Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Fastjel

Fastjel, cilt 羹zerine uygulanan ar覺 kesici ve antienflamatuar etki g繹steren bir jeldir. Kas eklem ar覺lar覺nda ve artrit tedavisinde tercih edilebilmektedir. Burkulma veya incinme gibi akut ar覺larda veya romatizmal eklem hastal覺klar覺 gibi kronik hastal覺klar覺n tedavisinde etkilidir.

FASTJEL %2.5 JEL_KETOPROFEN_HY

Fastjel, 1 g jelde 25 mg ketoprofen i癟eren bir ar覺 kesici ve iltihap 繹nleyici (antienflamatuar) ila癟t覺r. Ketoprofen jel, eklemlerde ve kaslarda ar覺 hissini ve inflamasyonu (iltihaplanma) azaltan bir ila癟t覺r.

Jel formundaki bu ilac覺 cildinize uygulad覺覺n覺zda, yaln覺zca s羹rd羹羹n羹z alanda etkisini g繹sterir.

Fastjel u durumlar覺n tedavisinde etkilidir:

 • Kaslarda ve balarda burkulma, incinme ve gerilmeler
 • Boyun ar覺s覺
 • Boyun tutulmas覺
 • Topuk dikeni
 • El bilei veya ayak bilei burkulmas覺 ar覺s覺
 • Bel ar覺lar覺
 • Eklem iltihab覺 ile g繹r羹len romatizmal hastal覺k (romatoid artrit)
 • Dejeneratif eklem hastal覺覺 (osteoartrit)
 • Omurlar aras覺 eklemlerin sertlemesi ve hareket yeteneinin azalmas覺 ile karakterize romatizmal bir hastal覺k (Ankilozan spondilit)
 • Eklem 癟evresindeki yumuak dokunun iltihabi hastal覺klar覺 (bursit ve tendinit)

Ketoprofen, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ila癟t覺r (NSA襤襤). V羹cutta iltihaplanma ve ar覺ya neden olan hormonlar覺 azaltarak 癟al覺覺r.

Ketoprofen i癟eren bu jelin“cilt 羹zerine uygulanarak kullan覺ld覺覺nda” yan etkiye neden olma riski d羹羹kt羹r. 羹nk羹 bu jel formundaki ila癟 mideye girmez ve kana 癟ok az ge癟erler.

Bu ilac覺 a癟覺k yara 羹zerine s羹rmemeye, yutmamaya, g繹z羹n羹ze veya a覺z i癟i gibi yumuak cilt 羹zerine s羹rmemeye dikkat edin. ocuklar覺n覺zdan uzak tutun.

Kimler kullanabilir?

Fastjel yutulmad覺覺 ve kana ge癟medii i癟in yan etki yapma riski d羹羹kt羹r. K覺sa s羹reli kas-eklem ar覺s覺 olan hemen herkes bu jeli cilt 羹zerine uygulayarak kullanabilir.

Ancak geni cilt alan覺na, uzun s羹reli veya fazla kullan覺m覺 癟eitli yan etkilere neden olabilir. Eer aa覺daki durumlardan biri sizde varsa bu jeli kullanmadan 繹nce bir doktorunuza dan覺覺n.

 • Uzun s羹re veya bol miktarda kullanman覺z gerekiyorsa
 • Ketoprofen veya dier NSA襤襤 ila癟lara kar覺 alerjiniz varsa
 • NSA襤襤 ald覺ktan sonra ast覺m (h覺r覺lt覺l覺 solunum), burun ak覺nt覺s覺, deride ime (anjiyo繹dem) veya k覺zar覺kl覺k belirtileriniz olutuysa

Nas覺l kullan覺l覺r?

Ar覺 ve rahats覺zl覺覺n iddetine bal覺 olarak, genellikle g羹nde 1 ila 3 kez kullan覺l覺r.

 • 襤la癟 uygulayaca覺n覺z cilt b繹lgesini temizleyin.
 • Fastjel t羹p羹n羹 yava癟a s覺k覺n.
 • Jeli ar覺l覺 veya imi cilt b繹lgesinin 羹zerine ince bir tabaka halinde ve emilimine yard覺m etmek i癟in hafif癟e s羹r羹n. Daha sonra ellerinizi y覺kay覺n.

Ne kadar s羹re Fastjel kullanaca覺m?

Neden Fastjel kulland覺覺n覺za bal覺 olarak, sadece k覺sa bir s羹re i癟in jel tedavisi gerekebilir. rnein, s覺rt覺n覺z ya da ayak bileiniz ar覺yorsa bu jeli sadece bir veya iki g羹n kullanman覺z gerekebilir.

En az yan etki i癟in m羹mk羹n olan en d羹羹k dozda tedavinin yap覺lmas覺 hedeflenmelidir. Ne kadar s羹reyle jel kullanman覺z gerektiinden emin deilseniz doktorunuza dan覺覺n.

Fastjel kronik hastal覺k tedavisinde nas覺l kullan覺l覺r?

Romatoid artrit gibi uzun s羹reli (kronik) bir eklem rahats覺zl覺覺n覺z varsa daha uzun s羹re ila癟 kullanman覺z gerekebilir.

Kronik hastal覺k tedavisinde antienflamatuar ekisini g繹sterebilmesi i癟in Fastjel ilac覺n覺z覺 d羹zenli aral覺klarla istikrarl覺 ekilde kullan覺n.

襤lac覺n覺z覺 d羹zenli aral覺klarla kullan覺n. rnein, doktorunuz g羹nde 羹癟 kez re癟ete ederse, her dozu sekiz saat arayla uygulay覺n.

Fastjel’i uzun s羹re kullanabilir miyim?

Fastjel gibi cilt 羹zerine uygulanan ve uyguland覺覺 b繹lgede etkisini g繹steren kan dola覺m覺na yok denecek kadar az ge癟tii i癟in sindirim ve kalp-damar gibi sistemik yan etkilere neden olmayan ila癟lar genelde uzun s羹re kullan覺labilir.

stelik, sadece sol el bilei ar覺s覺, sol omuz ar覺s覺 ya da sa diz ar覺s覺 gibi k羹癟羹k b繹lgesel ar覺larda ketoprofen i癟eren tablet veya kaps羹l almak yerine ketoprofen i癟eren jel kullanmak daha ak覺ll覺ca olabilir.

Fastjel, uzun s羹re veya b羹y羹k dozlarda kullan覺ld覺覺nda, ciltten emilerek kan dola覺m覺na ge癟ebilir ve t覺pk覺 a覺zdan al覺nan ila癟lar gibi 癟eitli yan etkilere neden olabilir.

M羹mk羹n olan en k覺sa s羹re i癟in ie yarayan en d羹羹k dozu almak en iyisidir. Fastjel ilac覺n覺z覺 癟ok s覺k alman覺z gerekiyorsa veya y羹ksek doz al覺yorsan覺z, doktorunuzla ar覺n覺z ve olas覺 yan etkiler hakk覺nda konuun.

Deneyebileceim baka ar覺 kesiciler var m覺?

En iyi ar覺 kesici ila癟, ar覺n覺z i癟in en uygun olan ila癟t覺r. Fastjel, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ila癟 (NSA襤襤) grubundand覺r. Bu gruptan baka bir癟ok ilac覺n jel formu bulunmaktad覺r. Sizin i癟in en uygun olan覺 bulmak i癟in bir doktora dan覺覺n.

Ketoprofen i癟eren baz覺 jeller: Artrocol jel, Deksalgin jel, Profenid jel, Fastjel, Elektra jel, Ketavel jel

Sat覺n ald覺覺n覺z ila癟larla ar覺n覺z kontrol alt覺na al覺nam覺yorsa, doktorunuz ar覺n覺z覺n hafiflemesine yard覺mc覺 olmak i癟in egzersiz veya fizyoterapi gibi baka bir tedavi t羹r羹 繹nerebilir.

Ayr覺ca doktorunuz, Fastjel kullanman覺n yeterli gelmedii durumlarda tablet veya kaps羹l gibi a覺zdan al覺nan ila癟lar da re癟ete edebilir.

Gebelik ve emzirme

Doktorunuz kas eklem ar覺s覺 veya romatizmal eklem hastal覺klar覺n覺n tedavisinde Fastjel gibi cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar 繹nerebilir.

Cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar覺n sistemik kan dola覺m覺na ge癟erek ciddi yan etkiler oluturmas覺 beklenmez.

Cilt b羹t羹nl羹羹 bozulmu yara veya kanayan b繹lgeler 羹zerine Fastjel s羹rmekten ka癟覺n覺n. Yutmay覺n, yemeyin veya 癟inemeyin. Cilt 羹zerine uygulanan ila癟lar覺 a覺r覺 kullanmamaya gayret edin.

Fastjel, ketoprofen i癟erir. Ketoprofen gebelerde 癟eitli sal覺k sorunlar覺na neden olabilir. Ancak bu durum ketoprofen etken maddesinin sistemik kan dola覺m覺na ge癟tii durumlarda m羹mk羹nd羹r. Bu nedenle ketoprofen i癟eren haplar, tabletler, uruplar ve efervesan tabletler gebelerde 繹nerilmez.

Gebelik

Gebelik s羹resince, NSA襤襤 kullan覺m覺 gerekiyorsa doktorunuz Fastjel gibi cilt 羹zerine uygulanan bir ila癟 kullanman覺z覺 繹nerebilir.

Gebeliin 羹癟羹nc羹 trimesterinde ketoprofen kullan覺m覺n覺n fet羹ste kalp rahats覺zl覺覺 riskini art覺rd覺覺 g繹sterilmitir. Bu nedenle gebeliin 30. haftas覺ndan itibaren hamilelik s覺ras覺nda a覺z yoluyla ketoprofen kullanmaktan ka癟覺n覺n.

Emzirme

Emziriyorsan覺z, genellikle ketoprofen kullanman覺z tavsiye edilmez. Ancak NSA襤襤 ila癟 kullanman覺z gerekiyorsa, doktorunuz Fastjel gibi cilt 羹zerine uygulanan bir ila癟 繹nerebilir.

Ketoprofenin (fastjel i癟indeki etken madde) anne s羹t羹nden ge癟tii g繹sterilmitir. Ketoprofen, anne s羹t羹 emen 癟ocukta yan etkilere neden olabilir. Ancak bunun m羹mk羹n olabilmesi i癟in ketoprofenin 繹nce sizin kan覺n覺za ge癟mesi gerekir. Oysa jeller kana d羹羹k miktarda ge癟erler ve uyguland覺klar覺 b繹lgede etkilidirler.

Yine de emziriyorsan覺z doktorunuza mutlaka dan覺覺n. Emzirmeyi b覺rak覺p b覺rakmayaca覺n覺za veya fastjel kullanmay覺 b覺rak覺p b覺rakmayaca覺n覺za karar vermeniz gerekebilir.

Baka bir NSA襤襤 olan ibuprofen i癟eren jeller emziren kad覺nlarda daha g羹venlidir.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi Fastjel’de baz覺 insanlarda yan etkilere neden olabilir.

Cilt 羹zerine uygulanan ve ketoprofen i癟eren bu ila癟 aa覺daki yan etkilere neden olabilir:

 • Jel uygulanan cilt b繹lgesinde k覺zar覺kl覺k gelimesi
 • G羹ne 覺覺覺na normalden daha duyarl覺 olmak
 • Egzema (cildin kurumas覺 veya tahri olmas覺)
 • Dermatit (cildin iltihaplanmas覺 veya ka覺nmas覺)

Bunlar Fastjel’in neden olabilecei t羹m yan etkiler deildir. Dier t羹m yan etkiler i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹re bak覺n.

Yanl覺l覺kla 癟ok fazla jel kullan覺rsan覺z, size herhangi bir zarar vermesi olas覺 deildir. Ancak 癟ok fazla jel kullan覺rsan覺z ve herhangi bir yan etki yaarsan覺z, hemen doktorunuza dan覺覺n.

Soru Cevap

Fastjel ar覺 kesici mi?

Fastjel uyguland覺覺 b繹lgede ar覺 kesici etki g繹sterir. 襤ncinme, burkulma veya ar覺 durumunda kullan覺labilir.

Fastjel a癟覺k yaraya s羹r羹l羹r m羹?

Hay覺r, Fastjel kesinlikle a癟覺k yaraya s羹r羹lmemelidir. Bu ila癟 salam cilt 羹zerine uygulanmal覺d覺r. A癟覺k yaraya s羹r羹ld羹羹 takdirde h覺zl覺ca kan dola覺m覺na ge癟er. Dolay覺s覺yla ciddi yan etkilere neden olabilir.

Fastjel ar覺 sokmas覺na iyi gelir mi?

Ar覺 sokmas覺 gibi ar覺l覺 durumlarda bir ar覺 kesici olarak Fastjel tercih edilebilir. Ar覺 hissini hafifletebilir. Ancak bu ilac覺n bir ar覺 sokmas覺 ilac覺 olmad覺覺n覺 bilmelisiniz. Ar覺 sokmas覺na bal覺 geliebilecek alerji veya anaflaksi durumunu tedavi edemez.

Mideme dokunur mu?

Bu jel, cilt 羹zerine uyguland覺覺nda mide ile ilikisi yoktur ve mide ekimesi gibi mide rahats覺zl覺klar覺na neden olmas覺 beklenmez.

Fastjeli nas覺l saklamal覺y覺m?

Fastjel, ketoprofen i癟eren bir ila癟t覺r. Ketoperofen i癟eren ila癟lar serin ve kuru (20-25簞C) bir ortamda muhafaza edilmelidir. Banyo dolaplar覺 gibi s覺cak ve nemli yerlerde muhafaza edilen ila癟lar覺n etkileri daha h覺zl覺 kaybolabilir.

Fastjel antibiyotik mi?

Hay覺r, dorudan bakterilerle m羹cadele eden bir antibiyotik deildir. Ar覺 kesici ve d羹zenli kullan覺ld覺覺nda antienflamatuar etki g繹steren bir jeldir.

Fastjel krem boyun ar覺s覺na iyi gelir mi?

Elbette boyun ar覺s覺, bel ar覺s覺 veya omuz ar覺s覺 i癟in Fastjel bir ar覺 kesici olarak kullan覺labilir. Boyunda kire癟lenme gibi romatizmal kronik bir hastal覺覺n覺z var ise Fasjel’in antienflamatuar etkisinden fayadalanmak i癟in d羹zenli ve istikrarl覺 ekilde kullanmal覺s覺n覺z.

Fastjel s覺rt ar覺s覺na iyi gelir mi?

Elbette s覺rt ar覺s覺 i癟in ar覺 kesici krem olarak kullan覺labilir.

Fastjel basura iyi gelir mi?

Fastjel bir basur ilac覺 deildir! Hemoroid tedavisi i癟in re癟ete edilmesi beklenmez. Olur da ar覺l覺 hemoroid b繹lgesine uygularsan覺z ar覺 kesici etki g繹sterebilir. Hemoroid i癟in uygun ila癟 kullan覺m覺 i癟in doktorunuza dan覺覺n.

Ba ar覺s覺na iyi gelir mi?

Cilt 羹zerine uygulanan bu ila癟, ba ar覺s覺 tedavisinde tercih edilmemelidir. Ba ar覺s覺 i癟in kana kar覺an ila癟lar etkili olurken cilt 羹zerine uygulanan bir ilac覺n ba ar覺s覺nda etkili olmas覺 beklenmez.
Ancak ba覺n覺za bir ey 癟arpt覺 ve kafatas覺 d覺覺nda bir ar覺 var ise o zaman Fastjel uygulamak ar覺y覺 hafifletebilir. Jel formundaki ila癟lar覺 g繹z羹n羹ze veya a癟覺k yara 羹zerine s羹rmemeye gayret edin.

Fastjel benzeri ila癟lar ve edeerleri neler?

Artrocol jel, Deksalgin jel, Profenid jel, Fastjel, Elektra jel, Ketavel jel etken madde olarak ketoprofen i癟eren ila癟lard覺r. Benzer ekilde etki g繹sterirler.

Boyun tutulmas覺 i癟in Fastjel kullanabilir miyim?

Evet, bu jel boyun tutulmas覺 yaad覺覺n覺zda hissettiiniz ar覺y覺 hafifletir. Minik boyun egzersizleri ve ar覺 kesici jel kullan覺m覺 ile boyun tutulmas覺n覺 tedavi edebilirsiniz.

Fastjel devlet kar覺l覺yor mu?

SGK kapsam覺nda doktor re癟etesiyle al覺nd覺覺nda devlet kar覺l覺yor.

Topuk dikeni i癟in Fastjel kullan覺l覺r m覺?

Topuk dikeni gibi b繹lgesel ar覺 durumunda Fastjel kullan覺labilir. Bu jeli uygulamadan 繹nce, aya覺n覺z覺n terli olmamas覺 ve cildin temiz olmas覺 ilac覺n verimliliini artt覺rabilir.


Kaynak: ncbi.nlm.nih.govncbi.nlm.nih.gov

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir