羹ketimini azalt覺n
   ~ Kola, gazoz ve sirke gibi asitli g覺dalar覺 azalt覺n
   ~ Az az ve s覺k s覺k beslenin
   ~ 襤la癟lar覺n覺z覺 re癟ete edildii ekilde d羹zenli kullan覺n

   Mide ve yemek borusunun kendini yenilemesi, tahri miktar覺na, tahriin derinliine, genel sal覺k durumunuza ve beslenme eklinize bal覺 olarak birka癟 hafta ile birka癟 ay kadar s羹rebilir. Daha fazla bilgi i癟in Gastrit ve Refl羹 i癟eriklerimize bak覺n.

 7. Merhaba doktorum pulcet 40mg kullaniyorum acaba ayn覺 anda Antepsin de kullanabilir miyim ? Veya hangisi daha etkili ? Teekk羹r ederim herhangi alerjim vs yoktur

  • Merhaba, iddetli gastrit rahats覺zl覺覺nda hem Pulcet 40 mg gibi bir proton pompa inhibit繹r羹 hem de Antepsin birlikte kullan覺labilirler. Biri dierinin alternatifi deil ve birine dierinden daha iyi diyemem. Genel olarak Antepsin sindirim sisteminin astar覺na yap覺覺p koruma sal覺yor, Pulcet ise mide asit oran覺n覺 azaltarak midenin tahri etme g羹c羹n羹 hafifletiyor.

 8. Merhaba hocam 繹ncelikle vermi olduunuz bilgilerden dolay覺 癟ok teekk羹r ederim endoskopi oldum sonu癟 pangastrit 癟覺kt覺 doktor bey antepsin sukralfat ve panto ad覺nda iki ayr覺 mide koruyucu yazd覺 bunlar覺 yemekden bir saat 繹nce a癟 almam覺 yazm覺 birka癟 saat 繹nce alsam olurmu birde birlikte i癟ebilirmiyim yoksa aralar覺nda biraz s羹re olmal覺m覺 teekk羹rler

  • Sukralfat覺n ideal etkisini g繹sterebilmesi i癟in yemekten 繹nce mideye gidip mide duvar覺na yap覺mas覺 ve mide astar覺n覺 korumas覺 gerekir. Bu ideal etki i癟in 繹nerilen yemekten bir saat 繹nce sukralfat almakt覺r. Eer yemekten 2-3 saat 繹nce sukralfat al覺rsan覺z, siz yemei yediinizde ila癟 癟oktan ba覺rsaklara ilerlemi ve mideyi koruma etkisi azalm覺 olabilir.

   Pantoprazol (Panto) ile Sukralfat (Antepsin) ikilisinin ideal kullan覺m覺 ise Antepsin almadan yar覺m saat 繹nce Panto almakt覺r.

 9. selam hocam. 1 ay 繹nce gastrit ve duodenit tan覺s覺 konuldu pulcet ve antepsin kullanmaktay覺m doktor beye bug羹n gidince kal覺n ba覺rsak endoskopisi istedi duodeniti oraya ge癟me imkan覺 varm覺d覺r . 1 ayd覺r kullan覺yorum. 2 ay daha kullansam antepsin+pulcet iltihaplar覺m tamamen ge癟er mi . 癟ok teekk羹r ederim

  • Eer gastrit ve duodenit komplikasyon olarak kanamaya neden olmusa bu melena dediimiz siyah d覺k覺lama eklinde g繹r羹lebilir. Eer b繹yle bir durum olumu ise ay覺r覺c覺 tan覺 i癟in her ihtimale kar覺 kal覺n ba覺rsak endoskopi yani kolonoskopi istenebilir. Antepsin ve Pulcet ile gastrit ve duodenitin 3 ayda tamamen ge癟me ihtimali pek yoktur. Buna ek olarak uygun diyetin en az 1 y覺l medikal tedavi ile uygulanmas覺 sonucu iyileme g繹r羹lmesi beklenir. Gastrit ve duodenit ile birlikte kab覺zl覺k veya demir eksiklii anemisi var ise de kolonoskopi istenebilir. Kiisel sal覺k durumunuz hakk覺nda daima doktorunuza dan覺覺n.

  • allah raz覺 olsun hocam. benim tek akl覺ma tak覺lan helicobakter pylori olup olmamas覺 antibiyotik tedavisi verilmedi 癟羹nk羹 bana antepsin + pulcet + meteospasmyl+ motilium verildi sadece

  • Hen羹z sizde helicobakter pylori olup olmad覺覺 konusunda yard覺mc覺 olabileceimiz kadar teknolojimiz gelimedi ancak unu s繹yleyebilirim “T羹rkiye’de her iki kiiden birinde hatta daha fazlas覺nda helicobakter pylori enfeksiyonu vard覺r” Ancak bu enfeksiyon bol bol lif t羹keten ve sal覺kl覺 beslenen insanlarda sorun oluturma eiliminde deildir. Ac覺, baharat, tuz ve yetersiz lif al覺m覺 sindirim sistemi sorunlar覺n覺n 繹nemli ve 繹nlenebilir nedenidir.

 10. hocam merhaba
  yakla覺k 3 hafta 繹nce mide i癟erisindeki bir ka癟 k覺rm覺z覺 leke i癟in doktorum panocer ve antepsin urup re癟ete etti. Bu s羹re zarf覺nda her hangi bir gaita problemi yaamad覺m ama son iki g羹nd羹r gaita koyu yeil renkli . Acaba ila癟 etkisi mi yoksa kontrol ettirmeli miyim ? Teekk羹r ederim..

  • Antepsin kaka renginin yeilimsi olmas覺na neden olabilir.

 11. hocam merhabalar
  pandemiden itibaren sabahlar覺 uyan覺nca midem bulan覺yor.Kahvalt覺 yap覺nca biraz azal覺yor.繹len yemeinden sonra tamamen ge癟iyor.Doktor mide koruyucu veriyor.ilk bata iyi geliyor ama 1. kutu bitimine doru mide koruyucu daha 癟ok bulant覺 yap覺yor.B覺rak覺nca d羹zeliyorum.Bir m羹ddet sonra tekrar hafif bulant覺lar覺m devam ediyor.kan testlerim normal.Kar覺n usg normal 癟覺kt覺.gaitada helicobakteri negatif 癟覺kt覺.Bulant覺lar覺ma arada kalp 癟arp覺nt覺lar覺da eklendi.Elimi yemek borusu ile midenin birletii yere hafif bast覺r覺nca midem bulan覺yor yada y羹z 羹st羹 yat覺nca da midem bulan覺yor.Il覺k su i癟ince mideme giderken hissediyorum.Ne yapmal覺y覺m.Teekk羹r ederim.

  • Mide bulant覺lar覺n覺z覺 hafifletmek i癟in:

   – Az az ve s覺k s覺k yiyin.
   – Eer mide bulant覺n覺z覺 artt覺ran yiyecekler veya kokular varsa onlardan uzakla覺n.
   – Zencefil 癟inemek veya zencefil 癟ay覺 i癟mek mide bulant覺n覺z覺 hafifletebilir.
   – Her kusmada s覺v覺 kaybedilir. S覺v覺 eksiklii yaamamak i癟in bol bol su i癟in ve s覺v覺 al覺n.

   Eer mide bulant覺lar覺n覺z iddetliyse, yediiniz neredeyse her ey bulant覺ya neden oluyorsa, iddetli kusmalar覺n覺z varsa veya kilo kayb覺 a覺yorsan覺z mutlaka doktorunuza dan覺覺n.

 12. Hocam merhabalar,
  Boazda ge癟meyen ar覺m vard覺 3 y覺ld覺r devam eden buna istinaden doktorum bana anseptin urup,aprozol ve gasvin Duo verdi 3 g羹nd羹r kullan覺yorum bu ila癟lar覺 ayn覺 anda kullanmada bir s覺k覺nt覺 olurmu, sormam覺n sebebi halsizlik, s覺rt ar覺s覺 ,arada bulant覺 ve sol bolugumda sertlik oluyor sanki gaz s覺k覺mas覺 varm覺 gibi buda 癟ok rahats覺z ediyor ila癟lar覺 kullanmaya devam etmeli miyim yoksa dozajlar覺n覺 d羹羹rmemmi gerekiyor imdiden 癟ok teekk羹r ederim

  • Anseptin urup, Aprozol ve Gasvicon Duo urup re癟etesi eer boaz ar覺s覺 nedeniyle verildiyse, doktorunuz mideden boaza doru ka癟an asiti yani refl羹 rahats覺zl覺覺n覺 tedavi etmeyi hedeflenmi olabilir. Eer 3 y覺ld覺r devam eden refl羹n羹z var ise doktorunuzun tedavisine uyman覺z覺 anormal durumlar覺 doktorunuza dan覺man覺z覺 ve ila癟 dozu g羹ncellemelerini de yine doktorunuzla yapman覺z覺 hat覺rlatabilirim.

 13. Merhaba doktor bey, ben yakla覺k 1 haftad覺r doktorumun ya,d覺覺 antepsin urup kullan覺yorum. Yanl覺z sormak istediim d覺k覺 rengi koyu yeil normalmidir bu durum? yan etkilerinde g繹remedim. teekk羹rler

  • Merhaba say覺n Gonca, bu k覺sm覺 yazd覺m san覺yordum. Siz sorunca bakt覺m yazmam覺覺m. Sayenizde hat覺rlam覺 oldum. Teekk羹r ederim. 襤la癟 resminin alt覺nda 4. paragrafa gerekli a癟覺klamay覺 girdim. Dilerseniz tekrar bak覺n. Sonu癟 u, demir ila癟lar覺 kaka rengini siyah renge yak覺n koyulat覺r覺rlar. 羹nk羹 demirin bir k覺sm覺 emilemez ve kakayla at覺l覺rken ona kendi rengini verir. Antepsin ilac覺 ise neredeyse hi癟 emilmez ve ba覺rsaklardan at覺l覺rken doal olarak kakaya kendi yeilimsi rengini verir. Sal覺kl覺 g羹nler dilerim.

 14. Merhabalar hocam tam mide k覺sm覺nda 3 ay 繹nce bir agr覺 balay覺p karn覺ma dogru ar覺lar yay覺l覺yordu mideme hortum att覺rd覺m ve doktorum k羹癟羹k bir mide f覺t覺g覺 oldugunu s繹yledi ve 14 g羹nl羹k trio paketi ve antepsin kulland覺m ve 14 g羹nl羹k tedavim bitti tamam ar覺lar覺n o kadar iddeti kalmad覺 ve 3 kutu antepsin kullanmam覺 soyled覺 doktorum a覺r覺 ekilde yorgunluk ve halsizlik yapt覺g覺 i癟in 2 kutu kullanabildim hala kar覺n ar覺lar覺m devam ed覺yor sizce bu agr覺lar覺n sebebi mide f覺t覺g覺ndan olabilirmi?

  • trio paketi (羹癟l羹 paket) i癟erisinde amoksisilin ve klaritromisin isminde iki antibiyotik ve bir mide asidini azaltan lansoprazol vard覺r. Helicobacter pylori bakterisinin neden olduu gastrit tedavisinde kullan覺l覺r. Amoksisilin ve klaritromisin dorudan H.pylori bakterisiyle m羹cadele eder. Lansoprazol ise mide asidini azaltarak mide asidinin midenin kendisine zarar vermesini engeller. Antepsin ise mide duvar覺 羹zerinde bir katman oluturarak mide duvar覺n覺 korur. Tedavinizin takibi i癟in hekiminizle iletiim i癟erisinde kal覺n. Lif t羹ketimini artt覺r覺n. Baharat ve hayvansal ya t羹ketimini azalt覺n. Mide tedavinizin baar覺s覺 onu sal覺kl覺 yiyeceklerle doldurman覺za bal覺d覺r.

   Ayr覺ca bak覺n覺z: Gastrit Tedavisi (7. bal覺k tedaviyi anlatmaktad覺r)

 15. Gastrit ve 羹lser tedavisi i癟in antepsin, antiasit ila癟larla kombine re癟ete edilebilmektedir. Gastren, Gaviscon ve Rennie gibi ila癟lar antiasit ila癟lardan baz覺lar覺d覺r.

 16. Slm doktor bey gastrit ve 羹lser var bende antepsin ve gastren hap birlikte kullanabilirmiyim

 17. Merhaba hocam ben her adet d繹nemimde 2-3 tane arveles i癟iyorum bu ila癟 mideye zarar verebilir mi? 12 parmak ba覺rsa覺mda yara olumutu onun i癟in 2 ay ila癟 tedavisi g繹rd羹m bu ar覺 kesiciye bal覺 olarak o yara olumu olabilir mi? Ve arvelesi i癟meden 繹nce antepsin urup i癟sem midem korunur mu? Ya da baka bir ey mi 繹nerirsiniz Cevap verirseniz 癟ok mutlu olurum

  • Arveles dahil olmak 羹zere bir 癟ok ar覺 kesici ila癟, mide asidini artt覺rarak mide yanmas覺 veya sindirim sisteminde 羹lser (yara) oluma riskini artt覺rabilir. NSA襤襤 olarak tan覺mlanan steroid olmayan ar覺 kesiciler gerek midede gerekse ba覺rsaklarda 羹lser ve yara gelime riskini artt覺rabilir. Antepsin urubun i癟erisindeki SUKRALFAT etken maddesinin faydas覺n覺 g繹sterebilmesi i癟in yakla覺k 40-60 dakika 繹nceden al覺nmas覺 laz覺m. Dier bir ifade ile ar覺 kesici ilac覺n覺z覺ndan en az yar覺m saat 繹nce Antepsin kullan覺rsan覺z faydas覺n覺 g繹rebilirsiniz. nerilerim:

  • Cevap verdiiniz i癟in 癟ok teekk羹r ederim. Antepsini bir kere kulland覺m ve bende bulant覺 yapt覺 evde raneks var onu i癟sem arveles i癟meden 繹nce midemi korur mu? Bir sorum daha var, oniki parmak ba覺rsa覺 yaras覺 ne kadar s羹rede ge癟er doktor bey? Aile hekimim aral覺k ve ocak aylar覺nda o yara ge癟sin diye raneks buscopan dicetel pantactive motillium pankreoflat ve rennie bu ila癟lar覺 kulland覺rd覺 bana ve daha iyi hissetmeye balad覺m ve sonra ila癟lar覺 b覺rakt覺m. Daha sonra 25 martta ge癟meyen mide bulant覺s覺 sebebiyle tekrar doktora gittim( reglimden 1 g羹n 繹nce) doktor beni muayene etti ve yine oniki parmak ba覺rsa覺mda yara olduunu s繹yledi. Ben anlamad覺m onca ila癟 kulland覺m nerede hata yapm覺 olabilirim? Bu arada ben 21 ya覺nday覺m hocam b羹t羹n bu problemler bu yata normal mi sizce?

  • Raneks mide asidini azaltarak mide yanmas覺 ikayetini azalt覺r. lser ve 羹lsere bal覺 sal覺k sorunlar覺n覺n tedavisinde yard覺mc覺 olur. Bak覺n覺z: https://hekimimyanimda.com/klinik/ilac/raneks-nedir-raneks-nasil-kullanilir-rabeprazol/

   lserin daha h覺zl覺 iyilemesi i癟in lif i癟erii y羹ksek olan sebze, meyve ve tah覺llar覺 bol t羹ketmek ve bol bol su i癟mek 繹nerilir. Asitli, ac覺l覺 ve baharatl覺 yemekler 羹lserin iyilemesini geciktirir. Bak覺n覺z: https://hekimimyanimda.com/saglikli-yasam/beslenme-ve-diyet/lif-icerigi-en-yuksek-besinler/

   lser tedavisinde sab覺rl覺 olmak 繹nemlidir. Tam olarak iyilemenin ne kadar s羹recei beslenme al覺kanl覺klar覺na, ba覺覺kl覺k sistemine yap覺lan egzersize bal覺 olarak deiir.

 18. Kolay gelsin hocam midemde strese bal覺 k羹癟羹k k羹癟羹k kanamalar olduu s繹ylendi.4 g羹nd羹r Antepsin iki farkl覺 ila癟 kullan覺yorum. Antepsin g羹nde 4 defa kullan覺yorum ve d羹n gece i癟tikten sonra mide bulant覺s覺 oldu. Sabahlar覺 uyand覺覺mda ise s覺rt ar覺m oluyor tutulduunu d羹羹n羹yordum lakin ila癟lar覺 kullanmaya balad覺ktan sonra oldu. Son olarakta midemden a覺r覺 derecede ses geliyor ve mide yanmalar覺 olmaya balad覺. 襤la癟tan kaynakl覺 m覺d覺r? Sal覺kl覺 g羹nler

  • Mide yanmas覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ilac覺n midenizde yanmaya neden olmas覺n覺 beklemeyiz. 繹yle bir durum var ki antepsin ve mide koruyucu olarak bilinen dier mide haplar覺 mideyi dorudan iyiletirmezler. Midenin kendi kendini tedavi edebilmesi i癟in ortal olutururlar. Yani mide asidini azaltan ya da mide duvar覺n覺 koruyan ila癟lar覺 d羹zenli olarak kullanmaya balad覺ktan g羹nler sonra mide duvar覺 kendi kendini tedavi edebilecektir. Ge癟ici rahatlamadan ziyade d羹zenli tedavinize uyarak ve baharatl覺, asitli ve yal覺 besinlerden uzak durarak midenizin kendi kendini tamir etmesine f覺rsat verin. Olas覺 sal覺k problemleriniz i癟in de hekiminize ayr覺ca dan覺abilirsiniz. Ge癟mi olsun.

 19. 襤yi g羹nler, Kay覺nvalidemin mide 癟覺k覺覺 12 parmak ba覺rsa覺na doru b羹y羹k癟e bir kitle g繹r羹ld羹. Arat覺r覺l覺yor halen. Antepsin g羹nde 3 2 olarak yaz覺lm覺. Anlad覺覺m kadar覺yla bir 繹l癟ek 20 ml. oluyor. Dolay覺s覺yla her doz 40 ml. oluyor. Acaba biz yanl覺m覺 anlad覺k. 10ml.2 yani bir 繹l癟ekmi vermeliyiz.

  • Merhaba Sn Yaz覺c覺, Antepsin TABLET 3×2 re癟ete edilmise hekiminiz g羹nde 3 kere ikier tablet kullanman覺z覺 繹nermitir. Ancak re癟etenizdeki ila癟 Antepsin URUP ise hekiminiz 3×2 ile g羹nde 3 kere 2 繹l癟ek urup alman覺z覺 繹nermitir. Antepsin urubun kendi 繹l癟ei ile kolayca kullanabilirsiniz.

   Her 1 繹l癟ek Antepsin urup 5ml’dir. Her 5 ml ise 1 mg Sukralfat i癟erir.
   Her 1 hap Antepsin Tablet’de 1 mg Sukralfat i癟erir.
   zetle 1 adet Antepsin TABLET = 5 ml hacimli 繹l癟eiyle 1 繹l癟ek Antepsin URUP

   3×2 Sabah, 繹le ve akam 2 adet Antepsin TABLET
   3×2 Sabah, 繹le ve akam 2 繹l癟ek Antepsin URUP

 20. Doktor Bey Merhaba
  haz覺ms覺zl覺k ve gatrist g繹羹s s覺k覺mas覺, ar覺s覺, fenal覺k hissi ve bulant覺 yapabilir mi?

  • S覺rt ar覺s覺 veya g繹羹s kafesinde bask覺 hissi sukralfat etken maddesini i癟eren antepsin ilac覺nda beklenilen bir yan etki deildir. Dier bir ifade ile s覺rt ar覺n覺z覺n nedeninin antepsin isimli ila癟 olmamas覺 y羹ksek ihtimaldir.

   Ayr覺ca antepsin, haz覺ms覺zl覺k ve gatrist tedavisinde kullan覺lan bir ila癟t覺r. Muhtemelen, antepsin gastrite neden olmam覺t覺r, gastrit nedeniyle doktorunuz antepsin re癟ete etmitir. Kendinizi k繹t羹 hissediyorsan覺z doktorunuza dan覺覺n.

 21. Hocam re癟etede tok karn覺na yaz覺lm覺 asistan覺n bir yanl覺l覺k yapma ihtimali varm覺d覺r tok karn覺na i癟tim a覺r覺 bulant覺 yapt覺 sol ser癟e parmakta uyuma oldu

  • Antepsinin besinlerle al覺nan proteinlere balanmas覺n覺 繹nlemek amac覺 ile yemeklerden 1 saat 繹nce (veya 2 saat sonra) a癟 karn覺na al覺n覺z. Bulant覺 antepsinin neden olabilecei yan etkiler aras覺nda, ancak bir癟ok nedenle bulant覺 geliebilir. Sol ser癟e parmaktaki uyuman覺n bir癟ok nedeni olabilir. Uyuma ve kar覺ncalanma B vitamini eksikliinde, karpal t羹nel sendromunda veya sinir 羹zerine uzun s羹reli dier bas覺larda meydana gelebilir.

 22. Ayr覺ca 2 haftad覺r da seste 癟atallanma ve yorgunluk var hocam konuunca ar覺 oluyor.

  • Asit Refl羹 veya enfeksiyon (bakteri, vir羹s..) ses tellerine zarar verebilir. Varsa bu hastal覺klar覺n tedavisi gerekir. Refl羹 ile alakal覺 yaz覺lar覺m覺za sitemizde arama b繹l羹m羹nden ulaabilirsiniz.

 23. Merhaba hocam. 3 ayd覺r rahats覺z覺m. Doktorum refl羹(midemde ar覺 ekime tarz覺 bir ikayetim hi癟 olmad覺, sadece a覺za ac覺 su geliyor) var farenjit var ve alerjik rinit olmusun dedi. Boyunda ve ensede lenf bezleri var b羹y羹klu kucuklu 癟ok miktarda. Tabi bu git gel zamanlarda ayr覺 ayr覺 konuldu. 3 defa antibiyotik tedavisi de g繹rd羹m. Simdi kullandiklarim Antepsin g羹n de 3 defa, pantactive sabah a癟 karna g羹nde 1, descase gece 1 ve dalman nazal sprey verildi. Beni en 癟ok rahats覺z eden 羹st damakta ve g覺rtlak aras覺nda beni s覺k覺t覺ran birey var sanki nefes al覺覺m覺 zorlat覺r覺yor. Ve bunu gittiim doktorlara da ifade ettim net cevap alamad覺m. Hocam sizin d羹羹ncenizi alabilir miyim. Alerji, farenjit… hangisi yap覺yor olabilir korkmaya balad覺m baka bir sorun mu var acaba diye. Hayattan souttu beni bu s覺k覺t覺rma.

  • Farenjit boazdaki (farenks) enfeksiyonun ad覺. Lenf bezlerinin b羹y羹mesinin nedeni de boazdaki enfeksiyon olabilir. Zaten enfeksiyona y繹nelik tedavi alm覺s覺n覺z.

   Antepsin ve pantactive refl羹 (aza ac覺 su gelmesi) gibi durumlarda verilen ila癟lardan.

   Descase ve dalman sprey de allerjik rinitinize y繹nelik verilmi olabilir.

   Lenflerde b羹y羹me veya t羹kr羹k bezlerinin iltihab覺 yutkunma problemine neden olabilir. Refl羹 ve lenf b羹y羹mesi tedavisine ramen ikayetleriniz devam ederse kulak burun boaz uzman覺na dan覺abilirsiniz

 24. Antepsin urupla hap ayn覺 g繹revimi g繹r羹yor bu ila癟lar覺 doktorum gastirit ve refl羹 i癟in verdi yaln覺z bende nefes darl覺覺 ve s覺rt ar覺lar覺 olutu ayd覺nlat覺rsan覺z devinirim teekk羹rler

  • Hap ve urup formundaki antepsin ila癟lar ayn覺 ila癟 etkin maddesine sahiptir. T覺bbi olarak ayn覺 etkiye sahiptir. Refl羹 veya Gastrit tedavisinde hap veya urup olarak kullan覺labilirler. (5 ml urup = 1 tablet = 1 gram s羹kralfat)

   Antepsinin en s覺k g繹r羹len yan etkileri ise 繹yledir:

   2500羹n 羹zerinde bir vaka serisinde ger癟ekletirilen bir 癟al覺mada %4.7 oran覺nda yan etki g繹zlenmitir. En s覺k g繹r羹len yan etki (%2.2) kab覺zl覺kt覺r. ok seyrek olarak g繹zlenebilen yan etkiler ise ishal, bulant覺, midede rahats覺zl覺k hissi, haz覺ms覺zl覺k, a覺z kuruluu, d繹k羹nt羹, ka覺nt覺, s覺rt ar覺s覺, ba d繹nmesi, uyku halidir.

   Nefes darl覺覺 veya s覺rt ar覺s覺 antepsine bal覺 oluabilecek s覺k g繹r羹len yan etkilerden deildir. Yine de, nefes darl覺覺 veya s覺rt ar覺n覺z覺n antepsin nedeniyle olutuunu d羹羹n羹yorsan覺z doktorunuza dan覺abilirsiniz.

 25. Mrb hocam bende mide ar覺s覺 癟ok s覺k oluyo ve son 1 aydirda s覺k覺ma oluyo ve s覺rt覺ma vuruyor ar覺s覺 antepsin hap kullansam iyi gelirmi ve hangi dozda kactane kullanmam gerekir 繹nerirseniz

  • 繹yle yapal覺m. Mide ar覺s覺 dediiniz eyi detayl覺ca tarifleyerek soru sor k覺sm覺ndan sorun. Yard覺mc覺 olmaya 癟al覺al覺m. Mide ar覺n覺z yanma ve ekime eklinde mi, yemeklerden sonra m覺 oluyor, bulant覺 kusma veya ishal kab覺zl覺k elik ediyor mu vs detayl覺 yaz覺n. sa altta kalem ikonuna ya da men羹den soru sor k覺sm覺ndan sorusorabilirsiniz.

 26. Hocam merhaba cevaplars覺n覺z 癟ok sevinirim. Aktif kronik gastrit hastal覺覺m var. Doktor bana mide korumas覺, talcid ve antepsin tablet verdi sabah 2 akam 2 al覺yorum. 3 ayd覺r kullan覺yorum pek faydas覺n覺 g繹rd羹羹m de s繹ylenmez ama doktor 繹m羹r boyu kullan覺caks覺n dedi. Yemeklerden 1 saat 繹nce veya yemeklerden 2 saat sonra almam覺 s繹yledi. Ama imdi oru癟 tutuyorum doktor tutabilirsen tut dedi ona soram覺yorum koronadan sebep, yemek yedikten 2 saat sonra yani ortalama 22:30’da yiyorum. Sahurda 3’te tekrar alabilir miyim bir sak覺ncas覺 olur mu?

  • Merhaba, Elbette oru癟 tutarken ila癟lar覺n覺z覺 繹羹nlerinize g繹re yeniden d羹zenleyebilirsiniz. Midenizin bo olduu saatlerde mide yanmas覺 hissi zaten minimuma geliyor.

   Mide koruyucu olarak bilinen ila癟lar zaten g羹nde bir kez al覺n覺yor. Bu ilac覺 24 saat arayla yani her g羹n ayn覺 saatlerde almaya 癟al覺覺n. rnein her g羹n 22:30’da alabilirsiniz.

   Talcid bir anti asit ila癟t覺r. Yani k覺sa s羹reli mide yanmas覺 ikayetlerinde h覺zl覺ca mide yanmas覺n覺 azaltan ve yine h覺zl覺ca etkisi kaybolan bir ila癟t覺r.

   Son olarak, Antepsin ilac覺n覺z覺 yemeklerden 1 saat 繹nce ya da yemeklerden 2 saat sonra kullanmaya devam edin.襤ftardan 2 saat sonra veya sahurdan 1 saat 繹nce antepsin kullanmaya devam edebilirsiniz.

   Mide yanmas覺 veya Gastrit konular覺m覺za bakabilir, dilediiniz zaman bize soru sorabilirsiniz.

   #EvdeKal

  • 襤癟inde al羹minyum olduu s繹yleniyor. Beyne zararl覺 olduunu biliyoruz. Alzheimer yapmaz m覺?

  • Merhaba Yasemin, beyinde artan al羹minyum miktar覺 ile Alzheimer hastal覺覺 aras覺nda iliki olabilecei d羹羹n羹lm羹 ancak artan al羹minyum ile Alzheimer aras覺nda bir iliki kan覺tlanamam覺t覺r. Siz yine de dilerseniz, al羹minyum i癟eren ila癟lar dahil t羹m 羹r羹nlerden uzak durabilirsiniz. Bak覺n覺z:

   1960’larda ve 1970’lerde, Alzheimer’da al羹minyum olas覺 bir 羹pheli olarak ortaya 癟覺kt覺. Bu 羹phe, tencere ve tavalar, i癟ecek kutular覺, antasitler ve terlemeyi 繹nleyici maddeler gibi g羹nl羹k kaynaklar yoluyla al羹minyuma maruz kalma konusunda endielere yol a癟t覺. O zamandan beri, 癟al覺malar al羹minyumun Alzheimer hastal覺覺na neden olan herhangi bir rol羹n羹 dorulayamad覺. G羹n羹m羹zde uzmanlar dier arat覺rma alanlar覺na odaklan覺yor ve 癟ok az覺 g羹nl羹k al羹minyum kaynaklar覺n覺n herhangi bir tehdit oluturduuna inan覺yor. (kaynak)

   Al羹minyum normal, sal覺kl覺 beyinde g繹r羹l羹r. Al羹minyumun beyne kandan nas覺l girdii belli deil. u anda insanlar覺n beyinlerinde g繹r羹len seviyelerin toksik olduu g繹sterilmemitir, ancak yalanan bir beyin al羹minyumu daha az ileyebilir. Amiloid plaklarda al羹minyum g繹r羹lmesine ramen, Alzheimer hastal覺覺 olan kiilerin beyinlerinde al羹minyumun artt覺覺na dair salam bir kan覺t yoktur. V羹cuttaki maruz kalma miktar覺 veya al羹minyum ile Alzheimer hastal覺覺n覺n geliimi aras覺nda ikna edici bir iliki kurulmam覺t覺r. (kaynak)

 27. Hocam; urubu 4 g羹nd羹r kullan覺yorum doktor ne kadar kullanmam gerektiini s繹ylemedi s覺rt覺mda ar覺 ve g繹羹s kafesimde bask覺 hissediyorum ilac覺 kesmelimiyim yar覺n doktora gidicem ama bug羹n almam gereken 3 doz daha var ne yapmal覺y覺m

  • S覺rt ar覺s覺 veya g繹羹s kafesinde bask覺 hissi sukralfat etken maddesini i癟eren antepsin ilac覺nda beklenilen bir yan etki deildir. Dier bir ifade ile s覺rt ar覺n覺z覺n veya g繹羹s kafesinizdeki bask覺 hissinin nedeninin antepsin isimli ila癟 olmamas覺 y羹ksek ihtimaldir.

   Doktorunuz re癟etenize ilac覺n覺z覺 ne dozda kullanaca覺n覺z覺 girmitir. Kullan覺m dozunu girmeden re癟ete edebilmesi m羹mk羹n deildir. Doktorunuzun re癟etenize girdii kullan覺m dozunu eczac覺n覺za sorabilirsiniz. Eczac覺lar bu kullan覺m dozunu g繹r羹r ve hastaya bilgi verir.

   Antepsinin en s覺k g繹r羹len yan etkileri ise 繹yledir:

   2500羹n 羹zerinde bir vaka serisinde ger癟ekletirilen bir 癟al覺mada %4.7 oran覺nda yan etki g繹zlenmitir. En s覺k g繹r羹len yan etki (%2.2) kab覺zl覺kt覺r. ok seyrek olarak g繹zlenebilen yan etkiler ise ishal, bulant覺, midede rahats覺zl覺k hissi, haz覺ms覺zl覺k, a覺z kuruluu, d繹k羹nt羹, ka覺nt覺, s覺rt ar覺s覺, ba d繹nmesi, uyku halidir.

  • Hocam peki panocer 40mg isimli ila癟la bi ilgisi olabilirmi ikisini bir vermiti

  • Panocer 40mg isimli ila癟 pantoprazol etkin maddesi i癟erir ve s覺k g繹r羹len yan. etkileri ba ar覺s覺, ishal, kar覺n ar覺s覺, kab覺zl覺k ve gaz 癟覺karma ikayetleridir.

   Pantoprazol ila癟 etkin maddesinin de g繹羹s ar覺s覺 ve s覺rt ar覺s覺na neden olmas覺 beklenmez.

   Bak覺n覺z: Pantoprazol

 28. Hocam gece boyu kusma ile devam etti.ulser gastrit var bende.yemek sonrasi yanma oluyor.urub u biraktim.cvp verdiginiz icin 癟ok teekk羹rler..

  • Rica ederim. Daha fazla bilgi i癟in, gastrit hakk覺ndaki yaz覺m覺za bakabilirsiniz.

  • Bulant覺 Antepsinin neden olabilecei hafif yan etkilerden biridir.

   Kab覺zl覺k, ishal ve kusma dier hafif yan etkilerindendir.

   Bulant覺 veya kusma hissiniz varsa az az su i癟in. Eer bulant覺 veya kusma hissi devam ederse doktorunuza dan覺覺n. Doktorunuz bulant覺 繹nleyici ila癟 繹nerebilir veya Antepsin ilac覺n覺z覺 deitirebilir.

 29. Antepsini g羹nde 60 ml kullanm覺覺m 5 g羹n, i癟imi yak覺yor diye b覺rakt覺m.tekrar doktora gittim kab覺zl覺k urubu verdi,ama ben antepsini fazla kulland覺覺m覺 bilmiyordum doktora s繹yleyemedim, kab覺zl覺k urubuna devam edeyim mi ne yapmam gerekiyor.yuksek tansiyon var

  • Bir g羹nde en fazla al覺nabilecek Antepsin urubu 40 mL iken siz 60 ml alm覺s覺n覺z. Antepsin urubu doktorunuz aksini 繹nermedik癟e g羹nde 40 ml’den fazla kullanmamal覺s覺n覺z. Antepsinin olas覺 yan etkilerinden biri kab覺zl覺kt覺r.

   Bir ilaca bal覺 gelien kab覺zl覺覺n, o ilac覺 kullanmay覺 b覺rakt覺覺n覺zda kendiliinden ge癟mesini bekleriz.

   Antepsin kana ge癟en bir ila癟 olmad覺覺ndan, hipertansiyon ile ilgili bir etkisi olmas覺n覺 beklemeyiz.

   Bak覺n覺z: Kab覺zl覺k

  • Elbette, antepsin ile mide koruyucu olarak bilinen proton pompa inhibit繹rleri birlikte kullan覺labilirler. Doktorunuz baka ekilde belirtmedii s羹rece ; Antepsin yemeklerden yakla覺k 20 dk kadar 繹nce mide koruyucular ise sabah a癟 iken al覺n覺r.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir