Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Bilastin

Bilastin, mevsimsel veya y覺l boyu s羹ren hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ve burun ka覺nt覺s覺 gibi alerjik rinit belirtilerini giderir. Ayr覺ca ciltte ka覺nt覺, k覺zar覺kl覺k ve kabar覺kl覺k gibi 羹rtiker belirtilerini de tedavi edebilir.

Bilastin_antihistaminik_hekimim yan覺mda

Bilastin; hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, burun t覺kan覺kl覺覺, g繹z ve burunda ka覺nt覺 gibi alerjik rinit belirtilerini hafifletir. Cilt k覺zar覺kl覺覺 ve cilt ka覺nt覺s覺 gibi 羹rtiker belirtilerine iyi gelir.

Bilastin, alerji belirtilerini hafifleten bir antihistaminik ila癟t覺r. Bilastin u durumlar覺n tedavisinde re癟ete edilebilir:

Bilastin i癟eren baz覺 ila癟lar: Bilaxten, Alerex, Ilaxten

Bilastin uyku yapar m覺?

Antihistaminikler genel olarak uyku hali yaparlar. Ancak Bilastin, uyku hali yapma riski dier antihistaminiklerden daha d羹羹kt羹r. Uyku hali yapmaz olarak bilinse de baz覺 insanlarda uyku hali yapabilir. Bu nedenle uyumadan 繹nce bu ilac覺 almak ve bu ilac覺 ald覺ktan sonra bisiklet s羹rmek ya da i makinas覺 kullanmak gibi dikkat gerektiren tehlikeli eyler yapmamak daha ak覺ll覺cad覺r.

Kimler kullanabilir?

Eczanelerden re癟eteli ve re癟etesiz al覺nabilen Bilastin, genel olarak yetikin ve 12 ya 羹zerindeki 癟ocuklar i癟in uygundur.

Ancak baz覺 insanlar i癟in uygun deildir. Aa覺dakilerden birine sahipseniz Bilastin kullanmadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Ge癟mite Bilastin veya dier ila癟lara kar覺 alerjik reaksiyon g繹sterdiyseniz
 • Orta veya iddetli b繹brek yetmezliiniz varsa
 • 65 ya 羹zerindeki hastalarla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktad覺r.
 • 12 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklardaki g羹venlilik ve etkililii hen羹z belirlenmemitir.

Nas覺l ve ne zaman al覺n覺r?

Bilastin a癟 al覺nmal覺d覺r.

Bilastinin etkisi azalaca覺ndan, bu ila癟 yiyecek veya meyve suyu ile birlikte al覺nmamal覺d覺r. 襤lac覺 yuttuktan bir saat sonra yiyebilir veya i癟ebilirsiniz. Meyve suyu i癟tiyseniz veya bir eyler yediyseniz, bu ilac覺 almadan 繹nce iki saat bekleyin.

Yiyecekler bilastinin oral biyoyararlan覺m覺n覺 %30 oran覺nda olmak 羹zere anlaml覺 derecede azaltmaktad覺r.

Bilastin 20 mg ile greyfurt suyunun birlikte al覺nmas覺 bilastinin biyoyararlan覺m覺n覺 %30 oran覺nda azaltmaktad覺r. Bu etki dier meyve sular覺 i癟in de ge癟erli olabilir.

nerilen g羹nl羹k doz, g羹nde tek seferde al覺nan 20 mg Bilastindir.

Tableti b羹t羹n olarak yutmakta g羹癟l羹k 癟ekiyorsan覺z ve tablette 癟entik varsa, tabletin ortas覺ndaki 癟entii kullanarak b繹l羹n. Her iki par癟ay覺 su ile yutun.

Bilastin almay覺 unutursam?

Unuttuunuz dozu hat覺rlad覺覺n覺z anda al覺n. Ancak bir sonraki ila癟 dozunun zaman覺 癟ok yaklat覺ysa bir kerelik unuttuunuz ila癟 dozunu atlay覺n.

Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n!

Peki, 癟ok fazla Bilastin al覺rsam ne olur?

Yanl覺l覺kla fazladan bir doz al覺rsan覺z, yayg覺n yan etkilerden baz覺lar覺n覺 yaama riskiniz artar. Herhangi bir yan etki yaarsan覺z mutlaka doktorunuza dan覺覺n.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi Bilastin de baz覺 insanlarda yan etkilere neden olabilir.

Yayg覺n g繹r羹len yan etkiler; ba ar覺s覺, uyku hali, ba d繹nmesi ve bitkinliktir.

u yan etkiler sizi rahats覺z ediyorsa veya ge癟miyorsa doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir g繹r羹lse de Bilastin ilac覺na kar覺 ciddi alerjik reaksiyon gelimesi m羹mk羹nd羹r. Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) durumunda zaman kaybetmeden bir acil servise bavurun!

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar Bilastin ilac覺n覺n t羹m yan etkileri deildir. T羹m olas覺 yan etkiler i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹re bak覺n veya doktorunuza dan覺覺n.

Yan etkileriyle nas覺l ba edilir?

 • Uykulu ve yorgun hissetmek: Alerji tedavisinde kullan覺lan bir癟ok antihistaminik yan etki olarak uyku hali yapabilir. Bu yan etkiyi yaarsan覺z doktorunuz ilac覺n覺z覺, uyku hali yapma riski daha d羹羹k olan baka bir ila癟la deitirebilir.
 • Ba ar覺s覺: Dinlenin. Su i癟in. Derin nefes al覺n. Beyninize bol bol temiz oksijen gitmesi i癟in hareket edin. Ba ar覺s覺 i癟in eczac覺n覺zdan bir ila癟 繹nermesini isteyebilirsiniz. Setirizin kullanmaya bal覺 gelien ba ar覺s覺n覺n bir hafta sonra ge癟mesi beklenir. Eer bir haftadan uzun s羹ren Setirizin kullanman覺za ramen ba ar覺n覺z hala ge癟mediyse doktorunuza dan覺覺n.
 • A覺z kuruluu: ekersiz sak覺z 癟inemeyi deneyin. S覺k s覺k ve az az su i癟meyi deneyin.
 • Mide bulant覺s覺: 襤lac覺 tokken, yemekle birlikte veya at覺t覺rmal覺kla birlikte veya hemen sonras覺nda almay覺 deneyin. Ac覺l覺 veya baharatl覺 yiyeceklerden uzak durman覺z da yard覺mc覺 olabilir.
 • Ba d繹nmesi: Ayaa kalkt覺覺n覺zda ba覺n覺z d繹n羹yorsa, 癟ok yava kalkmay覺 deneyin veya kendinizi daha iyi hissedene kadar oturmaya devam edin. Ba覺n覺z d繹nmeye balarsa, daha iyi hissedene kadar oturun. Ba覺n覺z d繹n羹yorsa ara癟 veya makine kullanmay覺n覺z. Bu ilac覺 uyumadan 繹nce almak daha g羹venli bir se癟enek olabilir.
 • Kar覺n ar覺s覺: Az az ve s覺k s覺k yemeyi deneyin. Bu yard覺mc覺 olmuyorsa karn覺n覺za bir 覺s覺 yast覺覺 uygulamay覺 deneyin.
 • 襤shal: Eer ishaliniz varsa bol bol su veya dier s覺v覺lardan i癟melisiniz. Eer normalden daha az veya daha koyu renkli iiyorsan覺z bu s覺v覺 eksikliine iaret eder. 襤shal veya s覺v覺 eksiklii d羹zelmiyorsa doktorunuza dan覺覺n.

Gebelik ve emzirme

Eer gebe kalmak i癟in 癟abal覺yorsan覺z, gebeyseniz veya emziriyorsan覺z mutlaka doktorunuza belirtin.

Gebelik

Bilastinin hamile kad覺nlarda veya emzirme d繹neminde kullan覺m覺na ilikin u anda yeterli bilgi bulunmamaktad覺r veya mevcut bilgiler yetersizdir. nlem olarak, hamilelik s覺ras覺nda bilastin kullan覺m覺ndan ka癟覺n覺lmas覺 tercih edilir.

Loratadin ad覺 verilen baka bir antihistaminik, hamilelerde ilk tercihtir. 羹nk羹 hamileler i癟in g羹venli olduunu belirten daha fazla bilgi vard覺r.

Loratadin i癟eren baz覺 ila癟lar: Claritine, Alarin, Histadin, Lorantis

Emzirme

Bilastinin insanlarda anne s羹t羹ne ge癟ip ge癟medii bilinmemektedir.

Ayr覺ca dourganl覺k 羹zerindeki etkilerine dair hi癟bir kan覺t yoktur.

Dier ila癟larla ilgili uyar覺lar

Baz覺 ila癟lar, Bilastin ile birlikte kullan覺ld覺覺nda, etkileime girer, birbirini etkilerler ve yan etki yaama riskinizi artt覺r覺rlar.

Bu ilac覺 aa覺daki ila癟lardan herhangi biriyle birlikte kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak baz覺 durumlarda birlikte kullanmak gerekebilir. Her iki ila癟 birlikte re癟ete edilirse, doktorunuz dozu veya ila癟lardan birini veya her ikisini ne s覺kl覺kla kullanaca覺n覺z deitirebilir. unlar覺 al覺yorsan覺z doktorunuza dan覺覺n:

 • Rifampisin: Bir antibiyotik
 • Eritromisin: Bir antibiyotik
 • Ketokonazol: Mantar tedavisinde kullan覺lan bir antifungal ila癟
 • Ritonavir: AIDS tedavisi i癟in kullan覺l覺r
 • Diltiazem: Anjina pektoris tedavisinde kullan覺l覺r
 • Siklosporin: Ba覺覺kl覺k sisteminin aktivitesini azaltmak i癟in, organ nakli reddini 繹nlemek i癟in, sedef hastal覺覺, atopik dermatit veya romatoid artrit gibi otoimm羹n hastal覺klar覺 tedavi etmek i癟in kullan覺l覺r.

Bilastinin; ketokonazol, eritromisin, siklosporin, ritonavir veya diltiazem gibi P-glikoprotein inhibit繹rleriyle birlikte uygulanmas覺 plazmadaki bilastin seviyesini y羹kseltebileceinden dolay覺 bilastinle ilgili yan etki riskini artt覺rabilir. Bu nedenle, orta iddette veya iddetli b繹brek yetmezlii olan hastalarda bilastin ve P-glikoprotein inhibit繹rlerinin birlikte uygulanmas覺ndan ka癟覺n覺lmal覺d覺r.


Kaynak:

 1. pubmed
 2. medicines.org.uk
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir