Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

FeriFer

FeriFer demir III polimaltoz kompleksi i癟eren demir ilac覺d覺r. Her bir ka覺覺nda 40 ve 100 mg demir i癟eren iki formu vard覺r. Demir eksiklii anemisini tedavi etmek ve 繹nlemek i癟in kullan覺lan ila癟lard覺r. Demir eksikliinin neden olduu halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtileri tedavi edebilir.

Ferifer 40 ve 100 mg demir ilac覺 ka覺k

FeriFer 40 mg, her bir ka覺覺nda 40 mg demire edeer miktardademir III polimaltoz kompleksii癟erir. FeriFer 100 mg ise, her bir ka覺覺nda 100 mg demire edeer miktardademir III polimaltoz kompleksii癟erir.

Sol羹syon formundaki bu demir eksiklii ilac覺 daha kolay yutma avantaj覺 salar. Tablet veya kaps羹l yutamayanlarda 繹ncelikli olarak tercih edilebilir. Demir eksiklii ile ilikili durumlar覺n tedavisinde kullan覺l覺r. Demir eksiklii anemisi tedavisinde re癟ete edilebilir.

V羹cudumuzun din癟 ve sal覺kl覺 olmas覺 i癟in her bir h羹cremize yeterli oksijen ve besinin ta覺nmas覺 gerekir. Oksijenin ta覺nmas覺ndan sorumlu olan k覺rm覺z覺 kan h羹creleri (alyuvarlar) i癟erdikleri hemoglobin ismindeki proteinle oksijen ta覺rlar. 

Demir elementinin eksiklii sonucunda hemoglobin miktar覺 d羹er. Dolay覺s覺yla k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinin oksijen ta覺ma kapasitesi azal覺r. Bu durum halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtilere neden olur. 

Kan覺n yeteri kadar oksijen ta覺yabilmesi i癟in yeterli demirin olmas覺 zorunludur.

FeriFer ka覺k, v羹cudun demir ihtiyac覺n覺 kar覺layarak demir eksikliinin neden olduu halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtileri tedavi edebilir.

FeriFer i癟inde ne var?

FeriFer ka覺k ila癟lar覺n覺n temel 繹zelliklerini demir elementi belirler.

 • A癟 karn覺na al覺nd覺覺nda en iyi sonucu verir.
 • ou insan 1 hafta FeriFer ald覺ktan sonra kendini daha iyi hisseder, ancak tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir.
 • En yayg覺n yan etkileri haz覺ms覺zl覺k, mide bulant覺s覺 ve ishaldir.

Kimler kullanabilir?

ocuklarda kullanmadan 繹nce bir doktora dan覺覺n. Ayr覺ca FeriFer herkes i癟in uygun bir ila癟 olmayabilir.

Sizin i癟in g羹venli olduundan emin olmak i癟in, aa覺daki durumlarda FeriFer kullanmaya balamadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Ge癟mite FeriFer veya baka herhangi bir ilaca kar覺 alerjik reaksiyon ge癟irdiyseniz
 • Anemi (kans覺zl覺k) hastal覺覺n覺z覺n nedeni demir eksiklii deil ise
 • Mide 羹lseri veya iltihapl覺 ba覺rsak hastal覺覺 gibi dier mide veya ba覺rsak problemleriniz varsa
 • Tekrarlayan kan nakilleri ald覺ysan覺z
 • 襤drar覺n覺zda kan olduunu farkettiyseniz
 • Hemokromatozis veya hemosideroz gibi demir seviyenizi etkileyen baka rahats覺zl覺klar覺n覺z varsa
 • Orak h羹creli anemi veya talasemi gibi k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinizi etkileyen bir durumunuz varsa
 • Folik asit (folat) i癟eren baka bir ila癟 ya da takviye kullan覺yorsan覺z

FeriFer ka覺k, bir doktor veya eczac覺 繹nerisiyle yetikinlerde kullan覺labilir.

Nas覺l ve ne zaman al覺n覺r?

A癟 al覺nd覺覺nda en iyi sonucu verir.

Demir ilac覺 ald覺ktan ne kadar sonra yemek yemeli? FeriFer, a癟 karn覺na ald覺覺n覺zda en iyi sonucu verir. Yemekten 30 dakika 繹nce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizi rahats覺z ederse, yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz.

Doktorunuz (veya bir eczac覺), portakal suyu veya bir C vitamini takviyesi ile FeriFer ilac覺n覺 ayn覺 anda alman覺z覺 tavsiye edebilir. C vitamini ba覺rsaklardan demir emilimini artt覺rabilir. B繹ylece 1 ka覺k i癟erisindeki demirin daha b羹y羹k oran覺ndan faydalanm覺 olursunuz.

Benzer ekilde FeriFer ilac覺n覺 癟ay ve kahve gibi i癟eceklerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. ay ve kahve ba覺rsaklardan demir emilini azaltabilir. Bu 1 ka覺k i癟erisindeki demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan yararlanman覺za neden olur.

Ayr覺ca FeriFer ilac覺n覺 s羹t ve s羹t 羹r羹nleri gibi kalsiyum y繹n羹nden zengin besinlerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. Kalsiyum ile demir ba覺rsaklarda birlikte bulunduunda, demirin emilimi azalabilir. Bu 1 ka覺k i癟erisindeki demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan yararlanman覺za neden olur.

A覺r覺 dozu ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilecei i癟in FeriFer ilac覺n覺z覺 癟ocuklar覺n ulaamayaca覺 ekilde muhafaza edin!

Eer doktorunuz 癟ocuunuza FeriFer re癟ete ettiyse, doktorunuzun 繹nerdii dozda -elbette- kullanabilirsiniz.

Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n覺z.

ok fazla FeriFer gibi demir eksiklii ila癟lar覺 almak kusmaya, mide ar覺s覺na veya ishale neden olabilir.

Size veya 癟ocuunuza FeriFer re癟ete edildiyse, bunu nas覺l ve ne zaman alaca覺n覺z konusunda doktorunuzun talimatlar覺na uyun.

Bir eczaneden FeriFer sat覺n al覺rsan覺z, eczac覺n覺z覺n talimatlar覺na veya ilac覺n kutusundan 癟覺kan talimatlara uyun.

Ne kadar alaca覺m?

 • FeriFer 40 mg ka覺k: Genellikle g羹nde 1 adet olacak ekilde kullan覺l覺r. Ancak iddetli demir eksikliinde g羹nde 2, 3 veya 4 kez kullanman覺z 繹nerilebilir.
 • FeriFer 100 mg ka覺k: G羹nde 1 adet olacak ekilde kullan覺l覺r. Ancak iddetli demir eksikliinde g羹nde 2 kez kullanman覺z 繹nerilebilir.

Eer FeriFer sizde mide bulant覺s覺 ve haz覺ms覺zl覺k yap覺yorsa doktorunuz bir kerede 100 mg demir almak yerine g羹nde iki kez veya 羹癟 kez kullan覺lmak 羹zere FeriFer 40 mg ka覺k re癟ete edebilir.

iddetli demir eksiklii anemisi durumunda doktorunuz daha y羹ksek dozda kullanman覺z覺 繹nerebilir.

Gebelik ve emzirme

Eer gebe kalmak i癟in 癟abal覺yorsan覺z, gebeyseniz veya emziriyorsan覺z mutlaka doktorunuza belirtin.

Gebelik

Gebelik s覺ras覺nda FeriFer almak genellikle g羹venlidir. Gebelik kategorisi: Ad覺r.

Hamileyseniz ve demir takviyeleri al覺yorsan覺z, kab覺z olman覺z veya hemoroid sorunu yaaman覺z daha y羹ksek ihtimaldir. Eer kab覺zl覺k veya hemoroid sorunu olan bir gebeyseniz bununla ba etmenin en iyi yolu konusunda doktorunuz size tavsiyelerde bulunabilir.

Emzirme

FeriFer ka覺k kullan覺rken bebek emzirmek genellikle g羹venlidir.

Bununla birlikte, demirin bir k覺sm覺 anne s羹t羹ne ge癟ebilir. Bu ge癟i, annenin mevcut demir seviyesine ve g覺da ile al覺nan demir miktar覺na g繹re deimez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilac覺 verilmesi, bebein gereinden fazla demir almas覺na veya bebekte var olan demir eksikliinin tedavi edilmesine neden olmaz.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi, FeriFer de baz覺 kiilerde yan etkilere neden olabilir.

ou insan yan etki yaamaz veya hafif yan etkiler yaar.

Aa覺dakiler dahil olmak 羹zere yan etkiler sizi rahats覺z ediyorsa veya ge癟miyorsa eczac覺n覺za veya doktorunuza dan覺覺n:

 • Bulant覺 veya kusma
 • Mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k
 • Mide ekimesi
 • 襤tah kayb覺
 • Kab覺zl覺k
 • 襤shal
 • Koyu renkli veya siyah renkli kaka

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir durumlarda, FeriFer ilac覺na kar覺 ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) olmas覺 m羹mk羹nd羹r.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar FeriFer ila癟lar覺n覺n t羹m yan etkileri deildir. Tam liste i癟in ila癟 paketinizin i癟indeki bro羹re bak覺n.

Yan etkilerle nas覺l ba edilir?

Bulant覺 veya kusma, mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k ya da mide ekimesi gibi yan etkiler: FeriFer ila癟lar覺n覺z覺 yemeklerle birlikte almay覺 deneyin. Daha az baharat ve daha az asitli g覺da t羹ketin. Daha fazla sebze, meyve ve tah覺l tercih edin. Eer kusman覺z varsa, s覺v覺 kayb覺na bal覺 geliebilecek olumsuz durumlardan korunmak i癟in s覺k s覺k va az az su i癟in. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder.

襤tahs覺zl覺k: Ac覺kt覺覺n覺z覺 hissettiinizde beslenin. Yard覺mc覺 oluyorsa, normalden daha s覺k daha k羹癟羹k 繹羹nler yiyin. Ac覺kt覺覺n覺zda at覺t覺r覺n. Kuru meyve ve kuruyemi gibi kalorisi ve proteini y羹ksek besleyici at覺t覺rmal覺klar t羹ketin.

Kab覺zl覺k: Bol bol su i癟in. Taze meyve, sebze ve tah覺l gibi y羹ksek lifli yiyecekler yiyin. Daha d羹zenli egzersiz yapmaya 癟al覺覺n. G羹nl羹k y羹r羹y羹e veya kouya gitmeyi deneyin. Bu ie yaramazsa, bir eczac覺 veya doktorla konuun. 

襤shalS覺v覺 kayb覺n覺 (dehidrasyon) 繹nlemek i癟in bol miktarda su t羹ketin. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder. Eczac覺 veya doktorla konumadan ishali tedavi etmek i癟in baka bir ila癟 almay覺n覺z.

Koyu renkli veya siyah renkli kaka yapmak: Bu, demir i癟eren ila癟lar al覺nd覺覺nda s覺kl覺kla yaanan bir durumdur. Yayg覺nd覺r ve endielenecek bir ey deildir. Ancak, d覺k覺n覺z siyah ve yap覺kan g繹r羹n羹yorsa, 羹zerinde k覺rm覺z覺 癟izgiler varsa veya baka herhangi bir ekilde kendinizi iyi hissetmiyorsan覺z bir doktora dan覺覺n.

Dier ila癟larla birlikte kullanmak

FeriFer ilac覺n覺n etki mekanizmas覺n覺 etkileyebilecei baz覺 ila癟lar vard覺r.

FeriFer, dier ila癟lar覺n 癟al覺ma eklini de etkileyebilir. Dier ilac覺n覺z ile FeriFer aras覺na zaman b覺rakmak iyi bir fikirdir. Bu boluun ne kadar olmas覺 gerektii konusunda bir doktor veya eczac覺ya dan覺覺n.

Demir eksiklii ila癟lar覺 veya takviye almaya balamadan 繹nce, aa覺daki ila癟lardan herhangi birini al覺yorsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n:

 • Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren takviyeler veya multivitaminler veya halihaz覺rda demir enjeksiyonlar覺 al覺yorsan覺z
 • Antiasit ve haz覺ms覺zl覺k ila癟lar覺 al覺yorsan覺z (genelde mide koruyucu olarak bilinirler)
 • Oksitetrasiklin, doksisiklin veya siprofloksasin gibi antibiyotikler
 • Bistegravir veya dolutegravir gibi HIV enfeksiyonu i癟in kullan覺lan antiviraller
 • Magnezyum hidroksit ve magnezya s羹t羹 gibi magnezyum i癟eren m羹shiller
 • Alendronik asit ve risedronat gibi osteoporozu (kemik erimesi) tedavi etmek veya 繹nlemek i癟in kullan覺lan ila癟lar (bifosfonatlar)
 • Parkinson hastal覺覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan levodopa, karbidopa veya entakapon gibi ila癟lar
 • Kolesterol羹 d羹羹rmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan kolestiramin
 • Kandaki trombositleri art覺rmak i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan eltrombopag
 • Yetersiz tiroid tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan levotiroksin
 • Organ nakli sonras覺 kullan覺lan bir ila癟 olan mikofenolat
 • Y羹ksek tansiyonu tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan metildopa
 • Artrit tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan penisilamin
 • Wilson hastal覺覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan trientin

Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren herhangi bir takviye veya ila癟 al覺rsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n.

FeriFer ile birlikte herhangi bir bitkisel ila癟 veya takviye almadan 繹nce bir eczac覺 veya doktora dan覺覺n. Baz覺 vitamin ve mineral takviyeleri zaten demir i癟eriyor olabilir.

Soru Cevap

FeriFer nedir?

FeriFer, v羹cudunuzda oksijen ta覺yan sal覺kl覺 k覺rm覺z覺 kan h羹crelerini 羹retebilmek i癟in ihtiya癟 duyulan demiri salar. V羹cudunuzda artan demir ile k覺rm覺z覺 kan h羹creleri daha verimli 癟al覺覺r.
V羹cudunuzda yeterince demir olmad覺覺nda (demir eksiklii anemisi), kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Dier baz覺 belirtileri ise soluk cilt rengi, nefes darl覺覺 hissi ve kalp 癟arp覺nt覺s覺 olabilir.

Ferifer 40 mg 癟ocuklarda kullan覺l覺r m覺?

Ferifer s覺v覺 formda yutulabilen bir ila癟 olduu i癟in ka覺klar 癟ocuklarda ve bebeklerde kullan覺ma m羹saittir. Ancak bebein kilo ve ya覺na g繹re doz hesaplamas覺 i癟in doktorunuzun tavsiyelerine uymal覺s覺n覺z.
rnein doktorunuz 3 ya覺ndaki bir 癟ocua Ferifer 40 mg ilac覺ndaki ka覺覺n d繹rtte birini vermenizi 繹nerebilir.

Bana daha fazla enerji verecek mi?

Eer v羹cudunuzda yeterli miktarda demir yoksa enerji eksiklii hissedersiniz. Yeterli demire sahip olmamak, kan覺n覺z覺n v羹cudunuzda yeterli oksijeni ta覺yamayaca覺 anlam覺na gelir. Bu durum yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur.
FeriFer 40 mg veya FeriFer 100 mg ka覺k, ihtiyac覺n覺z olan demiri salayarak daha enerjik olman覺z覺 salayabilir.
Yorgun hissediyorsan覺z, ancak demir eksiklii anemisi tehisi konmad覺ysa, FeriFer almadan 繹nce bir doktor veya eczac覺 ile konuman覺z 繹nemlidir. Bunun nedeni, enerjinizin eksik olmas覺n覺n bir癟ok nedeni olabileceidir.

Demir ilac覺 ne kadar s羹re kullan覺lmal覺?

ou insan yakla覺k 1 hafta sonra kendini daha iyi hissetmeye balar, ancak ilac覺n tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir. Demir depolar覺n覺n dolmas覺 i癟in ise ila癟 daha uzun s羹re kullan覺lmaya devem edilebilir.
Genel olarak halsizlik ve yorgunluk gibi demir eksiklii belirtilerinin ortadan kalkmas覺ndan sonra v羹cuttaki demir depolar覺n覺n dolmas覺 i癟in en az 1 ay daha kullan覺lmas覺 繹nerilir.
Anemi durumunuza ve kan deerlerinize g繹re 1 ay ila 6 ay aras覺nda demir ilac覺 kullanman覺z gerekebilir. 襤lac覺n覺z覺 doktorunuzun 繹nerdii s羹re kadar kullanmal覺s覺n覺z.
Doktorunuz, v羹cudunuzun demir ihtiyac覺n覺 kar覺lamaya yard覺mc覺 olmak i癟in genellikle 3 ila 6 ay sonras覺na kadar almaya devam etmenizi tavsiye edebilir.
Eer demir eksiklii yaaman覺z y羹ksek ise d羹zenli olarak demir i癟eren ila癟lar alman覺z gerekebilir.

Uzun s羹re almak g羹venli midir?

Doktorunuzun sorun olmad覺覺n覺 s繹yledii ve herhangi bir yan etkiniz olmad覺覺 s羹rece, ihtiyac覺n覺z dorultusunda FeriFer alman覺z g羹venlidir.

Dourganl覺覺m覺 etkiler mi?

FeriFer ila癟lar覺, ne erkeklerde ne de kad覺nlarda dourganl覺覺 etkileyeceine dair kesin bir kan覺t yoktur.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir