Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Corsal urup

Corsal urup alerjik rinit, souk alg覺nl覺覺, nezle, farenjit, tonsillit ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r. Hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹zlerde ka覺nma, g繹zlerin sulanmas覺 ve burun t覺kan覺kl覺覺 gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerini hafifletir.

Corsal urup_hekimim yan覺mda

Corsal urup,souk alg覺nl覺覺ve grip gibi viral羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n varl覺覺nda kullan覺lan;

 1. ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 (parasetamol)
 2. antihistaminik (klorfeniramin maleat)
 3. mukozan覺n ikinliini azaltarak solunum yolu t覺kan覺kl覺klar覺n覺 gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklor羹r)

olmak 羹zere 羹癟 etkin madde i癟eren kombine bir ila癟t覺r.

Ate d羹羹r羹c羹 ve grip semptomlar覺n覺n hafifletilmesi amac覺yla kullan覺l覺r.

Corsal urubun 6 ya alt覺nda doktor re癟etesi olmadan kullan覺lmas覺 繹nerilmez.

ocuklarda fenilefrin hidroklor羹r yan etki riskine maruz kalmamak i癟in 襤buramin Zero urup ya da A-ferin Pediatrik urup gibi souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺 kullan覺labilir.

Elbette doktorunuz baz覺 durumlarda 6 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklara da Corsal urup re癟ete edebilir.

Corsal urup nedir? 襤癟inde ne var?

Corsal urup, souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r.

1 繹l癟ek (5 ml) Corsal urup = 120 mg parasetamol + 2 mg klorfeniramin maleat + 5 mg fenilefrin hidroklor羹r

Parasetamol

Ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olarak kullan覺lan ila癟 etkin maddesidir. 

Parasetamol i癟eren uruplar i癟ildikten sonra b羹t羹n dokulara h覺zla da覺l覺r. urup bebee/癟ocua i癟irildikten 30-60 dakika sonra etkisini en iyi ekilde g繹sterebilecei maksimum plazma konsantrasyonlar覺na ula覺r.

Parasetamol羹n kusma, bulant覺, ishal ya da kab覺zl覺k gibi bir yan etki yapma olas覺l覺覺 癟ok 癟ok d羹羹kt羹r ve bu konuda dier bir ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olan ibuprofenden daha az yan etki yapma olas覺l覺覺 vard覺r.

Klorfeniramin maleat

Klorfeniramin Maleat, alerjik reaksiyonlar, saman nezlesi, rinit, 羹rtiker ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiktir.(1)

Klorfeniramin Maleat bir histamin H1 resept繹r antagonisti olarak ilev g繹r羹r ve antikolinerjik ve hafif sakinletirici etkiler de g繹sterir. Sentetik bir alkilamin t羹revidir. (1) Uyku hali yapabilir. Bu nedenle dikkati ve zihni a癟覺k olmas覺 gerekenlerde dikkatli kullan覺lmal覺d覺r.

Histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu,

 • Alerjik rinit
 • Hap覺rma
 • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
 • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
 • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r (1).

Fenilefrin hidroklor羹r

Fenilefrin hidroklor羹r,souk alg覺nl覺覺, grip,saman nezlesi, alerji vebronitgibi solunum yolu ilikili hastal覺klar覺n neden olduu burun t覺kan覺kl覺覺 ve sin羹s bas覺nc覺n覺n deimesine bal覺 oluan ar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r.

Burun i癟erisindeki ve paranazal sin羹slerdeki mukozalar覺n ikinliini azaltarak solunum yollar覺n覺n ve paranazal sin羹slerin daha rahat havalanmas覺n覺 salar.

Fenilefrin hidroklor羹r bir dekonjestand覺r (sempatomimetik). Kan damarlar覺n覺 daraltarak, mukoza ikinliini azalt覺r.

Solunum sistemi dekonjesyonunu salar. Daha rahat nefes almay覺 salar. zellikle gece uyurken artan souk alg覺nl覺覺 ikayetlerinin neden olduu rahat nefes alamama ve uyuyamama ikayetlerini hafifletir.

Hafif mide rahats覺zl覺覺, uyku sorunlar覺, ba d繹nmesi, ba d繹nmesi, ba ar覺s覺, sinirlilik, titreme veya h覺zl覺 kalp at覺覺 oluabilir. Ellerinize veya ayaklar覺n覺za giden kan ak覺覺n覺 azaltarak 羹羹melerine neden olabilir.

Fenilefrin ard y羹k羹 繹n y羹kten daha fazla art覺rarak kalp debisinin azalmas覺na ve potansiyel olarak anjina, kalp yetmezlii ve pulmoner hipertansiyon alevlenmesine neden olabilir (2).

Fenilefrin, anne s羹t羹ne k羹癟羹k oranlarda da olsa ge癟ebilir ve anne s羹t羹 miktar覺n覺 azaltabilir (3).

Emziren anneler, ps繹doefedrin ve fenilefrin i癟eren souk alg覺nl覺覺 veya grip tabletlerinden ka癟覺nmal覺d覺r.

Nas覺l kullan覺l覺r?

Corsal urup, yemeklerden 繹nce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Gerekli dozun bir miktar yiyecek veya s羹t ile 癟ocua verilmesi, 癟ocuun ilac覺 daha kolay sindirebilmesine yard覺mc覺 olacakt覺r.

Ka癟 繹l癟ek?Ka癟 ml?Ka癟 defa?
6 ya alt覺nda
6 9 ya1,5 繹l癟ek7-8 ml3 veya 4
9 -12 ya2 繹l癟ek10 ml3 veya 4
12 ya 羹zeri4 繹l癟ek20 ml3 veya 4
Corsal urup nas覺l kullan覺l覺r?
 • Corsal urup verdikten sonra, sonraki doz i癟in en az 4 saat bekleyin. G羹nde 4 dozdan fazla kullanmay覺n覺z.
 • 5 g羹nden uzun s羹reli kullanmay覺n覺z.
 • Bu urup ile ayn覺 anda ate d羹羹r羹c羹 kullanmay覺n.
 • 60 ya覺n 羹zerindeki hastalarda kullan覺lmamal覺d覺r.
 • Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n覺z!

Gebe kad覺nlar覺n, bebek emziren kad覺nlar覺n, 6 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklar覺n, ciddi kalp veya b繹brek hastal覺覺 olanlar覺n doktora dan覺madan Corsal kullanmas覺 繹nerilmez.

Corsal urup ate d羹羹r羹r m羹?

Evet! Corsal urup her 5 ml hacimde 120 mg parasetamol i癟erir. Parasetamol羹n ate d羹羹r羹c羹 etkisi vard覺r.

Ancak Corsal urup bir ate d羹羹r羹c羹 veya ar覺 kesici olarak g繹r羹lmemelidir.

Atei y羹ksek olan 6 ya覺ndan b羹y羹k 癟ocuklarda, eer ate d羹羹r羹c羹n羹z yok ise ve o an ate d羹羹r羹c羹 temin etme ans覺n覺z da yoksa, 癟ocuunuzun y羹ksek ate nedeniyle zarar g繹rmemesi i癟in, ateini d羹羹rmek amac覺yla ge癟ici olarak tabiki Corsal kullanabilirsiniz.

Ancak sadece ate d羹羹rmek i癟in 癟ocua verilen her 1 繹l癟ek (5 ml) Corsal urup 癟ocua fazladan 2 mg klorfeniramin maleat ve 5 mg fenilefrin hidroklor羹r vermek demektir.

zellikle organlar覺 ve ba覺覺kl覺k sistemi geliim aamas覺nda olan 癟ocuklarda ideal tedavi en az ila癟 etkin maddesi verilerek yap覺land覺r.

Ate d羹羹r羹c羹 ve Corsal birlikte verilir mi?

Hay覺r! ocuunuzun ateini d羹羹rmek i癟in kullanaca覺n覺z ate d羹羹r羹c羹 ve Corsal urubu birlikte kullanmak hatal覺 bir davran覺 olacakt覺r. 

Corsal urup zaten ate d羹羹rme 繹zellii olan bir ila癟t覺r. Bu urubu kulland覺ktan sonraki 4 saat i癟erisinde, atei d羹meyen 癟ocukta ate d羹羹r羹c羹 kullan覺labilir. Ancak, ate d羹羹r羹c羹 ve Corsal urubun birlikte kullan覺lmas覺 癟ocuun tolere edebileceinden fazla ila癟 etkin maddesi almas覺na neden olabilir.

Not:Doktorunuz 2 繹l癟ek Corsal urup vermek yerine; 1 繹l癟ek Corsal ile 1 繹l癟ek ate d羹羹r羹c羹 urubu birlikte kullanman覺z覺 繹nerebilir.Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde ila癟 kullan覺n覺z.

Eer 6 ya覺ndan b羹y羹k 癟ocuunuzda y羹ksek ate ile birlikte; alerji, hap覺rma, g繹zlerde k覺zarma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ya覺 miktar覺nda artma gibi souk alg覺nl覺覺 veya alerji belirtileri varsa sadece Corsal kullanabilirsiniz.

Eer 癟ocuunuzda sadece y羹ksek ate var ise; alerji, hap覺rma, g繹zlerde k覺zarma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ya覺 miktar覺nda artma gibi souk alg覺nl覺覺 veya alerji belirtileri yoksa sadece ate d羹羹r羹c羹 kullanman覺z daha uygun olacakt覺r.

Kullanmadan 繹nce dikkat edilecek hususlar

Bu urup, sorbitol i癟ermektedir. Eer daha 繹nceden doktorunuz taraf覺ndan baz覺 ekerlere kar覺 intolerans覺n覺z olduu s繹ylenmise, bu t覺bbi 羹r羹n羹 almadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n.

Bu urup, az da olsasodyumi癟erir. Bu dozdasodyuma bal覺 herhangi biryan etki beklenmemektedir. Ciddi b繹brek hastal覺覺 olan 癟ocuklarda veya sodyum diyeti alt覺nda olan 癟ocuklarda doktor kontrol羹nde olmadan Corsal urup kullan覺lmamal覺d覺r.

Soru Cevap

Corsal urup ne ie yarar?

Hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹zlerde ka覺nma, g繹zlerin sulanmas覺 ve burun t覺kan覺kl覺覺 gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerini hafifletir.

Corsal urup 繹ks羹r羹e iyi gelir mi?

Corsal urup i癟erisinde dorudan 繹ks羹r羹k refleksini azaltan ya da balgam s繹k羹c羹 etki g繹steren bir etken madde bulunmamaktad覺r.

Corsal urup g羹nde ka癟 kez kullan覺l覺r?

G羹nde 3 veya 4 kez kullan覺labilir. Doz 癟ocuun kilo ve ya覺na g繹re belirlenir.

Corsal urup bebeklerde kullan覺l覺r m覺?

Corsal urup i癟erisindeki kan damarlar覺n覺 daraltan Fenilefrin etken maddesi bulunur. Bu etken madde bebeklerde ve emziren kad覺nlarda yan etkilere neden olabilir.

Corsal urup ate d羹羹r羹r m羹?

Corsal i癟erisindeki parasetamol ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹sterir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir