Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Artrocol Jel

Artrocol Jel, cilt 羹zerine uygulanan ar覺 kesici ve antienflamatuar etki g繹steren bir jeldir. Kas eklem ar覺lar覺nda ve artrit tedavisinde tercih edilebilmektedir. Burkulma veya incinme gibi akut ar覺larda veya romatizmal eklem hastal覺klar覺 gibi kronik hastal覺klar覺n tedavisinde etkilidir.

Artrocol Jel_KETOPROFEN_HY

Artrocol Jelketoprofen i癟eren bir ar覺 kesici ve iltihap 繹nleyici (antienflamatuar) jel formunda bir ila癟t覺r. Ketoprofen jel, eklemlerde ve kaslarda ar覺 hissini ve inflamasyonu (iltihaplanma) azaltan bir ila癟t覺r. 

Artrocol Jeli cildinize uygulad覺覺n覺zda, yaln覺zca s羹rd羹羹n羹z alanda etkisini g繹sterir.

Artrocol jel ne ie yarar?

 • Kaslarda ve balarda burkulma, incinme ve gerilmeler
 • Boyun ar覺s覺
 • Boyun tutulmas覺
 • Topuk dikeni
 • El bilei veya ayak bilei burkulmas覺 ar覺s覺
 • Bel ar覺lar覺
 • Eklem iltihab覺 ile g繹r羹len romatizmal hastal覺k (romatoid artrit)
 • Dejeneratif eklem hastal覺覺 (osteoartrit)
 • Omurlar aras覺 eklemlerin sertlemesi ve hareket yeteneinin azalmas覺 ile karakterize romatizmal bir hastal覺k (Ankilozan spondilit)
 • Eklem 癟evresindeki yumuak dokunun iltihabi hastal覺klar覺 (bursit ve tendinit)

Ketoprofen, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ila癟t覺r (NSA襤襤). V羹cutta iltihaplanma ve ar覺ya neden olan hormonlar覺 azaltarak 癟al覺覺r.

Ketoprofen i癟eren Jel formundaki bu ilac覺n覺n yan etkiye neden olma riski d羹羹kt羹r. 羹nk羹 bu jel formundaki ila癟 mideye girmez ve kana 癟ok az ge癟er.

Ketoprofen i癟eren baz覺 jeller: Artrocol jel, Deksalgin jel, Profenid jelFastjel, Elektra jel

Kimler kullanabilir?

Artrocol Jel, yutulmad覺覺 ve kana ge癟medii i癟in yan etki yapma riski d羹羹kt羹r. K覺sa s羹reli kas-eklem ar覺s覺 olan hemen herkes Artrocol Jeli cilt 羹zerine uygulayarak kullanabilir. 

Ancak geni cilt alan覺na, uzun s羹reli veya fazla kullan覺m覺 癟eitli yan etkilere neden olabilir. Eer aa覺daki durumlardan biri sizde varsa Artrocol Jeli kullanmadan 繹nce bir doktora dan覺覺n:

 • Uzun s羹re veya bol miktarda kullanman覺z gerekiyorsa
 • Ketoprofen veya dier NSA襤襤 ila癟lara kar覺 alerjiniz varsa
 • NSA襤襤 ald覺ktan sonra ast覺m (h覺r覺lt覺l覺 solunum), burun ak覺nt覺s覺, deride ime (anjiyo繹dem) veya k覺zar覺kl覺k belirtileriniz olutuysa

Nas覺l kullan覺l覺r?

 • 襤la癟 uygulayaca覺n覺z cilt b繹lgesini temizleyin.
 • Artrocol Jel t羹p羹n羹 yava癟a s覺k覺n.
 • Jeli ar覺l覺 veya imi cilt b繹lgesinin 羹zerine ince bir tabaka halinde ve emilimine yard覺m etmek i癟in hafif癟e s羹r羹n. Daha sonra ellerinizi y覺kay覺n.

Ar覺 ve rahats覺zl覺覺n iddetine bal覺 olarak, genellikle g羹nde 1 ila 3 kez kullan覺l覺r. Daha fazla bilgi i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹r羹 okuyun veya eczac覺n覺zla g繹r羹羹n.

襤lac覺n覺z覺 d羹zenli aral覺klarla kullan覺n. rnein, doktorunuz g羹nde 羹癟 kez re癟ete ederse, her dozu sekiz saat arayla uygulay覺n.

Doktorunuz ar覺n覺z覺n ve dier belirtilerinizin iddetine ve cinsine g繹re ilac覺n dozunu belirleyecektir. Doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n.

Yanl覺l覺kla 癟ok fazla jel kullan覺rsan覺z, size herhangi bir zarar vermesi olas覺 deildir. Ancak 癟ok fazla jel kullan覺rsan覺z ve herhangi bir yan etki yaarsan覺z, hemen doktorunuza dan覺覺n.

Ne kadar s羹re kullanaca覺m?

Neden Artrocol Jel kulland覺覺n覺za bal覺 olarak, sadece k覺sa bir s羹re i癟in jel tedavisi gerekebilir. rnein, s覺rt覺n覺z ya da ayak bileiniz ar覺yorsa sadece bir veya iki g羹n Artrocol Jel kullanman覺z gerekebilir.

Romatoid artrit gibi uzun s羹reli (kronik) bir eklem rahats覺zl覺覺n覺z varsa daha uzun s羹re ila癟 kullanman覺z gerekebilir.

En az yan etki i癟in m羹mk羹n olan en d羹羹k dozda tedavinin yap覺lmas覺 hedeflenmelidir. Ne kadar s羹reyle Artrocol Jel alman覺z gerektiinden emin deilseniz doktorunuza dan覺覺n.

Uzun s羹re kullanabilir miyim?

Artrocol Jel gibi cilt 羹zerine uygulanan ve uyguland覺覺 b繹lgede etkisini g繹steren kan dola覺m覺na yok denecek kadar az ge癟tii i癟in sindirim ve kalp-damar gibi sistemik yan etkilere neden olmayan ila癟lar genelde uzun s羹re kullan覺labilir.

stelik, sadece sol el bilei ar覺s覺, sol omuz ar覺s覺 ya da sa diz ar覺s覺 gibi k羹癟羹k b繹lgesel ar覺larda ketoprofen i癟eren tablet veya kaps羹l almak yerine ketoprofen i癟eren jel kullanmak daha ak覺ll覺ca olabilir.

Artrocol Jel, uzun s羹re veya b羹y羹k dozlarda kullan覺ld覺覺nda, ciltten emilerek kan dola覺m覺na ge癟ebilir ve t覺pk覺 a覺zdan al覺nan ila癟lar gibi 癟eitli yan etkilere neden olabilir.

M羹mk羹n olan en k覺sa s羹re i癟in ie yarayan en d羹羹k dozu almak en iyisidir. Artrocol Jel ilac覺n覺z覺 癟ok s覺k alman覺z gerekiyorsa veya y羹ksek doz al覺yorsan覺z, doktorunuzla ar覺n覺z ve olas覺 yan etkiler hakk覺nda konuun.

Gebelik ve emzirme

Doktorunuz kas eklem ar覺s覺 veya romatizmal eklem hastal覺klar覺n覺n tedavisinde Artrocol Jel gibi cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar 繹nerebilir.

Cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar覺n sistemik kan dola覺m覺na ge癟erek ciddi yan etkiler oluturmas覺 beklenmez.

Cilt b羹t羹nl羹羹 bozulmu yara veya kanayan b繹lgeler 羹zerine Artrocol Jel s羹rmekten ka癟覺n覺n. Yutmay覺n, yemeyin veya 癟inemeyin. Cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar覺 a覺r覺 miktarda kullanmamaya gayret edin.

Artrocol Jel, ketoprofen i癟erir. Ketoprofen gebelerde 癟eitli sal覺k sorunlar覺na neden olabilir. Ancak bu durum ketoprofen etken maddesinin sistemik kan dola覺m覺na ge癟tii durumlarda m羹mk羹nd羹r. Bu nedenle ketoprofen i癟eren haplar, tabletler, uruplar ve efervesan tabletler gebelerde 繹nerilmez.

Doktorunuzun gerekli g繹rd羹羹 hallerde jel formunda ila癟lar kullan覺labilir.

Baka bir NSA襤襤 olan ibuprofen i癟eren jeller gebe ve emziren kad覺nlarda daha g羹venlidir.

Gebelik

NSA襤襤 kullan覺m覺 gerekiyorsa doktorunuz Artrocol Jel gibi cilt 羹zerine uygulanan bir ila癟 kullanman覺z覺 繹nerebilir.

Gebeliin 羹癟羹nc羹 trimesterinde ketoprofen kullan覺m覺n覺n fet羹ste kalp rahats覺zl覺覺 riskini art覺rd覺覺 g繹sterilmitir. Bu nedenle gebeliin 30. haftas覺ndan itibaren hamilelik s覺ras覺nda a覺z yoluyla ketoprofen kullanmaktan ka癟覺n覺n.

Emzirme

Emziriyorsan覺z, genellikle ketoprofen kullanman覺z tavsiye edilmez. Ancak NSA襤襤 ila癟 kullanman覺z gerekiyorsa, doktorunuz Artrocol Jel gibi cilt 羹zerine uygulanan bir ila癟 繹nerebilir.

Ketoprofenin (Artrocol Jel i癟indeki etken madde) anne s羹t羹nden ge癟tii g繹sterilmitir. Ketoprofen, anne s羹t羹 emen 癟ocukta yan etkilere neden olabilir. Ancak bunun m羹mk羹n olabilmesi i癟in ketoprofenin 繹nce sizin kan覺n覺za ge癟mesi gerekir. Oysa jeller kana d羹羹k miktarda ge癟erler ve uyguland覺klar覺 b繹lgede etkilidirler.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi Artrocol Jelde baz覺 insanlarda yan etkilere neden olabilir. 

Cilt 羹zerine uygulanan ve ketoprofen i癟eren bu ila癟 aa覺daki yan etkilere neden olabilir:

 • Jel uygulanan cilt b繹lgesinde k覺zar覺kl覺k gelimesi
 • G羹ne 覺覺覺na normalden daha duyarl覺 olmak
 • Egzema (cildin kurumas覺 veya tahri olmas覺)
 • Dermatit (cildin iltihaplanmas覺 veya ka覺nmas覺)

Bunlar Artrocol Jelin neden olabilecei t羹m yan etkiler deildir. Dier t羹m yan etkiler i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹re bak覺n.

Artrocol Amp羹l

Artrocol Amp羹l, genellikle hastane artlar覺nda kullan覺lan ketoprofen formudur. Ketoprofenin t羹m etkilerini ve t羹m yan etki risklerini ta覺r.

Deneyebileceim baka ar覺 kesiciler var m覺?

En iyi ar覺 kesici ila癟, ar覺n覺z i癟in en uygun olan ila癟t覺r. Artrocol Jel, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ila癟 (NSA襤襤) grubundand覺r. Bu gruptan baka bir癟ok ilac覺n jel formu bulunmaktad覺r. Sizin i癟in en uygun olan覺 bulmak i癟in bir doktora dan覺覺n.

Ketoprofen i癟eren baz覺 jeller: Artrocol jel, Deksalgin jel, Profenid jel, Fastjel, Elektra jel, Ketavel jel

Sat覺n ald覺覺n覺z ila癟larla ar覺n覺z kontrol alt覺na al覺nam覺yorsa, doktorunuz ar覺n覺z覺n hafiflemesine yard覺mc覺 olmak i癟in egzersiz veya fizyoterapi gibi baka bir tedavi t羹r羹 繹nerebilir.

Ayr覺ca doktorunuz, Artrocol Jel kullanman覺n yeterli gelmedii durumlarda tablet veya kaps羹l gibi a覺zdan al覺nan ila癟lar da re癟ete edebilir.

Soru Cevap

Artrocol jel ne ie yarar?

Artrocol Jel, cilt 羹zerine uygulanan ar覺 kesici ve antienflamatuar etki g繹steren bir jeldir. Kas eklem ar覺lar覺nda ve artrit tedavisinde tercih edilebilmektedir. Burkulma veya incinme gibi akut ar覺larda veya romatizmal eklem hastal覺klar覺 gibi kronik hastal覺klar覺n tedavisinde etkilidir.

Artrocol jel a癟覺k yaraya s羹r羹l羹r m羹?

Hay覺r, Artrocol jel kesinlikle a癟覺k yaraya s羹r羹lmemelidir. Bu ila癟 salam cilt 羹zerine uygulanmal覺d覺r. A癟覺k yaraya s羹r羹ld羹羹 takdirde h覺zl覺ca kan dola覺m覺na ge癟er. Dolay覺s覺yla ciddi yan etkilere neden olabilir.

Artrocol Jel mideme dokunur mu?

Artrocol Jel cilt 羹zerine uyguland覺覺nda mide ile ilikisi yoktur ve mide ekimesi gibi mide rahats覺zl覺klar覺na neden olmas覺 beklenmez.

Artrocol Jeli nas覺l saklamal覺y覺m?

Artrocol Jel, ketoprofen i癟eren bir ila癟t覺r. Ketoperofen i癟eren ila癟lar serin ve kuru (20-25簞C) bir ortamda muhafaza edilmelidir. Banyo dolaplar覺 gibi s覺cak ve nemli yerlerde muhafaza edilen ila癟lar覺n etkileri daha h覺zl覺 kaybolabilir.


Kaynak: ncbi.nlm.nih.gov/ ncbi.nlm.nih.gov

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir