Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Feramat 100 mg Kaps羹l

Feramat 100 mg kaps羹l, demir eksiklii anemisini tedavi etmek ve 繹nlemek i癟in kullan覺lan bir ila癟t覺r. Demir eksikliinin neden olduu halsizlik ve yorgunluu tedavi edebilir. Bulant覺 hissi, haz覺ms覺zl覺k ve kaka renginin koyulamas覺 yayg覺n yan etkileridir.

Feramat 100 mg kapsul_HY_hekimimyanimda

Feramat kaps羹l ad覺ndaki bu ila癟 Ferro Fumarat (Ferrous fumarate) i癟erir. Her bir kaps羹l羹 100 mg demire edeerdir. Demir eksiklii ile ilikili durumlar覺n tedavisinde kullan覺l覺r. Demir eksiklii anemisi tedavisinde re癟ete edilebilir.

V羹cudumuzun din癟 ve sal覺kl覺 olmas覺 i癟in her bir h羹cremize yeterli oksijen ve besinin ta覺nmas覺 gerekir. Oksijenin ta覺nmas覺ndan sorumlu olan k覺rm覺z覺 kan h羹creleri (alyuvarlar) i癟erdikleri hemoglobin ismindeki proteinle oksijen ta覺rlar. Kan覺n yeteri kadar oksijen ta覺yabilmesi i癟in yeterli demirin olmas覺 zorunludur.

Demir elementinin eksiklii sonucunda hemoglobin miktar覺 d羹er. Dolay覺s覺yla k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinin oksijen ta覺ma kapasitesi azal覺r. Bu durum halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtilere neden olur.

Feramat, v羹cudun demir ihtiyac覺n覺 kar覺layarak demir eksikliinin neden olduu halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtileri tedavi edebilir.

Feramat 100 mg i癟inde ne var?

Feramat, her bir kaps羹l羹nde 100 mg demire edeer Ferro Fumarat (Ferrous fumarate) i癟erir.

Her bir Feramat kaps羹l ayn覺 zamanda 111.4 mg eker i癟erir (eker pelletleri; eker ve m覺s覺r niastas覺). 1 adet k羹p eker b羹y羹kl羹羹ne g繹re 2 ila 5 gram eker i癟erebilir. 1 adet k羹p ekerin, 3 gram eker i癟erdiini varsayd覺覺n覺zda 1 kutu Feramat Kaps羹l yani 30 adet kaps羹l toplamda 1 k羹p eker kadar eker i癟erir denebilir.

Feramat Kaps羹l i癟erisindeki temel bileen Ferro Fumarat’t覺r ve bu ilac覺n temel 繹zelliklerini belirler.

Ferro Fumarat nedir?

Ferro Fumarat (Ferrous fumarate) demir eksiklii anemisini tedavi etmek ve 繹nlemek i癟in kullan覺lan bir ila癟t覺r.

V羹cudun demir depolar覺n覺 doldurmak i癟in de kullan覺labilir. Emzirme ve gebelik gibi durumlarda ve 繹zellikle doum gibi kan kayb覺n覺n neden olabilecei demir eksikliinin 繹nlenmesinde de kullan覺labilir.

 • Ferro Fumarat, a癟 karn覺na al覺nd覺覺nda en iyi sonucu verir.
 • ou insan 1 hafta Ferro Fumarat ald覺ktan sonra kendini daha iyi hisseder, ancak tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir.
 • En yayg覺n yan etkileri haz覺ms覺zl覺k, mide bulant覺s覺 ve ishaldir.

Kimler Feramat kullanabilir?

Feramat, bir doktor veya eczac覺 繹nerisiyle yetikinlerde kullan覺labilir. ocuklarda kullanmadan 繹nce bir doktora dan覺覺n. Ayr覺ca Feramat herkes i癟in uygun bir ila癟 olmayabilir.

Sizin i癟in g羹venli olduundan emin olmak i癟in, aa覺daki durumlarda Feramat Kaps羹l kullanmaya balamadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Ge癟mite ferro fumarata veya baka herhangi bir ilaca kar覺 alerjik reaksiyon ge癟irdiyseniz
 • Anemi (kans覺zl覺k) hastal覺覺n覺z覺n nedeni demir eksiklii deil ise
 • Mide 羹lseri veya iltihapl覺 ba覺rsak hastal覺覺 gibi dier mide veya ba覺rsak problemleriniz varsa
 • Tekrarlayan kan nakilleri ald覺ysan覺z
 • 襤drar覺n覺zda kan olduunu farkettiyseniz
 • Hemokromatozis veya hemosideroz gibi demir seviyenizi etkileyen baka rahats覺zl覺klar覺n覺z varsa
 • Orak h羹creli anemi veya talasemi gibi k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinizi etkileyen bir durumunuz varsa

Nas覺l ve ne zaman al覺nmal覺?

Size veya 癟ocuunuza Feramat re癟ete edildiyse, bunu nas覺l ve ne zaman alaca覺n覺z konusunda doktorunuzun talimatlar覺na uyun.

Bir eczaneden FEARAMAT sat覺n al覺rsan覺z, ilac覺n kutusundan 癟覺kan talimatlara uyabilirsiniz.

Feramat, a癟 karn覺na ald覺覺n覺zda en iyi sonucu verir. Yemekten 30 dakika 繹nce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizi rahats覺z ederse, yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz.

Doktorunuz (veya bir eczac覺), portakal suyu veya bir C vitamini takviyesi ile Feramat kaps羹l羹 ayn覺 anda alman覺z覺 tavsiye edebilir. C vitamini ba覺rsaklardan demir emilimini artt覺rabilir. B繹ylece 1 kaps羹l i癟erisindeki 100 mg demirin daha b羹y羹k oran覺ndan faydalanm覺 olursunuz.

Benzer ekilde Feramat ilac覺n覺z覺 癟ay ve kahve gibi i癟eceklerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. ay ve kahve ba覺rsaklardan demir emilini azaltabilir. Bu 1 kaps羹l i癟erisindeki 100 mg demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan faydalanman覺za neden olur.

Ayr覺ca Feramat ilac覺n覺z覺 s羹t ve s羹t 羹r羹nleri gibi kalsiyum y繹n羹nden zengin besinlerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. Kalsiyum ile demir ba覺rsaklarda birlikte bulunduunda, demirin emilimi azalabilir. Bu 1 kaps羹l i癟erisindeki 100 mg demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan faydalanman覺za neden olur.

A覺r覺 dozu ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilecei i癟in Feramat Kaps羹l ilac覺n覺z覺 癟ocuklar覺n ulaamayaca覺 ekilde muhafaza edin!

Eer doktorunuz 癟ocuunuza Feramat re癟ete ettiyse, doktorunuzun 繹nerdii dozda -elbette- kullanabilirsiniz.

Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n覺z.

ok fazla Feramat almak kusmaya, mide ar覺s覺na veya ishale neden olabilir.

Ne kadar alaca覺m?

Feramat kaps羹l genellikle g羹nde 1 adet olacak ekilde kullan覺l覺r. iddetli demir eksiklii anemisi durumunda doktorunuz daha y羹ksek dozda kullanman覺z覺 繹nerebilir.

Gebelik ve emzirme

Ferro Fumarat, genellikle gebe ve emziren kad覺nlar覺n kullan覺m覺na uygundur.

Gebelik

Gebelik s羹resince ve demir takviyeleri al覺yorsan覺z, kab覺z olman覺z veya hemoroid sorunu yaaman覺z daha y羹ksek ihtimaldir.

Eer gebelikte kab覺zl覺k veya hemoroid sorunu olan bir gebeyseniz bununla ba etmenin en iyi yolu konusunda doktorunuz size tavsiyelerde bulunabilir.

Emzirme

Feramat kullan覺rken bebek emzirmek genellikle g羹venlidir.

Bununla birlikte, ilac覺n bir k覺sm覺 anne s羹t羹n羹ze ge癟ebilir. Bu k羹癟羹k miktarlardad覺r ve bebeinize zarar verme olas覺l覺覺 d羹羹kt羹r.

Feramat kullan覺rken hamileyseniz ya da emziriyorsan覺z doktorunuza dan覺abilirsiniz.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi, Feramat Kaps羹l’de baz覺 kiilerde yan etkilere neden olabilir.

ou insan yan etki yaamaz veya hafif yan etkiler yaar.

Aa覺dakiler dahil olmak 羹zere yan etkiler sizi rahats覺z ediyorsa veya ge癟miyorsa eczac覺n覺za veya doktorunuza dan覺覺n:

 • Bulant覺 veya kusma
 • Mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k
 • Mide ekimesi
 • 襤tah kayb覺
 • Kab覺zl覺k
 • 襤shal
 • Koyu renkli veya siyah renkli kaka

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir durumlarda, Feramat i癟erisinde bulunan ferr繹z fumarata kar覺 ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) olmas覺 m羹mk羹nd羹r.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar Feramat 100 mg kaps羹l羹n t羹m yan etkileri deildir. Tam liste i癟in ila癟 paketinizin i癟indeki bro羹re bak覺n.

Yan etkilerle nas覺l ba edilir?

Bulant覺 veya kusma, mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k ya da mide ekimesi gibi yan etkiler: Feramat Kaps羹l ilac覺n覺z覺 yemeklerle birlikte almay覺 deneyin. Daha az baharat ve daha az asitli g覺da t羹ketin. Daha fazla sebze, meyve ve tah覺l tercih edin. Eer kusman覺z varsa, s覺v覺 kayb覺na bal覺 geliebilecek olumsuz durumlardan korunmak i癟in s覺k s覺k va az az su i癟in. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder.

襤tahs覺zl覺k: Ac覺kt覺覺n覺z覺 hissettiinizde beslenin. Yard覺mc覺 oluyorsa, normalden daha s覺k daha k羹癟羹k 繹羹nler yiyin. Ac覺kt覺覺n覺zda at覺t覺r覺n. Kuru meyve ve kuruyemi gibi kalorisi ve proteini y羹ksek besleyici at覺t覺rmal覺klar t羹ketin.

Kab覺zl覺k: Bol bol su i癟in. Taze meyve, sebze ve tah覺l gibi y羹ksek lifli yiyecekler yiyin. Daha d羹zenli egzersiz yapmaya 癟al覺覺n. G羹nl羹k y羹r羹y羹e veya kouya gitmeyi deneyin. Bu ie yaramazsa, bir eczac覺 veya doktorla konuun.

襤shal: S覺v覺 kayb覺n覺 (dehidrasyon) 繹nlemek i癟in bol miktarda su t羹ketin. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder. Eczac覺 veya doktorla konumadan ishali tedavi etmek i癟in baka bir ila癟 almay覺n覺z.

Koyu renkli veya siyah renkli kaka yapmak: Bu, demir i癟eren ila癟lar al覺nd覺覺nda s覺kl覺kla yaanan bir durumdur. Yayg覺nd覺r ve endielenecek bir ey deildir. Ancak, d覺k覺n覺z siyah ve yap覺kan g繹r羹n羹yorsa, 羹zerinde k覺rm覺z覺 癟izgiler varsa veya baka herhangi bir ekilde kendinizi iyi hissetmiyorsan覺z bir doktora dan覺覺n.

Dier ila癟larla birlikte kullanmak

Feramat i癟erisindeki etken madde olan Ferro fumarat覺n nas覺l 癟al覺t覺覺n覺 etkileyebilecek baz覺 ila癟lar vard覺r.

Ferro fumarat, dier ila癟lar覺n 癟al覺ma eklini de etkileyebilir. Dier ilac覺n覺z ile Feramat kaps羹l aras覺na boluk b覺rakmak iyi bir fikirdir. Bu boluun ne kadar olmas覺 gerektii konusunda bir doktor veya eczac覺ya dan覺覺n.

Feramat almaya balamadan 繹nce, aa覺daki ila癟lardan herhangi birini al覺yorsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n:

 • Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren takviyeler veya multivitaminler veya halihaz覺rda demir enjeksiyonlar覺 al覺yorsan覺z
 • Antiasit ve haz覺ms覺zl覺k ila癟lar覺 al覺yorsan覺z (genelde mide koruyucu olarak bilinirler)
 • Oksitetrasiklin, doksisiklin veya siprofloksasin gibi antibiyotikler
 • Bistegravir veya dolutegravir gibi HIV enfeksiyonu i癟in kullan覺lan antiviraller
 • Magnezyum hidroksit ve magnezya s羹t羹 gibi magnezyum i癟eren m羹shiller
 • Alendronik asit ve risedronat gibi osteoporozu (kemik erimesi) tedavi etmek veya 繹nlemek i癟in kullan覺lan ila癟lar (bifosfonatlar)
 • Parkinson hastal覺覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan levodopa, karbidopa veya entakapon gibi ila癟lar
 • Kolesterol羹 d羹羹rmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan kolestiramin
 • Kandaki trombositleri art覺rmak i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan eltrombopag
 • Yetersiz tiroid tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan levotiroksin
 • Organ nakli sonras覺 kullan覺lan bir ila癟 olan mikofenolat
 • Y羹ksek tansiyonu tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan metildopa
 • Artrit tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan penisilamin
 • Wilson hastal覺覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan trientin

Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren herhangi bir takviye veya ila癟 al覺rsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n. Ferro fumarat, 癟inkonun olmas覺 gerektii gibi 癟al覺mas覺n覺 durdurabilir.

Ferro fumarat ile birlikte herhangi bir bitkisel ila癟 veya takviye almadan 繹nce bir eczac覺 veya doktora dan覺覺n. Baz覺 vitamin ve mineral takviyeleri zaten demir i癟eriyor olabilir.

Soru Cevap

Feramat nas覺l etki edecek?

Feramat i癟erisinde bulunan ferro fumarat bir t羹r demirdir. V羹cudunuzda oksijen ta覺yan sal覺kl覺 k覺rm覺z覺 kan h羹crelerini 羹retebilmek i癟in demire ihtiya癟 vard覺r. V羹cudunuzda yeterince demir olmad覺覺nda (demir eksiklii anemisi), kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Dier baz覺 belirtileri ise soluk cilt rengi, nefes darl覺覺 hissi ve kalp 癟arp覺nt覺s覺 olabilir.

Bana daha fazla enerji verecek mi?

Eer v羹cudunuzda yeterli miktarda demir yoksa enerji eksiklii hissedersiniz. Yeterli demire sahip olmamak, kan覺n覺z覺n v羹cudunuzda yeterli oksijeni ta覺yamayaca覺 anlam覺na gelir. Bu durum yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Feramat ihtiyac覺n覺z olan demiri salayarak daha enerjik olman覺z覺 salayabilir. Yorgun hissediyorsan覺z, ancak demir eksiklii anemisi tehisi konmad覺ysa, Feramat almadan 繹nce bir doktor veya eczac覺 ile konuman覺z 繹nemlidir. Bunun nedeni, enerjinizin eksik olmas覺n覺n bir癟ok nedeni olabilir.

Ne kadar s羹re Feramat kullanaca覺m?

ou insan yakla覺k 1 hafta sonra kendini daha iyi hissetmeye balar, ancak ilac覺n tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir. Demir depolar覺n覺n dolmas覺 i癟in ise ila癟 daha uzun s羹re kullan覺lmaya devem edilebilir. Anemi durumunuza ve kan deerlerinize g繹re 1 ay ila 6 ay aras覺nda demir ilac覺 kullanman覺z gerekebilir. 襤lac覺n覺z覺 doktorunuzun 繹nerdii s羹re kadar kullanmal覺s覺n覺z. Doktorunuz, v羹cudunuzun demir ihtiyac覺n覺 kar覺lamaya yard覺mc覺 olmak i癟in genellikle 3 ila 6 ay sonras覺na kadar almaya devam etmenizi tavsiye edebilir. Eer demir eksiklii yaaman覺z y羹ksek ise d羹zenli olarak demir i癟eren ila癟lar alman覺z gerekebilir.

Uzun s羹re almak g羹venli midir?

Doktorunuzun sorun olmad覺覺n覺 s繹yledii ve herhangi bir yan etkiniz olmad覺覺 s羹rece, ihtiyac覺n覺z dorultusunda ferro fumarat alman覺z g羹venlidir.

Feramat adet keser mi?

Feramat ilac覺n覺n regl periyodunu etkilemesi beklenmez. Ferro fumarat ilac覺n覺n ne erkeklerde ne de kad覺nlarda dourganl覺覺 etkileyeceine dair kesin bir kan覺t yoktur.

Feramat hamilelikte kullan覺l覺r m覺?

Evet! Gebelik s覺ras覺nda Feramat almak genellikle g羹venlidir.

Emzirenler Feramat kullanabilir mi?

Evet! Feramat kullan覺rken bebek emzirmek genellikle g羹venlidir.

Feramat a癟 m覺 tok mu i癟ilir?

Feramat, a癟 karn覺na ald覺覺n覺zda en iyi sonucu verir. Yemekten 30 dakika 繹nce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Midenizi rahats覺z ederse, yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Feramat 100 mg Kaps羹l” i癟in 2 cevap

  • Hem Feramat hem de Ferro Sanol demir eksikliini gideren demir ila癟lar覺d覺r. Her ikisi de +2 deerlikli demir i癟erir. Feramat’覺n (ferro fumarat) haz覺ms覺zl覺k ve mide bulant覺s覺 gibi yan etki riskleri daha fazlad覺r. (kaynak). Ancak her insan 繹zeldir ve hangisi sizi daha az rahats覺z ediyorsa onu tercih edebilirsiniz.

   Feramat, ferro fumarat i癟erir, %33 elementer demirdir. Yakla覺k 300 mg’覺 100mg demir i癟erir. Ferro Sanol ise demir (II)-glisinsulfat i癟erir, yakla覺k 567 mg’覺 100mg demir i癟erir. 襤癟eriklerindeki demir konsantrasyonlar覺 farkl覺 olsa da birer tablet ald覺覺n覺zda her iki ila癟ta da 100mg demir alm覺 olursunuz ve her ikisinin de yakla覺k %30’u emilir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir