Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Antepsin Nedir? Antepsin Nas覺l Kullan覺l覺r?

Antepsin urup, mide ve yemek borusu duvar覺 gibi sindirim sistemi duvar覺n覺 koruyucu etki g繹sterir. Yemek borusu, mide veya oniki parmak ba覺rsa覺 羹lserlerinin tedavisinde kullan覺lan bir ila癟t覺r. Ayr覺ca, a覺z i癟erisinde aft (yara) varsa Antepsin urup ile gargara yapmak yaran覺n iyilemesini h覺zland覺rabilir.

Antepsin s怬urup suspansiyon tablet - HekimimYanimda

Antepsin tablet ve Antepsin s羹spansiyon; yemek borusu, mide veya oniki parmak ba覺rsa覺 羹lserlerinin tedavisinde kullan覺lan ila癟lard覺r. Antepsin ila癟lar覺 etken madde olarak sukralfat i癟erir.

Sukralfat nedir? Antepsin i癟eriindeki sukralfat, 繹zellikle 羹lserli b繹lgelere balan覺p koruyucu bir engel (bariyer) oluturarak etki g繹sterir.

Yemeklerden 繹nce i癟ilen antepsin ilac覺 繹nce yemek borusuna temas eder sonra mide duvar覺na temas eder. Antepsinin sindirim sistemine temas覺yla, i癟eriindeki sukralfat etken maddesi sindirim sisteminin duvar覺na yap覺覺r. Bariyer oluur. Bu bariyer, duvarda koruyucu etki yapar.

Daha sonra ba覺rsak i癟erisindeki her ey gibi d覺k覺yla at覺lmak 羹zere ba覺rsa覺n sonuna ileler. Antepsin i癟erisindeki sukralfat ba覺rsaklardan emilmediinden at覺ld覺覺 i癟in d覺k覺 (kaka) rengini kendi rengine yani bir miktar yeil rengine boyayabilir.

Sindirim sisteminden emilmeden ve kana ge癟meden at覺lan bu ila癟 kana kar覺an ve organlara ulaan ila癟lara nazaran daha d羹羹k yan etki riski ta覺r.

Antepsinin 羹lserlerden koruyucu etkisi vard覺r. Bu koruyucu etkiyi verniin ahab覺 korumas覺na benzetebiliriz. Ahap nem ve suya maruz kald覺k癟a zarar g繹r羹r. Sindirim sistemindeki 羹lser de mide asidine maruz kald覺k癟a zarar g繹r羹r. 

Gastrit ikayetleriniz varsa, antepsin mide duvar覺n覺 koruyarak gastrit ikayetlerinizi hafifletebilir.

A覺z i癟erisinde aft (yara) varsa antepsin s羹spansiyon ile gargara yapmak yaran覺n iyilemesini h覺zland覺rabilir.

Refl羹 nedeniyle mide asidinin yak覺c覺 etkisinden zarar g繹rm羹 yemek borusu sukralfat yard覺m覺yla daha h覺zl覺 iyileebilir.

1. Antepsin mide duvar覺n覺 nas覺l korur?

Sindirim sistemi duvar覺na balanarak bariyer oluturur. Antepsinin oluturduu bu bariyer; mide asidi (HCL), pepsin veya safra asidi gibi fakt繹rlerin sindirim sistemine verebilecei zarar覺 azalt覺r.

Midenin i癟 y羹zeyini d繹eyen dokunun h羹cre yenilenmesini h覺zland覺rarak, mukus (kaygan ve koruyucu bir s覺v覺) ve bikarbonat diye adland覺r覺lan koruyucu maddelerin salg覺lanmas覺n覺 artt覺r覺r.

2. Antepsin ne ie yarar?

Antepsin ilac覺 u ama癟larla kullan覺labilir:

 • Mide ve oniki parmak ba覺rsa覺ndaki 羹lserleri (yaralar覺) tedavi etmek i癟in,
 • Mide ve oniki parmak ba覺rsa覺ndaki 羹lserlerin (yaralar覺n) tekrar olumas覺na engel olmak ama癟l覺,
 • Gastrit (mide iltihab覺) olmas覺 durumunda,
 • lsere bal覺 kanamalardan korunmak amac覺yla,
 • Oral aftlarda (a覺z i癟i yaralarda) gargara yap覺larak bu yaralar覺 tedavi etmek amac覺yla

3. Antepsini ne zaman i癟meliyim?

Antepsinin besinlerle al覺nan proteinlere balanmas覺n覺 繹nlemek amac覺 ile yemeklerden 1 saat 繹nce (veya 2 saat sonra) a癟 karn覺na al覺n覺z.

4. Antepsin s羹spansiyon nas覺l kullan覺l覺r?

Doktorunuz alaca覺n覺z doz miktar覺n覺 ve antepsin ile yap覺lacak tedavi s羹resini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmay覺n覺z. 

4.1. Mide-duodenum 羹lseri ve gastrit tedavisinde

G羹nde toplam 4 gram al覺nmas覺 繹nerilir; 

 • Sabah kalk覺nca 10 mL ve gece yatarken 10 mL (g羹nde toplam iki defa 10 mL (2 g) veya 
 • Yemeklerden 1 saat 繹nce ve yatarken (g羹nde toplam d繹rt defa 5 mL (1 g)). 
 • lser tedavisinde genellikle belirtiler 1-2 haftada geriler, ancak tedavinin 4-6 hafta s羹rmesi gerekir. Baz覺 hastalarda tedavinin 12 haftaya kadar uzat覺lmas覺 gerekebilir.

4.2. lser n羹kslerinin 繹nlenmesinde

G羹nde toplam 2 gram al覺nmas覺 繹nerilir;

 • Sabah kalk覺nca 5 mL ve gece yatarken 5 mL (g羹nde toplam iki defa 5 mL (1g))
 • Bu tedavinin 6 ay s羹resince uygulanmas覺 繹nerilir.

4.3. Refl羹 繹zofajit tedavisinde

G羹nde toplam 4 gram al覺nmas覺 繹nerilir;

 • Yemeklerden 1 saat 繹nce ve yatarken (g羹nde toplam d繹rt defa 5 mL Antepsin S羹spansiyon (1 g)).

4.4. Stres 羹lseri kanamas覺n覺n tedavisi veya 繹nlenmesinde

G羹nde toplam 6 gram al覺nmas覺 繹nerilir;

4 saat ara ile g羹nde 6 defa 5 mL Antepsin S羹spansiyon (1 g) 

Bir g羹nde en fazla al覺nabilecek Antepsin dozu 8 gramd覺r (40 mL).

5. Antepsin tablet nas覺l kullan覺l覺r?

Doktorunuz alaca覺n覺z doz miktar覺n覺 ve antepsin ile yap覺lacak tedavi s羹resini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmay覺n覺z. 

 • Her 1 adet Antepsin tablet 1 g sukralfat (bazik al羹minyum s羹kroz s羹lfat) i癟erir.
 • Baka ekilde 繹nerilmemise, Antepsin tabletleri a癟 karn覺na (yemeklerden en az 1 saat 繹nce), yeterli miktarda su yard覺m覺 ile 癟inemeden veya bir miktar su (10-15 mL) i癟erisinde 癟繹zerek kullan覺n覺z. 
 • Mide-duodenum 羹lseri, refl羹 繹zofajit ve gastrit tedavisinde g羹nde toplam 4 tablet (4 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • lser n羹kslerinin 繹nlenmesinde g羹nde toplam 2 tablet (2 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • Stres 羹lseri kanamas覺n覺n tedavisi veya 繹nlenmesinde g羹nde toplam 6a tablet (6 gram) al覺nmas覺 繹nerilir.
 • G羹nde en fazla alabileceiniz doz 8 adet Antepsin tablettir (8 gram)

6. nemli noktalar

 • Baka ekilde 繹nerilmedik癟e antepsini yemeklerden en az 1 saat 繹nce a癟 karn覺na kullan覺n覺z. 
 • Antepsin, her 5 mLsinde 4.43 mg sodyum ihtiva eder. Sodyum miktar覺n覺z覺 ilgilendiren b繹brek yetersizlii veya hipertansiyon gibi bir rahats覺zl覺覺n覺z varsa veya diyetinizde sodyum al覺m覺n覺za 繹zellikle dikkat ettiiniz bir durum varsa antepsin kullanmadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n覺z.
 • Kronik b繹brek yetersizliinde, al羹minyum birikimi ve zehirlenmesi s繹z konusu olabileceinden dikkatli olunmal覺d覺r.
 • Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n覺z. 
 • Antepsinin i癟eriinde yard覺mc覺 madde olarak bulunan sodyum metil parahidroksi benzoat ve sodyum propil parahidroksi benzoat alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmi) sebebiyet verebilir.

7. Antepsine alerjim var m覺?

Her ila癟 gibi Sukralfat’da baz覺 insanlarda alerjiye neden olabilir.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

8. Antepsin nas覺l saklanmal覺d覺r?

Antepsini 癟ocuklar覺n g繹remeyecei, eriemeyecei yerlerde ve ambalaj覺nda saklay覺n覺z. Antepsin 15-25簞C aras覺nda saklanmal覺d覺r.

9. Yan etkiler

Aa覺dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yak覺n hastanenin acil b繹l羹m羹ne bavurunuz:

 • Kemik dokusuyla ilgili rahats覺zl覺klar (osteodistrofi, osteomalazi)
 • Ensefalopati (beyin fonksiyonlar覺nda bozulma),
 • Deri d繹k羹nt羹s羹 ve ka覺nt覺,
 • Denge bozukluundan kaynaklanan ba d繹nmesi,
 • Uyku hali ve uykusuzluk,
 • Ba ar覺s覺

Bunlar覺n hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil t覺bbi m羹dahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler 癟ok seyrek g繹r羹l羹r.

Aa覺dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza s繹yleyiniz:

 • Anemi (kans覺zl覺k)
 • Bulant覺
 • Kab覺zl覺k
 • 襤shal
 • Kusma
 • Midede rahats覺zl覺k hissi
 • Gaza bal覺 mide-ba覺rsakta ikinlik
 • Bezoar (mide ve ba覺rsaklarda k羹meleip sertlemesiyle oluan k羹tleler)
 • Haz覺ms覺zl覺k
 • A覺z kuruluu
 • S覺rt ar覺s覺

Bunlar antepsinin hafif yan etkileridir.

Antepsin mide veya ba覺rsaklarda sindirilmeden ve kana emilmeden kakayla at覺ld覺覺 i癟in kakaya bir miktar kendi yeilimsi rengini verebilir. Bu normaldir.

Ancak kaka renginizin k覺rm覺z覺, koyu k覺rm覺z覺 veya siyah yap覺kan k覺vaml覺 olduunu farkederseniz derhal doktorunuza dan覺覺n. Bu renkler, sindirim sistemi kanamalar覺na iaret eder. Kan sindirilirse kaka rengini siyaha, az sindirilirse koyu k覺rm覺z覺ya tamamen sindirilirse siyah renge boyar.

Soru Cevap

Antepsin urup ne ie yarar?

Antepsin, yemeklerden 繹nce al覺nd覺覺nda sindirim sistemi duvar覺na yap覺arak koruyucu bir bariyer oluturur. Bu sayede sindirim sisteminin kendini yenileme ans覺 artar.

Antepsin a癟 m覺 i癟ilir tok mu?

Antepsin ideal etkiyi yemeklerden 1 saat kadar 繹nce al覺nd覺覺nda g繹sterir. Yemeklerden 繹nce i癟ilen antepsin ilac覺 繹nce yemek borusuna temas eder sonra mide duvar覺na temas eder.Bu ilac覺n, sindirim sistemine temas覺yla, i癟eriindeki sukralfat etken maddesi sindirim sisteminin duvar覺na yap覺覺r. Bariyer oluur.Bu bariyer, duvarda koruyucu etki yapar. Daha sonra bu bariyer ba覺rsaklara doru ilerler. Kaka ile at覺l覺r.

Antepsin adet geciktirir mi?

Antepsin i癟eriindeki Sukralfat’覺n regl d繹ng羹leri, adet kanamalar覺 ya da adet sanc覺lar覺yla bilinen bir ilgisi yoktur. Sindirim sisteminde kalan ve sindirim sisteminden at覺lan bu ilac覺n kana ge癟mesi ve regl periyodunu etkilemesi beklenmez.

Antepsin antibiyotik mi?

Hay覺r, Antepsin dorudan bakterilerle m羹cadele eden bir antibiyotik deildir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Antepsin Nedir? Antepsin Nas覺l Kullan覺l覺r?” i癟in 71 cevap

 1. Doktor bey boaz覺mda yaralar oluyor faranjit alerjik yaralar oluyor. Refl羹den kaynakl覺 olduunu s繹yleyen doktor da var. Bu ila癟la gargara edilir mi boaz覺m覺z?

  • Antepsin urup ile boaz garara edilebilir. A覺z ve di bak覺m覺 boaz覺n覺zdaki yaralar覺n iyilemesine yard覺mc覺 olabilir. Antepsin de boaz覺n覺zdaki mukozaya yap覺arak koruyucu tabaka oluturabilir.

 2. Biz mide koruyucu kullan覺yoruz peine Antepsin urup. Mide f覺t覺覺 ve refl羹 var. Mide 羹lserimiz de var ama mide koruyucu kullanmadan sabahlar覺 sadece Antepsin alsak olur mu? Antepsin mide koruyucu yerinde ge癟er mi?

  • Antepsin urup bir mide koruyucu yerine ge癟mez. Mide koruyucu olarak an覺lan proton pompa inhibit繹rleri, yakla覺k 20 ila 26 saat boyunca mide asit derecesinin d羹mesini salar. Antepsin ise mide i癟eriindeki asit ile mide duvar覺 aras覺nda tampon bir kalkan oluturur. Ciddi mide rahats覺zl覺klar覺nda veya kronik rahats覺zl覺klarda doktorlar PP襤 ila癟lar覺, Antepsin ile kombine re癟ete edilebilmektedir.

  • Evet, Antepsin ve Rennie DUO birlikte re癟ete edilebilir. Ayn覺 g羹n i癟erisinde tedavi plan覺nda birlikte kullan覺labilir. Antepsin ana 繹羹nlerden bir saat kadar 繹nce al覺nmal覺d覺r. le yemeinden bir saat 繹nce ve akam yemeinden bir saat 繹nce gibi. Rennie DUO ise yemeklerden sonra mide yanmas覺 olduunda ve aza ac覺 mide suyu geldiinde (asit-refl羹) etkilidir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir